گنجینه استانداردهای کمیته‌ مدیریت کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
بازرسی پیش از حمل (PSI)-آیین کار
2
مودارهای کنترل -قسمت 6- نمودارهای کنترل EWMA
3
مدیریت پروژه فضایی -مدیریت هزینه و زمان بندی
4
تضمین محصول فضایی-مدیریت تضمین محصول
5
امنیت اجتماعی -سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار -رهنمودهایی برای تجزیه و تحلیل اثر کسب و کار(BIA)
6
امنیت اجتماعی -مدیریت اضطرار-رهنمودهایی برای هشدار عمومی
7
امنیت اجتماعی -تخلیه انبوه -رهنمودهایی برای طرح ریزی
8
جنبه های آماری نمونه گیری از مواد فله -قسمت 1- اصول کلی
9
سیستم های مدیریت قانون مدار -راهنماها
10
ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارایه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت -قسمت چهارم -الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت پایداری رویداد
11
ارزیابی انطباق -مثالی از طرح گواهی کردن برای محصولات ملموس
12
مدیریت کیفیت -رضایت مشتری-راهنما برای حل اختلاف برون سازمانی
13
ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارایه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت -قسمت 7- الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت ایمنی عبور و مرور جاده ای
14
ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارایه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت -قسمت 6- الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار
15
آزمون غیر مخرب -ارزیابی قدرت بینایی کارکنان آزمونهای غیر مخرب
16
روشهای کنترل کیفیت آماری در حین تولید -قسمت 1- نمودارهای کنترل برای متغیرها
17
کاربرد استاندارد ایران-ایزو آی ای سی 17020 سال 1392 برای تایید صلاحیت نهادهای بازرسی
18
نمودارهای کنترلی -قسمت 3- نمودارهای کنترلی پذیرش
19
مدیریت دانش در استانداردهای اطلاعات سلامت
20
داده ورزی سلامت -روندهای ممیزی برای سوابق الکترونیکی سلامت
21
مدیریت پروژه فضایی -مدیریت ریسک
22
تضمین محصول فضایی -قابلیت اتکا
23
چارچوبی برای مدیریت توسعه پایدار در محدوده های تجاری
24
روش های آماری -شش سیگما -معیارهای اساسی محک زنی برای شش سیگما در سازمان ها
25
راهنما برای نهادهای گواهی کننده حلال
26
رویه استاندارد برای سیستم های مدیریت کیفیت مراکز آزمون غیر مخرب
27
راهنما برای نهاد تائید صلاحیت تائید کننده صلاحیت نهادهای گواهی کننده حلال
28
روش های کمی در بهبود فرآیند -شش سیگما-قسمت اول -روش شناسی DMAIC
29
روشهای آماری در مدیریت فرآیند -قابلیت و عملکرد -قسمت 8- عملکرد ماشین یک فرآیند تولید چند حالته
30
ارزیابی انطباق -مبانی گواهی کردن محصول و رهنمودها برای طرح های گواهی کردن محصول
31
ارزیابی انطباق -واژگان مرتبط با شایستگی اشخاص برای استفاده در گواهی کردن اشخاص
32
ارزیابی انطباق -الزامات عمومی برای نهادهای گواهی کننده اشخاص
33
ارزیابی انطباق-الزامات و توصیه هایی برای محتوای گزارش ممیزی شخص ثالث در خصوص سیستم های مدیریت
34
ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت
35
آزمایشگاههای پزشکی -الزامات کیفیت و صلاحیت
36
مدیریت دارایی-سیستم های مدیریت -الزامات
37
مدیریت دارایی-مرور کلی-اصول و مجموعه اصطلاحات
38
نمودارکنترل -قسمت 5- نمودارهای کنترل ویژه
39
نمودارکنترل -قسمت1- راهنمایی های کلی
40
تفسیر آماری داده ها- قسمت 6- تعیین بازه های رواداری آماری
41
تصمیم گیری در مور مشاهده های دور افتاده -آیین کار
42
کاربرد نمودارهای کنترلی در کنترل آماری فرآیند -آیین کار
43
استاندارد مدیریت ریسک-راهنمایی برای اجرای استاندارد ملی ایران شماره 13245
44
مدیریت کیفیت -راهنمایی هایی برای مشارکت و شایستگی افراد
45
توسعه پایدار جوامع -شاخص های خدمات شهری و کیفیت زندگی
46
مدیریت ارزش-بیان کارکردی نیاز و مشخصات عملکرد کارکردی -الزامات بیان و صحه گذاری نیازی که قرار است در فرایند خرید یا تهیه محصول برآورده شود
47
امنیت جامعگی - سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار-راهنما
48
امنیت جامعگی -واژه نامه
49
رویه استاندارد برای انجام و تهیه گزارش تحلیل هزینه در مرحله ی طراحی پروژه
