گنجینه استانداردهای کمیته‌ مدیریت کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
سیستم های مدیریت قانون مدار -راهنماها
2
جنبه های آماری نمونه گیری از مواد فله -قسمت 1- اصول کلی
3
امنیت اجتماعی -تخلیه انبوه -رهنمودهایی برای طرح ریزی
4
امنیت اجتماعی -مدیریت اضطرار-رهنمودهایی برای هشدار عمومی
5
امنیت اجتماعی -سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار -رهنمودهایی برای تجزیه و تحلیل اثر کسب و کار(BIA)
6
تضمین محصول فضایی-مدیریت تضمین محصول
7
مدیریت پروژه فضایی -مدیریت هزینه و زمان بندی
8
مودارهای کنترل -قسمت 6- نمودارهای کنترل EWMA
9
بازرسی پیش از حمل (PSI)-آیین کار
10
روشهای آماری در مدیریت فرآیند -قابلیت و عملکرد -قسمت 8- عملکرد ماشین یک فرآیند تولید چند حالته
11
روش های کمی در بهبود فرآیند -شش سیگما-قسمت اول -روش شناسی DMAIC
12
راهنما برای نهاد تائید صلاحیت تائید کننده صلاحیت نهادهای گواهی کننده حلال
13
رویه استاندارد برای سیستم های مدیریت کیفیت مراکز آزمون غیر مخرب
14
راهنما برای نهادهای گواهی کننده حلال
15
روش های آماری -شش سیگما -معیارهای اساسی محک زنی برای شش سیگما در سازمان ها
16
چارچوبی برای مدیریت توسعه پایدار در محدوده های تجاری
17
تضمین محصول فضایی -قابلیت اتکا
18
مدیریت پروژه فضایی -مدیریت ریسک
19
داده ورزی سلامت -روندهای ممیزی برای سوابق الکترونیکی سلامت
20
مدیریت دانش در استانداردهای اطلاعات سلامت
21
نمودارهای کنترلی -قسمت 3- نمودارهای کنترلی پذیرش
22
کاربرد استاندارد ایران-ایزو آی ای سی 17020 سال 1392 برای تایید صلاحیت نهادهای بازرسی
23
روشهای کنترل کیفیت آماری در حین تولید -قسمت 1- نمودارهای کنترل برای متغیرها
24
آزمون غیر مخرب -ارزیابی قدرت بینایی کارکنان آزمونهای غیر مخرب
25
ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارایه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت -قسمت 6- الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار
26
ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارایه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت -قسمت 7- الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت ایمنی عبور و مرور جاده ای
27
مدیریت کیفیت -رضایت مشتری-راهنما برای حل اختلاف برون سازمانی
28
ارزیابی انطباق -مثالی از طرح گواهی کردن برای محصولات ملموس
29
ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارایه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت -قسمت چهارم -الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت پایداری رویداد
30
شبکه های کابلی برای سیگنال های تلویزیونی ،سیگنال های صوتی و خدمات تعاملی -قسمت 1عملکرد سامانه در مسیرهای ارسالی
31
رویه های نمونه گیری برای بازرسی از طریق متغیرها-قسمت 1- طرح های یکبار نمونه گیری براساس حد کیفی قابل پذیرش (AQL) به منظور بازرسی بهر به بهر برای یک مشخصه کیفی تکی و یک AQL تکی -ویژگی
32
رویه های نمونه گیری برای بازرسی از طریق متغیرها-قسمت 2- طرح های یکبار نمونه گیری براساس حد کیفی قابل پذیرش (AQL) به منظور بازرسی بهر به بهر برای یک مشخصه کیفی مستقل -ویژگیهای عمومی
33
روش های آماری در مدیریت فرآیند -قابلیت و عملکرد -قسمت2-قابلیت و عملکرد فرآیند مدل های فرایند وابسته به زمان
34
رویه استاندارد برای انجام و تهیه گزارش تحلیل هزینه در مرحله ی طراحی پروژه
35
امنیت جامعگی -واژه نامه
36
امنیت جامعگی - سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار-راهنما
37
مدیریت ارزش-بیان کارکردی نیاز و مشخصات عملکرد کارکردی -الزامات بیان و صحه گذاری نیازی که قرار است در فرایند خرید یا تهیه محصول برآورده شود
38
توسعه پایدار جوامع -شاخص های خدمات شهری و کیفیت زندگی
39
مدیریت کیفیت -راهنمایی هایی برای مشارکت و شایستگی افراد
40
استاندارد مدیریت ریسک-راهنمایی برای اجرای استاندارد ملی ایران شماره 13245
41
کاربرد نمودارهای کنترلی در کنترل آماری فرآیند -آیین کار
42
تصمیم گیری در مور مشاهده های دور افتاده -آیین کار
43
تفسیر آماری داده ها- قسمت 6- تعیین بازه های رواداری آماری
44
نمودارکنترل -قسمت1- راهنمایی های کلی
45
نمودارکنترل -قسمت 5- نمودارهای کنترل ویژه
46
مدیریت دارایی-مرور کلی-اصول و مجموعه اصطلاحات
47
مدیریت دارایی-سیستم های مدیریت -الزامات
48
آزمایشگاههای پزشکی -الزامات کیفیت و صلاحیت
49
ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت
50
ارزیابی انطباق-الزامات و توصیه هایی برای محتوای گزارش ممیزی شخص ثالث در خصوص سیستم های مدیریت
51
ارزیابی انطباق -الزامات عمومی برای نهادهای گواهی کننده اشخاص
52
ارزیابی انطباق -واژگان مرتبط با شایستگی اشخاص برای استفاده در گواهی کردن اشخاص
53
ارزیابی انطباق -مبانی گواهی کردن محصول و رهنمودها برای طرح های گواهی کردن محصول
54
طرح های جفت نمونه گیری با مشخصه های کیفی وصفی با کمترین اندازه نمونه با در نظر داشتن شاخص کیفیت ریسک تولید کننده (PRQ)و شاخص کیفیت ریسک مصرف کننده (CRQ)
55
طرح کیفیت مشتری محور و مبتنی بر سیستم برای سازندگان -راهنما
56
استقرار کنترل فرایند آماری (spc) قسمت2- کاتالوگ ابزارها و تکنیک ها -راهنما
57
ارزیابی انطباق -استفاده از سیستم های -مدیریت -اصول و الزامات
58
مدیریت کیفیت -رضایت مشتری -تراکنش های تجارت الکترونیکی B2C- خطوط راهنما
59
مدیریت پروژه -راهنما
60
ارزیابی انطباق -شکایت ها و درخواست های رسیدگی مجدد-اصول و الزامات
61
ارزیابی انطباق -محرمانگی -اصول و الزامات
62
ارزیابی انطباق -افشای اطلاعات -اصول و الزامات
63
فراخوان محصول از مصرف کننده -خطوط راهنما برای تامین کنندگان
64
ارزیابی انطباق -رهنمودهایی برای تعیین مدت زمان ممیزی های گواهی کردن سیستم مدیریت
65
سیستم مدیریت طراحی قسمت 2-راهنمای مدیریت طراحی محصولات ساخته شده
66
ارزیابی انطباق -الزامات وتوصیه هایی برای محتوای گزارش ممیزی گواهی کردن سیستم مدیریت شخص ثالث
67
سیستم مدیریت کیفیت -الزامات سازمان های هوایی ، فضائی و دفاعی
68
مدیریت کیفیت -رضایت مشتری -راهنمای منشور رفتاری برای سازمان ها
69
رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت
70
ارزیابی انطباق -الزامات عمومی برای نهادهای تایید صلاحیت که نهادهای ارزیابی انطباق را تائید صلاحیت می کنند
71
ارزیابی انطباق -الزامات برای کارکرد انواع مختلف نهادی انجام دهنده بازرسی
72
ارزیابی انطباق -الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصولات ، فرایندها و خدمات
73
مدیریت ریسک - تکنیک های ارزیابی ریسک
74
راهنمایی بر وجوه انسانی قابلیت اعتماد
75
سیستم های مدیریت کیفیت -رهنمودهای برای کاربرد استاندارد ایران -ایزو9001 سال 1388 در تولید محصولات کشاورزی
76
وسایل پزشکی -سیستم های مدیریت کیفیت -راهنمای کاربرد استاندارد ایران ایزو 13485
77
مدیریت ارزش
78
ارزیابی های زیست محیطی جایگاه -فاز یک فرایند ارزیابی زیست محیطی جایگاه -آیین کار
79
ارزیابی های مقدماتی و مدیریت گازهای گلخانه ای -راهنما
80
مدیریت زیست محیطی -حسابداری هزینه جریان مواد -چارچوب عمومی
81
اقدام اصلاحی مبتنی بر ریسک برای حفاظت منابع بوم شناختی -راهنما
82
عرضه خدمت ارزیابی -روش های اجرایی و شیوه ها برای ارزیابی افراد در محیط های کاری و سازمانی -قسمت 1-الزامات کار فرما
83
عرضه خدمت ارزیابی -روش های اجرایی و شیوه ها برای ارزیابی افراد در محیط های کاری و سازمانی -قسمت 2-الزامات تامین کنندگان خدمت
84
مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان -رویکرد مدیریت کیفیت
85
ارزیابی انطباق-واژگان و اصول عمومی
86
ارزیابی انطباق-الزامات عمومی برای ارزیابی همترازی نهادهای ارزیابی انطباق و نهادهای تائید صلاحیت
87
مدیریت زیست محیطی -ارزیابی زیست محیطی محل ها و سازمان ها
88
الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
89
ارزیابی انطباق-الزامات عمومی برای علائم انطباق شخص ثالث
90
وسایل پزشکی-سیستم های مدیریت کیفیت -الزامات برای تعیین مقررات
91
مدیریت زیست محیطی -واژه نامه
92
ارزیابی انطباق -اظهارنامه انطباق تامین کننده -قسمت اول -الزامات کلی
93
ارزیابی انطباق -اظهارنامه انطباق تامین کننده -قسمت دوم -مستندات پشتیبانی
94
الزامات عمومی مراجع تایید صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده