گنجینه استاندارد های تجهیزات اداری سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1اطلاعات و مستند سازی -شماره بین المللی آثار دیداری -شنیداری (ISAN) قسمت 1- شناسه اثر دیداری-شنیداری
2مبلمان -نشیمنگاه-روش های آزمون برای تعیین استحکام و دوام
3کد های نمایش نام کشورها و تقسیمات فرعی آن ها- قسمت3-کد نام قبلی کشورها
4تعیین بهره وری دستگاههای کپی الکترواستاتیک با پیکربندی های گوناگون -روش آزمون استاندارد
5تعیین بهره وری دستگاههای کپی الکترو استاتیک با پیکربندی های گوناگون -روش آزمون استاندارد
6مستند سازی -گواهی وفات اتباع خارجه -ویژگیها
7مستند سازی -گواهی ولادت اتباع خارجه -ویژگیها
8مدیریت مدارک -مدیریت تغییر برای پیاده سازی موفق سامانه مدیریت مدارک الکترونیکی (EDMS)
9خدمات آموزش زبان ، خارج از نظام آموزش و پرورش رسمی -الزامات
10تصویربرداری الکترونیکی -توصیه هایی برای حذف اطلاعات ضبط شده روی رسانه های نوری تک نویس
11ریز نگاشت ها -حذف ،پاک کردن ، تصحیح یا اصلاح سوابق روی ریز فرمها
12ریز نگاشت ها-کنترل کیفیت ضبط کننده های ریز فیلم برونداد رایانه ای (com) که تصاویر را با استفاده از سامانه نمایش منفرد داخلی تولید می کنند-قسمت 1- مشخصه های نرم افزار هدف آزمون
13اطلاعات و دبیزش (مستندسازی )-قواعدی برای کوته نوشت واژه های عنوان و عناوین نشریات
14اطلاعات و دبیزش (مستندسازی )-توصیف کتاب شناختی و ارجاع ها -قواعدی برای کوته نوشت اصطلاحات کتاب شناختی
15ریز نگاشت ها-کنترل کیفیت ضبط کننده های ریز فیلم برونداد رایانه ای (COM) که تصاویر را با استفاده از سامانه نمایش داخلی منفرد تولید می کنند-قسمت 2- روش استفاده
16اطلاعات و مستندسازی -مباحث آماری و کیفی مربوط به آرشیو سازی وب
17مشخصات نمودارهای صنعت فرآیندی -قسمت 2- اندازه گیری و کنترل
18مدیریت منابع زبان -چارچوب حاشیه نویسی نحوی (SynAF) -قسمت اول -مدل نحوی
19نوشت افزار-خودکارهای نوک ساچمه ای و معزی آن ها-ویژگیها و روشهای آزمون
20مبلمان -ارزیابی مقاومت سطح در برابر مایعات سرد
21طراحی برای ساخت ،مونتاژ،دمونتاژ و فراوری پایان حیات (MADE) -قسمت 220-فرآیند باز ساخت -مشخصات
22طراحی برای ساخت ،مونتاژ،دمونتاژوفراوری پایان حیات (MADE)-قسمت 240-باز آمایش
23تهیه ریز فیلم از نقشه های فنی و سایر مدارک اداری ترسیمی -قسمت 6-معیارهای کیفی و کنترل سامانه ها برای بزرگ سازی از روی ریز فیلم 35mm
24مدخل های اصطلاح شناختی در استانداردها قسمت 2- پذیرش مدخل های اصطلاح شناختی استاندارد شده
25بایگانی الکترونیکی -قسمت 1-مشخصات مرتبط با طراحی و عملیات یک سامانه اطلاعاتی برای نگهداری اطلاعات الکترونیکی
26نقشه های فنی -روش های تصویر سازی-قسمت اول -چکیده
27نقشه های فنی -روش های تصویر سازی-قسمت دوم-نمایش های دو بعدی
28اطلاعات و مستند سازی (دبیزش )طرحی برای اطلاعات موجودی ها
29شرایط محیطی برای برگزاری نمایشگاههای منابع آرشیوی و کتابخانه ای
30اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)-شناسگر استاندارد بین المللی پیوند
31اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)-شاخص های عملکرد کتابخانه های ملی
32حفاظت داده ها- سامانه مدیریت اطلاعات شخصی
33اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)-ارزیابی ریسک (مخاطرات )برای فرایند پیشینه ها و سامانه ها
34اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)-مراجع کتابشناختی و شناسانه های منبع برای آثار اصطلاح شناختی
35اطلاعات و مستندات -روش ها و رویه های ارزیابی تاثیر کتابخانه ها
36اطلاعات و دبیزش (مستند سازی )-راهنمای اجرایی برای رقمی سازی سوابق
37عکس پرسنلی(اداری)ویژگی ها
38مدیریت سند-نمایش کارکرد پیشرفته (AFP)-بایگانی
39نظام های مدیریت اصطلاح شناسی ،دانش ومحتوا -جنبه های مفهوم بنیاد در گسترش و بین المللی سازی نظام های طبقه بندی
40نوشت افزار-پاک کن های پلاستیکی و لاستیکی ولکانیزه شده-ویژگی ها و روشهای آزمون
41نوشت افزار -ماژیک تخته سفید -ویژگی ها و روشهای آزمون
42نوشت افزار -ماژیک معمولی -ویژگی ها و روشهای آزمون
43مستند سازی فنی محصول -حروف چینی -قسمت 1- الزامات کلی
44نقشه های فنی -اصول کلی نمایش -قسمت 44-مقاطع در نقشه های مهندسی مکانیک
45نقشه های فنی -اصول کلی نمایش -قسمت 50-قراردادهای پایه برای نمایش فضاها در برش ها و مقاطع
46مبلمان اداری -میزهای اداری قسمت 1- ابعاد
47اطلاعات و مستندات -مدیریت فراداده های سوابق-قسمت 3- روش خودارزیابی
48اطلاعات و مستند سازی-شناسگراستاندارد بین المللی کتابخانه ها و سازمان های وابسته (شابکا)
49مستند سازی فنی محصول-ارجاع به یک قطعه
50طراحی برای ساخت ، مونتاژ ، دمونتاژ و فراوری پایان حیات (made)-قسمت 2- اصطلاحات و تعاریف
51حفاظت از سوابق در برابر آتش سوزی
52کاربردهای تصویر برداری از مدرک -تهیه ریز فیلم نقشه های بی رنگ روی ریز فیلم 35 میلی متری
53ریز نگاره ها -نشانگر تصویر مورد استفاده با ریز فیلم های حلقه ای 16 و 35 میلی متری
54ریز نگاره ها -ریز فیلم رنگی -کاربرد فن نوردهی فیلم برای آماده سازی منابع خط و منابع طیف پیوسته
55ریز نگاره ها -تهیه ریز فیلم از مدارک بر روی ریز فیلم های 16 و 35 میلی متری نوع ژلاتین نقره-رویه های کاری
56مبلمان -استحکام -دوام و ایمنی -الزامات برای نشیمنگاه خانگی
57مبلمان راحتی-ویژگی های ابعاد ، تعیین استحکام و دوام و روش های آزمون
58مستند سازی -گواهی ولادت -ویژگیها
59مستند سازی -گواهی وفات -ویژگیها
60مبلمان -گهواره و تخت نوزادان برای استفاده خانگی قسمت 1- الزامات ایمنی
61مبلمان -گهواره و تخت نوزادان برای استفاده خانگی قسمت 2- روشهای آزمون
62مبلمان -عملکرد مکانیزهای نشیمنگاه و مبل های تخت خواب شو-روشهای آزمون
63مبلمان -استحکام ، دوام و ایمنی -الزامات برای نشیمنگاه غیر خانگی
64ماشین های اداری -چاپگرها-تعیین قابلیت پاک شدن ریبون های جوهری -روش آزمون
