گنجینه استانداردهای کمیته‌ نقشه و اطلاعات مکانی سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
روسازی های بتنی -قسمت 3- میله های رابط مورد استفاده در روسازی های بتنی -ویژگی ها
2
روسازی های بتنی -قسمت 1- تعیین ضخامت روسازی بتنی به روش پیمایشی -روش آزمون
3
روسازی های بتنی -قسمت 2- تعیین میزان چسبندگی بین دو لایه -روش آـزمون
4
روسازی های بتنی -قسمت 3- تعیین ضخامت روسازی بتنی از مغزه ها -روش آـزمون
5
روسازی های بتنی -قسمت 4- تعیین مقاومت سایشی روسازی های بتنی در برابر تایرهای یخ شکن -روش آزمون
6
بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون زمین گرمایی -تعیین هدایت حرارتی خاک و سنگ با استفاده از مبدل حرارتی گمانه -روش آزمون
7
فراورده ها و اجزای ساختمانی - قسمت 1- طبقه بندی واکنش در برابر آتش
8
لوله های رسی ویتره شده- روشهای آزمون
9
نصب لوله های رسی ویتره شده -آیین کار
10
عملکرد حرارتی ساختمان ها-تعیین میزان نفوذپذیری هوا در ساختمان ها -روش اعمال فشار توسط فن
11
کاش های سرامیکی -قسمت 4تعیین مدول گسیختگی (مقاومت خمشی)و نیروی شکست -روش آزمون
12
ساختمان ها و کارهای مهندسی عمران درزگیر ها-رده بندی و الزامات برای درزگیر های مسیر عبور عابر پیاده
13
سفال های رسی بام برای نصب ناپیوسته -تعیین خواص فیزیکی -قسمت 2- مقاومت در برابر یخ زدن-روش آزمون
14
سفالهای رسی بام و اتصالات -تعاریف و ویژگی های
15
سفال های رسی بام برای نصب ناپیوسته -تعیین مشخصات هندسی -روش آزمون
16
دودکش ها-الزامات عمومی
17
دودکش ها -مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن -روش آزمون
18
قیر و مواد قیری -تعیین استحکام و روانی مارشال مخلوط های آسفالتی -روش آزمون
19
قیر و مواد قیری -آماده سازی آزمونه های آسفالتی با استفاده از دستگاه مارشال -روش آزمون
20
اندازه گیری مقاومت فشاری ملات ها،دوغاب ها ،رویه های یک پارچه و بتن های پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی
21
سقف های کاذب -الزامات و روشهای آزمون
22
مجموعه درهای تردد ،پنجره ها ، دیوارهای نما،حفاظهای مشبک و درهای پشت پنجره ای مقاوم در برابر سرقت -تعیین مقاومت در برابر سرقت با کوشش های فردی -روش آزمون
23
تعیین جمع شدگی خطی و ضریب انبساط حرارتی ملات ها ،دوغاب ها ،پوشش یکپارچه و بتن پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی -روش آزمون
24
تعیین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته ملات ها ،دوغاب ها ،رویه های یکپارچه و بتن های پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی
25
تعیین زمان های کاری ،گیرش ،گیرش مقاومت در حین کار برای ملات های سیلیکات و سیلیسی با گیرش شیمیایی مقاوم به مواد شیمیایی
26
انبارهای فنی مرکبات- الزامات
27
دوام ساختمان ها و اجزاء فراورده ها و ترکیبات آن-راهنما
28
ماشین ها و کارخانه های فراوری سنگ طبیعی -ایمنی -الزامات ماشین های پرداخت سطحی
29
درها و پنجره ها-لنگه های در ضد رطوبت و ضد آب -آزمون و طبقه بندی
30
چارچوب فرایند طراحی برای صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان های مسکونی تک خانواری و ساختمان های تجاری کوچک
31
تحقیقفات و آزمون های ژئوتکنیک پایش ژئو تکنیک با استفاده از ابزار دقیق میدانی -قسمت 1- قوانین کلی
32
سقف های تیرچه بلوک-قسمت 1- خرپای تیرچه و تیرچه خرپایی -ویژگیها و روش های آزمون
33
لوازم بهداشتی -وان های ساخته شده از ورق های آکرلیک ریختگی یک پارچه -الزامات و روشهای آزمون
34
مقاومت در برابر آتش و کنترل دود برای مجموعه درهای تردد و درهای پشت پنجره و پنجره های باز شونده و اجزای یراق آلات ساختمان -قسمت 3- کنترل دود برای مجموعه درها و درهای پشت پنجره -روش آزمون
35
سیمان پرتلند-تعیین نمایه جریان پذیری -روش آزمون
36
سنگدانه ها-آزمون های خصوصیات ساختاری -قسمت9- تعیین نرمه به روش آزمون متیلن بلو
37
سنگدانه -تعیین درصد شکستگی سنگدانه های درشت -روش آزمون
38
بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون آزمایشگاهی خاک -قسمت 3- تعیین وزن مخصوص واقعی -روش آزمون
39
بتن -الزامات عملکرد و ارزیابی برای استانداردهای طراحی بتن سازه ای
40
روان ملات های کاشی -قسمت 5- تعیین جذب آب -روش آزمون
41
درزگیرها و پر کننده ها ،روش گرم ریز برای درزها و ترک ها در پیاده روهای آسفالتی و بتنی سیمان پرتلند -روش آزمون
42
دوده سیلیس (میکرو سیلیس)مورد استفاده در مخلوط های سیمانی -ویژگیها
43
خانه ها -تشریح عملکرد -قمست 3- دوام سازه ای
44
بتن -مدیریت زیست محیطی برای بتن و سازه های بتنی -قسمت 1- اصول کلی
45
ارزیابی اثر بخشی افزودنی ها برای تثبیت خاک -راهنما
46
آسفالت -نمونه برداری از آسفالت جاده - آیین کار
47
بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون آزمایشگاهی خاک -قسمت 1- تعیین درصد رطوبت -روش آزمون
48
بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون آزمایشگاهی خاک -قسمت 2- تعیین جرم مخصوص -روش آزمون
49
قیر و مواد قیری -قیر خالص طبقه بندی شده براساس درجه نفوذ -ویژگی ها
50
مصالح ساختمانی -فراورده های عایق کاری حرارتی -عایق های حرارتی الیاف معدنی پاششی و جاذب صدا -ویژگیها
51
اصول کلی قابلیت اعتماد سازه ها
52
محدود نمودن نفوذ آب جهت کاهش آسیب به ساختمان ها -راهنما
53
روسازی های بتنی -قسمت 2- الزامات کاربردی برای روسازی های بتنی
54
قیر و مواد قیری -قیرخالص اصلاح شده با مواد شیمیایی برای استفاده در راه سازی -ویژگیها
55
تعیین رابطه رطوبت -چگالی در مخلوط های خاک -سیمان (روش وزنی)-روش های آزمون
56
آجر رسی-ویژگیها و روشهای آزمون
57
مجموعه درهای تردد ، پنجره ها ،دیوارهای نما، حفاظ های مشبک و درهای پشت پنجره مقاوم در برابر سرقت -الزامات و طبقه بندی
58
ماشین های تونل سازی -ماشین های حفار بازویی (رودهدرها)و ماشین های استخراج پیوسته -الزامات ایمنی
59
ماشین های تونل سازی -دریچه های هوابند -الزامات ایمنی
60
روسازی دوغابی -الزامات
61
سنگ آگلومره-اصطلاح شناسی و طبقه بندی
62
سنگ ساختمانی -نمونه برداری و آماده سازی آزمونه
63
سنگ طبیعی -تعیین مقاومت در برابر پیر شدگی با استفاده از شوک حرارتی -روش آزمون
64
تعیین شاخص کیفیت سنگ با مغزه گیری از توده سنگ -روش آزمون
65
آجر کف فرش برای تردد وسایل نقلیه سنگین-ویژگی ها
66
خانه ها -تشریح عملکرد -قسمت 1- ایمنی سازه ای
67
آجر برای پوشش داخل دودکش های صنعتی -ویژگی ها
68
خاک-روش طبقه بندی خاک ها برای اهداف مهندسی -آیین کار
69
خانه ها -تشریح عملکرد -قسمت 2- قابلیت بهر برداری سازه ای
70
قیر و مواد قیری -قیرهای امولسیونی -روش آزمون
71
قیر و مواد قیری-یخ زدگی قیرهای امولسیونی -روش ازمون
72
افزودنی های بتن،ملات و دوغاب -قسمت 11-تعیین مشخصات حفرات هوا در بتن سخت شده -روش آزمون
73
قیر و مواد قیری -نشست و پایداری انبارش قیرهای امولسیونی -روش آزمون
74
بتن -تعیین مقاومت فشاری روان ملات های بتن پیش آکنده در آزمایشگاه -روش آزمون
75
قیر و مواد قیری -تعیین ذرات فرا اندازه در قیرهای امولسیونی (آزمون الک)-روش آزمون
76
قیر و مواد قیری -تعیین باقی مانده تبخیر قیرامولسیونی -روش آزمون
77
قیر و مواد قیری -ارزیابی اندود مصالح سنگی با قیرهای امولسیونی -روش آزمون
78
قیر و مواد قیری -تقطیر قیر امولسیونی -روش آزمون
79
قیر و مواد قیری -رقیق سازی قیرهای امولسیونی با آب -روش آزمون
80
قیر و مواد قیری -اختلاط قیر امولسیونی با سیمان -روش آزمون
81
قیر و مواد قیری -شناسایی قیر امولسیونی کاتیونی -روش آزمون
82
بتن-مواد مایع غشاء ساز جهت عمل آوری بتن-ویژگیها و روشهای آزمون
83
قیر و مواد قیری -تعیین شکست قیرامولسیونی -روش آزمون
84
قیر و مواد قیری -تعیین باقی مانده تقطیر در خلاء و دمای پایین قیر امولسیونی -روش آزمون
85
قیر و مواد قیری -تعیین چگالی قیر امولسیونی -روش آزمون
86
قیر و مواد قیری -تعیین گرانروی قیر امولسیونی با ویسکومتر سیبولت فیورل -روش آزمون
87
مقاومت فراورده ها و اجزای ساختمانی (به غیر از تاسیسات تهویه ) در برابر آتش -قسمت 2- طبقه بندی
88
قیر و مواد قیری -مواد جوان ساز امولسیونی -طبقه بندی
89
ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -ورق های قیری،پلاستیکی و لاستیکی عایق رطوبتی بام -تعیین نفوذناپذیری آب-روش آزمون