50
روش های آماری در مدیریت فرآیند -قابلیت و عملکرد -قسمت2-قابلیت و عملکرد فرآیند مدل های فرایند وابسته به زمان
51
رویه های نمونه گیری برای بازرسی از طریق متغیرها-قسمت 2- طرح های یکبار نمونه گیری براساس حد کیفی قابل پذیرش (AQL) به منظور بازرسی بهر به بهر برای یک مشخصه کیفی مستقل -ویژگیهای عمومی
52
رویه های نمونه گیری برای بازرسی از طریق متغیرها-قسمت 1- طرح های یکبار نمونه گیری براساس حد کیفی قابل پذیرش (AQL) به منظور بازرسی بهر به بهر برای یک مشخصه کیفی تکی و یک AQL تکی -ویژگی
53
شبکه های کابلی برای سیگنال های تلویزیونی ،سیگنال های صوتی و خدمات تعاملی -قسمت 1عملکرد سامانه در مسیرهای ارسالی
54
ارزیابی انطباق -الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصولات ، فرایندها و خدمات
55
ارزیابی انطباق -الزامات برای کارکرد انواع مختلف نهادی انجام دهنده بازرسی
56
ارزیابی انطباق -الزامات عمومی برای نهادهای تایید صلاحیت که نهادهای ارزیابی انطباق را تائید صلاحیت می کنند
57
رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت
58
مدیریت کیفیت -رضایت مشتری -راهنمای منشور رفتاری برای سازمان ها
59
سیستم مدیریت کیفیت -الزامات سازمان های هوایی ، فضائی و دفاعی
60
ارزیابی انطباق -الزامات وتوصیه هایی برای محتوای گزارش ممیزی گواهی کردن سیستم مدیریت شخص ثالث
61
سیستم مدیریت طراحی قسمت 2-راهنمای مدیریت طراحی محصولات ساخته شده
62
ارزیابی انطباق -رهنمودهایی برای تعیین مدت زمان ممیزی های گواهی کردن سیستم مدیریت
63
فراخوان محصول از مصرف کننده -خطوط راهنما برای تامین کنندگان
64
ارزیابی انطباق -افشای اطلاعات -اصول و الزامات
65
ارزیابی انطباق -محرمانگی -اصول و الزامات
66
ارزیابی انطباق -شکایت ها و درخواست های رسیدگی مجدد-اصول و الزامات
67
مدیریت پروژه -راهنما
68
مدیریت کیفیت -رضایت مشتری -تراکنش های تجارت الکترونیکی B2C- خطوط راهنما
69
ارزیابی انطباق -استفاده از سیستم های -مدیریت -اصول و الزامات
70
استقرار کنترل فرایند آماری (spc) قسمت2- کاتالوگ ابزارها و تکنیک ها -راهنما
71
طرح کیفیت مشتری محور و مبتنی بر سیستم برای سازندگان -راهنما
72
طرح های جفت نمونه گیری با مشخصه های کیفی وصفی با کمترین اندازه نمونه با در نظر داشتن شاخص کیفیت ریسک تولید کننده (PRQ)و شاخص کیفیت ریسک مصرف کننده (CRQ)
73
مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان -رویکرد مدیریت کیفیت
74
عرضه خدمت ارزیابی -روش های اجرایی و شیوه ها برای ارزیابی افراد در محیط های کاری و سازمانی -قسمت 2-الزامات تامین کنندگان خدمت
75
عرضه خدمت ارزیابی -روش های اجرایی و شیوه ها برای ارزیابی افراد در محیط های کاری و سازمانی -قسمت 1-الزامات کار فرما
76
اقدام اصلاحی مبتنی بر ریسک برای حفاظت منابع بوم شناختی -راهنما
77
مدیریت زیست محیطی -حسابداری هزینه جریان مواد -چارچوب عمومی
78
ارزیابی های مقدماتی و مدیریت گازهای گلخانه ای -راهنما
79
ارزیابی های زیست محیطی جایگاه -فاز یک فرایند ارزیابی زیست محیطی جایگاه -آیین کار
80
مدیریت ارزش
81
وسایل پزشکی -سیستم های مدیریت کیفیت -راهنمای کاربرد استاندارد ایران ایزو 13485
82
سیستم های مدیریت کیفیت -رهنمودهای برای کاربرد استاندارد ایران -ایزو9001 سال 1388 در تولید محصولات کشاورزی
83
راهنمایی بر وجوه انسانی قابلیت اعتماد
84
مدیریت ریسک - تکنیک های ارزیابی ریسک
85
ارزیابی انطباق-الزامات عمومی برای ارزیابی همترازی نهادهای ارزیابی انطباق و نهادهای تائید صلاحیت
86
ارزیابی انطباق-واژگان و اصول عمومی
87
ارزیابی انطباق-الزامات عمومی برای علائم انطباق شخص ثالث
88
الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
89
مدیریت زیست محیطی -ارزیابی زیست محیطی محل ها و سازمان ها
90
مدیریت زیست محیطی -واژه نامه
91
وسایل پزشکی-سیستم های مدیریت کیفیت -الزامات برای تعیین مقررات
92
ارزیابی انطباق -اظهارنامه انطباق تامین کننده -قسمت دوم -مستندات پشتیبانی
93
ارزیابی انطباق -اظهارنامه انطباق تامین کننده -قسمت اول -الزامات کلی
94
الزامات عمومی مراجع تایید صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده