گنجینه استانداردهای کمیته‌ اوزان و مقیاس ها سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
طیف نور سنج های مرئی -فرابنفش -پایش کالیبراسیون طیف نورسنج های با پهنای باند طیفی کمتر از 2NM- روش آزمون
2
سیستم دزسنجی فریک -آیین کار
3
اندازه گیری گرانروی دینامیک و چگالی مایعات به وسیله گرانروی سنج استابینگر(و محاسبه گرانروی کینماتیک)-روش آزمون
4
مایعات استاندارد برای کالیبره کردن ویسکومتر
5
اندازه گیری سرعت مایع در کانال های باز -طراحی ،انتخاب و استفاده از جریان سنج های الکترومغناطیسی
6
تعیین چگالی به وسیله جابجایی حجمی -چگالی ساختار به روش گاز -پیکنومتری
7
راهنماهایی برای استفاده از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 16468 - سال 1391
8
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS)- تجهیزات اندازه گیری ابعادی -قسمت 1- گیج های حدی مسطح اندازه خطی
9
الزامات برچسب گذاری پیش بسته بندی ها
10
فناوری خلا- کالیبراسیون دستگاه نشت یاب نوع طیف سنج جرمی
11
اندازه گیری شارش سیال با فشار سنج های تفاضلی -رهنمودهایی درباره اثر عدول از ویژگی ها و شرایط بهره برداری ارائه شده در مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 16468
12
سیم های سری های متریک بری اندازه گیری رزوه های پیچ
13
تجزیه گرهای گرمایی-کالیبراسیون زمان سپری شده -روش آزمون
14
روشهای کالیبراسیون ترانسدیوسرهای شوک و ارتعاش -قسمت 12- کالیبراسیون اولیه ارتعاش به روش تاثیر متقابل
15
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) آزمون پذیرش و تایید مجدد برای سامانه های اندازه گیری مختصات (CMS) قسمت 10- ردیاب های لیزری برای اندازه گیری فواصل نقطه به نقطه
16
تعیین توزیع اندازه ذره به روش ته نشینی گرانشی مایع -قسمت 4-روش تعادل
17
سنجه های مادی طول (مترها)برای استفاده عمومی -قسمت 1- الزامات اندازه شناختی و فنی
18
لوازم شیشه ای آزمایشگاهی -بشرها
19
آکوستیک -تعیین ترازهای توان صدا با بسامد بالا ،منتشر شده با ماشین آلات و تجهیزات
20
ظروف شیشه ای و پلاستیکی آزمایشگاهی -اصول طراحی و ساخت دستگاههای حجم سنجی
21
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) - پالایش -قسمت 22- پالایه های نیم رخ خطی - پالایه های زبانه ای
22
ویژگی های هندسی فراورده (GPS)- پالایش -قسمت 60- پالایه های خطی مساحتی - مفاهیم پایه
23
دستگاههای توزین غیر خودکار قسمت 2- الگوی گزارش آزمون
24
دستگاه های توزین غیر خودکار قسمت 1- الزام های اندازه شناختی و فنی -آزمون ها
25
پایش وضعیت و تشخیص در ماشین ها -پایش وضعیت ارتعاش -قمست 3- راهنما برای تشخیص ارتعاش
26
ویژگیهای هندسی فراورده (gps) -بافت سطح - مساحتی - قسمت 1- نشان دهی بافت سطح
27
ویژگی های هندسی فراورده (gps) پالایش قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم پایه
28
تعیین توزیع اندازه ذره به روش ته نشینی گرانشی مایع -قسمت 1- اصول و رهنمودهای کلی
29
ویژگیهای هندسی فراورده (gps) مفاهیم عمومی -قسمت 3- خصیصه های رواداری شده
30
توزیع فضایی نور روز - آسمان عمومی استاندارد CIE
31
رنگ سنجی -قسمت 6- رابطه اختلاف رنگ CIEDE 2000
32