90
ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -تعیین پایداری ابعادی -قسمت 1- ورق های قیری عایق رطوبتی بام -روش آزمون
91
سیمان -سیمان سوپر سولفاته -ترکیبات -ویژگی ها و ارزیابی انطباق
92
بتن-تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای بتنی درجا قالب گیری شده -روش آزمون
93
بتن-مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلراید با روش الکتریکی -روش آزمون
94
ملات بنایی -قسمت 4- تعیین روانی ملات تازه (بوسیله نفوذ پیستون ) -روش آزمون
95
تعیین قابلیت تراوایی سنگ ها به وسیله جریان هوا-روش آزمون
96
سنگدانه -تاثیر ناخالصی های آلی سنگدانه ریز بر مقاومت ملات -روش آزمون
97
بتن -نعل درگاه بنائی بتنی ساخته شده -ویژگی ها
98
حداقل بارهای طراحی سازه ای برای سازه های خدماتی بتنی پیش ساخته زیر زمینی -آیین کار
99
مستند سازی محصول فنی- اصول کلی نمایش -قسمت 43-روش های نقشه کشی در نقشه های ساختمانی
100
بازرسی سازه های بتنی پیش ساخته زیر زمینی خدماتی -آیین کار
101
سازه های پیش ساخته بتنی زیر زمینی خدماتی-ویژگی ها
102
نصب سازه های بتنی خدماتی پیش ساخته زیر زمینی -آیین کار
103
پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید درها و پنجره ها -طبقه بندی ،الزامات و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره 1)
104
نگه داری و ترابری نمونه های مغزه سنگ -آیین کار
105
عایق رطوبتی -فرسایش در برابر حرارت و در مجاورت هوا-روش آزمون (اصلاحیه شماره 1)
106
عایق های رطوبتی پیش ساخته بام -اکسیده -ویژگی ها (اصلاحیه شماره 1)
107
مصالح ساختمانی -فراورده های عایق کاری حرارتی -فراورده های پشم معدنی کارخانه ای-ویژگی ها(اصلاحیه شماره 1)
108
سنگدانه های بتن -ویژگی ها
109
بتن-قسمت 12-تعیین مقاومت بتن در برابر کربناته شدن به روش تسریع شده -روش آزمون
110
بتن -آب انداختن بتن -روش آزمون
111
پلیمر تقویت شده با الیاف (FRP)برای تقویت خارجی بتن -قسمت 2- ورق های FRP -روش آزمون
112
سنگ گچ ،گچ ساختمانی ،بتن گچی -روش های آزمون فیزیکی
113
سنگ های ساختانی -گرانیت -ویژگیها
114
تجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی -قسمت 1-الزامات عمومی
115
سنگ های ساختمانی -سنگ آهک -ویژگیها
116
سنگ های ساختانی -تعیین مقاومت فشاری -روش آزمون
117
سنگ های ساختانی -تعیین مقاومت سایش در اثر رفت و آمد -روش آزمون
118
بتن -بتن ساخته شده با پیمانه حجمی و اختلاط پیوسته -ویژگی
119
بتن آماده -ویژگی ها
120
سنگدانه ها-آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 5 -تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی -روش آزمون
121
سنگدانه ها-آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 6 -تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن در حضور نمک سدیم کلرید-روش آزمون
122
سنگدانه ها-آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 7 -تعیین مقاومت سبکدانه ها در برابر یخ زدن و آب شدن -روش آزمون
123
سنگدانه ها-آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 8 -تعیین مقاومت سبکدانه ها در برابر واپاشی -روش آزمون
124
سنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی ومکانیکی-قسمت 4- تعیین فضاهای خالی در فیلر متراکم خشک-روش آزمون
125
سنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی -قسمت 7- -تعیین چگالی دانه ای فیلر با چگالی سنج -روش آزمون
126
سنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی -قسمت 8- -تعیین عدد صیقلی شدن سنگ -روش آزمون
127
دودکش -سامانه دودکش با معبر پلاستیکی دود-الزامات و روش های آزمون
128
اندازه گیری مقاومت چسبندگی خمشی مصالح بنایی -روش های آزمون
129
بتن- استفاده از کلاهک های مقید نشده برای تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای بتنی سخت شده -آیین کار
130
بتن-تخمین سریع مقاومت در برابر جدا شدگی ذرات بتن خود تراکم با استفاده از آزمون نفوذ -روش آزمون
131
ساختمان ها و کارهای مهندسی عمران -درزگیرها-واژه نامه
132
تجهیزات ساخت و نگه داری راه - دستگاههای روسازی با قالب لغزنده -تعاریف و ویژگی های تجاری
133
تجهیزات ساخت و نگه داری راه کارخانه های اختلاط آسفالت -واژه نامه و ویژگی های تجاری
134
عملکرد زیست محیطی ساختمانها -سنجه کربن ساختمان -مرحله کاربری
135
عملکرد حرارتی در محیط های انسان ساخت -تعیین دبی هوا در کاربردهای ساختمانی از طریق روشهای اندازه گیری میدانی
136
اتصالات پساب در لوازم بهداشتی -قسمت 1- الزامات
137
اتصالات پساب در لوازم بهداشتی -قسمت 2- روشهای آزمون
138
معابر شهری -تجهیزات ایمنی در محدوده جناغی های بزرگراه ها-آیین کار
139
دودکش ها-سامانه های دودکش -قسمت 1- روش های آزمون عمومی
140
ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی-تعیین مقاومت پارگی -قسمت 1- ورق های قیری عایق رطوبتی بام -روش آزمون
141
ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -ورق های قیری عایق رطوبتی بام -تعین مقاومت به جریان در دمای بالا-روش آزمون
142
ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -تعیین خصوصیات کششی-قسمت 1- ورق های قیری عایق رطوبتی بام -روش آزمون
143
ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -تعیین خصوصیات کششی-قسمت 2-ورق های پلاستیکی و لاستیکی عایق رطوبتی بام -روش آزمون
144
بتن سخت شده -قسمت 8- -تعیین عمق نفوذ پذیری بتن تحت فشار آب-روش آزمون
145
ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -ورق های قیری عایق رطوبتی بام -تعیین انعطاف پذیری در دمای پایین -رو ش آزمون
146
بلوک های کف پوش بتنی -الزامات و روش های آزمون
147
ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -تعیین طول ،عرض و مستقیم بودن -قسمت 1- ورق های قیری عایق رطوبتی بام -روش آزمون
148
سامانه های نرده و نرده های ساختمان -واژه نامه
149
دوغاب های بنتونیتی-تعیین چگالی -روش آزمون
150
بررسی و ارزیابی سامانه های زهکشی و فاضلاب خارج از ساختمان ها -قسمت 1- الزامات عمومی
151
مهار بندی سامانه های نرده کشی و نرده های ثابت فلزی برای ساختمان -روش آزمون
152
فراورده های بازفرآوری شده از صفحات روکش دار گچی -تعاریف ،الزامات و روش های آزمون
153
ورق های انعطاف پذیر برای عایق آب-ورق های قیری،پلاستیکی و لاستیکی برای عایق سقف -تعیین مقاومت در برابر ضربه -روش آزمون
154
حفاری اکتشافی سنگ ها-مغزه گیری و نمونه برداری از سنگ ها برای اکتشاف صحرایی -آیین کار
155
اکتشاف و نمونه برداری از خاک به وسیله دستگاه حفاری اگر-آیین کار
156
تعیین اندازه های استاندارد سنگ برای کنترل فرسایش -آیین کار
157
ارزیابی دوام سنگ برای کنترل فرسایش تحت شرایط تر و خشک -روش آزمون
158
ارزیابی دوام سنگ برای کنترل فرسایش تحت شرایط یخ زدگی و آب شدگی -روش آزمون
159
ارزیابی دوام سنگ برای کنترل فرسایش با استفاده از سدیم سولفات یا منیزیم -سولفات روش آزمون
160
پلیمر تقویت شده با الیاف (FRP)-برای تسلیح سازه های بتنی -ویژگی ورقه ای FRP
161
سایبان و آفتاب گیرهای بیرونی -الزامات عملکردی و ایمنی
162
سامانه های زهکشی ثقلی داخل ساختمان -قسمت 1- الزامات عمومی و عملکردی
163
بتن-خزش در فشار-روش آزمون
164
آجرهای بتنی ساختمانی -ویژگی ها
165
ورقه های شکل داده شده (موج دار)سیمان الیافی-تعیین مقاومت در برابر ضربه -روش آزمون
166
بتن سبک-تعیین مقاومت بتن هوادار اتو کلاو شده در برابر یخ زدن و آب شدن (چرخه یخ گشایی )-روش آزمون
167
مدیریت زیست محیطی برای بتن وسازه های بتنی -قسمت 2- مرز سامانه و فهرست داده ها
168
میخ برای استفاده در تخته گچی-ویژگی ها
169
ساختمان -ارزیابی رشد قارچ در ساختمان -راهنما
170
بازرسی دوره ای نمای ساختمان برای شرایط غیر ایمن -آیین کار
171
مدیریت و کنترل فعالیت های عملیاتی در سیستم های زهکشی و فاضلاب خارج از ساختمان -قسمت 1- تمیز کاری
172
مدیریت و کنترل فعالیت های عملیاتی در سامانه های زهکشی و فاضلاب بیرون ساختمان ها-قسمت 2- بازسازی
173
پرکننده های درز و درزگیرها-قسمت 1-درزگیرهای گرم -ویژگیها
174
پرکننده های درز و درزگیرها-قسمت 3-درزگیرهای گرم پیش ساخته -ویژگیها
175
خاک -اندازه گیری وزن مخصوص ذرات جامد به وسیله پیکنومتر آبی -روش آزمون
176
سنگدانه -نمونه برداری از سنگدانه ها-آیین کار
177
عایق الیاف شیشه ای پتویی انطعاف پذیر مورد مصرف در عایق کاری خارجی کانال های تهویه مطبوع -ویژگیها
178
عایق حرارتی الیاف معدنی پتویی مورد مصرف در سازه های با اسکلت سبک و خانه های پیش ساخته -ویژگی ها
179
سنگ بتنی معماری -ویژگیها
180
ورقه های شکل داده شده (موج دار ) سیمان الیافی و قطعات اتصال -ویژگی ها و روشهای آزمون
181
سنگ های ساختمانی -تراورتن -ویژگیها
182
پرکننده های درز و درزگیرها-قسمت 4- آسترهای مورد استفاده همراه با درزگیرهای اتصال -ویژگی ها
183
پرکننده های درز و درزگیرها-درزگیرهای پیش ساخته -روش آزمون
184
آسترها برای درزگیرهای اتصال گرم و سرد -قسمت 1- تعیین همگنی -روش آزمون
185
آسترها برای درزگیرهای اتصال گرم و سرد -قسمت 2- تعیین مقاومت در برابر مواد قلیایی -روش آزمون
186
آسترها برای درزگیرهای اتصال گرم و سرد -قسمت3- تعیین مقدار مواد جامد و رفتار تبخیری مواد فرار-روش آزمون
187
خاک -آزمون برش پره ای در محل در خاک ریز دانه اشباع شده -روش آزمون
188
سامانه های طبقه بندی توده های سنگی جهت مقاصد مهندسی -راهنما
189
آجر نما از جنس خاکستر آتشفشانی-ویژگی ها
190
آهک زنده و آهک هیدراته برای خنثی سازی پسماندهای اسیدی- روش های آزمون
191
قیر و مواد قیری -قیرخالص اصلاح شده با پودر لاستیک برای استفاده در راه سازی -ویژگیها
192
بتن -نصب کاشی های بتنی کف -آیین کار
193
قیر و مواد قیری -قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده براساس گرانروی -ویژگیها
194
قیر و مواد قیری -قیر برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده براساس عملکرد -ویژگیها
195
قیر و مواد قیری -قیر محلول دیرگیر برای استفاده در راه سازی -ویژگیها
196
قیر و مواد قیری -قیر محلول کندگیر برای استفاده در راه سازی -ویژگیها
197
جذب رطوبت مصالح ساختمانی در شرایط هم دما -روش آزمون
198
بتن-تعیین مقاومت کششی دو نیم کردن آزمونه های استوانه ای بتن -روش آزمون
199
قیر و مواد قیری -قیر محلول زودگیر برای استفاده در راه سازی -ویژگیها
200
سبکدانه مورد مصرف در عمل آوری داخلی بتن -ویژگیها و روش آزمون
201
قیر و مواد قیری -قیر امولسیونی کاتیونی برای استفاده در راه سازی -ویژگیها
202
روسازی های بتنی -قسمت 1- مصالح
203
قیر و مواد قیری -قیر امولسیونی آنیونی برای استفاده در راه سازی -ویژگیها
204
سنگ گچ-ویژگی ها
205
بتن -روش ساخت بتن غلطکی متراکم در قالب های استوانه ای با استفاده از میز لرزان-آیین کار
206
نمونه برداری و آزمون پوزولان های طبیعی یا خاکستر بادی برای مصرف به عنوان یک افزودنی معدنی در بتن حاوی سیمان پرتلند -روش های آزمون
207
بتن -بتن تقویت شده با الیاف -ویژگیها
208
بتن-اصلاح کننده های پلیمری پودری و لاتکسی برای کاربرد در ملات و بتن حاوی سیمان هیدرولیکی -روش های آزمون
209
بتن-سقف پوش های بتنی -ویژگی ها
210
بتن -ارزیابی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی پلاستیک در بتن الیافی گیردار شده (با استفاده از ابزار فولادی جاگذاری شده )-روش آزمون
211
سنگدانه -کاهش دادن نمونه سنگدانه تا اندازه آزمون-آیین کار
212
موزاییک سیمانی-قسمت2-برای کاربرد بیرونی -ویژگی ها و روشهای آزمون
213
بنتونیت-تعیین مقدار حجمی ماسه گل حفاری -روش آزمون
214
سنگدانه -اندازه گیری واکنش قلیایی -سیلیسی به روش شیمیایی -روش آزمون
215
ساختمان ها و دارایی های ساخت -برنامه ریزی عمر خدمت قسمت 3-بازنگری و ممیزی عملکرد
216
ساختمان و دارایی های ساخت -طراحی عمرخدمت -قسمت 4-طراحی عمر خدمت با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساخت
217
ساختمان ها و دارایی های ساخت -برنامه ریزی عمر خدمت قسمت 7-ارزیابی کارایی باز خورد داده های طول عمر خدمت از عملکرد
218
بتن-رنگدانه های مورد مصرف در بتن تمام رنگی -ویژگیها و روشهای آزمون
219
کاشی های سرامیکی -قسمت 3- تعیین جذب آب-تخلخل ظاهری ،چگالی نسبی ظاهری و چگالی توده ای -روش های آزمون
220
روش های حمل و انبارش مصالح ساختمانی -آیین کار
221
کاشی های سرامیکی -قسمت 6- مقاومت سایش عمقی کاشی های بدون لعاب -روش آزمون
222
کاشی های سرامیکی -قسمت 8-تعیین انبساط حرارتی خطی-روش آزمون
223
کاشی های سرامیکی -قسمت 9- تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی -روش آزمون
224
چسب های کاشی -الزامات ، طبقه بندی و شناسایی(اصلاحیه شماره 1)
225
تیرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان -ویژگی ها و روش های آزمون (اصلاحیه شماره 1)
226
بلوک بتنی سبک سلولی -ویژگیها (اصلاحیه شماره 1)
227
کاشی ضد اسید -ویژگی ها-(اصلاحیه شماره 1)
228
کاشی های سرامیکی-تعاریف ،طبقه بندی ،ویژگی ها و نشانه گذاری
229
نقشه های فنی-نقشه های ساختمان -نقشه برای هم بندی سازه های پیش ساخته
230
روش های اندازه گیری برای ساخت و ساز-پیاده کردن نقشه و اندازه گیری -قسمت3-چک لیست برای انجام خدمات نقشه برداری واندازه گیری
231
سیمان سفید-ویژگی ها و معیارهای انطباق
232
سنگ طبیعی -تعیین جذب آب در فشار اتمسفر-روش آزمون
233
قیر و مواد قیری -تعیین درجه حلالیت مواد قیری در تری کلرواتیلن -روش آزمون
234
تعیین ضریب تغییر شکل پذیری بر جای توده سنگ با استفاده از روش بار گذاری صفحه صلب-روش آزمون
235
قیر و مواد قیری -تعیین چگالی مواد قیری جامد و نیمه جامد (روش بوته نیکلی )
236
تعیین ضریب تغییر شکل پذیری بر جای توده سنگ با استفاده از روش بار گذاری صفحه انعطاف پذیر-روش آزمون
237
تعیین مقاومت برشی مستقیم نا پیوستگی های سنگ به صورت برجا-روش آزمون
238
تعیین خصوصیات خزشی بر جای سنگ-روش آزمون
239
آزمون بتن -قسمت 11-تعیین مقاومت بتن در برابر کلراید، انتشار یک سویه
240
تعیین ظرفیت باربری کششی پیچ سنگ -روش آزمون
241
تعیین تحمل بارگذاری بلندمدت پیچ سنگ -روش آزمون
242
روان ملات سیمان هیدرولیکی خشک، بسته بندی (بدون جمع شدگی)-ویژگیها
243
فراورده ها و سامانه ها برای محافظت و ترمیم سازه های بتنی -تعیین کارایی -قسمت 1-جریان ملات های تیکسوتروپیک -روش آزمون
244
خاک آزمون فشاری سه محوری زهکشی نشده-تحکیم نیافته بر روی خاک های چسبنده -روش آزمون
245
خاک تعیین مقاومت فشاری محدود نشده خاک چسبنده -روش آزمون
246
خاک-آزمون برش مستقیم خاک ها تحت شرایط تحکیم یافته زهکشی شده-روش آزمون
247
خاک-تعیین تغییر شکل و مشخصات مقاومت خاک به روش آزمون بارگذاری صفحه -روش آزمون
248
درزگیرهای گرم -قسمت 1- تعیین چگالی در دمای 25درجه سانتی گراد -روش آزمون
249
درزگیرهای گرم -قسمت 2- تعیین نفوذ مخروط در دمای 25 درجه سانتی گراد -روش آزمون
250
درزگیرهای گرم -قسمت 3- تعیین نفوذ و بازیابی (قابلیت ارتجاعی )-روش آزمون
251
بتن-تعیین وزن مخصوص ،بازدهی و مقدار هوای بتن (روش وزنی)-روش آزمون
252
بتن پاششی-قسمت1-نمونه برداری از بتن پاششی تازه و سخت شده
253
بتن-اتلاف آب(از یک آزمونه ملات )از میان مواد مایع غشاساز عمل آورنده بتن -روش آزمون
254
بتن پاششی-قسمت 2-تعیین مقاومت خمشی بتن پاششی تازه - روش آزمون
255
قیر و مواد قیری -تعیین کشش پذیری -روش آزمون
256
بتن پاششی-قسمت 3-تعیین مقاومت های خمشی (مقاومت حداکثر اولیه ، نهایی و پس ماند) آزمونه های تیر تقویت شده الیافی -روش آزمون
257
قیر و مواد قیری -تعیین نقطه نرمی قیر با ابزار حلقه و گلوله -روش آزمون
258
سنگدانه ها -مواد ریزتر از الک 75 میکرومتر (شماره 200) در سنگدانه های معدنی با شستشو-روش آزمون
259
سنگدانه ها -مقاومت سنگدانه درشت کوچک اندازه در برابر سایش و ضربه در دستگاه لس آنجلس -روش آزمون
260
سلامت و ایمنی در تونل سازی در صنعت ساخت و ساز-آیین کار
261
روشهای آزمون سیمان-قسمت 1- تعیین مقاومت
262
روش های آزمون سیمان-قسمت 2- تجزیه شیمیایی سیمان به روش تر
263
روش های آزمون شیمیایی سنگ-آهک-آهک زنده و آهک هیدراته
264
روشهای آزمون سیمان-قسمت 3- تعیین زمان گیرش و تعیین سلامت (انبساط)به روش لوشاتلیه
265
روشهای آزمون سیمان-قسمت 5-آزمون خواص پوزولانی برای سیمان پوزرولانی
266
روشهای آزمون سیمان-قسمت 6-تعیین نرمی
267
روشهای آزمون سیمان-قسمت 7-روش های نمونه برداری و آماده سازی نمونه های سیمان
268
بتن -مقاومت خمشی بتن (با استفاده از تیر ساده با بارگذاری در نقاط یک سوم)روش آزمون
269
روشهای آزمون سیمان-قسمت 8-گرمایی هیدراته شدن -روش انحلال
270
سنگدانه ها-دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت-روش آزمون
271
روشهای آزمون سمیان-قسمت 9- گرمای هیدراته شدن-روش نیمه دررو
272
سنگدانه ها-کلوخه های رسی و دانه های سست -روش آزمون
273
چسب کاشی -تعیین مقاومت چسبندگی برشی چسب های رزینی واکنش گرا-روش آزمون
274
سنگدانه -ناخالصی های آلی سنگدانه های ریز مورد مصرف در بتن -روش آزمون
275
سنگ مصنوعی-کاشی های مدولار برای پوشش کف و پله ها (داخلی و خارجی)ویژگی ها
276
سنگدانه ها-مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشک کردن -روش آزمون
277
گچ استریش -ویژگیها
278
بتن-آماده سازی قطعات آزمون های خمش و شستشو برای بتن تقویت شده با الیاف شیشه -آیین کار
279
بتن گچی- ویژگیها
280
سنگدانه های روان ملات بنایی -ویژگی ها
281
سنگدانه های معدنی مورد استفاده در گچ ساختمانی -ویژگیها
282
روان ملات-نمونه برداری و روش های آزمون
283
بتن -تعیین مدول ارتجاعی و ضریب پواسون بتن-روش آزمون
284
مواد ترکیبی خشک پیش آمیخته بسته بندی شده مورد استفاده در بتن پاششی خشک یا تر-ویژگیها
285
آجر مجمر برای شومینه ساختمان های مسکونی -ویژگی ها
286
بند کشی مجدد بناهای تاریخی -راهنما
287
تجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی -قسمت 3- تجهیزات حفاری افقی (HDD)
288
تجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی -قسمت 6-تجهیزات پاشش فشاری-روان ملات ریزی و تزریق
289
تجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی قسمت 7- تجهیزات مکمل و کمکی قابل تعویض
290
ساخت دیوارهای خشکه چین با اندود محافظ (سطح پیوسته ) -آیین کار
291
عملکرد حرارتی ساختمان ها و مواد تعیین نرخ جریان هوای ویژه در ساختمان ها-روق دقیق سازی گاز ردیاب
292
عملکرد گرمایی -رطوبتی مصالح و محصولات ساختمانی -تعییین مشخصات رطوبت در محدوده هیگروسکوپیک
293
آماده سازی آزمایشگاهی مخلوط خاک -آهک با استفاده از همزن مکانیکی -آیین کار
294
بتن -ساخت و عمل آوری آزمونه های بتن در آزمایشگاه-آیین کار
295
سنگدانه معدنی مورد استفاده برای پوشش بام -ویژگی ها
296
روشهای آزمون خاکستر بادی-قسمت 1- تعیین مقدار کلسیم اکسید آزاد
297
روشهای آزمون خاکستر بادی-قسمت 2- تعیین نرمی به روش الک تر
298
بتن-تعیین زمان گیرش مخلوط های بتنی با اندازه گیری مقاومت در برابر نفوذ-روش آزمون
299
سیمان های ویژه با گرمازایی خیلی کم-ترکیبات ، ویژگیها و معیار انطباق
300
سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت1-تجزیه شیمیایی-روش های آزمون
301
سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت3-تهیه محلول استخراج با شستن و صاف کردن سنگدانه ها-روش های آزمون
302
سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت 4-تعیین حساسیت پر کننده های مخلوط قیری به آب-روش آزمون
303
سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت 5-تعیین نمک های کلریدی محلول در اسید -روش آزمون
304
سنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی -قسمت 1- تعیین مقاومت سایشی (میکرودوال)-روش آزمون
305
ماشین آلات راه سازی-ماشین آلات اختلاط آسفالت -الزامات ایمنی
306
قیر و مواد قیری -مقاومت فشاری مخلوط های قیری-روش آزمون
307
قیر و مواد قیری -تاثیر آب بر مقاومت فشاری مخلوط های قیری متراکم-روش آزمون
308
سامانه های نرده فلزی ثابت و نرده های ساختمان -ویژگیها
309
سامانه های نرده فلزی ثابت و نرده های ساختمان -اندازه گیری کارائی-روش آزمون
310
سنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی-قسمت 9- تعیین مقاومت سایشی در برابر تایر یخ شکن (آزمون نوردیک)-روش آزمون
311
درجا ریختن زیر لایه های ضخیم ریخته شده از بتن سبک سلولی و آماده سازی سطح برای دستیابی به کف قابل ارتجاع -آیین کار
312
استفاده تجاری از گرد و غبار کوره های پخت آهک و کوره های پخت سیمان پرتلند-راهنما
313
عامل لاتکس برای چسباندن بتن تازه به بتن سخت شده -ویژگیها
314
نمونه برداری مصالح بتن پاششی -آیین کار
315
بارگذاری ثقلی کف ها و سقف های با شیب کم -آیین کار
316
بتن-تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و ذوب شدن سریع-روش آزمون
317
نصب و کاربرد عایق های انعکاسی در ساختمان ها-آیین کار
318
بتن-چگالی انبوهی مرطوب و خشک،جذب آب و تخلخل ظاهری مقاطع نازک بتن تقویت شده با الیاف شیشه-روش آزمون
319
کاهش پتانسیل شوره زنی در دیواره های بنایی جدید-راهنما
320
واکنش در برابر آتش -قابلیت افروزش فراورده های ساختمانی -قسمت 3- آزمون با چند منبع
321
آزمون های واکنش در برابر آتش -پیشروی شعله -قسمت 2- پیشروی جانبی شعله روی فراورده های ساختمانی و حمل و نقل در موضع عمودی
322
کارهای ساختمانی و مهندسی عمران-درزگیرها-تعیین تغییرات در چسبندگی و ظاهر درزگیرهای ضد آب پس از قرار گیری نمونه های عمل آوری شده ثابت در معرض چرخه هوا زدگی مصنوعی و مکانیکی
323
عملکرد حرارتی در محیط ساخت -تعیین نفوذ پذیری مصالح ساختمانی نسبت به هوا
324
آجر رسی مورد مصرف در کف-ویژگی ها و روشهای آزمون
325
بتن -اندازه گیری نرخ جذب آب بتن های حاوی سیمان هیدرولیکی -روش آزمون
326
بتن -تعیین نفوذ یون کلرید در بتن به روش حوضچه سازی -روش آزمون
327
تعیین نشانه تورم خاک ها-روش آزمون
328
تعیین خصوصیات واگرایی خاک رس به روش هیدرومتری دوگانه -روش آزمون
329
مقاومت کششی مستقیم نمونه های مغزه گیری شده از سنگ بکر-روش آزمون
330
شناسایی و طبقه بندی خاک های رسی واگرا به روش سوراخ سوزنی -روش آزمون
331
بتن سخت شده-قسمت1-شکل ،ابعاد و سایر الزامات آزمونه ها و قالب ها
332
بتن سخت شده-قسمت2-ساخت و عمل آوری آزمونه ها برای آزمون های مقاومت
333
بتن سخت شده-قسمت3- تعیین مقاومت فشاری آزمون ها -روش آزمون
334
استقامت فیزیکی درهای فولادی، چارچوبها و بازوهای نگه دارنده چارچوب -روش آزمون &معیارهای پذیرش
335
تعیین مقدار روانی روان ملات برای بتن با سنگدانه از پیش آکنده با استفاده از قیف جریان -روش آزمون
336
سنگدانه های ملات بنایی -ویژگیها
337
سیمان -قسمت 1-ویژگیها
338
سیمان -قسمت 2- ارزیابی انطباق
339
بتن -تعیین رطوبت بتن توسط روش صفحه پلاستیکی -روش آزمون
340
پانل های سیمانی ساختمانی -ویژگی ها
341
الیاف شیشه ای مقاوم در برابر قلیا برای بتن تقویت شده با الیاف شیشه ای و بتن تقویت شده با الیاف و سیمان -ویژگی ها
342
بتونه آهکی برای اهداف ساختمانی -ویژگی ها
343
بتن- خواص کششی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف با زمینه کامپوزیتی -روش آزمون
344
بتن -مقاومت کششی اتصال صفحات پلیمری تقویت شده با الیاف به بستر بتنی -روش آزمون
345
مقاومت فشاری محصور نشده برای مخلوط خاک -آهک فشرده -روش آزمون
346
پرلیت نرم پر کننده عایق-ویژگیها
347
سنگ مصنوعی-قسمت 10- تعیین مقاومت شیمیایی-روش آزمون
348
سنگ مصنوعی-قسمت 11- تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی -روش آزمون
349
سنگ مصنوعی-قسمت 12- تعیین پایداری ابعادی-روش آزمون
350
سنگ مصنوعی-قسمت 13- تعیین مقاومت ویژه الکتریکی -روش های آزمون
351
سیمان کلسیم آلومیناتی-ویژگیها
352
سنگ مصنوعی-قسمت 15- تعیین مقاومت فشاری -روش های آزمون
353
تعیین انبساط مهار شده ملات سیمان انبساطی -روش آزمون
354
سنگ مصنوعی-قسمت 16- تعیین ابعاد، خصوصیات هندسی و کیفیت سطح کاشی های مدولار-روش های آزمون
355
فرکانس های اصلی تشدید عرضی -طولی و پیچشی نمونه های بتن -روش آزمون
356
سنگ نگاری بتن سخت شده -روش آزمون
357
سنگ مصنوعی-قسمت 6-تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی -روش آزمون
358
سنگ مصنوعی-قسمت 8-تعیین مقاومت در برابر گیرداری (پین چال )-روش آزمون
359
سنگ مصنوعی-قسمت 9-تعیین مقاومت در برابر ضربه -روش آزمون
360
مبانی طراحی سازه ها-الزامات کلی
361
آکوستیک-اندازه گیری آزمایشگاهی عایق بندی صدای اجزاء ساختمان -قسمت4-الزامات و روش های اندازه گیری
362
خاک-تعیین مقدار هم ارز ماسه ای برای خاک ها و مصالح ریز دانه -روش آزمون
363
آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت 1- قوانین کلی
364
آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت 2- آزمون های نفوذ پذیری آب در یک گمانه آزمایشی با استفاده از سامانه های باز
365
سنگدانه-آزمون ذرات سبک
366
کاشی های سرامیکی-روان ملات ها و چسب ها-قسمت 3- اصطلاحات ،تعاریف و ویژگی های روان ملات های بند کشی کاشی
367
آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت3- آزمون های فشار آب در سنگ
368
آزمون های واکنش در برابر آتش -رهایش گرما،تولید دود و شدت افت جرم -قسمت 2- شدت تولید دود (اندازه گیری دینامیکی)
369
آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت 4- آزمون های پمپاژ
370
آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت 5- آزمون های نفوذ سنجی
371
بتن- تعیین دمای بتن سیمان هیدرولیکی تازه اختلاط شده -روش آزمون
372
سنگدانه-دانه های پهن-دانه های دراز،دانه های هم پهن و هم دراز در سنگدانه درشت-روش آزمون
373
مبانی طراحی سازه ها-اصول کلی ارزیابی ریسک در سامانه های دربردارنده سازه ها
374
بتن-اندازه گیری جریان اسلامپ بتن خودتراکم -روش آزمون
375
آبدار کردن منیزیت مرده یا دانه پریکلاز-روش آزمون
376
بتن-اندازه گیری قابلیت عبور بتن خود تراکم با استفاده از حلقه J-روش آزمون
377
پایداری در ساخت ساختمان ها چارچوب روش های ارزیابی عملکرد زیست محیطی کارهای ساختمانی -قسمت 1- ساختمانها
378
سنگ طبیعی -طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت 2- نمای سنتی قلاب گوشی بیرونی -آیین کار
379
سنگ طبیعی -طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت 4- پوشش پرده باران و پوشش سنگی بر روی سامانه های پوشش قاب فلزی -آیین کار
380
گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده -قسمت 1- تعاریف و ویژگیها
381
گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده -قسمت 2- روش های آزمون
382
محصولات و سامانه های حفاظت و تعمیر سازه های بتنی -تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفی و ارزیابی انطباق -قسمت 9- اصول کلی برای کاربرد محصولات و سامانه ها
383
تحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت 1- آزمون نفوذ مخروط الکتریکی و پیزوکون
384
استفاده از سیلیکات و ملات های سیلیکا با گیرش شیمیایی مقاوم در برابر مواد شیمیایی -آیین کار
385
نمونه برداری رس های ظروف سرامیکی بدنه سفید-آیین کار
386
بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون صحرایی قسمت 2- آزمون نفوذ سنجی دینامیکی
387
سیلیکات و ملات های سیلیکا با گیرش شیمیایی مقاوم در برابر مواد شیمیایی -ویژگی ها
388
تحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت 4-آزمون فشار سنجی منارد
389
سیمان سفید-تعیین درجه سفیدی -روش آزمون
390
تحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت 5- آزمون دیلاتومتر منعطف
391
محصولات بتنی پیش ساخته -عناصر پل
392
تحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت 7- آزمون جک گمانه
393
محصولات بتنی پیش ساخته -دال ها با هسته مجوف
394
سنگدانه های مورد مصرف در بالاست راه آهن
395
اجرای کارهای ژئوتکنیکی ویژه -زهکش های قائم
396
آزمون بار معکوس برای مقاومت برشی عناصر قائم در سامانه های مقاوم در برابر نیروی جانبی ساختمان ها -روش های آزمون
397
پی های عمیق تحت بار فشاری محوری ساکن -روش آزمون
398
تعیین مقاومت میل مهارها در اجزا بتنی -روش آزمون
399
آزمون بی نقصی پی های عمیق بتنی به روش فراصوتی چاه به چاه -روش آزمون
400
عامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده -روش آزمون
401
عامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده -ویژگی ها
402
تکیه گاه های الاستومری صفحه فولادی چند لایه در پل ها-ویژگی ها
403
سنگدانه -تعیین رطوبت سطحی در سنگدانه های ریز-روش آزمون
404
بتن -تعیین مقدار سیمان پرتلند در بتن سیمانی سخت شده -روش آزمون
405
مصالح ساختمانی -بلوک سیمانی باربر-ویژگیها
406
ملات بنایی -قسمت 1- ملات اندودکاری بیرونی و داخلی -ویژگیها
407
ملات بنایی-قسمت 2- ملات برای کارهای بنایی-ویژگیها
408
موزاییک سیمانی -قسمت 1- برای کاربرد داخلی -ویژگیها و روشهای آزمون
409
بتن -اندازه گیری پتانسیل واکنش قلیایی سنگ های کربناتی به عنوان سنگدانه بتن با استفاده از روش استوانه سنگی -روش آزمون
410
مصالح ساختمانی -بلوک های سیمانی سبک غیر باربر-ویژگیها
411
خانه ها -تشریح عملکرد -قسمت 4- ایمنی آتش
412
خانه ها -تشریح عملکرد -قسمت 5- انرژی بهره برداری
413
ملات دوغابی (روان ملات) برای بنایی-ویژگیها
414
کاشی های سرامیکی -قسمت16-تعیین اختلاف های جزئی رنگ
415
جداول بتنی پیش ساخته -ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره 1)
416
شیر آلات بهداشتی -الکترونیکی هوشمند -ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره 1)
417
این استاندارد باطل شده است
418
عایق های رطوبتی قیری پیش ساخته بام پلیمری -ویژگیها(اصلاحیه شماره 1)
419
مواد و سامانه های پوششی برای بتن و مصالح بنایی بیرونی -قسمت 1- طبقه بندی
420
افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت 1- الزامات مشترک
421
افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت 2- افزودنی های بتن - ویژگیها
422
افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت 3- افزودنی های ملات بنایی- ویژگیها
423
افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت 4- افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی - ویژگیها
424
افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت 5- افزودنی های بتن پاششی - ویژگیها
425
آزمون بتن -قسمت 10- تعیین مدول الاستیسیته استاتیکی در آزمون فشار
426
گچ پلاستر قالب گیری برای سفال گری-ویژگی ها
427
پل های بتنی -اندازه گذاری و ساخت
428
آبرو، زهکش رگبار و لوله فاضلاب بتنی غیر مسطح با مقاومت مشخص -ویژگی ها
429
مخازن فاضلاب بتنی پیش ساخته -ویژگی ها
430
آهک و سنگ آهک -نمونه برداری ، آماده سازی نمونه ، بسته بندی و نشانه گذاری -آیین کار
431
آهک هیدراته برای مصارف بنایی-ویژ گی ها
432
آهک هیدراته پرداخت-ویژگی ها
433
آهک زنده ، آهک هیدراته، و سنگ آهک برای مصارف منتخب شیمیایی و صنعتی -ویژگیها
434
آهک زنده ، آهک هیدراته و سنگ آهک -روش های آزمون فیزیکی
435
آهک مورد استفاده با پوزولان ها-ویژگیها
436
آهک و سنگ آهک زنده و آهک هیدراته برای تثبیت خاک -ویژگیها
437
آهک زنده برای مصارف ساختمانی- ویژگیها
438
سنگدانه -آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 1- تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن -روش آزمون
439
سنگدانه -آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 4- تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدن -روش آزمون
440
سنگ طبیعی-ورق سنگ های (اسلب های ) طبیعی برای سنگ فرش بیرونی -الزامات و روش های آزمون
441
سنگ طبیعی - تعیین مقاومت خمشی تحت بار متمرکز - روش آزمون
442
سنگ طبیعی -تعیین مقاومت مرمر در برابر چرخه های حرارتی و رطوبتی -روش آزمون
443
سنگ طبیعی -مجموعه سنگ های طبیعی برای سنگ فرش بیرونی-الزامات و روشهای آزمون
444
جداول سنگ طبیعی -جدول بیرونی -الزامات و روشهای آزمون
445
سنگ مصنوعی -ورق سنگ ها(اسلب ها) و کاشی ها برای پوشش دیوار (داخلی و خارجی) -الزامات و روشهای آزمون
446
سنگ طبیعی -تعیین حساسیت در برابر تغییر ظاهری ناشی از چرخه های حرارتی -روش آزمون
447
سنگ طبیعی-تعیین مقاومت خمشی تحت گشتاور ثابت-روش آزمون
448
تغییر طول ملات و بتن سیمان هیدرولیکی سخت شده-روش آزمون
449
اتاق اختلاط، محفظه رطوبت ، اتاق رطوبت و حوضچه های آب مورد استفاده در آزمون سیمان هیدرولیکی و بتن ها-ویژگیها
450
بتن-مقاومت در برابر پوسته پوسته شدن سطحی بتن در مقابل مواد شیمیایی یخ زدا -روش آزمون
451
وسایل تعیین تغییر طول خمیر سیمان، ملات و بتن سخت شده -آیین کار
452
بتن- مقاومت قلیایی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف با زمینه کامپوزیتی مورد استفاده در سازه های بتنی-روش آزمون
453
سازگاری حرارتی بین بتن و پوشش رزین اپوکسی - روش آزمون
454
انبساط و آب انداختگی گروت های مخلوط شده تازه برای تن با سنگدانه از پیش آکنده در آزمایشگاه -روش آزمون
455
سامانه های بام گیاهی (بام سبز) نفوذ پذیری واسطه های زه کشی دانه ای در حالت اشباع از آب به روش بار افتان -روش آزمون
456
سامانه های بام گیاهی (بام سبز) آب گیری و نگه داشت واسطه های لایه های زه کش ژئوکامپوزیت -روش آزمون
457
بیده ها -الزامات عملکردی -روش آزمون
458
سامانه های بام گیاهی(بام سبز) تعیین بارهای مرده و بارهای زنده -آیین کار
459
یراق آلات ساختمانی -اتصالات پشت پنجره ای -الزامات و روش های آزمون
460
یراق آلات ساختمانی -دستگیره های اهرمی و متعلقات دستگیره -الزامات و روشهای آزمون
461
یراق آلات ساختمانی -مقاومت به خوردگی -الزامات و روشهای آزمون
462
ساختمان -درزگیرها-تعیین خواص چسبندگی -پیوستگی درزگیرها در دمای متغیر
463
فراورده های سنگ لوح و سنگ طبیعی برای سقف سازی منفصل و پوشش نما-قسمت 1- ویژگیها
464
فراورده های سنگ لوح و سنگ طبیعی برای سقف سازی منفصل و پوشش نما بیرونی -سنگ لوح و سنگ کربناته -قسمت 2- روش های آزمون
465
سنگدانه -تعیین پتانسیل واکنش زایی قلیایی- سیلیسی ترکیبات مواد سیمانی و سنگدانه (روش منشور ملات تسریع شده )-روش آزمون
466
ملات -تغییر طول ملات سیمان هیدرولیکی قرار گرفته در محلول سولفات -روش آزمون
467
عملکرد هایگروترمال مصالح و فراورده های ساختمانی -تعیین رطوبت موجود با خشک کردن در دمای بالا
468
درب ها با چارچوب کامل -بارگذاری استاتیکی -روش آزمون
469
قطعات سنگ فرش مشبک بتنی- ویژگیها
470
لنگه های درب-اندازه گیری ارتفاع ، عرض ، ضخامت و گونیایی-روش آزمون
471
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی عملکرد هیگروترمال-محاسبه نفوذ بخار آب-سامانه های عایق حرارتی لوله سرد -آیین کار
472
عملکرد ساختاری سامانه های سنگ نمای بیرونی ساختمانی توسط اختلاف فشار هوای ثابت و یکنواخت -روش آزمون
473
فراورده های سنگ طبیعی -کاشی های مدولار -الزامات
474
سنگ طبیعی-بلو ک های زبر-الزامات
475
سنگ طبیعی-تعیین مقاومت فشاری تک محوری -روش آزمون
476
سنگ طبیعی -تعیین چگالی واقعی و ظاهری، تخلخل کل و باز-روش آزمون
477
فراورده های سنگ طبیعی- اسلب های نما -الزامات
478
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی شکل گرفته درجا-قسمت 1- سامانه پاششی فوم صلب قبل از نصب -ویژگی ها
479
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فراورده های فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی شکل گرفته درجا-قسمت 2- فراورده های اجرا شده -ویژگی ها
480
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فراورده های فوم فنلی کارخانه ای -ویژگی ها
481
بتن مسلح شده با الیاف -روش تعیین مقاومت پسماند متوسط
482
ساختمان -تعیین بارهای وارد بر کف ساختمان های تولیدی و انبارها-آیین کار
483
بتن-موانع بتنی پیش ساخته -ویژگیها
484
بتن -مقاومت ساییدگی سطوح بتن یا ملات به روش کاترچرخان -روش آزمون
485
بتن -مقاومت سایشی سطوح افقی -روش آزمون
486
بتن -مقاومت سایشی با ماسه پاشی -روش آزمون
487
مشخصات خاکستر بادی مورد استفاده در تثبیت خاک-آیین کار
488
اندازه گیری سرعت موج P و ضخامت صفحات بتنی توسط روش ضربه -بازتاب -روش آزمون
489
آجر نمای بتنی- ویژگیها
490
اندازه گیری نرخ بازگشت داخلی و نرخ بازگشت داخلی تعدیل شده برای سرمایه گذاری در ساختمان و سامانه های ساختمانی
491
فوم های صلب مورد استفاده برای مغزی ساندویچ پانل های ساختمانی -ویژگیها
492
کاشی بتنی بام -ویژگیها
493
لوله دودکش و کلاهک رسی شومینه-ویژگی ها
494
سنگ آگلومره -اسلب ها و فراورده های به اندازه بریده شده برای رویه ی میز و کابینت آشپزخانه -الزامات
495
بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی-راهنما
496
سیمان پرتلند زیولیتی-ویژگیها
497
پانل های پیش ساخته بنایی -ویژگیها
498
سنگ ساختمانی مصنوعی-قسمت 1-تعیین چگالی ظاهری و جذب آب -روش آزمون
499
تعیین رفتار چسبندگی آرماتورو بتن هوادهی شده با اتوکلاو-قسمت 2- آزمون دراز مدت تیر
500
سنگ مصنوعی-قسمت 2-تعیین مقاوم خمشی -روش آزمون
501
سنگ مصنوعی-قسمت 4-تعیین مقاومت در برابر سایش -روش آزمون
502
سنگ مصنوعی-قسمت 5-تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی و یخ گشایی-روش آزمون
503
تعیین تغییر طول نمونه های قالب گیری شده -مغزه گیری شده یا بریده شده از ملات و بتن با سیمان هیدرولیکی -روش آزمون
504
سازه های چوبی -کاربردهای خمشی تیرهای I-شکل قسمت 2- عملکرد اجزاء و الزامات ساخت
505
محصولات سیمانی تقویت شده با الیاف -نمونه برداری و بازرسی
506
اندازه گیری مقاومت فشاری بتن در سن اولیه و طرح ریزی مقاومت در سن بعدی -روش آزمون
507
اندازه گیری طول نمونه مغزه گیری شده از بتن-روش آزمون
508
اندازه گیری ضخامت المان های بتنی با استفاده از نمونه های مغزه گیری شده از بتن-روش آزمون
509
مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری نقطه ای در مرکز-روش آزمون
510
مقاومت فشاری بتن سبک-عایق -روش آزمون
511
روان کننده چسب برای نصب آب بندهای فشرده پل الاستومری پیش ساخته در سازه های بتنی-ویژگیها
512
تعیین چگالی بتن سبک سازه ای -روش آزمون
513
ترمیم کننده بتن- مواد سیمانی زود سخت-کننده ی خشک بسته بندی شده برای ترمیم های بتن -ویژگیها و روشهای آزمون
514
درب ها با چارچوب کامل -آزمون نفوذ پذیری هوا
515
لوله سفالی شیشه ای شده ، با استحکام بالا، با استحکام متعارف و مشبک -ویژگیها
516
استانداردهای عملکردی در ساختمان -محتوا و معرفی
517
لوله و اتصالات سفالی شیشه ای شده مورد استفاده در ریز تونل زنی ، لوله کشی پیوسته و ترمیم لوله کشی و تونل ها-ویژگیها
518
درب ها با چارچوب کامل -آزمون بار عمودی
519
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از پرلیت منبسط -قسمت 1- فراورده های فله ای و چسبیده قبل از نصب -ویژگی ها
520
نسبت های اختلاط روان ملات برای بتن پیش آکنده -روش آزمون
521
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از پرلیت منبسط -قسمت 2- فراورده های نصب شده -ویژگی ها
522
روانساز روان ملات برای بتن پیش آکنده -ویژگی ها
523
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های فوم الاستومری قابل انعطاف کارخانه ای -ویژگی ها
524
روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت 1- الزامات اساسی
525
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های شیشه سلولی کارخانه ای -ویژگی ها
526
روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت 2- روش های تزریق
527
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های سیلیکات کلسیم کارخانه ای -ویژگی ها
528
روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت 3- روش های آزمون
529
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های فوم پلی استایرن اکسترود شده کارخانه ای -ویژگی ها
530
فراورده های بتنی پیش ساخته -طبقه بندی عملکرد بتن تقویت شده با الیاف شیشه ای
531
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های پلی استایرن منبسط کارخانه ای -ویژگی ها
532
فراورده های بتنی پیش ساخته -بتن رزینی -الزامات و روشهای آزمون
533
قطعات دیواره حایل با قالب گیری خشک -ویژگی ها
534
ارزیابی دوام قطعات دیواره حایل و سایر محصولات مرتبط ساخته شده به روش قالب گیری خشک در برابر یخ زدن و آب شدن -روش آزمون
535
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های فوم پلی اتیلن کارخانه ای -ویژگی ها
536
فراورده های عایق حرارتی و پرکننده سبک برای مصارف مهندسی ساختمان -فراورده های فوم پلی استایرن اکسترود شده کارخانه ای -ویژگی ها
537
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از ورمیکولیت متورق -قسمت 1- فراورده های فله ای و چسبیده قبل از نصب -ویژگی ها
538
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از ورمیکولیت متورق -قسمت 2- فراورده های نصب شده -ویژگی ها
539
انجام آزمون و تحقیق خاک و پی-آزمون ژئوهیدرولیک -قسمت 6-آزمون های نفوذ پذیری آب در گمانه با استفاده از سامانه های بسته -روش آزمون
540
زغال سنگ -جمع آوری نمونه های کانالی در معدن - آیین کار
541
سنگ طبیعی -ورق سنگ های (اسلب های )زبر -الزامات
542
سنگ طبیعی-طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت 1-کلیات -آیین کار
543
لوله ها و اتصالات سیمانی تقویت شده با الیاف برای سیستم های ثقلی
544
سنگ طبیعی -طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت 3- سامانه های پوشش بتنی پیش ساخته برای نما سنگی -آیین کار
545
طراحی محیط ساختمان -طراحی ابعاد گذاری ، نصب و کنترل سیستم های گرمایش و سرمایش تابشی توکار -قسمت 2-تعیین ظرفیت طراحی گرمایشی و سرمایشی
546
محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت 10- کاربرد کارگاهی محصولات و سامانه ها و کنترل کیفیت کارها
547
سنگ طبیعی -تعیین ضریب جذب آب با استفاده از خاصیت مویینگی -روش آزمون
548
محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت 2- سامانه های حفاظت سطوح بتن
549
سنگ ساختمانی -تعیین ضریب الاستیسیته استاتیکی -روش آزمون
550
محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت 4- پیوستگی سازه ای
551
سنگ ساختمانی -تعیین سختی نوپ-روش آزمون
552
محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت 5- تزریق بتن
553
پوشش اکریلیک پایه آبی مورد مصرف در بام -ویژگیها
554
محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت 8- کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق
555
بتن -انجام ازمون های کششی بر روی بالشتک های اتصال بتن تقویت شده با الیاف شیشه -روش آزمون
556
سنگ ساختمانی -استحکام مهاربندی های منفرد سنگ -روش آزمون
557
کاشی سرامیکی تزیینی-ویژگیها
558
فراورده های سنگ طبیعی-ورق سنگ ها(اسلب ها) برای استفاده در پله ها و کف -الزامات
559
کاشی کاری کف و دیوارقسمت1-طراحی و اجرای کاشی کاری و موزاییک کاری دیوارهای داخلی با استفاده از سرامیک و سنگ طبیعی در شرایط معمول -آیین کار
560
کاشی کاری کف و دیوار-قسمت2-طراحی و اجرای کاشی کاری سرامیکی وموزاییک بر روی دیوارهای خارجی شامل کاشی های سفالی و سفالینه های لعاب دار -آیین کار
561
کاشی کاری کف و دیوار-قسمت4-طراحی و اجرای کاشی کاری وموزاییک کاری در شرایط خاص -آیین کار
562
کاشی کاری کف و دیوار-قسمت 5- طراحی و اجرای کف سازی با موزاییک های مرمری و بلوک های سیمانی -سنگ طبیعی و بلوک های کامپوزیتی -آیین کار
563
کارایی انرژی سیستم های پنجره بندی در ساختمان های مسکونی -روش اجرایی محاسبات
564
خاکستر بادی و سایر پوزولان های مورد استفاده با آهک برای پایداری خاک-ویژگیها و روشهای آزمون
565
مدل سازی اطلاعات ساختمان -راهنمای ارایه اطلاعات -قسمت 1- روش و چارچوب
566
نوارهای آب بند از جنس پلیمر های ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا قسمت 2- الزامات مواد ، آزمون و بازرسی
567
خاک -توصیف و شناسایی خاک ها(روش چشمی -دستی ) آیین کار
568
سنگ های ساختمانی-سنگ لوح -ویژگیها
569
بلوک وصفحات ساخته شده از دانه های پلس استایرن منبسط شونده -ویژگیها (اصلاحیه شماره 1)
570
گچ-صفحات روکش دار گچی مسطح شده با الیاف -تعاریف -الزامات و روش های آزمون -قسمت 1- صفحات روکش دار گچی با شبکه الیاف
571
گچ-صفحات روکش دار گچی مسلح شده با الیاف -تعاریف -الزامات و روش های آزمون -قسمت 2- صفحات روکش دار گچی الیافی
572
کاشی شیشه ای -ویژگیها
573
سنگدانه های بازیافتی مورد مصرف در ملات وبتن -الزامات (اصلاحیه شماره 1)
574
کاشی های تزئینی-کاشی های مورد مصرف در معرق کاری -ویژگیها
575
بلوک های سبک گچی-ویژگیها و روشهای آزمون
576
ماستیک آسفالتی برای آب بندی -تعاریف الزامات و روشهای آزمون
577
کانه های آهن -اندازه گیری مقدار سرب-روش آزمون
578
فراورده های پیش ساخته بتنی -پله ها -الزامات و روش های آزمون
579
گچ-بلوک های گچی-تعاریف الزامات و روشهای آزمون
580
افزودنی های خوراکی -کافئین -ویژگیها و روشهای آزمون
581
فراورده های سنگ طبیعی -سنگ ساختمانی کار شده -الزامات
582
بتن -چگالی و نفوذ آب تن سخت شده -روشهای آزمون
583
آزمون بتن تازه -قسمت10بتن خود متراکم آزمون قیف جعبه L شکل
584
آزمون بتن تازه -قسمت 11-بتن خود متراکم -آزمون دانه بندی با الک
585
آزمون بتن تازه -قسمت9-بتن خود متراکم آزمون قیف Vشکل
586
وسایل بهداشتی سرامیکی قابل نصب -ویژگیها وروشهای آزمون
587
تعیین مقاومت فشاری سنگ بتنی برای کاربردهای معماری (بتن سنگ )روش آزمون
588
تعیین میزان جذب آب سنگ بتنی برای کاربردی های معماری (بتن سنگ )-روش آزمون
589
آهک هیدرولیکی هیدراته برای مصارف ساختمانی
590
سینک های شاموتی -ابعاد و طرز ساخت
591
کارایی حرارتی درب ها و پنجره ها -تعیین انتقال حرارت به روش جعبه داغ قسمت 1- درب ها و پنجره های کامل
592
عملکرد حرارتی درب ها و پنجره ها-تعیین ضریب انتقال حرارت با روش محفظه گرم -قمست 2- پنچره سقفی و پنجره با طرح های دیگر
593
گچ-صفحات روکش دار گچی -تعاریف -الزامات و روشهای آزمون
594
گچ-چسباننده های پایه گچی-مورد استفاده در پنل های مرکب عایق حرارتی -صوتی و صفحات روکش دار گچی -تعارف -الزامات و روشهای آزمون
595
عایق حرارتی -تعیین مشخصات انتقال حرارتی پایا-محفظه گرم واسنجی و محافظت شده
596
ابنیه -نصب انشعابات فاضلاب -راهنما
597
خاک -شرح خدمات مطالعات خاک شناسی راهنما
598
بتن -بتن غلتکی در روسازی راه های کشور-راهنمای طراحی و اجرا
599
قاب بندی اجزای فولادی غیر سازه ای -ویژگیها و روش های آزمون
600
آسفالت گرم-مشخصات فنی
601
سنگ طبیعی -تعیین بار شکست در پین چال- روش های آزمون
602
سنگ های طبیعی -تعیین مقاومت لغزشی با استفاده از دستگاه آونگی -روش آزمون
603
سنگ های طبیعی -تعیین مقاومت در برابر پیر شدگی با استفاده از غبار نمک -روش آزمون
604
سنگ های طبیعی -تعیین مشخصات هندسی -روش آزمون
605
استاندارد های عملکردی ساختمان -تعاریف و محاسبه شاخص های سطح و حجم
606
سنگدانه-خواص فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها-قسمت 10- تعیین ارتفاع مکش آب
607
سبکدانه-قسمت1-سبکدانه ها برای بتن ، ملات و گروت
608
میکا-تراشه های میکای مسکویت طبیعی -طبقه بندی
609
ملات-نفوذ و نشت آب از میان دیوار بنایی-روش آزمون
610
بیده ها-قسمت 3- بیده های چینی بهداشتی با تامین کننده آب روی لبه -ویژگیها
611
دستشویی ها-قسمت3- دستشویی های با یک یا سه سوراخ شیر آب -ویژگیها
612
وان های حمام از جنس اکریلیک جهت مصارف خانگی-قسمت 2-ابعاد اتصال
613
بتن-خواص خمشی مقطع نازک بتن تقویت شده با الیاف شیشه(با استفاده از تیر ساده با بارگذاری در نقاط یک سوم ) روش آزمون
614
مخازن آبشویه خودکار برای کاسه های ادرار-ویژگیها
615
دستشویی ها-ابعاد اتصال
616
کاسه ادرار از جنس چینی بهداشتی (نوع بدون لبه) -ویژگیها
617
وان حمام -وان های چدنی با لعاب فلزی شیشه ای -ویژگیها و روشهای آزمون
618
وان حمام -وان های فولادی با لعاب فلزی شیشه ای -ویژگیها و روشهای آزمون
619
کاسه توالت -رابط های پلاستیکی مورد استفاده در خروحجی افقی کاسه توالت از جنس چینی -ویژگیها و روشهای آزمون
620
مخازن آبشویه سرویس های بهداشتی -ویژگیها و روشهای آزمون
621
کاسه ادرار-قسمت 1- کاسه های تخت از جنس فولاد ضد زنگ -ویژگیها
622
نشیمنگاه های پلاستیکی توالت فرنگی -ویژگیها و روشهای آزمون
623
عایق حرارتی -تعیین مقاومت گرمایی پایا و خصوصیات مربوط به آن -دستگاه فلومتر حرارتی
624
چسباننده پلیمری گوگردی و اصلاح کننده گوگردی برای استفاده در بتن گوگردی مقاوم به مواد شیمیایی -ویژگیها
625
پایداری در ساخت و ساز-شاخص های پایداری -قسمت 1- چارچوبی برای توسعه شاخص ها و یک مجموعه اصلی از شاخص ها در ساختمانها
626
آزمون های واکنش در برابر آتش -اندازه گیری خواص مواد با استفاده از دستگاه پیشروی آتش
627
سنگ طبیعی -تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی -روش آزمون
628
ترسیمات ساختمان -اشاره به انحرافات حدی
629
عملکرد گرمایی اجزای بنا- مشخصات حرارتی پویا -روشهای محاسبه
630
ترسیمات ساختمان -سیستم های های طراحی -قسمت 1- ساختمان ها و اجزای آن
631
ترسیمات ساختمان -سیستم های های طراحی -قسمت 2- نام و شماره ی اتاق ها
632
ترسیمات ساختمان -سیستم های های طراحی -قسمت 3- معرف های اتاق
633
دریچه های آدم رو و آب گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه وپیاده رو
634
سنگ طبیعی -تعیین سرعت انتشار صوت -روش آزمون
635
سنگ طبیعی -تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی- روش آزمون
636
تعیین انبساط مهار شده ی بتن جبران کننده ی انقباض -روش آزمون
637
اندازه گیری تغییرات ارتفاع نمونه های استوانه ای گروت سیمان هیدرولیکی روش آزمون
638
بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود -آیین کار
639
بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی -راهنما
640
نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها- راهنمای عملیات صحرایی
641
بازیافت آسفالت گرم -آیین کار
642
درب ها با چارچوب کامل - آزمون ضربه با جسم سنگین نرم
643
درب ها با چارچوب کامل - آزمون پیچش مکرر
644
لنگه های درب-تختی موضعی و کلی -روش اندازه گیری
645
آجر-آجر کف فرش برای معابر صنعتی -ویژگیها
646
تغییر شکل قطری بر عملکرد مجموعه در جنیه های لرزه ای -روش آزمون
647
درهای لولایی یا گردان -اندازه گیر مقاومت در برابر پیچش استاتیک -روش آزمون
648
لنگه های در -اندازه گیری مقاومت در برابر ضربه ی جسم سخت- روش آزمون
649
پنجره ها و درها- مقاومت در برابر باز وبسته شدن مکرر-روش آزمون
650
لوازم بهداشتی -ورق های اکریلیک ریختگی مورد استفاده در ساخت وان ها و زیر دوشی های خانگی -ویژگیها و روشهای آزمون
651
بتن مسلح شده با الیاف شیشه (gfrc) تعیین درصد الیاف شیشه به روش شستن -روش آزمون
652
محاسبه تصحیح حجم -دما برای قیرهای زغال سنگ -قطران
653
اندازه گیری مقدار کک شدن قیر و قطران (کنرادسون اصلاح شده )
654
اندازه گیری گرانروی ویژه انگلر فراورده های قطران
655
اندازه گیری مقدار مواد نامحلول قطران و قیر در دی متیل فرمامید
656
اندازه گیری صحرایی سرعت نفوذ در خاک ها با استفاده از نفوذ سنج حلقه های دو گانه -روش آزمون
657
خاک -نفوذ مخروط مکانیکی- روش آزمون
658
خاک - تعیین سریع درصد فشردگی -روش آزمون
659
اندازه گیری نفوذ پذیری خاک هایی با ساختمان دانه ای (روش بار ثابت)-روش آزمون
660
رواداری ها در ساختمان -قسمت 3-روش هایی برای انتخاب اندازه نهایی و پیش بینی جاگذاری
661
رواداری ها در ساختمان -قسمت 4-روش پیش بینی انحرافات در نصب و تخصیص رواداری ها
662
رواداری ها در ساختمان -قسمت 5-مجموعه مقادیر مورد استفاده برای تعیین رواداری ها
663
رواداری ها در ساختمان -قسمت 6-اصول کلی معیار تایید شده- کنترل سازگاری با ویژگی های رواداری ابعادی و کنترل آماری -روش 1
664
رواداری ها در ساختمان -قسمت 7-اصول کلی برای معیار های پذیرش -کنترل مطابقت با ویژگیهای رواداری ابعادی و کنترل آماری (روش 2)
665
رواداری ها در ساختمان -قسمت 8-بازرسی ابعاد و کنترل کار ساخت
666
سنگ های ساختمانی -واژه نامه
667
سنگ های ساختمانی -تعیین مقاومت خمشی -روش آزمون
668
سنگهای ساختمانی - تعیین مقاومت سایشی در اثر رفت و آمد - با استفاده از دستگاه سایش تیبر – روش آزمون
669
ساخت و ساز ساختمان -بیان الزامات کاربران قسمت 3- الزامات آکوستیکی
670
سنگ های ساختمانی-سنگ لوح -تعیین جذب آب -روش آزمون
671
سنگ های ساختمانی-کوارتزی-ویژگیها
672
سنگ های ساختمانی-سر پانتین - ویژگیها
673
سنگ های ساختمانی-سنگ لوح -مقاومت در برابر هوازدگی-روش آزمون
674
سنگ های ساختمانی - آزمون خمشی سنگ لوح (بارشکست ،ضریب ،گسیختگی ، ضریب کشسانی ) -روش آزمون
675
سنگ های ساختمانی - سنگ لوح برای سقف سازی -ویژگیها
676
خاک -تعیین هدایت هیدرولیک خاک -روش ازمون
677
بتن - مقاومت کششی سطوح بتن و مقاومت مهاری یا کششی در بتن مرمت شده و مواد پوششی -روش کشش مستقیم - روش آزمون
678
سنگدانه -سنگدانه سبک جهت استفاده در بتن های عایق -ویژگی ها
679
بتن- سامانه قالب عایق بتن برای دیوارهای تخت -ویژگی ها
680
شیشه متخلخل ساختمانی جهت عایق کاری حرارتی - ویژگی ها
681
ملات ضد اسید-ویژگیها
682
آجر ضد اسید -ویژگیها
683
کاشی های سرامیکی آنتی باکتریال (خود تمیز شونده ) -ویژگیها
684
آجر مجوف از ماسه سنگ -ویژگیها
685
اتاقک پیش ساخته بتنی -الزامات
686
بلوک بتنی سبک سلولی-ویژگیها
687
کنسول سیمانی -ویژگیها
688
بلوک های پیش ساخته بتنی نما-ویژگیها
689
تدارک در ساختمان سازی-قسمت 2- تنظیم و تالیف اسناد تدارک
690
آجر مارنی -ویژگیها
691
کاشی های سرامیکی -بسته بندی و نشانه گذاری
692
طرح پل های راه و راه آهن در برابر زلزله -آیین نامه
693
سنگ های تزیینی و نما-راهنمای اکتشاف
694
تدارک در ساختمان سازی-قسمت 4- شرایط استاندارد برای فراخوان اظهار علاقمندی
695
آهک-آهک زنده و هیدراته-تعاریف وطبقه بندی
696
تدارک در ساختمان سازی-قسمت 7- مشارکت نیروی انسانی و شرکت های بومی در پیمان ها
697
سنگ دانه بندی شده -واژه نامه
698
تدارک در ساختمان سازی-قسمت 3- شرایط استاندارد مناقصه
699
محصولات تزیینی با استفاده از ضایعات کاشی-ویژگیها و روشهای آزمون
700
تدارک در ساختمان سازی-قسمت 5- مشارکت شرکت های هدفمند در پیمان ها
701
شیشه های تزیینی نقش دار-ویژگیها
702
تدارک در ساختمان سازی-قسمت 6- مشارکت شرکای هدفمند در سرمایه گذاری مشترک پیمان ها
703
سنگ گرانیت رنگ آمیزی شده -ویژگیها و روشهای آزمون
704
تدارک در ساختمان سازی-قسمت 8- مشارکت نیروی انسانی هدفمند در پیمان ها
705
مجسمه های گچی-ویژگی ها و روشهای آزمون
706
مجسمه های سرامیکی-ویژگیها و روشهای آزمون
707
دانه های شیشه ای لوستر -ویژگیها
708
مصنوعات سنگی-تعاریف و طبقه بندی
709
پایه ی بتنی برای خطوط انتقال نیرو-ویژگیها
710
تخریب کننده بتن (کت راک)-الزامات فنی
711
قطعات بتنی سبک هبلکس -ویژگیها
712
نرده بتنی -ویژگیها
713
قطعات بتنی با طرح چوب مورد مصرف در پارک ها-ویژگیها
714
قطعات بتنی سبک سیلکس -ویژگیها
715
قرنیز بتنی-ویژگیها
716
شیشه آلات سرویس های بهداشتی -ویژگیها و روشهای آزمون
717
آزمون بتن -قسمت 8- تعیین انقباض و ترکیدگی بتن بر اثر از دست دادن آب در نمونه های آماده شده در کارگاه یا در آزمایشگاه
718
قطعات پیش ساخته ساختمانی سفالی - تعاریف و طبقه بندی
719
آزمون بتن -قسمت 9- تعیین خزش سیلندرهای بتن در اثر تراکم
720
قیرهای طبیعی (معدنی)-ویژگیها و روشهای آزمون
721
توالت فرنگی بیده سرخود-تعاریف وطبقه بندی
722
دستشویی اتوماتیک -تعاریف و طبقه بندی
723
ظروف غذاخوری سنگی-ویژگی ها و روش های آزمون
724
چسب سنگ-ویژگیها
725
ماسه مورد مصرف در صنایع ریخته گری ویژگیها
726
بستر کشت اسفنجی از پشم سرباره-ویژگیها
727
سینک ظرف شویی سنگی-ویژگیها
728
عملکرد رطوبتی -گرمایی مواد و محصولات ساختمان -تعیین خواص انتقال بخار آب -روش جعبه
729
سیمان -سیمان های پوزولانی-روش های آزمون
730
ساختمان -نمایش سطوح اجرایی نماهای ساخته شده از اجزا یکسان
731
آب اختلاط بتن
732
ساختمان -درزگیرها-تعیین نخ شدگی -روش آزمون
733
ساختمان -درزگیرها-قسمت 1-تعیین قابلیت روزن رانی درزگیرها
734
ساختمان -درزگیرها-قسمت 2-تعیین قابلیت روزن رانی درزگیرها با استفاده از ابزارهای استاندارد شده
735
مبانی طراحی سازه ها-ارزیابی سازه های موجود
736
ساختمان -هماهنگی مدولار-سطح کف مدولار برای ابعاد قائم
737
ساختمان -هماهنگی مدولار-ارتفاع طبقه و ارتفاع اتاق
738
ساختمان -هماهنگی مدولار-مجموعه اندازه های مدول های چند گانه ترجیحی برای ابعاد افقی
739
ساختمان -هماهنگی مدولار-افرایش های نیمه مدولار
740
ساختمان -هماهنگی مدولار-اندازه های هماهنگ برای چارچوب درها-داخلی و خارجی
741
درزهای ساختمانی -اصول کلی برای طراحی
742
ساختمان -درزگیرها-ویژگیهای زیر لایه های آزمون
743
رواداری ها در ساختمان -بیان درستی ابعادی -اصول و واژه نامه
744
پلیمر تقویت شده با الیاف (fpr) برای تسلیح بتن-روش های آ‍زمون قسمت 1- میله و رشته های frp
745
کارایی حرارتی ساختمانها-انتقال حرارت از طریق زمین-روش های محاسباتی
746
پل های حرارتی در سازه های ساختمانی -قابلیت انتقال حرارت خطی-روش های ساده شده و مقادیر پیش فرض
747
سنگ های ساختمانی -تعیین جذب آب و وزن مخصوص -روش آزمون
748
حلقه سیمانی چاه-ویژگیها
749
چسب های کاشی -تعیین قابلیت ترکنندگی -روش آزمون
750
بلوک سیمانی توخالی -ویژگیها
751
چینی بهداشتی ویژگیها و روشهای آزمون
752
ویژگیهای سیمان پرتلند پوزولانی
753
روش آزمون تعیین کششی عایق های رطوبتی
754
مدلهای حرارتی - بررسی تعادل حرارتی مدارهای اولیه تغذیه شونده با آب یا بخار - اصول و مقررات آزمون
755
روش تعیین تاب شن و ماسه در برابر ضربه