65مبلمان -ارزیابی قابلیت اشتعال پذیری مبلمان روکش شده-قسمت 1- منبع اشتعال-سیگار روشن
66مبلمان -ارزیابی قابلیت اشتعال پذیری مبلمان روکش شده-قسمت 2- منبع اشتعال-معادل شعله کبریت
67مدخل های اصطلاح شناسی در استانداردها-قسمت 1- الزامات کلی و مثال هایی از شیوه ارائه
68صنایع دستی-سراجی سنتی اردبیل-ویژگی ها
69مدیریت مدارک -اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی -توصیه هایی برای قابلیت اعتماد و اعتبار
70اطلاعات و مستندات -تحلیل فرآیندهای کاری برای سوابق
71اطلاعات و مستندات -قالب تبادل اطلاعات
72کدهای نمایش نام کشورها و تقسیمات فرعی آنها-قسمت1-کد کشورها
73تصویر برداری الکترونیکی -صفحه مرجع برای روبش (اسکن ) اسناد اداری -قسمت 3- صفحه مرجع برای استفاده در کاربردها با تفکیک پذیری پایین تر
74فناوری اطلاعات-تجهیزات اداری -حداقل اطلاعاتی که باید برای روبشگر(اسکنر)های تصویری مشخص شود
75وسایل نوشتاری و علامت گذاری -سرپوش هایی برای کاهش احتمال خطر خفگی -ویژگی ها
76استاندارد های ملی ایران-ساختار و شیوه نگارش
77اطلاعات و دبیزش (مستند سازی ) -شماره استاندارد بین المللی کتاب(شابک)
78فناوری اطلاعات-تجهیزات اداری -حداقل اطلاعات مورد نیاز در برگ های مشخصات فنی -چاپگرها-قسمت 2-چاپگرهای کلاس 3و4
79اطلاعات و دبیزش (مستند سازی )-شاخص های عملکرد کتابخانه
80اطلاعات و مستندات -مدیریت فرداده های سوابق-قسمت2-موضوعات مفهومی و اجرایی
81تصویر برداری الکترونیکی -هدف آزمون برای روبش سیاه و سفید اسناد اداری قسمت 2- روش استفاده
82مدیریت اسناد- قسمت 5- کاربرد فراداده برای بخش مدیریت تاسیسات و ساخت و سازها
83اطلاعات و اسناد -شناسه استاندارد بین المللی آثار صوتی -تصویری (ISAN) -قمست 2- شناساگر نسخه (V-ISAN)
84معیارهای عملکرد برای راه حل های احراز اصالت جهت مقابله با تولید کالاهای غیر اصیل
85تجهیزات آموزشی -مجموعه میزهای آموزش الکترونیک -الزامات ایمنی و ویژگی ها
86تجهیزات آموزشی -مجموعه تجهیزات آموزش سامانه ترمز خودرو-الزامات ایمنی و ویژگی ها
87تجهیزات آموزشی -مجموعه تجهیزات آموزش سامانه فرمان و تعلیق جلوی خودرو-الزامات ایمنی و ویژگی ها
88تجهیزات آموزشی - تجهیزات آموزشی تعاملی (هوشمند)-الزامات ایمنی و ویژگی ها
89خودکار های ساچمه ای جوهر ژله ای و مغزی آن ها-قسمت 2- کاربرد اسنادی
90اصطلاح شناسی، خط مشی ها-تدوین و اجرا
91خودکار و مغزی ها-قسمت 2- استفاده در اسناد
92اطلاعات و مستند سازی -پایداری و دوام نوشته ، چاپ و تکثیر روی کاغذ -الزامات و روش های آزمون
93مستند سازی -سند مالکیت ملک-ویژگی ها
94ارزش گذاری نمانام (برند) -الزامات ارزش گذاری مالی نمانام
95اطلاعات و اسناد -اصول و الزاامات کار کردی سوابق در محیط های اداری دیجیتال -قسمت 2- دستورالعمل ها و الزامات کارکردی برای سامانه های مدیریت سوابق دیجیتال
96اطلاعات و مستندات -اصول و الزامات کارکردی برای سوابق در محیط های اداری و دیجیتال قسمت 3- راهنماها و الزامات کارکردی برای سوابق در سامانه های کسب و کار
97اطلاعات و دبیزش (مستند سازی )-شناسانه استاندارد بی المللی مجموعه (شابیم )
98دبیزش (مستند سازی)-روش های بررسی دبیزه ها ( مدارک )-تعیین موضوعات آن ها و انتخاب اصطلاحات نمایه سازی
99اطلاعات و دبیزش (مستند سازی)-سامانه مدیریت پیشینه ها (س .م.پ)الزامات
100اطلاعات و دبیزش (مستند سازی) -جعبه ، پوشه و دیگر محفظه های ساخته شده از مواد سلولزی برای انبارش اسناد کاغذی و پوستی
101مستند سازی فنی محصول -اندازه و طرح بندی ورقه های نقشه
102کاربرد های تهیه تصویر سند توصیه هایی برای ایجاد اسناد اصلی
103مبلمان-سطوح تکمیل شده- قسمت 2-ارزیابی مقاومت در برابر حرارت مرطوب -روش های آزمون
104مبلمان-آزمون تکمیل سطح -قسمت 3- ارزیابی مقاومت در برابر حرارت خشک
105مبلمان-سطوح تکمیل شده- قسمت 4-ارزیابی مقاومت در برابر ضربه -روش های آزمون
106طراحی برای ساخت-مونتاژ-دمونتاژ و فراوری پایان حیات -قسمت 1-مفاهیم کلی-فرایند و الزامات
107مبلمان -استحکام ، دوام و ایمنی -الزامات برای میزهای خانگی
108محصولات و خدمات اصطلاح شناسی- بررسی اجمالی و راهنما
109اطلاعات و اسناد -سامانه های مدیریت برای سوابق -اصول و واژگان
110مدیریت سند الکترونیکی -واژگان -قسمت 1- تصویر سازی سند الکترونیکی
111فناوری اطلاعات -روشی برای تعیین بازدهی کارتریج تونر برای چاپگرهای الکتروفتوگرافیک تک فام و افزاره های چند کاره شامل اجزای چاپگر
112فناوری اطلاعات -تجهیزات اداری-روشی جهت تعیین بازدهی چاپ عکس کارتریج جوهر افشان برای چاپ رنگ با چاپگرهای جوهر افشان و افزاره های چند کاره شامل اجزای چاپگر جوهر افشان
113فناوری نگاشتاری -مدیریت فرایندهای چاپ امن
114فناوری اطلاعات -تجهیزات اداری -روش اندازه گیری بهره وری کپی رقمی (دیجیتال)
115مستند سازی محصول فنی -انواع سند
116مستند سازی محصول فنی -مدیریت سند
117ماشین های اداری -حداقل اطلاعات لازم برای درج در برگه ویژگی ها -قسمت 2- ماشین های تکثیر سند
118ماشین های اداری -حداقل اطلاعات لازم برای درج در برگه ویژگی ها -قسمت 3- ماشین های تمبر زن پستی
119تهیه ریز فیلم از نقشه های فنی و سایر مدارک نقشه های اداری -قسمت1-رویه های عملیاتی
120کاربردهای مدیریت اسناد -کنترل کیفیت اسکن اسناد رنگی اداری
121مستند سازی فنی محصول -استفاده از مستندات اصلی
122کتاب -اندازه کاغذ-ویژگیها
123پوشه و پرونده -ابعاد
124شناسه هایی برای معرفی اسامی زبان ها-قسمت 4- اصول کلی شناسه گذاری برای معرفی اسامی زبان ها و نهادهای مرتبط و راهنمای کاربرد
125شناسه هایی برای معرفی اسامی زبان ها-قسمت 5- شناسه های سه حرفی برای گروه ها و خانواده های زبانی
126شناسه هایی برای معرفی اسامی زبان ها-قسمت 6- شناسه های چهارحرفی برای پوشش جامع گونه های زبانی
127اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)شماره استاندارد بین المللی پیایند (شاپا)
128اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)شماره استاندارد بین المللی موسیقی (شابم)
129سامانه های مدیریت اصطلاح شناسی ، دانش و محتوا-طراحی ، اجرا و نگهداری از سامانه های مدیریت اصطلاح شناسی
130مدادهای طراحی جهت مدارس و نقشه کشی های دقیق -ویژگیها و روشهای آزمون
131مدادهای شمعی و پاستل های روغنی -ویژگیها و روشهای آزمون
132کارت شناسایی کارکنان
133فن آوری اطلاعات -تجهیزات اداری- صفحات آزمون با تصاویر رنگی جهت سنجش بازده مخزن های جوهری برای چاپ عکس رنگی
134فن آوری اطلاعات -تجهیزات اداری- روش اندازه گیری بهره وری کپی دیجیتال از یک منبع یک روی تکی
135خودکارهای ساچمه ای جوهر ژله ای و مغزی آن ها- قسمت 1- کاربرد عمومی
136مدارک تحصیلی و آموزشی
137صفحات آزمون رنگی برای اندازه گیری عمر مواد مصرفی تجهیزات اداری
138مستند سازی فنی محصول -سازماندهی و نامگذاری لایه ها برای برنامه CAD- قسمت 1- مرور کلی و اصول
139مستند سازی فنی محصول -سازماندهی و نامگذاری لایه ها برای برنامه CAD- قسمت 2- مفاهیم ، قالب و کدهای مورد استفاده در مستند سازی ساختمان
140اطلاعات و اسناد -اصول و الزمات کارکردی سوابق در محیط های اداری دیجیتال -قسمت 1- مرور کلی و بیان اصول
141اطلاعات و اسناد -استاندارد بین المللی شناسه نام (ISNI)
142نوک لوله ای برای قلم های فنی دستی با استفاده از جوهر هندی روی کاغذ رسم-قسمت 1-تعاریف ، ابعاد ، طراحی و نشانه گذاری
143مدیریت منبع زبان - تقطیع واژگانی متن های نوشتاری -قسمت 1- ماهیم اساسی و اصول کلی
144ساختار نامه اداری -ویژگیها
145ویژگیها و روشهای آزمون قلم موهای تخت برای مصارف رنگ کاری (اصلاحیه شماره 1)
146اطلاعات و مستند سازی -رهنمودهایی برای مراجع کتاب شناختی و استناد به منابع اطلاعاتی
147اطلاعات و مستند سازی -خدمات ثبت برای کتابخانه ها و سازمان های مرتبط
148مدیریت منابع زبانی -چارچوب نشانه گذاری واژگانی (LMF)
149مدیریت منابع زبان -چارچوب حاشیه نویسی صرفی (synaf)
150نقشه های فنی -اصول کلی ارائه قسمت 1- مقدمه و نمایه
151شناسنامه افراد بالای 15 سال
152شناسنامه افراد زیر 15 سال
153پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهشهای اجتماعی - واژگان والزامات خدمات
154محل قرار گرفتن کدهای تجاری
155نمادهای گرافیکی - نمادهای اطلاعات عمومی
156تجهیزات آموزشی -مجموعه تجهیزات آموزش برق صنعتی و ساختمان -الزامات ایمنی و ویژگیها
157تجهیزات آموزشی -مجموعه تجهیزات آموزش تعمیر لوازم خانگی -الزامات ایمنی و ویژگیها
158صندوق نسوز (ایمنی)
159کمد بایگانی
160کمد جالباسی
161برگ حضور و غیاب
162میز نقشه کشی
163نشانه ها برای زبانهای کشورها و سازمانهای رسمی
164نقشه های راهنمای کشوری جهانگردی
165دفتر ارسال نامه ها
166ویژگیهای برگه محاسباتی
167استاندارد دعوت نامه
168آگهی استخدام دولتی
169بارفیکس-وسایل ژیمناستیک
170تابلو اعلانات