گنجینه استانداردهای کمیته‌ خدمات سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
صنایع دستی -ارغوان بافی-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
2
صنایع دستی-گلیم هرسین کرمانشاه -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
3
خدمات مالی -شمای پیام صنعت مالی جهانی -قسمت 6- مشخصه های انتقال پیام
دانلود رایگان بخشنامه
4
صنایع دستی -هنر قلمکاری-ویژگی ها و آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
5
نمادهای گرافیکی -روشهای آزمون قسمت 1- روشی برای آزمون قابلیت درک
دانلود رایگان بخشنامه
6
خدمت به مشتری -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
7
صنایع دستی -نوار بافی کتول -ویژگیها و آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
8
فرایند جابجایی اثاثیه -انبارش اثاثیه و اموال اشخاص حقیقی -قسمت 2- ارائه خدمات
دانلود رایگان بخشنامه
9
عکاسی -اندازه گیری شرایط ISO برای نور امن عکاسی
دانلود رایگان بخشنامه
10
صنایع دستی -جاجیمچه-ویژگی ها و آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
11
تدوین استانداردها با توجه به نیازهای بنگاههای خرد ، کوچک و متوسط -راهنما
دانلود رایگان بخشنامه
12
نمادهای نگاشتاری برای استفاده بر روی تجهیزات -نمادهای نگاشتاری برای تجهیزات چندرسانه ای -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
13
عکاسی -دوربین های تصویر ساکن الکترونیکی -توابع تبدیل اپتوالکترونیک -روشهای اندازه گیری
دانلود رایگان بخشنامه
14
تابلوهای ایمنی -قسمت 4- نصب تابلو برای مسیر فرار -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
15
برچسب گذاری مواد هنری از نظر مخاطرات بهداشتی مزمن -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
16
صنایع دستی -بوریابافی خوزستان -ویژگیها و آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
17
صنایع دستی -ورشوسازی بروجرد-ویژگیها و آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
18
صنایع دستی -ابریشم بافی خوزستان -ویژگی ها و آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
19
صنایع دستی -عبابافی خوزستان-ویژگیها و آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
20
صنایع دستی -وریس بافی خوزستان -ویژگی ها و آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
21
صنایع دستی -سفالگری سنتی گیلان -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
22
صنایع دستی -سفال سنتی گیلان -ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
23
مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولان جسمی حرکتی -تسهیلات فضای فیزیکی و شرایط کارکنان
دانلود رایگان بخشنامه
24
هتل ها- تجهیزات و ملزومات اتاق ها و فضاهای عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
25
صنایع دستی -پته کرمان-ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
26
گردشگری و خدمات وابسته -مراکز آب درمانی -چشمه های آب گرم و آب سرد -الزامات عمومی و ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
27
فاضلاب های مرتبط با آب شرب و فاضلاب -مدیریت بحران شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
28
حفاظت از میراث فرهنگی -راهنمای طراحی ویترین برای نمایش و حفاظت از اشیا-قسمت 1- الزامات عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
29
حفاظت از میراث فرهنگی-حفاظت سطح مصالح غیر آلی متخلخل -ارزیابی عملکرد مواد آب گریز -روشهای آزمون آزمایشگاهی
دانلود رایگان بخشنامه
30
حفاظت از میراث فرهنگی -استخراج و تعیین نمک های محلول در سنگ های طبیعی و مصالح مرتبط مورد استفاده در میراث فرهنگی
دانلود رایگان بخشنامه
31
حفاظت از میراث فرهنگی -تعیین ویژگی های خشک شوندگی -روش های آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
32
حفاظت از میراث فرهنگی -اندازه گیری جذب آب با استفاده از روش لوله -روشهای آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
33
حفاظت از میراث فرهنگی -فرایندها و ابزار اندازه گیری رطوبت محیط و انتقال رطوبت بین محیط و اموال فرهنگی
دانلود رایگان بخشنامه
34
حفاظت از اموال فرهنگی -نمونه برداری از مصالح اموال فرهنگی -روش شناسی -مقررات عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
35
حفاظت از اموال فرهنگی -اصول بسته بندی برای حمل و نقل
دانلود رایگان بخشنامه
36
حفاظت از اموال فرهنگی -اصطلاحات و تعاریف عمومی اصلی
دانلود رایگان بخشنامه
37
حفاظت از اموال فرهنگی -تعیین زاویه تماس استاتیکی -روش های آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
38
حفاظت از اموال فرهنگی -تعیین جذب آب با استفاده از روش موئینگی-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
39
حفاظت از اموال فرهنگی -فرایندها و ابزارهای اندازه گیری دمای هوا و دمای سطوح اشیا
دانلود رایگان بخشنامه
40
حفاظت از اموال فرهنگی -دما و رطوبت نسبی برای محدود کردن آسیب مکانیکی به مواد آلی نم گیر-ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
41
آزمون غیر مخرب -ارزیابی کیفی سیستم های دیجیتالی کننده فیلم پرتونگاری -قسمت 2- حداقل الزامات
دانلود رایگان بخشنامه
42
سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه -نشانه ها و تابلوها-قسمت 2- ویژگیها و مشخصات فنی -الزامات نصب و جانمایی اصلاحیه شماره 1
دانلود رایگان بخشنامه
43
نمادهای نگاشتاری-روش های آزمون-قسمت سوم-روش آزمون پیوند معنایی نماد با مرجع آن
دانلود رایگان بخشنامه
44
کدهای نمایش پول رایج (ارز)کشورها
دانلود رایگان بخشنامه
45
صنایع دستی -هنر خاتم -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
46
دیزی سنگی محلی خراسانی (هرکاره )-آیین کار تراش
دانلود رایگان بخشنامه
47
صنایع دستی -فیروزه -آیین کار تراش
دانلود رایگان بخشنامه
48
صنایع دستی -سفال و سرامیک لالجین -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
49
صنایع دستی -چوغا-ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
50
صنایع دستی -گلیم سرانداز-ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
51
مواد عکاسی -فیلم ها و کاغذهای فرایند نشده عکاسی -انبارش -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
52
صنایع دستی -ارغوان بافی-ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
53
صنایع دستی -گلیم الموت -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
54
صنایع دستی -خراطی چوب -ویژگیها و آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
55
صنایع دستی -سرمه دوزی -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
56
صنایع دستی -معرق روی چوب-ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
57
تسهیلات تماشاگر-قسمت 7- اجزا و مسیرهای ورودی و خروجی
دانلود رایگان بخشنامه
58
تسهیلات تماشاگر-قسمت 6- جایگاه های موقتی
دانلود رایگان بخشنامه
59
تسهیلات تماشاگر-قسمت 5- جایگاه های تلسکوپی
دانلود رایگان بخشنامه
60
تسهیلات تماشاگر-قسمت 3- اجزای جدا کننده -الزامات