رنگ سنجی-قسمت 4- فضای رنگ L*a*b* استاندارد CIE
33
رنگ سنجی-قسمت 3- مقادیر محرک رنگ سه گانه استاندارد CIE
34
رنگ سنجی -قسمت 2- منابع نوری استاندارد CIE
35
رنگ سنجی-قسمت 1- مشاهده گران رنگ سنجی استاندارد CIE
36
مخازن ذخیره ثابت-الزامات عمومی
37
اندازه گیری شارش مایع در مجاری بسته به روش وزنی-روشهای اجرایی بررسی تاسیسات -قسمت 1- سیستم های توزین استاتیک
38
راهنمای استفاده از براوردهای تکرارپذیری ،تجدیدپذیری و صحت در براورد عدم قعطیت اندازه گیری
39
ویژگی های هندسی فراورده های (GPS) پالایش -قسمت 49- پالایه های نیم رخ ریخت شناسی -فنون فضای مقیاس
40
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) پالایش -قسمت 40 پالایه های نیم رخ ریخت شناسی -مفاهیم پایه
41
باسکول های وسایل نقلیه جاده ای -روش آزمون (تصدیق اولیه ،تصدیق بعدی و بازرسی حین خدمت )
42
آنالیز اندازه ذرات -روشهای آنالیز تصویری قسمت 1- روشهای آنالیز تصویری ایستا
43
کمیت ها و یکاها-قسمت 14- زیست سنجی از دور وابسته به فیزیولوژی انسان
44
ارائه نتایج دانه بندی -قسمت 2- محاسبه میانگین اندازه قطر و گشتاور دانه ها از توزیع های اندازه دانه
45
تاکسی مترها-الزامات اندازه شناختی و فنی ، روشهای اجرایی آزمون و فرمت گزارش آزمون
46
ترموکوپل ها-قسمت 3- کابل های الحاقی و جبرانی -رواداری ها و سامانه شناسایی
47
ترموکوپل ها-قسمت 2- رواداری ها
48
ترموکوپل ها-قسمت 1- ویژگیها و رواداری های نیروی محرکه الکتریکی (emf)
49
مترهای نواری فولادی -ویژگیها و روش آزمون
50
تراکم تعداد ذرات آیروسل -کالیبراسیون شمارشگرهای ذرات چگال شده
51
کالیبراسیون سل های هدایت سنجی
52
صحه گذاری نیروی اعمالی دستگاههای آزمون-آیین کار
53
هیدرومتری -اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز با استفاده از جریان سنج ها یا شناورها
54
هیدرومتری-رسوب معلق در نهرها و مجراها-تعیین غلظت با استفاده از فن های جایگزین
55
پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها -واژه نامه
56
میزهای کمکی برای مولدهای ارتعاش -روش های توصیف مشخصه های تجهیزات
57
ارتعاش مکانیکی-ارزشیابی نتایج اندازه گیری آزمون های دینامیکی و رسیدگی به پل ها
58
ارتعاش و شوک مکانیکی -تعیین تجربی تحرک مکانیکی -قسمت 2-اندازه گیری با استفاده از انتقال تک نقطه ای انگیزش با محرک ارتعاش پیوست شده
59
ارتعاش و شوک مکانیکی -تعیین تجربی تحرک مکانیکی -قسمت 1- اصطلاحات و تعاریف پایه و ویژگی های ترانسدیوسر
60
ارتعاش و شوک مکانیکی -مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک-قسمت 3- روش تیر برشی آزاد
61
ارتعاش و شوک مکانیکی -مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک-قسمت 2- روش تشدید
62
ارتعاش و شوک مکانیکی -مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک-قسمت 1- اصول و راهنماها
63
اندازه گیری جریان سیال در مجاری بسته واژگان و نمادها
64
اندازه گیری جریان سیال در مجاری بسته -جریان سنج های فراصوتی گاز-قسمت 2- کنتورهای صنعتی
65
ارزیابی عدم قطعیت در کالیبراسیون و استفاده از وسایل اندازه گیری شارش -قسمت 2- روابط کالیبراسیون غیر خطی
66
اندازه گیری شارش شاره در مجاری بسته -کنتورهای فراصوت زمان عبور برای مایعات
67
تخمین ته نشینی رسوب در مخازن با استفاده از مدل های شبیه سازی یک بعدی
68
دستگاههای کروماتوگرافی گازی برای اندازه گیری آلودگی ناشی از آفت کش ها ودیگر مواد سمی
69
هیدرومتری -روش های اندازه گیری دبی بار بستر
70
راهنمای استاندارد برای گزارش عدم قطعیت نتایج آزمون و استفاده از واژه ی عدم قطعیت در روش آزمون ASTM
71
پایش وضعیت و عیب یابی ماشین آلات -تفسیر داده ها و فنون عیب یابی -قسمت 1- راهنمایی های عمومی
72
اندازه گیری دبی سیال در کانال های بسته -دبی سنج های کوریولیس (سنجش دبی جرمی،چگالی و دبی حجمی )-راهنمای انتخاب ،نصب و کاربرد
73
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) مشخصه ها و شرایط -تعاریف
74
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) مدل ماتریسی
75
هیدرومتری -سیستم های کابل راه برای سنجش جریان
76
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) گوه ها-قسمت 2-ابعاد گذاری و رواداری گذاری
77
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) گوه ها-قسمت 1-سری های زاویه و شیب
78
الکل سنج ها و هیدرومترهای الکلی و دماسنج های مورد استفاده در الکل سنجی
79
هیدرومتری-روشهای سرعت -مساحت مورداستفاده در جریان سنج ها -جمع آوری و پردازش داده ها برای تعیین عدم قطعیت های اندازه گیری شارش
80
جداول دما-نیروی محرکه الکتریکی (EMF) برای ترکیبات المان خالص ترموکوپل
81
روشهایی برای کالیبراسیون ترانس-دوسرهای ارتعاش و ضربه-قسمت 16-کالیبراسیون با گرانش زمین
82
شارش شاره در کانال های بسته -اتصالات انتقال سیگنال فشار بین اجزا اولیه و ثانویه
83
کنتورهای آب آشامیدنی سرد و آب گرم-قسمت 3- فرمت گزارش آزمون
84
کنتورهای آب آشامیدنی سرد و آب گرم -قسمت 2- روشهای آزمون
85
روشهایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 8- کالیبراسیون اولیه با سانتریفیوژ دوگانه
86
روش هایی برای کالیبراسیون پیکاپ های ارتعاش و شکو-قسمت 13-آزمون حساسیت کرنش پایه
87
روشهایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 12- آزمون حساسیت به شوک عرضی
88
فیلر گیج ها
89
ویژگیهای هندسی فراورده (gps) بافت سطح-مساحتی -قسمت 70-سنجه های مادی
90
ویژگی های هندسی فرآورده های (GPS)-بافت سطح -مساحت-قسمت 606-مشخصه های نامی دستگاههای غیر تماسی (تغییر کانونی )
91
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS)بافت سطح-مساحی -قسمت 605-مشخصه های نامی دستگاههای غیر تماسی (پروب فوکوس خودکار نقطه ای )
92
ویژگی های هندسی فراورده (GPS)بافت سطح-مساحتی -قسمت 604-مشخصه های نامی دستگاههای غیر تماسی (تداخل سنجی روبشی همدوس)
93
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) پالایش -قسمت 41-پالایه های نیم رخ ریخت شناسی -پالایه های دیسکی و پاره خط افقی
94
اپتیک و فوتونیک -تابع انتقال اپتیکی اصول و روشهای اجرایی اندازه گیری
95
تعیین چگالی و چگالی نسبی و گراویتی API مایعات با استفاده از چگالی سنج با نمایشگر عددی -روش آزمون
96
دستگاههای توزین خودکار جمع زن پیوسته (دستگاههای توزین نوار نقاله ای )-قسمت 3- الگوی گزارش آزمون
97
دستگاههای توزین خودکار جمع زن پیوسته (دستگاههای توزین نوار نقاله ای )-قسمت 1- الزام های اندازه شناختی و فنی
98
ارزیابی انطباق -الزامات عمومی آزمون مهارت
99
ویژگی های هندسی فراروده (GPS) -بازرسی به وسیله اندازه گیری قطعه کارها و تجهیزات اندازه گیری -قسمت 1- قواعد تصمیم گیری برای اثبات انطباق یا عدم انطباق با ویژگی ها
100
ارتعاش مکانیکی -ارزیابی ارتعاش ماشین با اندازه گیری بر روی قسمت های غیر دوار-قسمت 8- سیستم های کمپرسور رفت و برگشتی
101
لرزش مکانیکی -ارزشیابی لرزش ماشین از طریق اندازه گیری بر روی اجزای غیر دوار-قسمت 3- ماشین های صنعتی با توان نامی بالاتر از 15 کیلو وات و سرعت های نامی بین 120 دور در دقیقه و 15000 دور در دقیقه هنگام اندازه گیری در محل
102
کالیبراسیون پایه ای ویسکومترهای مرجع و روغن های با ویسکوزیته استاندارد-آیین کار
103
ظرف های شیشه ای آزمایشگاهی -استوانه ای مدرج
104
متر نواری پارچه ای -ویژگیها و روش آزمون
105
رطوبت سنج های چوب- روشها و تجهیزات تصدیق -تمهیدات کلی
106
درستی (صحت و دقت )روشها و نتایج اندازه گیری -قسمت 6- کاربرد عملی مقادیر درستی
107
عدم قطعیت اندازه گیری قسمت 4- نقش عدم قطعیت اندازه گیری در ارزیابی انطباق
108
عدم قطعیت اندازه گیری قسمت 1- مقدمه ای بر بیان عدم قعطیت اندازه گیری
109
خلاسنج ها-کالیبراسیون بوسیله مقایسه مستقیم با خلا سنج مرجع
110
هیدرومتری -وسایل اندازه گیری سطح آب
111
هیدرومتری -انتخاب ،استقرار و راه اندازی یک ایستگاه پایش
112
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) استخراج
113
نفت و فراورده های نفتی مایع -اندازه گیری تراز و دما در محازن ذخیره به روش های خودکار -قسمت 4- اندازه گیری دما در مخازن اتمسفری
114
کروماتوگراف های گازی قابل حمل برای اندازه گیری میدانی آلاینده های شیمیایی خطرناک
115
ظروف آزمایشگاهی پلاستیکی -بشرها
116
اسپکترومترهای نشر اتمی پلاسمای زوج القایی برای اندازه گیری آلاینده های فلزی در آب
117
سیستم های گاز کروماتوگرافی-اسپکترومتر جرمی برای اندازه گیری آلاینده های آلی در آب
118
کنتورهای آب آشامیدنی سرد و آب گرم -قسمت 1-الزامات اندازه شناختی و فنی
119
روش اجرایی کالیبراسیون و تصدیق مشخصه های اصلی دستگاههای ترموگرافی
120
نمار سنج های خودکار -روش ها و تجهیزات تصدیق
121
ویژگی های هندسی فراورده (gps)تختی -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای تحتی
122
ویژگی های هندسی فراورده (gps)تجهیزات اندازه گیری ابعاد ی-ریز سنج های برون سنج -طراحی و مشخصه های اندازه شناختی
123
دستگاههای اندازه گیری مساحت چرم ها-قسمت2- فرمت گزارش آزمون
124
وزنه های شش وجهی -الزامات اندازه شناختی و فنی
125
ویژگیهای هندسی فراورده (gps) -روا داری گذاری ابعادی -قسمت 2-ابعاد به استثنای اندازه های خطی
126
دماسنج های مقاومتی پلاتینی ، مسی و نیکلی (برای کاربرد صنعتی و تجاری)
127
هیدرومتری-اندازه گیری شارش کانال باز با استفاده از سرریز مقطع مثلثی
128
هیدرومتری-اندازه گیری شارش کانال باز با استفاده از سرریزهای لبه پهن مستطیلی
129
سیستم های اندازه گیری سوخت گازی فشرده شده برای وسایل نقلیه
130
دستگاههای اندازه گیری پیوسته so2 در خروجی منابع ثابت
131
سیستم های اندازه گیری دینامیک مایعات غیر از آب -قسمت 1-الزامات فنی و اندازه شناختی
132
روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 22 -آزمون تشدید شتاب سنج -روشهای عمومی
133
روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 19 -آزمون حساسیت میدان مغناطیسی
134
روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 18 -آزمون حساسیت دمای گذرا
135
روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 17 -آزمون حساسیت دمای ثابت
136
روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 16 -آزمون حساسیت گشتاور نصب
137
روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 15 -آزمون حساسیت آکوستیکی
138
ارتعاش مکانیکی -رهنمودهایی برای اندازه گیری ، گزارش و ارزیابی ارتعاش با توجه به قابلیت اسکان در کشتی های مسافر بری و بازرگانی
139
اندازه گیری های شوک و ارتعاش -مشخصات معین پیک آپ های لرزه
140
ویژگی های هندسی فراورده (gps)مستقیم بودن -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای مستقیم بودن
141
ویژگی های هندسی فراورده (gps)بافت سطح مساحتی -قسمت 603-مشخصه های نامی دستگاههای غیر تماسی (تداخل سنجی تغییر فاز با میکروسکپ)
142
اپتیک و دستگاههای اپتیکی -وسایل جانبی برای دستگاههای ژئودتیک -قسمت 2- سه پایه ها
143
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) آزمون های پذیرش و بررسی مجدد برای سیستم های اندازه گیری مختصات (CMS) قسمت 9- CMM ها با سیستم های پروب گذاری چند گانه
144
ویژگی های هندسی محصول (GPS) آزمون پذیرش و بررسی مجدد برای سیستم های اندازه گیری مختصات (CMS) -قسمت 8- CMM ها با حسگر نوری فاصله
145
پایش شرایط و تشخیص عیب ماشین ها-الزامات برای احراز صلاحیت و ارزیابی کارکنان -قسمت 3-الزامات برای نهادهای آموزش دهنده و فرایند آموزش
146
پایش وضعیت و تشخیص عیوب ماشین ها-الزامات برای احراز صلاحیت و ارزیابی کارکنان -قسمت 2-پایش وضعیت ارتعاش و تشخیص عیوب
147
طیف سنجی -تعیین داده های طیف سنجی برای ارزیابی شی رنگی -آیین کار
148
اپتیک و دستگاههای اپتیکی -روش های میدانی برای آزمون دستگاههای ژئودتیک و نقشه برداری-قسمت3-زاویه یاب ها
149
اپتیک و دستگاههای اپتیکی -روش های میدانی برای آزمون دستگاههای ژئودتیک و نقشه برداری-قسمت2-ترازیاب ها
150
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) مجموعه مخروطی شکل و زوایای مخروطی
151
ویژگی های هندسی فرآورده (GPS)بافت سطح ، روش پروفیل -استاندارد های اندازه گیری -قسمت 2- استانداردهای اندازه گیری نرم افرازی
152
ویژگی های هندسی فراورده (GPS)- مفاهیم عمومی -قسمت 2- اصول پایه ، ویژگیها ، عملگرها ، عدم قطعیت ها و ابهامات
153
ویژگیهای هندسی فراورده -مفاهیم عمومی -قسمت 1- مدلی برای ویژگی هندسی و تصدیق
154
اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز -بوسیله مجراها و سرریزها-سرریزهای خطی شکل و مثلثی
155
اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز -مجراهای پارشال و سانیری
156
هیدرومتری -اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز تحت شرایط جرزو مد
157
هیدرومتری -رهنمودهایی برای کاربرد سرعت سنج های اکوستیک با استفاده از روش های ارتباط انعکاس صدا و داپلر
158
اندازه گیری شارش در کانال های باز با استفاده از ساختارها-ساختارهای گیج های مرکب
159
تعیین هیدرومتری -اندازه گیری شارش در کانال های باز با استفاده از ساختارها-استفاده از دریچه های پایین ریز عمودی
160
اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز بوسیله سرریزها ومجراها-سرریزهای عریض Vشکل
161
کمیت و یکاها-قسمت 5-ترمودینامیک
162
کمیت ها و یکاها-قسمت 11-اعداد مشخصه
163
شیشه آلات آزمایشگاهی -چگالی سنج ها برای کاربردهای عمومی -قسمت 1-ویژگیها
164
رواداری های عمومی -قسمت 2-روا داری های هندسی برای خصیصه ها بدون نشان دهی های روا داری منفرد
165
الک های آزمون -الزامات فنی و آزمون -قسمت 2-الک های آزمون با صفحه فلزی مشبک
166
اعداد ترجیحی -سری اعداد ترجیحی
167
آذر سنج های اپتیکی از نوع رشته های محو شونده
168
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی -پی پت های مدرج
169
توان سیال هیدرولیکی -کالیبراسیون شمارش گرهای خودکار ذرات مایعات
170
اندازه گیری جریان گاز به وسیله نازل های و نتوری جریان بحرانی
171
تعیین توزیع اندازه ذره توسط روش های سانتریفیوژیته نشستی مایع -قسمت 3- روش سانتریفیوژ توسط اشعه X
172
هیدرومتری -روشهای ارزیابی ته نشست در مخازن
173
مخروط های مرجع آذرسنجی برای استفاده آزمایشگاهی -ویژگیها
174
سیستم های حفاظت ماشین آلات
175
تعیین ظرفیت گرمایی ویژه با گرماسنجی روبشی تفاضلی دمای مدوله شده سینوسی-روش آزمون
176
ویژگی های هندسی فرآورده gps تجهیزات اندازه گیری ابعادی -سنجه نشانگر دیجیتال الکترونیکی -طراحی و مشخصه های اندازه شناختی
177
ریز سنج های تنظیم ارتفاع و بلوک های افزاینده
178
ویژگی های هندسی فرآورده (gps) -استوانه ای بودن -قسمت 2- ویژگی کاربران
179
ویژگی های هندسی فرآورده (gps) -استوانه ای بودن -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای شکل استوانه ای
180
هیدرومتری -تجهیزات عمق سنجی مستقیم و معلق
181
دستگاههای مقطوع کش خودکار-قسمت 2- الگوی گزارش آزمون
182
دستگاههای مقطوع کش خودکار-قسمت 1- الزام های فنی و اندازه شناختی -آزمون ها
183
اندازه گیری دمای محیطی سطح با استفاده از حس گرهای دمایی مقاومت الکتریکی
184
الک های آزمون و آزمون الک کردن- واژه نامه
185
ویژگیهای هندسی فراورده (gps)-بافت سطح - مساحت -قسمت 601- مشخصه های اسمی دستگاههای تماسی ( سوزنی )
186
ویژگیهای هندسی فراورده (gps)-گردی -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای گردی
187
ویژگیهای هندسی فراورده (gps)-گردی -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای گردی
188
ویژگیها هندسی فرآورده های (gps)-آزمون های پذیرش و بررسی مجدد برای ماشین های اندازه گیری مختصات CMM -قسمت 7-CMM های مجهز به سیستم کاوشگر تصویر بردار
189
دماسنج های ساقه بی غلاف کالری سنجی
190
ویژگیها هندسی فرآورده های (gps)-پالایش قسمت 85-شکل شناسی پالایه های سطحی -بخش بندی
191
رده های درستی دستگاه های اندازه گیری
192
ویژگیها هندسی فرآورده های (gps)-اصول کد ایزو برای رواداری ها در اندازه های خطی قسمت 1- اساس رواداری ها، انحراف و انطباق
193
رطوبت سنج های چوب-روش های تصدیق و تجهیزات -شرایط عمومی
194
الزام های نشانه گذاری فراورده های بسته بندی شده
195
دماسنج های پزشکی (جیوه در شیشه -با مانع برگشت)
196
ویژگیهای اندازه شناختی المانهای حساس الاستیکی مورد استفاده برای اندازه گیری فشار -روشهای تعیین
197
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) رواداری هندسی -داده ها و سیستم های داده
198
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) رواداری های ابعادی -قسمت 1-اندازه های خطی
199
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) بازرسی توسط اندازه گیری قطعه کارها و تجهیزات اندازه گیری -قسمت 3- راهنمایی برای دستیابی به توافق هایی در مورد عبارات عدم قطعیت اندازه گیری
200
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) بازرسی توسط اندازه گیری قطعه کارها و تجهیزات اندازه گیری -قسمت 2- راهنمایی برای براورد عدم قطعیت در اندازه گیرهای مربوط به GPS در کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ودر تصدیق فراورده
201
دستگاه های اندازه گیری الکتریکی-ثبات های X-Y
202
مقسم ولتاژ مقاومتی جریان مستقیم
203
پتانسیومترهای جریان مستقیم
204
فنون پالس و اسباب ها-قسمت 2-اندازه گیری پالس و تحلیل -ملاحظات کلی
205
سلول های استاندارد
206
دستگاه های اندازه گیری الکتریکی-ثبت کننده ی مستقیم و متعلقات آن ها
207
کمیت ها و یکاها-قسمت 9- شیمی فیزیک و فیزیک ملکولی
208
کمیت ها و یکاها-قسمت 6- الکترو مغناطیس
209
چگالی سنج های نوسانی -قسمت 1- دستگاههای آزمایشگاهی
210
رواداری های عمومی -قسمت 1- روادارها برای ابعاد خطی و زاویه ای بدون نشاندهی رواداری منفرد
211
اندازه گیری مستمر ازن محلول در آب های با هدایت الکتریکی پایین
212
پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها-فراصوت قسمت 1- رهنمود های عمومی
213
اندازه گیری شارش سیال توسط فشار سنج تفاضلی قرار داده شده در مجرای با سطح مقطع دایروی پر از سیال -قسمت 4- لوله های ونتوری
214
اندازه گیری شارش سیال توسط فشار سنج تفاضلی قرار داده شده در مجرای با سطح مقطع دایروی پر از سیال -قسمت 3- نازل ها و نازل های ونتوری
215
اندازه گیری شارش سیال توسط فشار سنج تفاضلی قرار داده شده در مجرای با سطح مقطع دایروی پر از سیال -قسمت 2- صفحات اریفیس
216
اندازه گیری شارش سیال توسط فشار سنج تفاضلی قرار داده شده در مجرای با سطح مقطع دایروی پر از سیال -قسمت 1- اصول کلی و الزامات
217
کمیت فراورده در بسته بندی ها
218
اطلاعات مکانی -پروفایل ها
219
اطلاعات مکانی -انطباق و آزمون
220
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) مستقیم الخط بودن -قسمت 2- ویژگی کاربران
221
طیف سنج های جذب اتمی برای اندازه گیری آلاینده های فلزی موجود در آب
222
لرزش و شوک مکانیکی -اندازه گیری قدرت لرزش انتقالی از دستگاهها به سازه های پشتیبان متصل شده -قسمت 2- روش غیر مستقیم
223
لرزش و شوک مکانیکی -اندازه گیری قدرت لرزش انتقالی از دستگاهها به سازه های پشتیبان متصل شده -قسمت 1- روش مستقیم
224
پراکندگی نوری -اندازه گیری های پراکندگی نوری از طریق زاویه سنجی
225
توصیف و عملکرد اندازه گیری طیف سنج های نوری مرئی و ماوراء بنفش
226
تعیین هندسی طیف سنج های نوری چند زاویه ای - روش آزمون
227
آب با خلوص بالا-تعیین در خط آنیون ها و دی اکسید کربن در آب با خلوص بالا به وسیله ی تعویض کاتیونی و هدایت کاتیونی گاز زدائی شده -روش آزمون
228
خطی بودن سیستم های اندازه گیری فلورسانس -روش آزمون
229
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) -بافت سطح -مساحت -قسمت 6- طبقه بندی روش ها برای اندازه گیری بافت سطح
230
طیف سنجی های مرئی -فرابنفش -اندازه گیری پهنای باند طیفی قابل استفاده -روش آزمون
231
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS)- تجهیزات اندازه گیری ابعادی -نشانگرهای صفحه مدرج آزمون (نوع اهرمی) -مشخصه های طراحی و اندازه شناختی
232
تعیین مساحت سطح ویژه جامدات توسط جذب سطحی گاز -روش BET
233
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS)- گردی-قسمت 2- ویژگی کاربران
234
اپتیک و ابزارهای اپتیکی -وسایل جانبی برای ژئودتیک-قسمت 3- سه وجهی ها
235
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) پالایش -قسمت 21-پالایه های نیمرخ خطی -پالایه های گوسی
236
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) پالایش -قسمت 20-پالایه های نیمرخ خطی -مفاهیم پایه
237
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) ماشین های اندازه گیری مختصات (CMM) فن تعیین عدم قطعیت اندازه گیری -قسمت 3- استفاده از قطعات کاری کالیبره شده یا استانداردهای اندازه گیری
238
ابزارهای حجمی با کارکرد پیستونی -قسمت 5- توزیع کننده ها
239
ابزارهای حجمی با کارکرد پیستونی -قسمت 4- رقیق کننده ها
240
ابزارهای حجمی با کارکرد پیستونی -قسمت 3- بورت های پیستونی
241
ابزارهای حجمی با کارکرد پیستونی -قسمت 1- اصطلاح شناسی ،الزامات کلی و توصیه های کاربر
242
کمیت ها و یکاها-قسمت 4- مکانیک
243
نمایش نتایج آنالیز اندازه ذره-قسمت 3- تطبیق منحنی تجربی با مدل مرجع
244
ویژگیهای هندسی فراورده (gps)-تجهیزات اندازه گیری ابعادی-قسمت 1- طراحی و مشخصه های اندازه شناختی کولیس ها
245
پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها-راهنمایی های عمومی
246
آنالیز اندازه ذره -پراکندگی نور دینامیک (DLS)
247
رویه استاندارد برای برآورد عدم قطعیت اندازه گیری جهت داده ها از روش های مبتنی بر رگرسیون
248
پاسخ انسان به ارتعاش -دستگاه های اندازه گیری
249
شوک و ارتعاش مکانیکی -پارامترهای عملکرد برای پایش وضعیت سازه ها
250
رویه ی استاندارد برای برآورد و پایش عدم قطعیت نتایج آزمون از یک روش آزمون در یک آزمایشگاه واحد با استفاده از برنامه نمونه کنترل
251
پایش وضعیت و عیب یابی های ماشین ها-پایش وضعیت ارتعاش -قسمت 2- پردازش -تحلیل و ارائه داده های ارتعاش
252
این استاندارد در اجلاسیه شماره 91مورخ 22/8/87باطل و جایگزین آن استاندارد شماره 1-10818 می باشد
253
الکهای آزمون-الزامات فنی و آزمون -قسمت اول-الک های آزمون با تور سیمی فلزی
254
بشکه شیر
255
کالیبره کردن دستگاههای نیروسنجی
256
دماسنج‌های غلاف دار گالری سنجی