گنجینه استانداردهای کمیته‌ حمل و نقل سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
جمع آوری هزینه به طور الکترونیکی -ارتباط بازبینی انطباق برای سامانه های مستقل
2
جمع آوری هزینه به طور الکترونیکی -تعریف واسط برنامه کاربردی برای سامانه های مستقل -قسمت 2- ارتباط و اتصال به لایه های پایین تر
3
جمع آوری هزینه به طور الکترونیکی -تعریف واسط برنامه کاربردی برای سامانه های مستقل -قسمت 1- شارژ کردن
4
سامانه های حمل و نقل هوشمند -اطلاعات ترافیک و سفر (TTI)از طریق گروه خبرگان پروتکل حمل و نقل ،نسل 2 (TPEG2) -قسمت 10- اطلاعات دسترسی شرطی (TPEG2-CAI)
5
سامانه های حمل و نقل هوشمند -اطلاعات ترافیک و سفر (TTI)از طریق گروه خبرگان پروتکل حمل و نقل ،نسل 2 (TPEG2) -قسمت 1- مقدمه ،شماره گذاری و نسخه ها (TPEG2-INV)
6
سیستم های مدیریت ایمنی ترافیک راه -الزامات به همراه راهنمای استفاده
7
علائم ترافیکی ارتجاعی موقت عمودی -وسایل هشدار دهنده و هدایت کننده -مخروط ها و استوانه های ترافیکی
8
تجهیزات کنترل ترافیک -چراغ های راهنمایی
9
حمل و نقل عمومی -سامانه مدیریت کرایه سازگار -قسمت 3- مفاهیم تکمیلی قسمت 1- برای رسانه های با برنامه کاربردی چند گانه
10
حمل و نقل عمومی -سامانه مدیریت کرایه سازگار -قسمت 1- معماری
11
سامانه های پوشش ضد تابش خیره کننده برای جاده ها-قسمت 2- روش های آزمون
12
سامانه های پوشش ضد تابش خیره کننده برای جاده ها-قسمت 1- عملکرد و مشخصات
13
کاربردهای راه آهن -زیر ساخت -آزمون های غیر مخرب ریل ها در خط -قسمت 1- الزامات مورد نیاز برای بازرسی اولتراسونیک و اصول ارزیابی
14
کاربردهای راه آهن -خط -تراورس ها و تیرهای بتنی -قسمت 5- قطعات ویژه
15
کاربردهای راه آهن -خط-تراورس ها و تیرهای بتنی -قسمت 4- تیرهای بتنی پیش تنیده برای سوزن ها و تقاطع ها
16
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS)-تعیین مسیر در فضای داخلی برای ایستگاه ITS-شخصی ووسیله نقلیه -قسمت 1-اطلاعات کلی و تعریف موارد کاربردی
17
علائم افقی نوشتاری و خطوط ترافیک -روش های نظارت بر اجرا و نگهداری
18
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) مدیریت ایستگاه ITS قسمت 2- مدیریت از دور ITS-SCU ها
19
سامانه های حمل و نقل هوشمند -چارچوبی برای کاربردهای دور ورزی مشارکتی برای وسایل نقلیه حمل و نقل - قسمت 8- مدیریت دسترسی وسیله نقلیه (TARV) تجاری تحت مقررات خاص
20
سامانه های حمل و نقل هوشمند -چارچوبی برای کاربردهای دور ورزی مشارکتی برای وسایل نقلیه حمل و نقل - قسمت 17-پایش موقعیت و محموله
21
سامانه های حمل و نقل هوشمند -چارچوبی برای کاربردهای دور ورزی مشارکتی برای وسایل نقلیه حمل و نقل تجاری تحت مقررات خاص (TARV) -قسمت 1- چارچوب و معماری
22
سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه (مترو و ...) -ایمنی -قسمت 3- الزامات تجهیزات ایمنی ،امداد رسانی ،سامانه ها و تجهیزات پیشگیری و مقابله با حریق و دود
23
راه آهن -انطباق تاسیسات ایمنی با الزامات خطوط سریع السیر
24
راه آهن -اصلاح عیوب ریل
25
راه آهن -محموله های استثنایی -فرایند طرح کلی
26
راه آهن -تشکیل قطارهای بین المللی و ICS_T1 : های واگن ها
27
راه آهن -شماره گذاری سیستماتیک قطارهای باری بین المللی
28
راه آهن -تبادل اطلاعات استاندارد شده برای بهره برداری قطار،شامل تحلیل حرکت به موقع در خطوط بین المللی
29
راه آهن -dium جدول فاصله یکسان برای ترافیک باری بین المللی -فهرست نقاط تحویل -تخلیه بار استفاده شده توسط راه آهن ها
30
راه آهن -توصیه هایی برای بهینه سازی خدماتی استفاده از واگن های باری شرکت های بهره بردار در ترافیک مشترک بین المللی -محاسبه هزینه و راهنمای تخصیص
31
راه آهن -خط -کیفیت هندسی خط -قسمت 6- تعیین ویژگی های کیفیت هندسی خط
32
راه آهن -خط -کیفیت هندسی خط -قسمت 4- سیستم های اندازه گیری -وسایل اندازه گیری دستی و سبک
33
راه آهن -خط -کیفیت هندسی خط -قسمت 2- سیستم های اندازه گیری -وسایل نقلیه ثبت وضعیت خط
34
راه آهن -خط -کیفیت هندسی خط -قسمت 1- تعیین ویژگی های هندسی خط
35
معابر شهری -مسیرهای دوچرخه سواری
36
راه آهن-کد هماهنگ شده کالاها(NHM)
37
پارکینگ های مکانیزه (خودرو)الزامات و توصیه ها
38
راه آهن -تقسیم سهم بین شرکت های بهره بردرای (RU) مربوط به جبران خسارت خرابی یا صدمه ناشی از استفاده یا حرکت واگن های باری متعلق به بخش خصوصی
39
راه آهن -شرایط کد گذاری واحدهای حمل و نقل چند وجهی در حمل و نقل ترکیبی،خطوط و واگن های باری حمل و نقل ترکیبی
40
راه آهن -تعیین عملکرد شبکه مربوط به بهره برداری تردد ریلی برای اهداف تحلیل کیفیت -کد گذاری تاخیر و فرایند تخصیص علت تاخیر
41
راه آهن -مقررات تبادل و استفاده ازواگنهای باری تولید جدید بین راه آهنهای با گیج
42
راه آهن -اقدامات جهت تسهیل سفر ریلی
43
راه آهن -روابط بین شرکتهای بهره بردار ریلی در حمل و نقل ترکیبی بین المللی
44
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS)-سامانه های کمک به حفظ مسیر عبور (LKAS) الزامات عملکردی و روشهای انجام آزمون
45
معابر شهری-تابلوهای انتظامی
46
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM)-مدیریت ایستگاههای ITS -قسمت 5-پروتکل اعلان خدمت سریع (FSAP)
47
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM)-مدیریت ایستگاههای ITS -قسمت 4-ارتباطات مدیریت داخلی ایستگاه
48
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM)-مدیریت ایستگاههای ITS -قسمت 3-نقاط دسترسی خدمت
49
راه آهن-کنترل پوشش گیاهی -جنبه های مدیریتی و فنی
50
سامانه های حمل و نقل هوشمند(ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) الزامات کلی برای استفاده از شبکه های عمومی
51
سامانه های حمل و نقل هوشمند(ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) مدیریت ایستگاههای ITS -قسمت 1- مدیریت محلی
52
سامانه های حمل و نقل هوشمند- (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی شبکه IPv6
53
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) شناسایی خودکار وسیله نقلیه و تجهیزات -ساختارهای داده و شماره گذاری حمل و نقل ترکیبی کالا
54
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) شناسایی خودکار وسیله نقلیه و تجهیزات -معماری و واژگان حمل و نقل ترکیبی کالا