دانلود رایگان بخشنامه
61
تسهیلات تماشاگر-قسمت 1- مشخصه های کلی برای منطقه دید تماشاگر
دانلود رایگان بخشنامه
62
صنایع دستی -چاقوهای سنتی-چاقوی کرند غرب-ویژگیها و روشهای آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
63
صنایع دستی -رنگرزی سنتی-ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
64
صنایع دستی -گلیم سفره کردی خراسان -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
65
زائر سراها-خدمات الزامی
دانلود رایگان بخشنامه
66
اقامتگاه های گردشگری -الزامات مالکیت زمانی
دانلود رایگان بخشنامه
67
هتل آپارتمان ها-خدمات الزامی
دانلود رایگان بخشنامه
68
موسسات آموزشی و سایر موسسات مشابه -بهداشت و ایمنی برای طراحی و فناوری -راهنما
دانلود رایگان بخشنامه
69
نگه داری -واژه نامه
دانلود رایگان بخشنامه
70
معیارهای طراحی ،مدیریت و کنترل خدمات نگه داری ساختمان ها
دانلود رایگان بخشنامه
71
صنایع دستی-گیوه سنتی -ویژگیها و آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
72
صنایع دستی-نمد مالی-ویژگیها و آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
73
صنایع دستی-سازهای سنتی -قیچک بلوچستان -ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
74
صنایع دستی-حصیر بافی سیستان -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
75
صنایع دستی-حصیر بافی بلوچستان -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
76
صنایع دستی-خمک دوزی (خامه دوزی )سیستان-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
77
صنایع دستی-سکه دوزی بلوچ-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
78
صنایع دستی-سوزن دوزی بلوچ-آیین -کار
دانلود رایگان بخشنامه
79
اسناد همکاری داخلی -تشریفات امضا-راهنما
دانلود رایگان بخشنامه
80
برون سپاری -راهنما
دانلود رایگان بخشنامه
81
فعالیت های جابجایی اثاثیه -خدمات جابجایی تجاری
دانلود رایگان بخشنامه
82
حفاظت از اموال فرهنگی -راهنمایی هایی برای مدیریت شرایط محیطی -امکانات انبارش در مخازن امن -تعاریف و مشخصات مراکز جمع آوری ویژه حفاظت و مدیریت میراث فرهنگی
دانلود رایگان بخشنامه
83
حفاظت از اموال فرهنگی -اندازه گیری رنگ سطوح-روش های آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
84
امنیت جامعگی -مدیریت وضعیت اضطراری -خطوط راهنما برای هشدار های رنگی
دانلود رایگان بخشنامه
85
صنایع دستی -چادر شب بافی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
86
صنایع دستی -چادر شب -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
87
مواد تصویر برداری-تصاویر رنگی پردازش شده -اندازه گیری پایداری حرارتی -روشهای آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
88
سطوح جذب ضربه زمین بازی -الزامات عملکردی و روشهای آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
89
مراکز توانبخشی و درمانی شبانه روزی بیماران روانی مزمن -تسهیلات فضای فیزیکی و کارکنان
دانلود رایگان بخشنامه
90
تابلوهای اطلاع رسانی همگانی ،تزئینی و عمومی -ویژگیهای طراحی و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
91
خودرو- شیوه ارائه خدمات پس از فروش
دانلود رایگان بخشنامه
92
بانکداری -پیام های ارتباط راه دور بانکداری-شماره شناسه تجاری (BIC)
دانلود رایگان بخشنامه
93
اوارق بهادار و ابزارهای مالی مربوط -سامانه شناسایی شماره بین المللی اواراق بهادار
دانلود رایگان بخشنامه
94
اصول پایه نمادهای نگاشتاری مورد استفاده بر روی تجهیزات -قسمت 3- راهنمایی هایی برای کاربرد نمادهای نگاشتاری
دانلود رایگان بخشنامه
95
مواد تصویر برداری-رسانه دیسک نوری -شیوه های انبارش
دانلود رایگان بخشنامه
96
مواد تصویر برداری-پیش بینی های نوع آرنیوس -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
97
مواد تصویر برداری-فیلم ها و کاغذهای عکاسی -آزمون گوه برای شکنندگی
دانلود رایگان بخشنامه
98
مواد تصویر برداری-برگه های چاپی عکاسی با رنگ انعکاس -آزمون تهیه و اندازه گیری چاپ
دانلود رایگان بخشنامه
99
صنایع دستی -گبه درشت باف-ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
100
صنایع دستی -نساجی سنتی-موج بافی -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
101
صنایع دستی -پایپوش گیوه ای کرمانشاه -آیین کار تولید
دانلود رایگان بخشنامه
102
صنایع دستی -کفپوش های نساجی -گلیم کرمانشاه (هرسین ) -ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
103
صنایع دستی -گلیم نقش برجسته ایلام -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
104
صنایع دستی -چیت بافی ایلام -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
105
صنایع دستی -سیاه چادر ایلام -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
106
صنایع دستی -نساجی سنتی-پن بافی (کارت بافی ونوار بافی)-ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
107
دفاتر اطلاع رسانی به گردشگران -خدمات اطلاع رسانی و پذیرش گردشگران-الزامات
دانلود رایگان بخشنامه
108
گردشگری ماجراجویانه-ارائه اطلاعات به شرکت کنندگان
دانلود رایگان بخشنامه
109
صنایع دستی-پلاس گلستان -ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
110
اوراق بهادار و ابزارهای مالی مرتبط -کدهای شناسایی بورس ها و بازارها(MIC)
دانلود رایگان بخشنامه
111
مجتمع ها و واحدهای پذیرایی بین راهی-ویژگی های ظاهری و خدمات
دانلود رایگان بخشنامه
112
صنایع دستی -گلیم اردبیل -ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
113
صنایع دستی-ورنی (گلیم یک رو) اردبیل -ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
114
عکاسی -دوربین های بر پایه فیلم-کنترل های خودکار نوردهی
دانلود رایگان بخشنامه
115
عکاسی-فیلم های حلقه ای اندازه 126,110,135 شناسایی سطح نگهدارنده تصویر
دانلود رایگان بخشنامه
116
عکاسی-ابعاد کاغذ-کاغذهای عکاسی
دانلود رایگان بخشنامه
117
عکاسی -اسلایدهای پروژکتور-ابعاد
دانلود رایگان بخشنامه
118
خدمات غواصی غیر حرفه ای -الزامات ارائه دهندگان خدمات غواصی اسکوبا
دانلود رایگان بخشنامه
119
پست-خدمت پست مالی
دانلود رایگان بخشنامه
120
پست-خدمت پست لجستیک
دانلود رایگان بخشنامه
121
پست -خدمت امانات پستی
دانلود رایگان بخشنامه
122
پست -خدمت آگهی تحویل (دوقبضه)
دانلود رایگان بخشنامه
123
پست-خدمت تحویل در مقابل دریافت بها
دانلود رایگان بخشنامه
124
پست-خدمت پست مطبوع
دانلود رایگان بخشنامه
125
پست-خدمت پست مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
126
پست-خدمت پست جواب قبول
دانلود رایگان بخشنامه
127
پست-خدمت پست تبلیغ
دانلود رایگان بخشنامه
128
پست-خدمت کرایه در مقصد(پس کرایه)
دانلود رایگان بخشنامه
129
پست-خدمت پست رستانت
دانلود رایگان بخشنامه
130
پست -خدمت پست ویژه بین شهری
دانلود رایگان بخشنامه
131
پست-خدمت بارپستی
دانلود رایگان بخشنامه
132
پست-خدمات قراردادی پستی
دانلود رایگان بخشنامه
133
پست-خدمات قراردادی پستی
دانلود رایگان بخشنامه
134
پست -خدمت پست پیشتاز
دانلود رایگان بخشنامه
