گنجینه استانداردهای کمیته‌ تجهیزات اداری سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
اطلاعات و مستندسازی -مباحث آماری و کیفی مربوط به آرشیو سازی وب
2
ریز نگاشت ها-کنترل کیفیت ضبط کننده های ریز فیلم برونداد رایانه ای (COM) که تصاویر را با استفاده از سامانه نمایش داخلی منفرد تولید می کنند-قسمت 2- روش استفاده
3
اطلاعات و دبیزش (مستندسازی )-توصیف کتاب شناختی و ارجاع ها -قواعدی برای کوته نوشت اصطلاحات کتاب شناختی
4
اطلاعات و دبیزش (مستندسازی )-قواعدی برای کوته نوشت واژه های عنوان و عناوین نشریات
5
ریز نگاشت ها-کنترل کیفیت ضبط کننده های ریز فیلم برونداد رایانه ای (com) که تصاویر را با استفاده از سامانه نمایش منفرد داخلی تولید می کنند-قسمت 1- مشخصه های نرم افزار هدف آزمون
6
ریز نگاشت ها -حذف ،پاک کردن ، تصحیح یا اصلاح سوابق روی ریز فرمها
7
تصویربرداری الکترونیکی -توصیه هایی برای حذف اطلاعات ضبط شده روی رسانه های نوری تک نویس
8
خدمات آموزش زبان ، خارج از نظام آموزش و پرورش رسمی -الزامات
9
مدیریت مدارک -مدیریت تغییر برای پیاده سازی موفق سامانه مدیریت مدارک الکترونیکی (EDMS)
10
مستند سازی -گواهی ولادت اتباع خارجه -ویژگیها
11
مستند سازی -گواهی وفات اتباع خارجه -ویژگیها
12
تعیین بهره وری دستگاههای کپی الکترو استاتیک با پیکربندی های گوناگون -روش آزمون استاندارد
13
تعیین بهره وری دستگاههای کپی الکترواستاتیک با پیکربندی های گوناگون -روش آزمون استاندارد
14
کد های نمایش نام کشورها و تقسیمات فرعی آن ها- قسمت3-کد نام قبلی کشورها
15
مبلمان -نشیمنگاه-روش های آزمون برای تعیین استحکام و دوام
16
اطلاعات و مستند سازی -شماره بین المللی آثار دیداری -شنیداری (ISAN) قسمت 1- شناسه اثر دیداری-شنیداری
17
اطلاعات و مستندات -مدیریت فراداده های سوابق-قسمت 3- روش خودارزیابی
18
مبلمان اداری -میزهای اداری قسمت 1- ابعاد
19
نقشه های فنی -اصول کلی نمایش -قسمت 50-قراردادهای پایه برای نمایش فضاها در برش ها و مقاطع
20
نقشه های فنی -اصول کلی نمایش -قسمت 44-مقاطع در نقشه های مهندسی مکانیک
21
مستند سازی فنی محصول -حروف چینی -قسمت 1- الزامات کلی
22
نوشت افزار -ماژیک معمولی -ویژگی ها و روشهای آزمون
23
نوشت افزار -ماژیک تخته سفید -ویژگی ها و روشهای آزمون
24
نوشت افزار-پاک کن های پلاستیکی و لاستیکی ولکانیزه شده-ویژگی ها و روشهای آزمون
25
نظام های مدیریت اصطلاح شناسی ،دانش ومحتوا -جنبه های مفهوم بنیاد در گسترش و بین المللی سازی نظام های طبقه بندی
26
مدیریت سند-نمایش کارکرد پیشرفته (AFP)-بایگانی
27
عکس پرسنلی(اداری)ویژگی ها
28
اطلاعات و دبیزش (مستند سازی )-راهنمای اجرایی برای رقمی سازی سوابق
29
اطلاعات و مستندات -روش ها و رویه های ارزیابی تاثیر کتابخانه ها
30
اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)-مراجع کتابشناختی و شناسانه های منبع برای آثار اصطلاح شناختی
31
اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)-ارزیابی ریسک (مخاطرات )برای فرایند پیشینه ها و سامانه ها
32
حفاظت داده ها- سامانه مدیریت اطلاعات شخصی
33
اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)-شاخص های عملکرد کتابخانه های ملی
34
اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)-شناسگر استاندارد بین المللی پیوند
35
شرایط محیطی برای برگزاری نمایشگاههای منابع آرشیوی و کتابخانه ای
36
اطلاعات و مستند سازی (دبیزش )طرحی برای اطلاعات موجودی ها
37
نقشه های فنی -روش های تصویر سازی-قسمت دوم-نمایش های دو بعدی
38
نقشه های فنی -روش های تصویر سازی-قسمت اول -چکیده
39
بایگانی الکترونیکی -قسمت 1-مشخصات مرتبط با طراحی و عملیات یک سامانه اطلاعاتی برای نگهداری اطلاعات الکترونیکی
40
مدخل های اصطلاح شناختی در استانداردها قسمت 2- پذیرش مدخل های اصطلاح شناختی استاندارد شده
41
تهیه ریز فیلم از نقشه های فنی و سایر مدارک اداری ترسیمی -قسمت 6-معیارهای کیفی و کنترل سامانه ها برای بزرگ سازی از روی ریز فیلم 35mm
42
طراحی برای ساخت ،مونتاژ،دمونتاژوفراوری پایان حیات (MADE)-قسمت 240-باز آمایش
43
طراحی برای ساخت ،مونتاژ،دمونتاژ و فراوری پایان حیات (MADE) -قسمت 220-فرآیند باز ساخت -مشخصات
44
مبلمان -ارزیابی مقاومت سطح در برابر مایعات سرد
45
نوشت افزار-خودکارهای نوک ساچمه ای و معزی آن ها-ویژگیها و روشهای آزمون
46
مدیریت منابع زبان -چارچوب حاشیه نویسی نحوی (SynAF) -قسمت اول -مدل نحوی
47
مشخصات نمودارهای صنعت فرآیندی -قسمت 2- اندازه گیری و کنترل
48
تصویر برداری الکترونیکی -هدف آزمون برای روبش سیاه و سفید اسناد اداری قسمت 2- روش استفاده
49
اطلاعات و مستندات -مدیریت فرداده های سوابق-قسمت2-موضوعات مفهومی و اجرایی
50
اطلاعات و دبیزش (مستند سازی )-شاخص های عملکرد کتابخانه
51
فناوری اطلاعات-تجهیزات اداری -حداقل اطلاعات مورد نیاز در برگ های مشخصات فنی -چاپگرها-قسمت 2-چاپگرهای کلاس 3و4
52
اطلاعات و دبیزش (مستند سازی ) -شماره استاندارد بین المللی کتاب(شابک)
53
استاندارد های ملی ایران-ساختار و شیوه نگارش
54
وسایل نوشتاری و علامت گذاری -سرپوش هایی برای کاهش احتمال خطر خفگی -ویژگی ها
55
فناوری اطلاعات-تجهیزات اداری -حداقل اطلاعاتی که باید برای روبشگر(اسکنر)های تصویری مشخص شود
56
تصویر برداری الکترونیکی -صفحه مرجع برای روبش (اسکن ) اسناد اداری -قسمت 3- صفحه مرجع برای استفاده در کاربردها با تفکیک پذیری پایین تر
57
کدهای نمایش نام کشورها و تقسیمات فرعی آنها-قسمت1-کد کشورها
58
اطلاعات و مستندات -قالب تبادل اطلاعات
59
اطلاعات و مستندات -تحلیل فرآیندهای کاری برای سوابق
60
مدیریت مدارک -اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی -توصیه هایی برای قابلیت اعتماد و اعتبار
61
صنایع دستی-سراجی سنتی اردبیل-ویژگی ها
62
مدخل های اصطلاح شناسی در استانداردها-قسمت 1- الزامات کلی و مثال هایی از شیوه ارائه
63
مبلمان -ارزیابی قابلیت اشتعال پذیری مبلمان روکش شده-قسمت 2- منبع اشتعال-معادل شعله کبریت
64
مبلمان -ارزیابی قابلیت اشتعال پذیری مبلمان روکش شده-قسمت 1- منبع اشتعال-سیگار روشن
65
ماشین های اداری -چاپگرها-تعیین قابلیت پاک شدن ریبون های جوهری -روش آزمون
66
مبلمان -استحکام ، دوام و ایمنی -الزامات برای نشیمنگاه غیر خانگی
67
مبلمان -عملکرد مکانیزهای نشیمنگاه و مبل های تخت خواب شو-روشهای آزمون
68
مبلمان -گهواره و تخت نوزادان برای استفاده خانگی قسمت 2- روشهای آزمون
69
مبلمان -گهواره و تخت نوزادان برای استفاده خانگی قسمت 1- الزامات ایمنی
70
مستند سازی -گواهی وفات -ویژگیها
71
مستند سازی -گواهی ولادت -ویژگیها
72
مبلمان راحتی-ویژگی های ابعاد ، تعیین استحکام و دوام و روش های آزمون
73
مبلمان -استحکام -دوام و ایمنی -الزامات برای نشیمنگاه خانگی
74
ریز نگاره ها -تهیه ریز فیلم از مدارک بر روی ریز فیلم های 16 و 35 میلی متری نوع ژلاتین نقره-رویه های کاری
75
ریز نگاره ها -ریز فیلم رنگی -کاربرد فن نوردهی فیلم برای آماده سازی منابع خط و منابع طیف پیوسته
76
ریز نگاره ها -نشانگر تصویر مورد استفاده با ریز فیلم های حلقه ای 16 و 35 میلی متری
77
کاربردهای تصویر برداری از مدرک -تهیه ریز فیلم نقشه های بی رنگ روی ریز فیلم 35 میلی متری
78
حفاظت از سوابق در برابر آتش سوزی
79
طراحی برای ساخت ، مونتاژ ، دمونتاژ و فراوری پایان حیات (made)-قسمت 2- اصطلاحات و تعاریف
80
مستند سازی فنی محصول-ارجاع به یک قطعه
81
اطلاعات و مستند سازی-شناسگراستاندارد بین المللی کتابخانه ها و سازمان های وابسته (شابکا)
82
سامانه های مدیریت اصطلاح شناسی ، دانش و محتوا-طراحی ، اجرا و نگهداری از سامانه های مدیریت اصطلاح شناسی
83
اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)شماره استاندارد بین المللی موسیقی (شابم)
84
اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)شماره استاندارد بین المللی پیایند (شاپا)
85
شناسه هایی برای معرفی اسامی زبان ها-قسمت 6- شناسه های چهارحرفی برای پوشش جامع گونه های زبانی
86
شناسه هایی برای معرفی اسامی زبان ها-قسمت 5- شناسه های سه حرفی برای گروه ها و خانواده های زبانی
87
شناسه هایی برای معرفی اسامی زبان ها-قسمت 4- اصول کلی شناسه گذاری برای معرفی اسامی زبان ها و نهادهای مرتبط و راهنمای کاربرد
88
پوشه و پرونده -ابعاد
89
کتاب -اندازه کاغذ-ویژگیها
90
مستند سازی فنی محصول -استفاده از مستندات اصلی
91
کاربردهای مدیریت اسناد -کنترل کیفیت اسکن اسناد رنگی اداری
92
تهیه ریز فیلم از نقشه های فنی و سایر مدارک نقشه های اداری -قسمت1-رویه های عملیاتی
93
ماشین های اداری -حداقل اطلاعات لازم برای درج در برگه ویژگی ها -قسمت 3- ماشین های تمبر زن پستی
94
ماشین های اداری -حداقل اطلاعات لازم برای درج در برگه ویژگی ها -قسمت 2- ماشین های تکثیر سند
95
مستند سازی محصول فنی -مدیریت سند
96
مستند سازی محصول فنی -انواع سند
97
فناوری اطلاعات -تجهیزات اداری -روش اندازه گیری بهره وری کپی رقمی (دیجیتال)
98
فناوری نگاشتاری -مدیریت فرایندهای چاپ امن
99
فناوری اطلاعات -تجهیزات اداری-روشی جهت تعیین بازدهی چاپ عکس کارتریج جوهر افشان برای چاپ رنگ با چاپگرهای جوهر افشان و افزاره های چند کاره شامل اجزای چاپگر جوهر افشان
100
فناوری اطلاعات -روشی برای تعیین بازدهی کارتریج تونر برای چاپگرهای الکتروفتوگرافیک تک فام و افزاره های چند کاره شامل اجزای چاپگر
101
مدیریت سند الکترونیکی -واژگان -قسمت 1- تصویر سازی سند الکترونیکی
102
اطلاعات و اسناد -سامانه های مدیریت برای سوابق -اصول و واژگان
103
محصولات و خدمات اصطلاح شناسی- بررسی اجمالی و راهنما
104
مبلمان -استحکام ، دوام و ایمنی -الزامات برای میزهای خانگی
105
طراحی برای ساخت-مونتاژ-دمونتاژ و فراوری پایان حیات -قسمت 1-مفاهیم کلی-فرایند و الزامات
106
مبلمان-سطوح تکمیل شده- قسمت 4-ارزیابی مقاومت در برابر ضربه -روش های آزمون
107
مبلمان-آزمون تکمیل سطح -قسمت 3- ارزیابی مقاومت در برابر حرارت خشک
108
مبلمان-سطوح تکمیل شده- قسمت 2-ارزیابی مقاومت در برابر حرارت مرطوب -روش های آزمون
109
کاربرد های تهیه تصویر سند توصیه هایی برای ایجاد اسناد اصلی
110
مستند سازی فنی محصول -اندازه و طرح بندی ورقه های نقشه
111
اطلاعات و دبیزش (مستند سازی) -جعبه ، پوشه و دیگر محفظه های ساخته شده از مواد سلولزی برای انبارش اسناد کاغذی و پوستی
112
اطلاعات و دبیزش (مستند سازی)-سامانه مدیریت پیشینه ها (س .م.پ)الزامات
113
دبیزش (مستند سازی)-روش های بررسی دبیزه ها ( مدارک )-تعیین موضوعات آن ها و انتخاب اصطلاحات نمایه سازی
114
اطلاعات و دبیزش (مستند سازی )-شناسانه استاندارد بی المللی مجموعه (شابیم )
115
اطلاعات و مستندات -اصول و الزامات کارکردی برای سوابق در محیط های اداری و دیجیتال قسمت 3- راهنماها و الزامات کارکردی برای سوابق در سامانه های کسب و کار
116
اطلاعات و اسناد -اصول و الزاامات کار کردی سوابق در محیط های اداری دیجیتال -قسمت 2- دستورالعمل ها و الزامات کارکردی برای سامانه های مدیریت سوابق دیجیتال
117
ارزش گذاری نمانام (برند) -الزامات ارزش گذاری مالی نمانام
118
مستند سازی -سند مالکیت ملک-ویژگی ها
119
اطلاعات و مستند سازی -پایداری و دوام نوشته ، چاپ و تکثیر روی کاغذ -الزامات و روش های آزمون
120
خودکار و مغزی ها-قسمت 2- استفاده در اسناد
121
اصطلاح شناسی، خط مشی ها-تدوین و اجرا
122
خودکار های ساچمه ای جوهر ژله ای و مغزی آن ها-قسمت 2- کاربرد اسنادی
123
تجهیزات آموزشی - تجهیزات آموزشی تعاملی (هوشمند)-الزامات ایمنی و ویژگی ها
124
تجهیزات آموزشی -مجموعه تجهیزات آموزش سامانه فرمان و تعلیق جلوی خودرو-الزامات ایمنی و ویژگی ها
125
تجهیزات آموزشی -مجموعه تجهیزات آموزش سامانه ترمز خودرو-الزامات ایمنی و ویژگی ها
126
تجهیزات آموزشی -مجموعه میزهای آموزش الکترونیک -الزامات ایمنی و ویژگی ها
127
معیارهای عملکرد برای راه حل های احراز اصالت جهت مقابله با تولید کالاهای غیر اصیل
128
اطلاعات و اسناد -شناسه استاندارد بین المللی آثار صوتی -تصویری (ISAN) -قمست 2- شناساگر نسخه (V-ISAN)
129
مدیریت اسناد- قسمت 5- کاربرد فراداده برای بخش مدیریت تاسیسات و ساخت و سازها
130
ویژگیها و روشهای آزمون قلم موهای تخت برای مصارف رنگ کاری (اصلاحیه شماره 1)
131
ساختار نامه اداری -ویژگیها
132
مدیریت منبع زبان - تقطیع واژگانی متن های نوشتاری -قسمت 1- ماهیم اساسی و اصول کلی
133
نوک لوله ای برای قلم های فنی دستی با استفاده از جوهر هندی روی کاغذ رسم-قسمت 1-تعاریف ، ابعاد ، طراحی و نشانه گذاری
134
اطلاعات و اسناد -استاندارد بین المللی شناسه نام (ISNI)
135
اطلاعات و اسناد -اصول و الزمات کارکردی سوابق در محیط های اداری دیجیتال -قسمت 1- مرور کلی و بیان اصول
136
مستند سازی فنی محصول -سازماندهی و نامگذاری لایه ها برای برنامه CAD- قسمت 2- مفاهیم ، قالب و کدهای مورد استفاده در مستند سازی ساختمان
137
مستند سازی فنی محصول -سازماندهی و نامگذاری لایه ها برای برنامه CAD- قسمت 1- مرور کلی و اصول
138
صفحات آزمون رنگی برای اندازه گیری عمر مواد مصرفی تجهیزات اداری
139
مدارک تحصیلی و آموزشی
140
خودکارهای ساچمه ای جوهر ژله ای و مغزی آن ها- قسمت 1- کاربرد عمومی
141
فن آوری اطلاعات -تجهیزات اداری- روش اندازه گیری بهره وری کپی دیجیتال از یک منبع یک روی تکی
142
فن آوری اطلاعات -تجهیزات اداری- صفحات آزمون با تصاویر رنگی جهت سنجش بازده مخزن های جوهری برای چاپ عکس رنگی
143
کارت شناسایی کارکنان
144
مدادهای شمعی و پاستل های روغنی -ویژگیها و روشهای آزمون
145
مدادهای طراحی جهت مدارس و نقشه کشی های دقیق -ویژگیها و روشهای آزمون
146
شناسنامه افراد زیر 15 سال
147
شناسنامه افراد بالای 15 سال
148
نقشه های فنی -اصول کلی ارائه قسمت 1- مقدمه و نمایه
149
مدیریت منابع زبان -چارچوب حاشیه نویسی صرفی (synaf)
150
مدیریت منابع زبانی -چارچوب نشانه گذاری واژگانی (LMF)
151
اطلاعات و مستند سازی -خدمات ثبت برای کتابخانه ها و سازمان های مرتبط
152
اطلاعات و مستند سازی -رهنمودهایی برای مراجع کتاب شناختی و استناد به منابع اطلاعاتی
153
نمادهای گرافیکی - نمادهای اطلاعات عمومی
154
محل قرار گرفتن کدهای تجاری
155
پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهشهای اجتماعی - واژگان والزامات خدمات
156
تجهیزات آموزشی -مجموعه تجهیزات آموزش تعمیر لوازم خانگی -الزامات ایمنی و ویژگیها
157
تجهیزات آموزشی -مجموعه تجهیزات آموزش برق صنعتی و ساختمان -الزامات ایمنی و ویژگیها
158
صندوق نسوز (ایمنی)
159
کمد جالباسی
160
کمد بایگانی
161
ویژگیهای برگه محاسباتی
162
دفتر ارسال نامه ها
163
نقشه های راهنمای کشوری جهانگردی
164
نشانه ها برای زبانهای کشورها و سازمانهای رسمی
165
میز نقشه کشی
166
برگ حضور و غیاب
167
آگهی استخدام دولتی
168
استاندارد دعوت نامه
169
تابلو اعلانات
170
بارفیکس-وسایل ژیمناستیک