55
راه آهن -طبقه بندی مسیرهای راه آهن به منظور تعمیر و نگهداری خط
56
راه آهن-حمل و نقل ترکیبی -تعاریف
57
راه آهن-حمل و نقل ترکیبی -تعاریف
58
راه آهن -کابل کشی مخابراتی و سیگنالینگ و حفاظت آنها در مقابل آسیب های مکانیکی
59
راه آهن-شرایط بهره برداری برای قطارهای کامل یا بخشهایی از قطارهای تشکیل شده از نیم تریلرهای جاده ای که روی بوژی های ریلی حرکت می کنند
60
راه آهن-مقررات مربوط به مدیریت مسیر در خطوط مسافری
61
راه آهن-اصول چارچوب و قرارداد مربوط به ارتباطات بین طرفین درگیر در حمل ونقل ریلی مسافری از نقطه نظر حسابداری و مالی در سرویسهای حمل ونقل بین المللی و سرویس های فرعی
62
راه آهن-حمل کالاهای خطرناک-راهنمای برنامه ریزی برای مواقع اضطراری در محوطه های مانور ریل
63
راه آهن-مقررات اجرایی مربوط به ایجاد فهرستهای رزرو
64
راه آهن-مقررات اجرایی مربوط به تهیه اسناد رزرو به صورت دستی
65
راه آهن-روش های اصلاح بستر خط در خطوط موجود
66
راه آهن -کد گذاری عددی شرکت های راه آهن بهره بردار، مدیران زیر ساخت و سایر شرکت های وابسته به زنجیره حمل و نقل ریلی
67
راه آهن -راهنمای عملکرد خودکار تقاطع های همسطح
68
راه آهن-تقاطع همسطح-علائم و علامت های جاده ای
69
راه آهن -رله های علائم
70
راه آهن -واگن ها-بالابری -قراردادن بر روی ریل
71
راه آهن -نقش نوشته ها و علامت ها ، نشانگرهای مسیر و پلاک های شماره متصل به وسایل نقلیه مسافری
72
راه آهن -برگه ترمز و فهرست موجودی برای قطارهای باری
73
راه آهن -شرایط تبادل واگن ها، بین شرکت های راه آهن بهره بردار
74
راه آهن-هماهنگی سایت های کاری با اقدامات بهره برداری در خطوط اصلی
75
راه آهن -در نظر گرفتن حاشیه بازیابی در جدول زمانی ، به منظور تضمین صرفه جویی در وقت
76
راه آهن -ترکیب و محاسبات وزن و ترمز گیری قطارهای مسافری
77
راه آهن -الزامات اطلاعاتی بخش های بهره برداری مربوط به فرایند حمل و نقل، تاخیرها و سایر اختلالات، معیارهای ارزیابی کارایی بهره برداری و اقداماتی به منظور تسریع فرآیند بهره برداری
78
سامانه های حمل و نقل هوشمند -پروتکل واسط و تعریف مجموعه پیام بین کنترل کننده های سیگنال ترافیک و آشکار سازها
79
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) واسط هوایی موج میلی متری
80
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) شناسایی خودکار وسیله نقلیه و تجهیزات -پارامترهای سامانه
81
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) استفاده از ارتباطات پخش همگانی
82
ایمنی غیر فعال سا زه های نگهدارنده ی تجهیزات جاده ای -الزامات ، طبقه بندی و روش های آزمون
83
سامانه های بازدارنده جاده ای -قسمت3- کلاس های عملکردی ، معیارهای پذیرش و روش های آزمون برخورد برای ضربه گیرها
84
سامانه های بازدارنده جاده ای -قسمت2- کلاس های عملکردی ، معیارهای پذیرش و روش های آزمون برخورد برای حفاظ های ایمنی در بردارنده نرده برای خودرو
85
سامانه های بازدارنده جاده ای -قسمت1- واژگان و معیارهای عمومی برای روش های آزمون
86
ملزومات مهندسی ترافیک-علائم عمودی ثابت -قسمت 2-ویژگیها و مشخصات فنی