135
پست -خدمت پست نامه های ثبتی
دانلود رایگان بخشنامه
136
پست-خدمت پست نامه های عادی
دانلود رایگان بخشنامه
137
پست-خدمات پیکی ویژه
دانلود رایگان بخشنامه
138
پست-خدمت مرسولات اکسپرس
دانلود رایگان بخشنامه
139
پست-خدمت صندوق پستی شخصی
دانلود رایگان بخشنامه
140
پست -خدمت امانات شکستنی
دانلود رایگان بخشنامه
141
پست -خدمت بیمه پستی
دانلود رایگان بخشنامه
142
پست -خدمت پستی مرسولات حاوی مواد نشتی و ریزشی (مایعات)
دانلود رایگان بخشنامه
143
پست -خدمت امانات پستی خارج از اندازه
دانلود رایگان بخشنامه
144
پست -خدمت پستی فیزیکی-الکترونیکی (ترکیبی)
دانلود رایگان بخشنامه
145
پست -خدمت خرید وفروش اینترنتی
دانلود رایگان بخشنامه
146
اسناد همکاری (خارجی )-تشریفات امضاء-راهنما
دانلود رایگان بخشنامه
147
خدمات پستی -کیفیت خدمت (QOS) -سنجش مدت سیر مرسوله پستی با اولویت و سریع از قبول تا توزیع
دانلود رایگان بخشنامه
148
خدمات پستی-کیفیت خدمت-سنجش مدت سیر مرسوله های پستی انبوه خدمات از قبول تا توزیع
دانلود رایگان بخشنامه
149
صنایع دستی -مرواربافی-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
150
صنایع دستی -مرواربافی-ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
151
خدمات پستی -کیفیت خدمت -اصول رسیدگی به شکایات
دانلود رایگان بخشنامه
152
صنایع دستی -زیره پارچه ای گیوه -آیین کار تولید
دانلود رایگان بخشنامه
153
مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولان ذهنی کمتر از 14 سال -قسمت 1- تسهیلات فضای فیزیکی
دانلود رایگان بخشنامه
154
هتل ها -خدمات الزامی هتل های 1تا 5 ستاره
دانلود رایگان بخشنامه
155
هتل ها -آموزش های شغلی هتل های 1تا 5 ستاره
دانلود رایگان بخشنامه
156
ایمنی محصول مصرفی-راهنمایی هایی برای تامین کنندگان
دانلود رایگان بخشنامه
157
صنایع دستی -سازهای سنتی -تنبور-آیین کار تولید
دانلود رایگان بخشنامه
158
صنایع دستی -سازهای سنتی -تنبور-ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
159
صنایع دستی -احرامی بافی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
160
صنایع دستی -احرامی بافی -واژه نامه
دانلود رایگان بخشنامه
161
صنایع دستی -کپوبافی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
162
صنایع دستی -مینای صبی (مینای طلا و نقره )-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
163
سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه -نشانه ها و تابلوها -قسمت 3- ویژگی ها و روشهای آزمون رنگ و مواد
دانلود رایگان بخشنامه
164
سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه -نشانه ها و تابلوها-قسمت 2- ویژگی ها ومشخصات فنی،الزامات نصب وجانمایی
دانلود رایگان بخشنامه
165
سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه -نشانه ها و تابلوها -قسمت 1- طرح نشانه ها و تابلوها
دانلود رایگان بخشنامه
166
صنایع دستی -حصیر بلوچستان -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
167
صنایع دستی -حصیر سیستان -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
168
صنایع دستی -گلیم سیستان و بلوچستان-ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
169
صنایع دستی -سفال کلپورگان-ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
170
مداخلات پرستاری -تغییر وضعیت نوزاد و کودک-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
171
علائم ایمنی آب ها و پرچم های ایمنی سواحل-قسمت 3-راهنمای کاربری
دانلود رایگان بخشنامه
172
کارت های شناسایی -کارت های مدار مجتمع همراه با اتصالات آن - قسمت 8-فرمان های عملیات امنیتی
دانلود رایگان بخشنامه
173
فناوری اطلاعات -واسط های کاربر-دسترسی پذیری سخت افزار رایانه شخصی
دانلود رایگان بخشنامه
174
این استاندارد در اجلاسیه شماره 434 مورخ 4/7/95 باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 21217 میباشد
دانلود رایگان بخشنامه
175
فناوری اطلاعات -نقشک های (آیکون های )رابط کاربر-قسمت چهلم-مدیریت ثبت نقشک
دانلود رایگان بخشنامه
176
فن اوری اطلاعات -شناسایی الزامات حفاظت از حریم خصوصی مربوط به یادگیری ، آموزش و پرورش (LET) -قسمت 1- چارچوب و مدل مرجع
دانلود رایگان بخشنامه
177
سیستم های مدیریت امنیت برای زنجیره عرضه-گواهی بندر الکترونیک-قسمت 1-ساختارهای پیام
دانلود رایگان بخشنامه
178
اطلاعات و مستند سازی -بازیابی اطلاعات (Z39.50)-تعریف سرویس کاربردی و ویژگی پروتکل
دانلود رایگان بخشنامه
179
فناوری اطلاعات -نگرش عملیاتی تجاری -قسمت 10-دامنه های رمزی فعال شده IT به عنوان اجزای مفهومی در تراکنس های تجاری
دانلود رایگان بخشنامه
180
نمادهای نگاره ای -رنگ های ایمنی و علائم ایمنی -قسمت 4- خواص رنگ سنجی و نورسنجی مواد علامت ایمنی
دانلود رایگان بخشنامه
181
کارت های شناسایی -کارت های مدار مجتمع -قسمت 9-دستورهایی برای مدیریت کارت
دانلود رایگان بخشنامه
182
کارت های شناسایی -کارت های مدار مجتمع -قسمت 6-عناصر داده ای برای مبادله بین صنایع
دانلود رایگان بخشنامه
183
خدمات پستی -کیفیت خدمت -اندازه گیری زمان گذر برای خدمات ابتدا تا انتها برای یک مرسوله های پستی بدون اولویت و پست درجه دو
دانلود رایگان بخشنامه
184
خدمات پستی -کیفیت خدمت -اندازه گیری میزان مرسوله های پستی مفقودی ثبت شده وسایر انواع خدمات پستی با استفاده از سامانه رهگیری و ردیابی
دانلود رایگان بخشنامه
185
صنایع دستی-هنر فیروزه کوبی -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
186
صنایع دستی-هنر کاغذ فشرده شده (پاپیه ماشه)-ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
187
صنایع دستی -هنر سوخت چرم-ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
188
صنایع دستی -حوله بافی سنتی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
189
مواد تصویر برداری -کاغذها و فیلم عکاسی -اندازه گیری مقاومت امولسیون های عکاسی به خراش مرطوب -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
190
صنایع دستی -ابریشم بافی گلستان -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
191
هتل ها-پذیره
دانلود رایگان بخشنامه
192
مدیریت مدرک-قالب فایل مدرک الکترونیکی برای نگهداری بلند مدت -قسمت 2- استفاده از استاندارد تبدیل فایل هابه (PDF/A-2)
دانلود رایگان بخشنامه
193
خدمات غواصی تفریحی-الزامات برنامه های آموزشی متصدی گاز مخلوط کنی
دانلود رایگان بخشنامه
194
خدمات غواصی تفریحی-الزامات برنامه های آموزشی غواصی با هوای غنی شده با نایتروکس (EAN)
دانلود رایگان بخشنامه
195
خدمات غواصی تفریحی-الزامات برنامه های آموزش مقدماتی غواصی با اسکوبا
دانلود رایگان بخشنامه
196
صنایع دستی -کفپوش های نساجی-گلیم کردستان -ویژگی ها و روش های آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
197
عکاسی -فیلم های تخت و حلقه ای برای مصرف عمومی -ابعاد
دانلود رایگان بخشنامه
198
صنایع دستی -زیور آلات ترکمن -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
199
عکاسی -مواد شیمیایی از طبقه عکاسی -روش های آزمون -قسمت 9- واکنش با نیترات نقره آمونیاکی
دانلود رایگان بخشنامه
200
عکاسی -مواد شیمیایی از طبقه عکاسی -روش های آزمون -قسمت 13-تعیین ph
دانلود رایگان بخشنامه
201
عکاسی -مواد شیمیایی از طبقه عکاسی -روش های آزمون -قسمت 11-تعیین چگالی مخصوص
دانلود رایگان بخشنامه
202
عکاسی -مواد شیمیایی از طبقه عکاسی -روش های آزمون -قسمت 10- اندازه گیری محتوای سولفید
دانلود رایگان بخشنامه
203
صنایع دستی -مصنوعات زینتی -مینای طلا و نقره -ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
204
صنایع دستی -کپوبافی -ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
205
صنایع دستی -احرامی بافی -ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
206
روابط عمومی -قسمت 1- ارتباط با رسانه ها-تهیه و ارسال خبر
دانلود رایگان بخشنامه
207
صنایع دستی-هنر رشتی دوزی(قلاب دوزی رشت)-ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
208
طراحی نمادهای نگاشتاری برای استفاده در مستند سازی فنی محصولات -قسمت 1- قواعد اصلی
دانلود رایگان بخشنامه
209
مشخصات نمودارهای فرایند صنعتی -قسمت 1- قواعد کلی
دانلود رایگان بخشنامه
210
خودرو-جعبه فرمان مکانیکی -نوع رک و پینیونی-ویژگیها و روشهای آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
211
فناوری اطلاعات -یادگیری ، آموزش و پرورش -فناوری مشارکتی - محل کارمشارکتی- قسمت 2- مدل داده ی محیط مشارکتی
دانلود رایگان بخشنامه
212
خانه های سالمندان -قسمت3- تسهیلات محیط فیزیکی
دانلود رایگان بخشنامه
213
فناوری اطلاعات -واسط های کاربر برای ابزارهای سیار برای مدیریت ارتباط های داده گان در یک مدل کارخواه-کارساز
دانلود رایگان بخشنامه
214
مداخلات پرستاری-محافظت نوزاد در مقابل صدمه هنگام در آغوش گرفتن و یا شیر دهی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
215
مداخلات پرستاری -آموزش تنفس دیافراگماتیک -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
216
مداخلات پرستاری -آموزش تنفس لب غنچه ای -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
217
نمادهای نگاره ای -رنگ های ایمنی و علائم ایمنی -علائم ایمنی ثبت شده
دانلود رایگان بخشنامه
218
آلبوم عکس- مواد تصویر سازی فرایند شده - مواد ذخیره سازی ، قاب و آلبوم ها
دانلود رایگان بخشنامه
219
نمادهای نگاره ای -رنگ های ایمنی و علائم ایمنی -قسمت 3- اصول طراحی نمادهای نگاره ای برای استفاده در علائم ایمنی
دانلود رایگان بخشنامه
220
کارت های شناسایی -فناوری ضبط -قسمت 9-علامت معرف لمسی
دانلود رایگان بخشنامه
221
کارت های شناسایی -روش های آزمون -قسمت 9- کارتهای حافظه نوری -روش ضبط تمام نگاشتی (هولوگرافیک)
دانلود رایگان بخشنامه
222
کارت های شناسایی -روش های آزمون -قسمت 8- گذرگاه سری جهانی -کارت مدار مجتمع (USB-ICC)
دانلود رایگان بخشنامه
223
آزمون غیر مخرب -ارزیابی کیفی سیستم های دیجیتالی کننده فیلم پرتونگاری -قسمت 1- تعاریف -اندازه گیری کمی پارامترهای کیفی تصویر-فیلم مرجع استاندارد و کنترل کیفی
دانلود رایگان بخشنامه
224
کارت های شناسایی -واسط های برنامه نویسی کارت دارای مدار مجتمع -قسمت 4- مدیریت واسط برنامه نویسی کاربردی (API)
دانلود رایگان بخشنامه
225
کارت های شناسایی -واسط های برنامه نویسی کارت دارای مدار مجتمع -قسمت 3- واسط برنامه کاربردی
دانلود رایگان بخشنامه
226
کارت های شناسایی -واسط های برنامه نویسی کارت دارای مدار مجتمع -قسمت 2- واسط عمومی کارت
دانلود رایگان بخشنامه
227
کارت های شناسایی -واسط های برنامه نویسی کارت دارای مدار مجتمع -قسمت 1- معماری
دانلود رایگان بخشنامه
228
خانه های سالمندان -کارکنان
دانلود رایگان بخشنامه
229
خانه های سالمندان -کلیات خدمات
دانلود رایگان بخشنامه
230
کارتهای شناسایی -کارت های مدار مجتمع بدون تماس -کارت های مجاورتی -قسمت 4- پروتکل انتقال
دانلود رایگان بخشنامه
231
کارتهای شناسایی -کارت های مدار مجتمع بدون تماس -کارت های مجاورتی -قسمت 2- توان بسامد رادیویی و واسط سیگنال
دانلود رایگان بخشنامه
232
اطلاع رسانی سلامت -مدیریت امنیت اطلاعات برای نگهدرای از راه دور وسایل پزشکی و سیستم های اطلاعات پزشکی -قمست 1- الزامات و تحلیل ریسک
دانلود رایگان بخشنامه
233
اپتیک و فوتونیک -تابع انتقال نوری -کاربرد-قسمت 1- عدسی های قابل تعویض برای دوربین های عکاسی ساکن 35MM
دانلود رایگان بخشنامه
234
معابر شهری -تابلوهای هدایت میسر-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
235
صنایع دستی -نازک کاری چوب -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
236
هنر فراورده های صنایع دستی دریایی -ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
237
عکاسی -ابعاد صفحات شیشه ای
دانلود رایگان بخشنامه
238
مداخلات پرستاری-دادن داروهای خوراکی برای کودکان -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
239
مداخلات پرستاری-کمک به پزشک در گرفتن نمونه خون شریانی از خط شریانی (سیستم باز )-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
240
مداخلات پرستاری-مراقبت های قبل و حین تست تیلت -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
241
مداخلات پرستاری-هولتر مانیتورینگ -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
242
مداخلات پرستاری-مراقبت های پرستاری در تعبیه ضربان سازهای (پیس میکر) قلبی و ICD در بخش الکتروفیزیولوژی-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
243
مداخلات پرستاری-مراقبت های پرستاری پس از تعبیه ICD و ضربان ساز (پیس میکر)در بخش -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
244
مداخلات پرستاری-مراقبت های قبل از مطالعات الکتروفیزیولوژی(E.P.S)و ابلیشن در بخش -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
245
مداخلات پرستاری-مراقبت های پس از انجام تست تیلت-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
246
مداخلات پرستاری-جداسازی بیمار از بالون پمپ داخل آئورت(IABP)-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
247
مداخلات پرستاری-مراقبت های پرستاری پس از انجام الکتروفیزیولوژی (eps) در بخش -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
248
مداخلات پرستاری-مراقبت های حین انجام الکتروفیزیولوژی (eps) قلب در بخش الکتروفیزیولوژی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
249
مداخلات پرستاری-گذاشتن کاتتر ادراری برای کودکان - آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
250
مداخلات پرستاری-دادن داروهای خوراکی به شیرخواران - آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
251
مداخلات پرستاری-دادن داروهای خوراکی برای نوپایان - آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
252
مداخلات پرستاری -احیای قلبی ریوی (CPR) پایه در شیر خواران -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
253
مداخلات پرستاری-مراقبت حین انجام ptmc در کت لب -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
254
مداخلات پرستاری -مراقبت های قبل و بعد از خارج کردن کاتتر بالون پمپ داخل آئورت -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
255
مداخلات پرستاری -مراقبت های بعد از انجام آنژیوپلاستی (PTCA) در ریکاوری کت لب-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
256
مداخلات پرستاری -مراقبت های بعد از آنژیوپلاستی (ptca) در بخش سی سی یو-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
257
مداخلات پرستاری -مراقبت در استرس اکوکاردیو گرافی-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
258
مداخلات پرستاری-برقراری هموستاز شریانی در محل سوراخ شده بعد از کاتترایزاسیون قلبی و عروقی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
259
مداخلات پرستاری -مراقبت از گچ هیپ اسپایکا -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
260
مداخلات پرستاری -مراقبت های پس از عمل جراحی قلب در بخش پست آی سی یو (post icu)- آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
261
مداخلات پرستاری-مسمومیت با منواکسید کربن -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
262
مداخلات پرستاری-مسمومیت با کلسیم بلوکرها -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
263
مداخلات پرستاری-مسمومیت با مواد مخدر-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
264
مداخلات پرستاری-مسمومیت با اتانول -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
265
مداخلات پرستاری-مسمومیت با آنتی کولینرژیک ها-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
266
مداخلات پرستاری-مسمومیت با آنتی سایکوتیک ها-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
267
مداخلات پرستاری -مسمومیت با سیانید - آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
268
مداخلات پرستاری -مسمومیت با لیتیوم - آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
269
مداخلات پرستاری -مسمومیت غذایی - آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
270
مداخلات پرستاری -مسمومیت با هیدروکربن ها- آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
271
مداخلات پرستاری-مسمومیت با مواد شوینده -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
272
مداخلات پرستاری-مسمومیت با بنزودیازپین ها -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
273
مداخلات پرستاری-مسمومیت با بتابلوکرها -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
274
مداخلات پرستاری-مسمومیت با استامینوفن -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
275
مداخلات پرستاری-مسمومیت با ارگانوفسفات ها و کاربامات ها-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
276
مداخلات پرستاری-احیای قلبی ریوی (CPR) پایه در کودکان (1تا8 سال ) -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
277
مداخلات پرستاری-احیای قلبی -ریوی پیشرفته -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
278
ملزومات مهندسی ترافیک-علائم عمودی ثابت -قسمت 3-آیین نصب تابلوها
دانلود رایگان بخشنامه
279
ملزومات مهندسی ترافیک-علائم عمودی ثابت -قسمت 1-نشانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
280
کارتهای شناسایی -کارت های مدار مجتمع غیر تماسی -کارت های مجاورتی -قسمت 1- مشخصات فیزیکی
دانلود رایگان بخشنامه
281
کارتهای شناسایی -کارت های حافظه نوری -قسمت 2- موجودیت حافظه نوری در کنار سایر فناوری قابل خواندن توسط ماشین
دانلود رایگان بخشنامه
282
کارتهای شناسایی -کارت های مدار (های ) مجتمع غیر تماسی -قسمت 2- ابعاد و محل نواحی جفت شدگی
دانلود رایگان بخشنامه
283
کارتهای شناسایی -کارت های حافظه نوری -روش ذخیره سازی خطی قسمت 6- استفاده از بیومتریک در کارت حافظه نوری
دانلود رایگان بخشنامه
284
تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 9- کلید امنیتی و پیام مدیریت تائیدی (نوع پیام (KEYMAN)
دانلود رایگان بخشنامه
285
تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 7- قوانین امنیتی برای تبادل الکترونیکی داده های دسته ای (EDI)
دانلود رایگان بخشنامه
286
تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 5- قوانین امنیتی برای تبادل الکترونیکی داده های دسته ای (تصدیق یکژارچگی و عدم برائت از مبدا)
دانلود رایگان بخشنامه
287
تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 4-پیام گزارشی خدمت و نحو برای تبادل الکترونیکی داده های دسته ای (نوع پیام - CONTRL ‌
دانلود رایگان بخشنامه
288
تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 3- قوانین نحوی ویژه برای تبادل تعاملی الکترونیکی داده ها(EDI)‌
دانلود رایگان بخشنامه
289
تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 10 -دفاتر راهنمای خدمت نحو
دانلود رایگان بخشنامه
290
تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 6- تصدیق هویت امن و پیام تائید (نوع پیام - AUTACK )
دانلود رایگان بخشنامه
291
تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 1- قوانین نحوی مشترک بین تمام قسمت ها
دانلود رایگان بخشنامه
292
پردازش اطلاعات -سامانه های متنی و اداری -زبان استاندارد عمومی شده حاشیه نگاری (SGML)
دانلود رایگان بخشنامه
293
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 16-گسترش چارچوب پویا نمایی (AFX)
دانلود رایگان بخشنامه
294
هوا فضا-شماره گذاری قطعه برای مجموعه های شیلنگ
دانلود رایگان بخشنامه
295
مداخلات پرستاری-انجام و یا کمک در انجام مانور والسالوا- آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
296
مداخلات پرستاری-انجام الکتروکاردیوگرافی قلب راست- آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
297
مداخلات پرستاری-پایش قطعه ST - آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
298
مداخلات پرستاری-پایش فشار ورید مرکزی (CVP)- آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
299
مداخلات پرستاری-کنترل تشنج در بیمار- آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
300
مداخلات پرستاری-کمک در کنترل فشار داخل جمجمه - آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
301
مداخلات پرستاری-تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) - آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
302
مداخلات پرستاری-کنترل درد بیمار - آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
303
مداخلات پرستاری-جدا سازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
304
مداخلات پرستاری-باز نگه داشتن راه هوایی نوزاد-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
305
مداخلات پرستاری-درمان بانبولایزر با حجم بزرگ -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
306
مداخلات پرستاری-تزریق ویتامین K به نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
307
مداخلات پرستاری-آموزش والدین در لباس پوشاندن به نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
