گنجینه استانداردهای کمیته‌ حمل و نقل سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
سامانه های حمل و نقل هوشمند -اطلاعات ترافیک و سفر (TTI)از طریق گروه خبرگان پروتکل حمل و نقل ،نسل 2 (TPEG2) -قسمت 1- مقدمه ،شماره گذاری و نسخه ها (TPEG2-INV)
2
سامانه های حمل و نقل هوشمند -اطلاعات ترافیک و سفر (TTI)از طریق گروه خبرگان پروتکل حمل و نقل ،نسل 2 (TPEG2) -قسمت 10- اطلاعات دسترسی شرطی (TPEG2-CAI)
3
جمع آوری هزینه به طور الکترونیکی -تعریف واسط برنامه کاربردی برای سامانه های مستقل -قسمت 1- شارژ کردن
4
جمع آوری هزینه به طور الکترونیکی -تعریف واسط برنامه کاربردی برای سامانه های مستقل -قسمت 2- ارتباط و اتصال به لایه های پایین تر
5
جمع آوری هزینه به طور الکترونیکی -ارتباط بازبینی انطباق برای سامانه های مستقل
6
سامانه های حمل و نقل هوشمند -چارچوبی برای کاربردهای دور ورزی مشارکتی برای وسایل نقلیه حمل و نقل - قسمت 8- مدیریت دسترسی وسیله نقلیه (TARV) تجاری تحت مقررات خاص
7
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) مدیریت ایستگاه ITS قسمت 2- مدیریت از دور ITS-SCU ها
8
علائم افقی نوشتاری و خطوط ترافیک -روش های نظارت بر اجرا و نگهداری
9
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS)-تعیین مسیر در فضای داخلی برای ایستگاه ITS-شخصی ووسیله نقلیه -قسمت 1-اطلاعات کلی و تعریف موارد کاربردی
10
کاربردهای راه آهن -خط-تراورس ها و تیرهای بتنی -قسمت 4- تیرهای بتنی پیش تنیده برای سوزن ها و تقاطع ها
11
کاربردهای راه آهن -خط -تراورس ها و تیرهای بتنی -قسمت 5- قطعات ویژه
12
کاربردهای راه آهن -زیر ساخت -آزمون های غیر مخرب ریل ها در خط -قسمت 1- الزامات مورد نیاز برای بازرسی اولتراسونیک و اصول ارزیابی
13
سامانه های پوشش ضد تابش خیره کننده برای جاده ها-قسمت 1- عملکرد و مشخصات
14
سامانه های پوشش ضد تابش خیره کننده برای جاده ها-قسمت 2- روش های آزمون
15
حمل و نقل عمومی -سامانه مدیریت کرایه سازگار -قسمت 1- معماری
16
حمل و نقل عمومی -سامانه مدیریت کرایه سازگار -قسمت 3- مفاهیم تکمیلی قسمت 1- برای رسانه های با برنامه کاربردی چند گانه
17
تجهیزات کنترل ترافیک -چراغ های راهنمایی
18
علائم ترافیکی ارتجاعی موقت عمودی -وسایل هشدار دهنده و هدایت کننده -مخروط ها و استوانه های ترافیکی
19
سیستم های مدیریت ایمنی ترافیک راه -الزامات به همراه راهنمای استفاده
20
معابر شهری -مسیرهای دوچرخه سواری
21
راه آهن -خط -کیفیت هندسی خط -قسمت 1- تعیین ویژگی های هندسی خط
22
راه آهن -خط -کیفیت هندسی خط -قسمت 2- سیستم های اندازه گیری -وسایل نقلیه ثبت وضعیت خط
23
راه آهن -خط -کیفیت هندسی خط -قسمت 4- سیستم های اندازه گیری -وسایل اندازه گیری دستی و سبک
24
راه آهن -خط -کیفیت هندسی خط -قسمت 6- تعیین ویژگی های کیفیت هندسی خط
25
راه آهن -توصیه هایی برای بهینه سازی خدماتی استفاده از واگن های باری شرکت های بهره بردار در ترافیک مشترک بین المللی -محاسبه هزینه و راهنمای تخصیص
26
راه آهن -dium جدول فاصله یکسان برای ترافیک باری بین المللی -فهرست نقاط تحویل -تخلیه بار استفاده شده توسط راه آهن ها
27
راه آهن -تبادل اطلاعات استاندارد شده برای بهره برداری قطار،شامل تحلیل حرکت به موقع در خطوط بین المللی
28
راه آهن -شماره گذاری سیستماتیک قطارهای باری بین المللی
29
راه آهن -تشکیل قطارهای بین المللی و ICS_T1 : های واگن ها
30
راه آهن -محموله های استثنایی -فرایند طرح کلی
31
راه آهن -اصلاح عیوب ریل
32
راه آهن -انطباق تاسیسات ایمنی با الزامات خطوط سریع السیر
33
سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه (مترو و ...) -ایمنی -قسمت 3- الزامات تجهیزات ایمنی ،امداد رسانی ،سامانه ها و تجهیزات پیشگیری و مقابله با حریق و دود
34
سامانه های حمل و نقل هوشمند -چارچوبی برای کاربردهای دور ورزی مشارکتی برای وسایل نقلیه حمل و نقل تجاری تحت مقررات خاص (TARV) -قسمت 1- چارچوب و معماری
35
سامانه های حمل و نقل هوشمند -چارچوبی برای کاربردهای دور ورزی مشارکتی برای وسایل نقلیه حمل و نقل - قسمت 17-پایش موقعیت و محموله
36
راه آهن-کد هماهنگ شده کالاها(NHM)
37
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM)-مدیریت ایستگاههای ITS -قسمت 3-نقاط دسترسی خدمت
38
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM)-مدیریت ایستگاههای ITS -قسمت 4-ارتباطات مدیریت داخلی ایستگاه
39
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM)-مدیریت ایستگاههای ITS -قسمت 5-پروتکل اعلان خدمت سریع (FSAP)
40
معابر شهری-تابلوهای انتظامی
41
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS)-سامانه های کمک به حفظ مسیر عبور (LKAS) الزامات عملکردی و روشهای انجام آزمون
42
راه آهن -روابط بین شرکتهای بهره بردار ریلی در حمل و نقل ترکیبی بین المللی
43
راه آهن -اقدامات جهت تسهیل سفر ریلی
44
راه آهن -مقررات تبادل و استفاده ازواگنهای باری تولید جدید بین راه آهنهای با گیج
45
راه آهن -تعیین عملکرد شبکه مربوط به بهره برداری تردد ریلی برای اهداف تحلیل کیفیت -کد گذاری تاخیر و فرایند تخصیص علت تاخیر
46
راه آهن -شرایط کد گذاری واحدهای حمل و نقل چند وجهی در حمل و نقل ترکیبی،خطوط و واگن های باری حمل و نقل ترکیبی
47
راه آهن -تقسیم سهم بین شرکت های بهره بردرای (RU) مربوط به جبران خسارت خرابی یا صدمه ناشی از استفاده یا حرکت واگن های باری متعلق به بخش خصوصی
48
پارکینگ های مکانیزه (خودرو)الزامات و توصیه ها
49
راه آهن-کنترل پوشش گیاهی -جنبه های مدیریتی و فنی
50
راه آهن-روش های اصلاح بستر خط در خطوط موجود
51
راه آهن-مقررات اجرایی مربوط به تهیه اسناد رزرو به صورت دستی
52
راه آهن-مقررات اجرایی مربوط به ایجاد فهرستهای رزرو
53
راه آهن-حمل کالاهای خطرناک-راهنمای برنامه ریزی برای مواقع اضطراری در محوطه های مانور ریل
54
راه آهن-اصول چارچوب و قرارداد مربوط به ارتباطات بین طرفین درگیر در حمل ونقل ریلی مسافری از نقطه نظر حسابداری و مالی در سرویسهای حمل ونقل بین المللی و سرویس های فرعی
55
راه آهن-مقررات مربوط به مدیریت مسیر در خطوط مسافری
56
راه آهن-شرایط بهره برداری برای قطارهای کامل یا بخشهایی از قطارهای تشکیل شده از نیم تریلرهای جاده ای که روی بوژی های ریلی حرکت می کنند
57
راه آهن -کابل کشی مخابراتی و سیگنالینگ و حفاظت آنها در مقابل آسیب های مکانیکی
58
راه آهن-حمل و نقل ترکیبی -تعاریف
59
راه آهن-حمل و نقل ترکیبی -تعاریف
60
راه آهن -طبقه بندی مسیرهای راه آهن به منظور تعمیر و نگهداری خط
61
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) شناسایی خودکار وسیله نقلیه و تجهیزات -معماری و واژگان حمل و نقل ترکیبی کالا
62
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) شناسایی خودکار وسیله نقلیه و تجهیزات -ساختارهای داده و شماره گذاری حمل و نقل ترکیبی کالا
63
سامانه های حمل و نقل هوشمند- (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی شبکه IPv6
64
سامانه های حمل و نقل هوشمند(ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) مدیریت ایستگاههای ITS -قسمت 1- مدیریت محلی
65
سامانه های حمل و نقل هوشمند(ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) الزامات کلی برای استفاده از شبکه های عمومی
66
سامانه های بازدارنده جاده ای -قسمت1- واژگان و معیارهای عمومی برای روش های آزمون
67
سامانه های بازدارنده جاده ای -قسمت2- کلاس های عملکردی ، معیارهای پذیرش و روش های آزمون برخورد برای حفاظ های ایمنی در بردارنده نرده برای خودرو
68
سامانه های بازدارنده جاده ای -قسمت3- کلاس های عملکردی ، معیارهای پذیرش و روش های آزمون برخورد برای ضربه گیرها
69
ایمنی غیر فعال سا زه های نگهدارنده ی تجهیزات جاده ای -الزامات ، طبقه بندی و روش های آزمون
70
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) استفاده از ارتباطات پخش همگانی
71
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) شناسایی خودکار وسیله نقلیه و تجهیزات -پارامترهای سامانه
72
سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دسترسی ارتباطات سیار زمینی (CALM) واسط هوایی موج میلی متری
73
سامانه های حمل و نقل هوشمند -پروتکل واسط و تعریف مجموعه پیام بین کنترل کننده های سیگنال ترافیک و آشکار سازها
74
راه آهن -الزامات اطلاعاتی بخش های بهره برداری مربوط به فرایند حمل و نقل، تاخیرها و سایر اختلالات، معیارهای ارزیابی کارایی بهره برداری و اقداماتی به منظور تسریع فرآیند بهره برداری
75
راه آهن -ترکیب و محاسبات وزن و ترمز گیری قطارهای مسافری
76
راه آهن -در نظر گرفتن حاشیه بازیابی در جدول زمانی ، به منظور تضمین صرفه جویی در وقت
77
راه آهن-هماهنگی سایت های کاری با اقدامات بهره برداری در خطوط اصلی
78
راه آهن -شرایط تبادل واگن ها، بین شرکت های راه آهن بهره بردار
79
راه آهن -برگه ترمز و فهرست موجودی برای قطارهای باری
80
راه آهن -نقش نوشته ها و علامت ها ، نشانگرهای مسیر و پلاک های شماره متصل به وسایل نقلیه مسافری
81
راه آهن -واگن ها-بالابری -قراردادن بر روی ریل
82
راه آهن -رله های علائم
83
راه آهن-تقاطع همسطح-علائم و علامت های جاده ای
84
راه آهن -راهنمای عملکرد خودکار تقاطع های همسطح
85
راه آهن -کد گذاری عددی شرکت های راه آهن بهره بردار، مدیران زیر ساخت و سایر شرکت های وابسته به زنجیره حمل و نقل ریلی
86
ملزومات مهندسی ترافیک-علائم عمودی ثابت -قسمت 2-ویژگیها و مشخصات فنی