308
مداخلات پرستاری-ارزیابی باز بودن آنوس نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
309
مداخلات پرستاری-آموزش مراقبت از نوزاد در منزل -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
310
مداخلات پرستاری -تغذیه نوزاد به وسیله گاواژ -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
311
مداخلات پرستاری -حمام دادن نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
312
مداخلات پرستاری -آموزش مراقیبت های پس از توبکتومی-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
313
مداخلات پرستاری -تعویض خون نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
314
مداخلات پرستاری -فتوتراپی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
315
مداخلات پرستاری-کمک به پزشک در انجام کات دان - آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
316
مداخلات پرستاری -جلوگیری از هیپوترمی نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
317
مداخلات پرستاری -تعویض پوشک نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
318
مداخلات پرستاری -مراقبت از احتقان پستان -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
319
مداخلات پرستاری -واکسیناسیون -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
320
مداخلات پرستاری -خارج کردن لوله تراشه (اکستیوب کردن )-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
321
مداخلات پرستاری -مراقبت ناحیه اپی زیاتومی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
322
مداخلات پرستاری -بررسی وضعیت عصبی ، عروقی بیمار -مددجو -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
323
مداخلات پرستاری -تعیین آپگار نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
324
مداخلات پرستاری -پروفیلاکسی چشم نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
325
مداخلات پرستاری -اندازه گیری قد ، وزن و دور سرنوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
326
مداخلات پرستاری -مراقبت از مددجوی مبتلا به دمانس-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
327
مداخلات پرستاری -ارتوپدی -بانداژ8 (∞)-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
328
مداخلات پرستاری -ارتوپدی -بستن پارچه سه گوش -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
329
مداخلات پرستاری -ارتوپدی -کشیدن بخیه ترمیم تاندون -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
330
مداخلات پرستاری -مراقبت از بیماران ارتوپدی بعد از عمل جراحی فیوژن قدامی و خلفی ستون مهره ها (ASF, PSF) در ICU -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
331
مداخلات پرستاری-درمان با نبولایزر با حجم کوچک -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
332
مداخلات پرستاری-ارزیابی خون ریزی واژینال پس از زایمان -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
333
مداخلات پرستاری-اقدامات درمانی و مراقبتی بیماران ارتوپدی قبل و بعد از عمل جراحی انتخابی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
334
مداخلات پرستاری-مداخلات معنوی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
335
مداخلات پرستاری-اتصال بیمار به دستگاه ونتیلاتور -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
336
مداخلات پرستاری-مراقبت و ساکشن تراکئوستومی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
337
مداخلات پرستاری-درمان با نبولایزر مافوق صوت (اولتراسونیک ) -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
338
مداخلات پرستاری-گرفتن نمونه خلط در بیماران اینتوبه -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
339
مداخلات پرستاری-مراقبت از بیمار پس از عمل جراحی رزکسیون آناستوموز تراشه -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
340
مداخلات پرستاری-نمونه گیری خلط -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
341
مداخلات پرستاری-لوله گذاری داخل تراشه در شرایط اورژانس -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
342
مداخلات پرستاری -تحویل گرفتن نوزاد از اتاق زایمان یا اتاق عمل -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
343
مداخلات پرستاری -آموزش مراقبت پس از زایمان مادر در منزل -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
344
مداخلات پرستاری -کمک در درناژ مایع مغزی نخاعی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
345
مداخلات پرستاری -بررسی سیستم عصبی بیمار -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
346
مداخلات پرستاری -عمل پیوند کلیه - مراقبت از سونداژ سوژراپوبیک -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
347
مداخلات پرستاری-دفیبریلاسیون خودکار خارجی قلبی- آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
348
مداخلات پرستاری-کنترل خون ریزی پس از زایمان -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
349
مداخلات پرستاری-کمک در انجام ختنه -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
350
مداخلات پرستاری -نمونه گیری مویرگی در نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
351
مداخلات پرستاری -اقدامات حین و پس از انجام شوک الکتریکی (ect) -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
352
مداخلات پرستاری-ساکشن داخل تراشه -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
353
مداخلات پرستاری-شست و شوی مثانه با استفاده ازسوند فولی سه راهی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
354
مداخلات پرستاری-شست و شوی سوند یا مثانه با استفاده ازسوند دو راهی (سیستم بسته ) -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
355
مداخلات پرستاری -شست و شوی سوند یا مثانه با استفاده از سوند دو راهی (سیستم باز) -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
356
مداخلات پرستاری -خارج کردن سوند دایمی-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
357
مداخلات پرستاری- مراقبت از مددجوی مبتلا به اختلال سلوک -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
358
مداخلات پرستاری- مراقبت از مددجوی مبتلا به بیش فعالی همراه با نقصان توجه -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
359
مداخلات پرستاری- مراقبت از مددجو مبتلا به سندرم استرس پس از سانحه -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
360
مداخلات پرستاری -تغذیه نوزاد با شیشه -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
361
مداخلات پرستاری- مراقبت از مددجو مبتلا به سوء مصرف مواد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
362
مداخلات پرستاری-مراقبت از بیمار-مددجو با عدم پذیرش درمان -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
363
مداخلات پرستاری -موزدایی بدن در بیماران اعصاب و روان -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
364
مداخلات پرستاری -اقدامات کلی در روش های مقابله غیر موثر -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
365
مداخلات پرستاری -اقدامات کلی در اختلالات الگوی خواب -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
366
مداخلات پرستاری-تعویض لوله های رابط خط شریانی-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
367
مداخلات پرستاری-اقدامات کلی در سازگاری غیر موثر فردی(اختلال در سازگاری )-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
368
مداخلات پرستاری-کمک به تغذیه در بیماران روانی مبتلا به کم خوری -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
369
مداخلات پرستاری -اقدامات هنگام انزوا و اختلال در تعامل اجتماعی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
370
مداخلات پرستاری-اقدامات مربوط به خانواده درمانی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
371
مداخلات پرستاری-آموزش دیالیزد صفاقی مداوم سرپایی به بیمار-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
372
مداخلات پرستاری-تنظیم ترانسدیوسر-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
373
مداخلات پرستاری-دیالیز صفاقی حاد-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
374
مداخلات پرستاری-درآوردن لوله بینی -معده ای -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
375
مداخلات پرستاری-مراقبت های قبل و بعد از انجام آندوسکوپی دستگاه گوارش تحتانی (روده کوچک ، روده بزرگ و رکتوم ) -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
376
مداخلات پرستاری-مراقبت های قبل و بعد از انجام آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی (مری ، معده و دوازدهه )-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
377
مداخلات پرستاری-آماده سازی بیمار برای انواع رادیوگرافی دستگاه گوارش -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
378
مداخلات پرستاری-شتشوی معده از طریق لوله بینی -معده ای -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
379
مداخلات پرستاری-نمونه گیری شریانی در نوزاد-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
380
مداخلات پرستاری -کمک در گذاشتن چست تیوب نوزاد-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
381
مداخلات پرستاری-کمک در بیوپسی کبد و مراقبت های پرستاری آن -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
382
مداخلات پرستاری-کمک در پاراسنتز شکمی-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
383
مداخلات پرستاری-گرفتن شیره معده کودکان-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
384
مداخلات پرستاری -تخلیه و تعویض کیسه ایلئوستومی و کلستومی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
385
مداخلات پرستاری -نمونه گیری وریدی در نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
386
مداخلات پرستاری-عمل پیوند کلیه -مراقبت های پس از عمل گیرنده کلیه - آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
387
مداخلات پرستاری -عمل پیوند کلیه - آماده سازی بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه جهت پیوند-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
388
مداخلات پرستاری-مراقبت از لوله بینی معده ای -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
389
مداخلات پرستاری-کمک به بیمار در استفاده از اسپیرومتری انگیزشی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
390
مداخلات پرستاری -مراقبت مربوط به مشکل بلع -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
391
مداخلات پرستاری -کمک در کاتتریزاسیون ورید نافی نوزاد-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
392
مداخلات پرستاری -کمک در کاتتریزاسیون شریان نافی نوزاد-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
393
مداخلات پرستاری -سنجش میزان اشباع هموگلوبین از اکسیژن (O2 sat) از طریق پالس اکسی متری در نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
394
مداخلات پرستاری -عمل پیوند کلیه - آماده سازی و مراقبت های اهدا کننده - آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
395
مداخلات پرستاری-پایش الکترو کاردیوگرام (ECG) بیمار-مددجو-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
396
مداخلات پرستاری -آموزش سرفه موثر -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
397
مداخلات پرستاری-مراقبت از چست تیوب و درناژ تخلیه پلور-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
398
مداخلات پرستاری-مراقبت از مددجوی مبتلا به دلیریوم -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
399
مداخلات پرستاری-اقدامات هنگام هذیان و توهم -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
400
مداخلات پرستاری-مراقبت از مددجوی مبتلا به ترس-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
401
مداخلات پرستاری -اقدامات هنگام اظطراب -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
402
مداخلات پرستاری -گروه درمانی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
403
مداخلات پرستاری -مراقبت از بیمار با زخم بستر -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
404
مداخلات پرستاری -درمان آسیب های پوستی با اشعه ماوراء بنفش -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
405
مداخلات پرستاری -کمک در لیزر درمانی در آسیب های پوستی-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
406
مداخلات پرستاری -مراقبت از ناحیه دهنده گرافت-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
407
مداخلات پرستاری -مراقبت از گرافت -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
408
مداخلات پرستاری -آموزش والدین نوزاد نارس -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
409
مداخلات پرستاری- همودیالیز-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
410
مداخلات پرستاری- مراقبت از بیماران دچار سوختگی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
411
مداخلات پرستاری- پانسمان گرافت -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
412
مداخلات پرستاری- تزریق ایمنوگلوبولین به نوزاد متولد شده از مادر اچ بی اس آنتی ژن (hbsag)مثبت-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
413
مداخلات پرستاری -احیای قلبی -ریوی (CPR) نوزاد هنگام تولد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
414
مداخلات پرستاری -مراقبت از نوزاد به دنیا آمده به روش سزارین -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
415
مداخلات پرستاری -لوله گذاری داخل تراشه نوزاد-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
416
مداخلات پرستاری -دبریدمان مکانیکی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
417
مداخلات پرستاری -کمک در پونکسیون کمری (LP) نوزادان -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
418
مداخلات پرستاری -لوله گذاری معدی نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
419
مداخلات پرستاری -کانولاسیون ورید محیطی نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
420
مداخلات پرستاری -اندازه گیری بیلی روبین نوزاد بدون آزمایش خون -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
421
مداخلات پرستاری-کمک درجای گذاری کاتتردیالیز صفاقی - آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
422
مداخلات پرستاری-پانسمان بیولوژیک سوختگی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
423
مداخلات پرستاری-تعویض سوند سیستوستومی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
424
مداخلات پرستاری -مراقبت از کاتتر ورید تحت ترقوه ای ، در بخش دیالیز (شالدون )-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
425
مداخلات پرستاری -مراقبت از T تیوب -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
426
مداخلات پرستاری -تست یورودینامیک -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
427
مداخلات پرستاری -آب درمانی خارجی در آسیب های پوستی (سوختگی )-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
428
مداخلات پرستاری -گرفتن نوار قلب (ECG)در نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
429
مداخلات پرستاری -شمارش ضربان قلب نوزاد بستری -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
430
مداخلات پرستاری -شمارش تنفس نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
431
مداخلات پرستاری -اندازه گیری فشار خون نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
432
مداخلات پرستاری -اندازه گیری درجه حرارت بدن نوزاد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
433
مداخلات پرستاری-کمک در خارج کردن کاتتر ورید مرکزی (CVC) -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
434
مداخلات پرستاری-کمک به پزشک در گرفتن خط شریانی-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
435
مداخلات پرستاری-گذاشتن سوند ادراری-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
436
مداخلات پرستاری-اکسیژن رسانی با کانولای بینی-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
437
مداخلات پرستاری-تغذیه از طریق لوله بینی -معده ای -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
438
مداخلات پرستاری-انجام الکتروکاردیوگرافی (ECG) در بزرگسلان -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
439
مداخلات پرستاری -کار گذاشتن لوله بینی -معده ای آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
440
مداخلات پرستاری -بررسی و کنترل دستگاه بیهوشی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
441
مداخلات پرستاری-احیای قلبی -ریوی پایه در بزرگسلان (CPR) -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
442
محصولات منبت چوب-قسمت 2- آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
443
محصولات منبت چوب-قسمت 1- ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
444
تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 8- داده های مرتبط در تبادل الکترونیکی داده ها (EDI)
دانلود رایگان بخشنامه
445
مداخلات پرستاری -تزریق داخل وریدی داکتینومایسین -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
446
مداخلات پرستاری -شیمی درمانی -بی اشتهایی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
447
مداخلات پرستاری -پرتو درمانی خارجی-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
448
مداخلات پرستاری -پرتو درمانی کاشتنی-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
449
مداخلات پرستاری -کنترل اثرات سمی داروهای شیمی درمانی بر کبد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
450
مداخلات پرستاری -کنترل اثرات سمی داروهای شیمی درمانی بر قلب -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
451
مداخلات پرستاری -اختلال عملکرد دستگاه تولید مثل بعد از شیمی درمانی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
452
مداخلات پرستاری -شیمی درمانی -التهاب دهان و مخاط(موکوزیت)-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
453
مداخلات پرستاری -درمان با ید رادیو اکتیو 131-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
454
مداخلات پرستاری -کشیدن بخیه -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
455
مداخلات پرستاری -استریل کردن وسایل در اتو کلاو-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
456
مداخلات پرستاری -کنترل وسایل و تجهیزات اتاق بهبودی (ریکاوری)در هر نوبت کاری -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
457
مداخلات پرستاری -پرپ کردن -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
458
مداخلات پرستاری -کنترل رفت و آمد در اتاق عمل -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
459
مداخلات پرستاری -الکتروسرجری و مراقبت های آن (تک قطبی -دوقطبی) -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
460
مداخلات پرستاری -درپ کردن -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
461
مداخلات پرستاری -کنترل فهرست اعمال جراحی روزانه در اتاق عمل -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
462
مداخلات پرستاری -حمل و نقل ست ها و بسته های مورد نیاز جهت اعمال جراحی از CSR -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
463
مداخلات پرستاری -ثبت و گزارش نویسی در اتاق عمل و اتاق بهبودی (ریکاوری ) آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
464
مداخلات پرستاری -شمارش گازها-سواپ ها-اسپانج ها، سوزن ها و سایر وسایل جراحی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
465
مداخلات پرستاری -کنترل اثرات داروهای شیمی درمانی بر کلیه -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
466
مداخلات پرستاری -تجویز داروهای شیمی درمانی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
467
مداخلات پرستاری -آماده سازی داروهای شیمی درمانی-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
468
مداخلات پرستاری -بررسی تنفس-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
469
مداخلات پرستاری-بستن کولار گردنی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
470
مداخلات پرستاری-ارتوپدی -انواع آتل گذاری -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
471
مداخلات پرستاری -آماده کردن گچ و کمک در گچ گیری -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
472
مداخلات پرستاری-مراقبت از مددجوی مبتلا به هذیان -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی473
چارچوب موفقیت چندسطحی در پروژه های مشارکت بخش عمومی_خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه