گنجینه استاندارد های ساختمان و معدن سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1سنگدانه ها-آزمون های خصوصیات ساختاری -قسمت9- تعیین نرمه به روش آزمون متیلن بلو
2سنگدانه -تعیین درصد شکستگی سنگدانه های درشت -روش آزمون
3بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون آزمایشگاهی خاک -قسمت 3- تعیین وزن مخصوص واقعی -روش آزمون
4بتن -الزامات عملکرد و ارزیابی برای استانداردهای طراحی بتن سازه ای
5روان ملات های کاشی -قسمت 5- تعیین جذب آب -روش آزمون
6درزگیرها و پر کننده ها ،روش گرم ریز برای درزها و ترک ها در پیاده روهای آسفالتی و بتنی سیمان پرتلند -روش آزمون
7دوده سیلیس (میکرو سیلیس)مورد استفاده در مخلوط های سیمانی -ویژگیها
8خانه ها -تشریح عملکرد -قمست 3- دوام سازه ای
9بتن -مدیریت زیست محیطی برای بتن و سازه های بتنی -قسمت 1- اصول کلی
10ارزیابی اثر بخشی افزودنی ها برای تثبیت خاک -راهنما
11آسفالت -نمونه برداری از آسفالت جاده - آیین کار
12بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون آزمایشگاهی خاک -قسمت 1- تعیین درصد رطوبت -روش آزمون
13بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون آزمایشگاهی خاک -قسمت 2- تعیین جرم مخصوص -روش آزمون
14قیر و مواد قیری -قیر خالص طبقه بندی شده براساس درجه نفوذ -ویژگی ها
15مصالح ساختمانی -فراورده های عایق کاری حرارتی -عایق های حرارتی الیاف معدنی پاششی و جاذب صدا -ویژگیها
16اصول کلی قابلیت اعتماد سازه ها
17محدود نمودن نفوذ آب جهت کاهش آسیب به ساختمان ها -راهنما
18روسازی های بتنی -قسمت 2- الزامات کاربردی برای روسازی های بتنی
19روسازی های بتنی -قسمت 3- میله های رابط مورد استفاده در روسازی های بتنی -ویژگی ها
20روسازی های بتنی -قسمت 1- تعیین ضخامت روسازی بتنی به روش پیمایشی -روش آزمون
21روسازی های بتنی -قسمت 2- تعیین میزان چسبندگی بین دو لایه -روش آـزمون
22روسازی های بتنی -قسمت 3- تعیین ضخامت روسازی بتنی از مغزه ها -روش آـزمون
23روسازی های بتنی -قسمت 4- تعیین مقاومت سایشی روسازی های بتنی در برابر تایرهای یخ شکن -روش آزمون
24بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون زمین گرمایی -تعیین هدایت حرارتی خاک و سنگ با استفاده از مبدل حرارتی گمانه -روش آزمون
25فراورده ها و اجزای ساختمانی - قسمت 1- طبقه بندی واکنش در برابر آتش
26لوله های رسی ویتره شده- روشهای آزمون
27نصب لوله های رسی ویتره شده -آیین کار
28عملکرد حرارتی ساختمان ها-تعیین میزان نفوذپذیری هوا در ساختمان ها -روش اعمال فشار توسط فن
29کاش های سرامیکی -قسمت 4تعیین مدول گسیختگی (مقاومت خمشی)و نیروی شکست -روش آزمون
30ساختمان ها و کارهای مهندسی عمران درزگیر ها-رده بندی و الزامات برای درزگیر های مسیر عبور عابر پیاده
31سفال های رسی بام برای نصب ناپیوسته -تعیین خواص فیزیکی -قسمت 2- مقاومت در برابر یخ زدن-روش آزمون
32سفالهای رسی بام و اتصالات -تعاریف و ویژگی های
33سفال های رسی بام برای نصب ناپیوسته -تعیین مشخصات هندسی -روش آزمون
34دودکش ها-الزامات عمومی
35دودکش ها -مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن -روش آزمون
36قیر و مواد قیری -تعیین استحکام و روانی مارشال مخلوط های آسفالتی -روش آزمون
37قیر و مواد قیری -آماده سازی آزمونه های آسفالتی با استفاده از دستگاه مارشال -روش آزمون
38اندازه گیری مقاومت فشاری ملات ها،دوغاب ها ،رویه های یک پارچه و بتن های پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی
39سقف های کاذب -الزامات و روشهای آزمون
40مجموعه درهای تردد ،پنجره ها ، دیوارهای نما،حفاظهای مشبک و درهای پشت پنجره ای مقاوم در برابر سرقت -تعیین مقاومت در برابر سرقت با کوشش های فردی -روش آزمون
41تعیین جمع شدگی خطی و ضریب انبساط حرارتی ملات ها ،دوغاب ها ،پوشش یکپارچه و بتن پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی -روش آزمون
42تعیین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته ملات ها ،دوغاب ها ،رویه های یکپارچه و بتن های پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی
43تعیین زمان های کاری ،گیرش ،گیرش مقاومت در حین کار برای ملات های سیلیکات و سیلیسی با گیرش شیمیایی مقاوم به مواد شیمیایی
44انبارهای فنی مرکبات- الزامات
45دوام ساختمان ها و اجزاء فراورده ها و ترکیبات آن-راهنما
46ماشین ها و کارخانه های فراوری سنگ طبیعی -ایمنی -الزامات ماشین های پرداخت سطحی
47درها و پنجره ها-لنگه های در ضد رطوبت و ضد آب -آزمون و طبقه بندی
48چارچوب فرایند طراحی برای صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان های مسکونی تک خانواری و ساختمان های تجاری کوچک
49تحقیقفات و آزمون های ژئوتکنیک پایش ژئو تکنیک با استفاده از ابزار دقیق میدانی -قسمت 1- قوانین کلی
50سقف های تیرچه بلوک-قسمت 1- خرپای تیرچه و تیرچه خرپایی -ویژگیها و روش های آزمون
51لوازم بهداشتی -وان های ساخته شده از ورق های آکرلیک ریختگی یک پارچه -الزامات و روشهای آزمون
52مقاومت در برابر آتش و کنترل دود برای مجموعه درهای تردد و درهای پشت پنجره و پنجره های باز شونده و اجزای یراق آلات ساختمان -قسمت 3- کنترل دود برای مجموعه درها و درهای پشت پنجره -روش آزمون
53سیمان پرتلند-تعیین نمایه جریان پذیری -روش آزمون
54میخ برای استفاده در تخته گچی-ویژگی ها
55ساختمان -ارزیابی رشد قارچ در ساختمان -راهنما
56بازرسی دوره ای نمای ساختمان برای شرایط غیر ایمن -آیین کار
57مدیریت و کنترل فعالیت های عملیاتی در سیستم های زهکشی و فاضلاب خارج از ساختمان -قسمت 1- تمیز کاری
58مدیریت و کنترل فعالیت های عملیاتی در سامانه های زهکشی و فاضلاب بیرون ساختمان ها-قسمت 2- بازسازی
59پرکننده های درز و درزگیرها-قسمت 1-درزگیرهای گرم -ویژگیها
60پرکننده های درز و درزگیرها-قسمت 3-درزگیرهای گرم پیش ساخته -ویژگیها
61خاک -اندازه گیری وزن مخصوص ذرات جامد به وسیله پیکنومتر آبی -روش آزمون
62سنگدانه -نمونه برداری از سنگدانه ها-آیین کار
63عایق الیاف شیشه ای پتویی انطعاف پذیر مورد مصرف در عایق کاری خارجی کانال های تهویه مطبوع -ویژگیها
64عایق حرارتی الیاف معدنی پتویی مورد مصرف در سازه های با اسکلت سبک و خانه های پیش ساخته -ویژگی ها
65سنگ بتنی معماری -ویژگیها
66ورقه های شکل داده شده (موج دار ) سیمان الیافی و قطعات اتصال -ویژگی ها و روشهای آزمون
67سنگ های ساختمانی -تراورتن -ویژگیها
68پرکننده های درز و درزگیرها-قسمت 4- آسترهای مورد استفاده همراه با درزگیرهای اتصال -ویژگی ها
69پرکننده های درز و درزگیرها-درزگیرهای پیش ساخته -روش آزمون
70آسترها برای درزگیرهای اتصال گرم و سرد -قسمت 1- تعیین همگنی -روش آزمون
71آسترها برای درزگیرهای اتصال گرم و سرد -قسمت 2- تعیین مقاومت در برابر مواد قلیایی -روش آزمون
72آسترها برای درزگیرهای اتصال گرم و سرد -قسمت3- تعیین مقدار مواد جامد و رفتار تبخیری مواد فرار-روش آزمون
73خاک -آزمون برش پره ای در محل در خاک ریز دانه اشباع شده -روش آزمون
74سامانه های طبقه بندی توده های سنگی جهت مقاصد مهندسی -راهنما
75آجر نما از جنس خاکستر آتشفشانی-ویژگی ها
76آهک زنده و آهک هیدراته برای خنثی سازی پسماندهای اسیدی- روش های آزمون
77قیر و مواد قیری -قیرخالص اصلاح شده با پودر لاستیک برای استفاده در راه سازی -ویژگیها
78بتن -نصب کاشی های بتنی کف -آیین کار
79قیر و مواد قیری -قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده براساس گرانروی -ویژگیها
80قیر و مواد قیری -قیر برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده براساس عملکرد -ویژگیها
81قیر و مواد قیری -قیر محلول دیرگیر برای استفاده در راه سازی -ویژگیها
82قیر و مواد قیری -قیر محلول کندگیر برای استفاده در راه سازی -ویژگیها
83جذب رطوبت مصالح ساختمانی در شرایط هم دما -روش آزمون
84بتن-تعیین مقاومت کششی دو نیم کردن آزمونه های استوانه ای بتن -روش آزمون
85قیر و مواد قیری -قیر محلول زودگیر برای استفاده در راه سازی -ویژگیها
86سبکدانه مورد مصرف در عمل آوری داخلی بتن -ویژگیها و روش آزمون
87قیر و مواد قیری -قیر امولسیونی کاتیونی برای استفاده در راه سازی -ویژگیها
88روسازی های بتنی -قسمت 1- مصالح
89قیر و مواد قیری -قیر امولسیونی آنیونی برای استفاده در راه سازی -ویژگیها
90قیر و مواد قیری -قیرخالص اصلاح شده با مواد شیمیایی برای استفاده در راه سازی -ویژگیها
91تعیین رابطه رطوبت -چگالی در مخلوط های خاک -سیمان (روش وزنی)-روش های آزمون
92آجر رسی-ویژگیها و روشهای آزمون
93مجموعه درهای تردد ، پنجره ها ،دیوارهای نما، حفاظ های مشبک و درهای پشت پنجره مقاوم در برابر سرقت -الزامات و طبقه بندی
94ماشین های تونل سازی -ماشین های حفار بازویی (رودهدرها)و ماشین های استخراج پیوسته -الزامات ایمنی
95ماشین های تونل سازی -دریچه های هوابند -الزامات ایمنی
96روسازی دوغابی -الزامات
97سنگ آگلومره-اصطلاح شناسی و طبقه بندی
98سنگ ساختمانی -نمونه برداری و آماده سازی آزمونه
99سنگ طبیعی -تعیین مقاومت در برابر پیر شدگی با استفاده از شوک حرارتی -روش آزمون
100تعیین شاخص کیفیت سنگ با مغزه گیری از توده سنگ -روش آزمون
101آجر کف فرش برای تردد وسایل نقلیه سنگین-ویژگی ها
102خانه ها -تشریح عملکرد -قسمت 1- ایمنی سازه ای
103آجر برای پوشش داخل دودکش های صنعتی -ویژگی ها
104خاک-روش طبقه بندی خاک ها برای اهداف مهندسی -آیین کار
105خانه ها -تشریح عملکرد -قسمت 2- قابلیت بهر برداری سازه ای
106قیر و مواد قیری -قیرهای امولسیونی -روش آزمون
107قیر و مواد قیری-یخ زدگی قیرهای امولسیونی -روش ازمون
108افزودنی های بتن،ملات و دوغاب -قسمت 11-تعیین مشخصات حفرات هوا در بتن سخت شده -روش آزمون
109قیر و مواد قیری -نشست و پایداری انبارش قیرهای امولسیونی -روش آزمون
110بتن -تعیین مقاومت فشاری روان ملات های بتن پیش آکنده در آزمایشگاه -روش آزمون
111قیر و مواد قیری -تعیین ذرات فرا اندازه در قیرهای امولسیونی (آزمون الک)-روش آزمون
112قیر و مواد قیری -تعیین باقی مانده تبخیر قیرامولسیونی -روش آزمون
113قیر و مواد قیری -ارزیابی اندود مصالح سنگی با قیرهای امولسیونی -روش آزمون
114قیر و مواد قیری -تقطیر قیر امولسیونی -روش آزمون
115قیر و مواد قیری -رقیق سازی قیرهای امولسیونی با آب -روش آزمون
116قیر و مواد قیری -اختلاط قیر امولسیونی با سیمان -روش آزمون
117قیر و مواد قیری -شناسایی قیر امولسیونی کاتیونی -روش آزمون
118بتن-مواد مایع غشاء ساز جهت عمل آوری بتن-ویژگیها و روشهای آزمون
119قیر و مواد قیری -تعیین شکست قیرامولسیونی -روش آزمون
120قیر و مواد قیری -تعیین باقی مانده تقطیر در خلاء و دمای پایین قیر امولسیونی -روش آزمون
121قیر و مواد قیری -تعیین چگالی قیر امولسیونی -روش آزمون
122قیر و مواد قیری -تعیین گرانروی قیر امولسیونی با ویسکومتر سیبولت فیورل -روش آزمون
123مقاومت فراورده ها و اجزای ساختمانی (به غیر از تاسیسات تهویه ) در برابر آتش -قسمت 2- طبقه بندی
124قیر و مواد قیری -مواد جوان ساز امولسیونی -طبقه بندی
125ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -ورق های قیری،پلاستیکی و لاستیکی عایق رطوبتی بام -تعیین نفوذناپذیری آب-روش آزمون
126ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -تعیین پایداری ابعادی -قسمت 1- ورق های قیری عایق رطوبتی بام -روش آزمون
127سیمان -سیمان سوپر سولفاته -ترکیبات -ویژگی ها و ارزیابی انطباق
128بتن-تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای بتنی درجا قالب گیری شده -روش آزمون
129بتن-مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلراید با روش الکتریکی -روش آزمون
130ملات بنایی -قسمت 4- تعیین روانی ملات تازه (بوسیله نفوذ پیستون ) -روش آزمون
131تعیین قابلیت تراوایی سنگ ها به وسیله جریان هوا-روش آزمون
132سنگدانه -تاثیر ناخالصی های آلی سنگدانه ریز بر مقاومت ملات -روش آزمون
133بتن -نعل درگاه بنائی بتنی ساخته شده -ویژگی ها
134حداقل بارهای طراحی سازه ای برای سازه های خدماتی بتنی پیش ساخته زیر زمینی -آیین کار
135مستند سازی محصول فنی- اصول کلی نمایش -قسمت 43-روش های نقشه کشی در نقشه های ساختمانی
136بازرسی سازه های بتنی پیش ساخته زیر زمینی خدماتی -آیین کار
137سازه های پیش ساخته بتنی زیر زمینی خدماتی-ویژگی ها
138نصب سازه های بتنی خدماتی پیش ساخته زیر زمینی -آیین کار
139پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید درها و پنجره ها -طبقه بندی ،الزامات و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره 1)
140نگه داری و ترابری نمونه های مغزه سنگ -آیین کار
141عایق رطوبتی -فرسایش در برابر حرارت و در مجاورت هوا-روش آزمون (اصلاحیه شماره 1)
142عایق های رطوبتی پیش ساخته بام -اکسیده -ویژگی ها (اصلاحیه شماره 1)
143مصالح ساختمانی -فراورده های عایق کاری حرارتی -فراورده های پشم معدنی کارخانه ای-ویژگی ها(اصلاحیه شماره 1)
144سنگدانه های بتن -ویژگی ها
145بتن-قسمت 12-تعیین مقاومت بتن در برابر کربناته شدن به روش تسریع شده -روش آزمون
146بتن -آب انداختن بتن -روش آزمون
147پلیمر تقویت شده با الیاف (FRP)برای تقویت خارجی بتن -قسمت 2- ورق های FRP -روش آزمون
148سنگ گچ ،گچ ساختمانی ،بتن گچی -روش های آزمون فیزیکی
149سنگ های ساختانی -گرانیت -ویژگیها
150تجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی -قسمت 1-الزامات عمومی
151سنگ های ساختمانی -سنگ آهک -ویژگیها
152سنگ های ساختانی -تعیین مقاومت فشاری -روش آزمون
153سنگ های ساختانی -تعیین مقاومت سایش در اثر رفت و آمد -روش آزمون
154بتن -بتن ساخته شده با پیمانه حجمی و اختلاط پیوسته -ویژگی
155بتن آماده -ویژگی ها
156سنگدانه ها-آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 5 -تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی -روش آزمون
157سنگدانه ها-آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 6 -تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن در حضور نمک سدیم کلرید-روش آزمون
158سنگدانه ها-آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 7 -تعیین مقاومت سبکدانه ها در برابر یخ زدن و آب شدن -روش آزمون
159سنگدانه ها-آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 8 -تعیین مقاومت سبکدانه ها در برابر واپاشی -روش آزمون
160سنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی ومکانیکی-قسمت 4- تعیین فضاهای خالی در فیلر متراکم خشک-روش آزمون
161سنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی -قسمت 7- -تعیین چگالی دانه ای فیلر با چگالی سنج -روش آزمون
162سنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی -قسمت 8- -تعیین عدد صیقلی شدن سنگ -روش آزمون
163دودکش -سامانه دودکش با معبر پلاستیکی دود-الزامات و روش های آزمون
164اندازه گیری مقاومت چسبندگی خمشی مصالح بنایی -روش های آزمون
165بتن- استفاده از کلاهک های مقید نشده برای تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای بتنی سخت شده -آیین کار
166بتن-تخمین سریع مقاومت در برابر جدا شدگی ذرات بتن خود تراکم با استفاده از آزمون نفوذ -روش آزمون
167ساختمان ها و کارهای مهندسی عمران -درزگیرها-واژه نامه
168تجهیزات ساخت و نگه داری راه - دستگاههای روسازی با قالب لغزنده -تعاریف و ویژگی های تجاری
169تجهیزات ساخت و نگه داری راه کارخانه های اختلاط آسفالت -واژه نامه و ویژگی های تجاری
170عملکرد زیست محیطی ساختمانها -سنجه کربن ساختمان -مرحله کاربری
171عملکرد حرارتی در محیط های انسان ساخت -تعیین دبی هوا در کاربردهای ساختمانی از طریق روشهای اندازه گیری میدانی
172اتصالات پساب در لوازم بهداشتی -قسمت 1- الزامات
173اتصالات پساب در لوازم بهداشتی -قسمت 2- روشهای آزمون
174معابر شهری -تجهیزات ایمنی در محدوده جناغی های بزرگراه ها-آیین کار
175دودکش ها-سامانه های دودکش -قسمت 1- روش های آزمون عمومی
176ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی-تعیین مقاومت پارگی -قسمت 1- ورق های قیری عایق رطوبتی بام -روش آزمون
177ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -ورق های قیری عایق رطوبتی بام -تعین مقاومت به جریان در دمای بالا-روش آزمون
178ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -تعیین خصوصیات کششی-قسمت 1- ورق های قیری عایق رطوبتی بام -روش آزمون
179ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -تعیین خصوصیات کششی-قسمت 2-ورق های پلاستیکی و لاستیکی عایق رطوبتی بام -روش آزمون
180بتن سخت شده -قسمت 8- -تعیین عمق نفوذ پذیری بتن تحت فشار آب-روش آزمون
181ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -ورق های قیری عایق رطوبتی بام -تعیین انعطاف پذیری در دمای پایین -رو ش آزمون
182بلوک های کف پوش بتنی -الزامات و روش های آزمون
183ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -تعیین طول ،عرض و مستقیم بودن -قسمت 1- ورق های قیری عایق رطوبتی بام -روش آزمون
184سامانه های نرده و نرده های ساختمان -واژه نامه
185دوغاب های بنتونیتی-تعیین چگالی -روش آزمون
186بررسی و ارزیابی سامانه های زهکشی و فاضلاب خارج از ساختمان ها -قسمت 1- الزامات عمومی
187مهار بندی سامانه های نرده کشی و نرده های ثابت فلزی برای ساختمان -روش آزمون
188فراورده های بازفرآوری شده از صفحات روکش دار گچی -تعاریف ،الزامات و روش های آزمون
189ورق های انعطاف پذیر برای عایق آب-ورق های قیری،پلاستیکی و لاستیکی برای عایق سقف -تعیین مقاومت در برابر ضربه -روش آزمون
190حفاری اکتشافی سنگ ها-مغزه گیری و نمونه برداری از سنگ ها برای اکتشاف صحرایی -آیین کار
191اکتشاف و نمونه برداری از خاک به وسیله دستگاه حفاری اگر-آیین کار
192تعیین اندازه های استاندارد سنگ برای کنترل فرسایش -آیین کار
193ارزیابی دوام سنگ برای کنترل فرسایش تحت شرایط تر و خشک -روش آزمون
194ارزیابی دوام سنگ برای کنترل فرسایش تحت شرایط یخ زدگی و آب شدگی -روش آزمون
195ارزیابی دوام سنگ برای کنترل فرسایش با استفاده از سدیم سولفات یا منیزیم -سولفات روش آزمون
196پلیمر تقویت شده با الیاف (FRP)-برای تسلیح سازه های بتنی -ویژگی ورقه ای FRP
197سایبان و آفتاب گیرهای بیرونی -الزامات عملکردی و ایمنی
198سامانه های زهکشی ثقلی داخل ساختمان -قسمت 1- الزامات عمومی و عملکردی
199بتن-خزش در فشار-روش آزمون
200آجرهای بتنی ساختمانی -ویژگی ها
201ورقه های شکل داده شده (موج دار)سیمان الیافی-تعیین مقاومت در برابر ضربه -روش آزمون
202بتن سبک-تعیین مقاومت بتن هوادار اتو کلاو شده در برابر یخ زدن و آب شدن (چرخه یخ گشایی )-روش آزمون
203مدیریت زیست محیطی برای بتن وسازه های بتنی -قسمت 2- مرز سامانه و فهرست داده ها
204سنگ مصنوعی-قسمت 12- تعیین پایداری ابعادی-روش آزمون
205سنگ مصنوعی-قسمت 13- تعیین مقاومت ویژه الکتریکی -روش های آزمون
206سیمان کلسیم آلومیناتی-ویژگیها
207سنگ مصنوعی-قسمت 15- تعیین مقاومت فشاری -روش های آزمون
208تعیین انبساط مهار شده ملات سیمان انبساطی -روش آزمون
209سنگ مصنوعی-قسمت 16- تعیین ابعاد، خصوصیات هندسی و کیفیت سطح کاشی های مدولار-روش های آزمون
210فرکانس های اصلی تشدید عرضی -طولی و پیچشی نمونه های بتن -روش آزمون
211سنگ نگاری بتن سخت شده -روش آزمون
212سنگ مصنوعی-قسمت 6-تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی -روش آزمون
213سنگ مصنوعی-قسمت 8-تعیین مقاومت در برابر گیرداری (پین چال )-روش آزمون
214سنگ مصنوعی-قسمت 9-تعیین مقاومت در برابر ضربه -روش آزمون
215مبانی طراحی سازه ها-الزامات کلی
216آکوستیک-اندازه گیری آزمایشگاهی عایق بندی صدای اجزاء ساختمان -قسمت4-الزامات و روش های اندازه گیری
217خاک-تعیین مقدار هم ارز ماسه ای برای خاک ها و مصالح ریز دانه -روش آزمون
218آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت 1- قوانین کلی
219آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت 2- آزمون های نفوذ پذیری آب در یک گمانه آزمایشی با استفاده از سامانه های باز
220سنگدانه-آزمون ذرات سبک
221کاشی های سرامیکی-روان ملات ها و چسب ها-قسمت 3- اصطلاحات ،تعاریف و ویژگی های روان ملات های بند کشی کاشی
222آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت3- آزمون های فشار آب در سنگ
223آزمون های واکنش در برابر آتش -رهایش گرما،تولید دود و شدت افت جرم -قسمت 2- شدت تولید دود (اندازه گیری دینامیکی)
224آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت 4- آزمون های پمپاژ
225آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت 5- آزمون های نفوذ سنجی
226بتن- تعیین دمای بتن سیمان هیدرولیکی تازه اختلاط شده -روش آزمون
227سنگدانه-دانه های پهن-دانه های دراز،دانه های هم پهن و هم دراز در سنگدانه درشت-روش آزمون
228مبانی طراحی سازه ها-اصول کلی ارزیابی ریسک در سامانه های دربردارنده سازه ها
229بتن-اندازه گیری جریان اسلامپ بتن خودتراکم -روش آزمون
230آبدار کردن منیزیت مرده یا دانه پریکلاز-روش آزمون
231بتن-اندازه گیری قابلیت عبور بتن خود تراکم با استفاده از حلقه J-روش آزمون
232پایداری در ساخت ساختمان ها چارچوب روش های ارزیابی عملکرد زیست محیطی کارهای ساختمانی -قسمت 1- ساختمانها
233سنگ طبیعی -طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت 2- نمای سنتی قلاب گوشی بیرونی -آیین کار
234سنگ طبیعی -طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت 4- پوشش پرده باران و پوشش سنگی بر روی سامانه های پوشش قاب فلزی -آیین کار
235گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده -قسمت 1- تعاریف و ویژگیها
236گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده -قسمت 2- روش های آزمون
237محصولات و سامانه های حفاظت و تعمیر سازه های بتنی -تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفی و ارزیابی انطباق -قسمت 9- اصول کلی برای کاربرد محصولات و سامانه ها
238تحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت 1- آزمون نفوذ مخروط الکتریکی و پیزوکون
239استفاده از سیلیکات و ملات های سیلیکا با گیرش شیمیایی مقاوم در برابر مواد شیمیایی -آیین کار
240نمونه برداری رس های ظروف سرامیکی بدنه سفید-آیین کار
241بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون صحرایی قسمت 2- آزمون نفوذ سنجی دینامیکی
242سیلیکات و ملات های سیلیکا با گیرش شیمیایی مقاوم در برابر مواد شیمیایی -ویژگی ها
243تحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت 4-آزمون فشار سنجی منارد
244سیمان سفید-تعیین درجه سفیدی -روش آزمون
245تحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت 5- آزمون دیلاتومتر منعطف
246محصولات بتنی پیش ساخته -عناصر پل
247تحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت 7- آزمون جک گمانه
248محصولات بتنی پیش ساخته -دال ها با هسته مجوف
249سنگدانه های مورد مصرف در بالاست راه آهن
250اجرای کارهای ژئوتکنیکی ویژه -زهکش های قائم
251آزمون بار معکوس برای مقاومت برشی عناصر قائم در سامانه های مقاوم در برابر نیروی جانبی ساختمان ها -روش های آزمون
252پی های عمیق تحت بار فشاری محوری ساکن -روش آزمون
253تعیین مقاومت میل مهارها در اجزا بتنی -روش آزمون
254آزمون بی نقصی پی های عمیق بتنی به روش فراصوتی چاه به چاه -روش آزمون
255عامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده -روش آزمون
256عامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده -ویژگی ها
257تکیه گاه های الاستومری صفحه فولادی چند لایه در پل ها-ویژگی ها
258سنگدانه -تعیین رطوبت سطحی در سنگدانه های ریز-روش آزمون
259سنگ گچ-ویژگی ها
260بتن -روش ساخت بتن غلطکی متراکم در قالب های استوانه ای با استفاده از میز لرزان-آیین کار
261نمونه برداری و آزمون پوزولان های طبیعی یا خاکستر بادی برای مصرف به عنوان یک افزودنی معدنی در بتن حاوی سیمان پرتلند -روش های آزمون
262بتن -بتن تقویت شده با الیاف -ویژگیها
263بتن-اصلاح کننده های پلیمری پودری و لاتکسی برای کاربرد در ملات و بتن حاوی سیمان هیدرولیکی -روش های آزمون
264بتن-سقف پوش های بتنی -ویژگی ها
265بتن -ارزیابی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی پلاستیک در بتن الیافی گیردار شده (با استفاده از ابزار فولادی جاگذاری شده )-روش آزمون
266سنگدانه -کاهش دادن نمونه سنگدانه تا اندازه آزمون-آیین کار
267موزاییک سیمانی-قسمت2-برای کاربرد بیرونی -ویژگی ها و روشهای آزمون
268بنتونیت-تعیین مقدار حجمی ماسه گل حفاری -روش آزمون
269سنگدانه -اندازه گیری واکنش قلیایی -سیلیسی به روش شیمیایی -روش آزمون
270ساختمان ها و دارایی های ساخت -برنامه ریزی عمر خدمت قسمت 3-بازنگری و ممیزی عملکرد
271ساختمان و دارایی های ساخت -طراحی عمرخدمت -قسمت 4-طراحی عمر خدمت با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساخت
272ساختمان ها و دارایی های ساخت -برنامه ریزی عمر خدمت قسمت 7-ارزیابی کارایی باز خورد داده های طول عمر خدمت از عملکرد
273بتن-رنگدانه های مورد مصرف در بتن تمام رنگی -ویژگیها و روشهای آزمون
274کاشی های سرامیکی -قسمت 3- تعیین جذب آب-تخلخل ظاهری ،چگالی نسبی ظاهری و چگالی توده ای -روش های آزمون
275روش های حمل و انبارش مصالح ساختمانی -آیین کار
276کاشی های سرامیکی -قسمت 6- مقاومت سایش عمقی کاشی های بدون لعاب -روش آزمون
277کاشی های سرامیکی -قسمت 8-تعیین انبساط حرارتی خطی-روش آزمون
278کاشی های سرامیکی -قسمت 9- تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی -روش آزمون
279چسب های کاشی -الزامات ، طبقه بندی و شناسایی(اصلاحیه شماره 1)
280تیرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان -ویژگی ها و روش های آزمون (اصلاحیه شماره 1)
281بلوک بتنی سبک سلولی -ویژگیها (اصلاحیه شماره 1)
282کاشی ضد اسید -ویژگی ها-(اصلاحیه شماره 1)
283کاشی های سرامیکی-تعاریف ،طبقه بندی ،ویژگی ها و نشانه گذاری
284نقشه های فنی-نقشه های ساختمان -نقشه برای هم بندی سازه های پیش ساخته
285روش های اندازه گیری برای ساخت و ساز-پیاده کردن نقشه و اندازه گیری -قسمت3-چک لیست برای انجام خدمات نقشه برداری واندازه گیری
286سیمان سفید-ویژگی ها و معیارهای انطباق
287سنگ طبیعی -تعیین جذب آب در فشار اتمسفر-روش آزمون
288قیر و مواد قیری -تعیین درجه حلالیت مواد قیری در تری کلرواتیلن -روش آزمون
289تعیین ضریب تغییر شکل پذیری بر جای توده سنگ با استفاده از روش بار گذاری صفحه صلب-روش آزمون
290قیر و مواد قیری -تعیین چگالی مواد قیری جامد و نیمه جامد (روش بوته نیکلی )
291تعیین ضریب تغییر شکل پذیری بر جای توده سنگ با استفاده از روش بار گذاری صفحه انعطاف پذیر-روش آزمون
292تعیین مقاومت برشی مستقیم نا پیوستگی های سنگ به صورت برجا-روش آزمون
293تعیین خصوصیات خزشی بر جای سنگ-روش آزمون
294آزمون بتن -قسمت 11-تعیین مقاومت بتن در برابر کلراید، انتشار یک سویه
295تعیین ظرفیت باربری کششی پیچ سنگ -روش آزمون
296تعیین تحمل بارگذاری بلندمدت پیچ سنگ -روش آزمون
297روان ملات سیمان هیدرولیکی خشک، بسته بندی (بدون جمع شدگی)-ویژگیها
298فراورده ها و سامانه ها برای محافظت و ترمیم سازه های بتنی -تعیین کارایی -قسمت 1-جریان ملات های تیکسوتروپیک -روش آزمون
299خاک آزمون فشاری سه محوری زهکشی نشده-تحکیم نیافته بر روی خاک های چسبنده -روش آزمون
300خاک تعیین مقاومت فشاری محدود نشده خاک چسبنده -روش آزمون
301خاک-آزمون برش مستقیم خاک ها تحت شرایط تحکیم یافته زهکشی شده-روش آزمون
302خاک-تعیین تغییر شکل و مشخصات مقاومت خاک به روش آزمون بارگذاری صفحه -روش آزمون
303درزگیرهای گرم -قسمت 1- تعیین چگالی در دمای 25درجه سانتی گراد -روش آزمون
304درزگیرهای گرم -قسمت 2- تعیین نفوذ مخروط در دمای 25 درجه سانتی گراد -روش آزمون
305درزگیرهای گرم -قسمت 3- تعیین نفوذ و بازیابی (قابلیت ارتجاعی )-روش آزمون
306بتن-تعیین وزن مخصوص ،بازدهی و مقدار هوای بتن (روش وزنی)-روش آزمون
307بتن پاششی-قسمت1-نمونه برداری از بتن پاششی تازه و سخت شده
308بتن-اتلاف آب(از یک آزمونه ملات )از میان مواد مایع غشاساز عمل آورنده بتن -روش آزمون
309بتن پاششی-قسمت 2-تعیین مقاومت خمشی بتن پاششی تازه - روش آزمون
310قیر و مواد قیری -تعیین کشش پذیری -روش آزمون
311بتن پاششی-قسمت 3-تعیین مقاومت های خمشی (مقاومت حداکثر اولیه ، نهایی و پس ماند) آزمونه های تیر تقویت شده الیافی -روش آزمون
312قیر و مواد قیری -تعیین نقطه نرمی قیر با ابزار حلقه و گلوله -روش آزمون
313سنگدانه ها -مواد ریزتر از الک 75 میکرومتر (شماره 200) در سنگدانه های معدنی با شستشو-روش آزمون
314سنگدانه ها -مقاومت سنگدانه درشت کوچک اندازه در برابر سایش و ضربه در دستگاه لس آنجلس -روش آزمون
315سلامت و ایمنی در تونل سازی در صنعت ساخت و ساز-آیین کار
316روشهای آزمون سیمان-قسمت 1- تعیین مقاومت
317روش های آزمون سیمان-قسمت 2- تجزیه شیمیایی سیمان به روش تر
318روش های آزمون شیمیایی سنگ-آهک-آهک زنده و آهک هیدراته
319روشهای آزمون سیمان-قسمت 3- تعیین زمان گیرش و تعیین سلامت (انبساط)به روش لوشاتلیه
320روشهای آزمون سیمان-قسمت 5-آزمون خواص پوزولانی برای سیمان پوزرولانی
321روشهای آزمون سیمان-قسمت 6-تعیین نرمی
322روشهای آزمون سیمان-قسمت 7-روش های نمونه برداری و آماده سازی نمونه های سیمان
323بتن -مقاومت خمشی بتن (با استفاده از تیر ساده با بارگذاری در نقاط یک سوم)روش آزمون
324روشهای آزمون سیمان-قسمت 8-گرمایی هیدراته شدن -روش انحلال
325سنگدانه ها-دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت-روش آزمون
326روشهای آزمون سمیان-قسمت 9- گرمای هیدراته شدن-روش نیمه دررو
327سنگدانه ها-کلوخه های رسی و دانه های سست -روش آزمون
328چسب کاشی -تعیین مقاومت چسبندگی برشی چسب های رزینی واکنش گرا-روش آزمون
329سنگدانه -ناخالصی های آلی سنگدانه های ریز مورد مصرف در بتن -روش آزمون
330سنگ مصنوعی-کاشی های مدولار برای پوشش کف و پله ها (داخلی و خارجی)ویژگی ها
331سنگدانه ها-مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشک کردن -روش آزمون
332گچ استریش -ویژگیها
333بتن-آماده سازی قطعات آزمون های خمش و شستشو برای بتن تقویت شده با الیاف شیشه -آیین کار
334بتن گچی- ویژگیها
335سنگدانه های روان ملات بنایی -ویژگی ها
336سنگدانه های معدنی مورد استفاده در گچ ساختمانی -ویژگیها
337روان ملات-نمونه برداری و روش های آزمون
338بتن -تعیین مدول ارتجاعی و ضریب پواسون بتن-روش آزمون
339مواد ترکیبی خشک پیش آمیخته بسته بندی شده مورد استفاده در بتن پاششی خشک یا تر-ویژگیها
340آجر مجمر برای شومینه ساختمان های مسکونی -ویژگی ها
341بند کشی مجدد بناهای تاریخی -راهنما
342تجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی -قسمت 3- تجهیزات حفاری افقی (HDD)
343تجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی -قسمت 6-تجهیزات پاشش فشاری-روان ملات ریزی و تزریق
344تجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی قسمت 7- تجهیزات مکمل و کمکی قابل تعویض
345ساخت دیوارهای خشکه چین با اندود محافظ (سطح پیوسته ) -آیین کار
346عملکرد حرارتی ساختمان ها و مواد تعیین نرخ جریان هوای ویژه در ساختمان ها-روق دقیق سازی گاز ردیاب
347عملکرد گرمایی -رطوبتی مصالح و محصولات ساختمانی -تعییین مشخصات رطوبت در محدوده هیگروسکوپیک
348آماده سازی آزمایشگاهی مخلوط خاک -آهک با استفاده از همزن مکانیکی -آیین کار
349بتن -ساخت و عمل آوری آزمونه های بتن در آزمایشگاه-آیین کار
350سنگدانه معدنی مورد استفاده برای پوشش بام -ویژگی ها
351روشهای آزمون خاکستر بادی-قسمت 1- تعیین مقدار کلسیم اکسید آزاد
352روشهای آزمون خاکستر بادی-قسمت 2- تعیین نرمی به روش الک تر
353بتن-تعیین زمان گیرش مخلوط های بتنی با اندازه گیری مقاومت در برابر نفوذ-روش آزمون
354سیمان های ویژه با گرمازایی خیلی کم-ترکیبات ، ویژگیها و معیار انطباق
355سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت1-تجزیه شیمیایی-روش های آزمون
356سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت3-تهیه محلول استخراج با شستن و صاف کردن سنگدانه ها-روش های آزمون
357سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت 4-تعیین حساسیت پر کننده های مخلوط قیری به آب-روش آزمون
358سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت 5-تعیین نمک های کلریدی محلول در اسید -روش آزمون
359سنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی -قسمت 1- تعیین مقاومت سایشی (میکرودوال)-روش آزمون
360ماشین آلات راه سازی-ماشین آلات اختلاط آسفالت -الزامات ایمنی
361قیر و مواد قیری -مقاومت فشاری مخلوط های قیری-روش آزمون
362قیر و مواد قیری -تاثیر آب بر مقاومت فشاری مخلوط های قیری متراکم-روش آزمون
363سامانه های نرده فلزی ثابت و نرده های ساختمان -ویژگیها
364سامانه های نرده فلزی ثابت و نرده های ساختمان -اندازه گیری کارائی-روش آزمون
365سنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی-قسمت 9- تعیین مقاومت سایشی در برابر تایر یخ شکن (آزمون نوردیک)-روش آزمون
366درجا ریختن زیر لایه های ضخیم ریخته شده از بتن سبک سلولی و آماده سازی سطح برای دستیابی به کف قابل ارتجاع -آیین کار
367استفاده تجاری از گرد و غبار کوره های پخت آهک و کوره های پخت سیمان پرتلند-راهنما
368عامل لاتکس برای چسباندن بتن تازه به بتن سخت شده -ویژگیها
369نمونه برداری مصالح بتن پاششی -آیین کار
370بارگذاری ثقلی کف ها و سقف های با شیب کم -آیین کار
371بتن-تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و ذوب شدن سریع-روش آزمون
372نصب و کاربرد عایق های انعکاسی در ساختمان ها-آیین کار
373بتن-چگالی انبوهی مرطوب و خشک،جذب آب و تخلخل ظاهری مقاطع نازک بتن تقویت شده با الیاف شیشه-روش آزمون
374کاهش پتانسیل شوره زنی در دیواره های بنایی جدید-راهنما
375واکنش در برابر آتش -قابلیت افروزش فراورده های ساختمانی -قسمت 3- آزمون با چند منبع
376آزمون های واکنش در برابر آتش -پیشروی شعله -قسمت 2- پیشروی جانبی شعله روی فراورده های ساختمانی و حمل و نقل در موضع عمودی
377کارهای ساختمانی و مهندسی عمران-درزگیرها-تعیین تغییرات در چسبندگی و ظاهر درزگیرهای ضد آب پس از قرار گیری نمونه های عمل آوری شده ثابت در معرض چرخه هوا زدگی مصنوعی و مکانیکی
378عملکرد حرارتی در محیط ساخت -تعیین نفوذ پذیری مصالح ساختمانی نسبت به هوا
379آجر رسی مورد مصرف در کف-ویژگی ها و روشهای آزمون
380بتن -اندازه گیری نرخ جذب آب بتن های حاوی سیمان هیدرولیکی -روش آزمون
381بتن -تعیین نفوذ یون کلرید در بتن به روش حوضچه سازی -روش آزمون
382تعیین نشانه تورم خاک ها-روش آزمون
383تعیین خصوصیات واگرایی خاک رس به روش هیدرومتری دوگانه -روش آزمون
384مقاومت کششی مستقیم نمونه های مغزه گیری شده از سنگ بکر-روش آزمون
385شناسایی و طبقه بندی خاک های رسی واگرا به روش سوراخ سوزنی -روش آزمون
386بتن سخت شده-قسمت1-شکل ،ابعاد و سایر الزامات آزمونه ها و قالب ها
387بتن سخت شده-قسمت2-ساخت و عمل آوری آزمونه ها برای آزمون های مقاومت
388بتن سخت شده-قسمت3- تعیین مقاومت فشاری آزمون ها -روش آزمون
389استقامت فیزیکی درهای فولادی، چارچوبها و بازوهای نگه دارنده چارچوب -روش آزمون &معیارهای پذیرش
390تعیین مقدار روانی روان ملات برای بتن با سنگدانه از پیش آکنده با استفاده از قیف جریان -روش آزمون
391سنگدانه های ملات بنایی -ویژگیها
392سیمان -قسمت 1-ویژگیها
393سیمان -قسمت 2- ارزیابی انطباق
394بتن -تعیین رطوبت بتن توسط روش صفحه پلاستیکی -روش آزمون
395پانل های سیمانی ساختمانی -ویژگی ها
396الیاف شیشه ای مقاوم در برابر قلیا برای بتن تقویت شده با الیاف شیشه ای و بتن تقویت شده با الیاف و سیمان -ویژگی ها
397بتونه آهکی برای اهداف ساختمانی -ویژگی ها
398بتن- خواص کششی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف با زمینه کامپوزیتی -روش آزمون
399بتن -مقاومت کششی اتصال صفحات پلیمری تقویت شده با الیاف به بستر بتنی -روش آزمون
400مقاومت فشاری محصور نشده برای مخلوط خاک -آهک فشرده -روش آزمون
401پرلیت نرم پر کننده عایق-ویژگیها
402سنگ مصنوعی-قسمت 10- تعیین مقاومت شیمیایی-روش آزمون
403سنگ مصنوعی-قسمت 11- تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی -روش آزمون
404تعیین رفتار چسبندگی آرماتورو بتن هوادهی شده با اتوکلاو-قسمت 2- آزمون دراز مدت تیر
405سنگ مصنوعی-قسمت 2-تعیین مقاوم خمشی -روش آزمون
406سنگ مصنوعی-قسمت 4-تعیین مقاومت در برابر سایش -روش آزمون
407سنگ مصنوعی-قسمت 5-تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی و یخ گشایی-روش آزمون
408تعیین تغییر طول نمونه های قالب گیری شده -مغزه گیری شده یا بریده شده از ملات و بتن با سیمان هیدرولیکی -روش آزمون
409سازه های چوبی -کاربردهای خمشی تیرهای I-شکل قسمت 2- عملکرد اجزاء و الزامات ساخت
410محصولات سیمانی تقویت شده با الیاف -نمونه برداری و بازرسی
411اندازه گیری مقاومت فشاری بتن در سن اولیه و طرح ریزی مقاومت در سن بعدی -روش آزمون
412اندازه گیری طول نمونه مغزه گیری شده از بتن-روش آزمون
413اندازه گیری ضخامت المان های بتنی با استفاده از نمونه های مغزه گیری شده از بتن-روش آزمون
414مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری نقطه ای در مرکز-روش آزمون
415مقاومت فشاری بتن سبک-عایق -روش آزمون
416روان کننده چسب برای نصب آب بندهای فشرده پل الاستومری پیش ساخته در سازه های بتنی-ویژگیها
417تعیین چگالی بتن سبک سازه ای -روش آزمون
418ترمیم کننده بتن- مواد سیمانی زود سخت-کننده ی خشک بسته بندی شده برای ترمیم های بتن -ویژگیها و روشهای آزمون
419درب ها با چارچوب کامل -آزمون نفوذ پذیری هوا
420لوله سفالی شیشه ای شده ، با استحکام بالا، با استحکام متعارف و مشبک -ویژگیها
421استانداردهای عملکردی در ساختمان -محتوا و معرفی
422لوله و اتصالات سفالی شیشه ای شده مورد استفاده در ریز تونل زنی ، لوله کشی پیوسته و ترمیم لوله کشی و تونل ها-ویژگیها
423درب ها با چارچوب کامل -آزمون بار عمودی
424فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از پرلیت منبسط -قسمت 1- فراورده های فله ای و چسبیده قبل از نصب -ویژگی ها
425نسبت های اختلاط روان ملات برای بتن پیش آکنده -روش آزمون
426فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از پرلیت منبسط -قسمت 2- فراورده های نصب شده -ویژگی ها
427روانساز روان ملات برای بتن پیش آکنده -ویژگی ها
428فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های فوم الاستومری قابل انعطاف کارخانه ای -ویژگی ها
429روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت 1- الزامات اساسی
430فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های شیشه سلولی کارخانه ای -ویژگی ها
431روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت 2- روش های تزریق
432فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های سیلیکات کلسیم کارخانه ای -ویژگی ها
433روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت 3- روش های آزمون
434فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های فوم پلی استایرن اکسترود شده کارخانه ای -ویژگی ها
435فراورده های بتنی پیش ساخته -طبقه بندی عملکرد بتن تقویت شده با الیاف شیشه ای
436فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های پلی استایرن منبسط کارخانه ای -ویژگی ها
437فراورده های بتنی پیش ساخته -بتن رزینی -الزامات و روشهای آزمون
438قطعات دیواره حایل با قالب گیری خشک -ویژگی ها
439ارزیابی دوام قطعات دیواره حایل و سایر محصولات مرتبط ساخته شده به روش قالب گیری خشک در برابر یخ زدن و آب شدن -روش آزمون
440فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های فوم پلی اتیلن کارخانه ای -ویژگی ها
441فراورده های عایق حرارتی و پرکننده سبک برای مصارف مهندسی ساختمان -فراورده های فوم پلی استایرن اکسترود شده کارخانه ای -ویژگی ها
442فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از ورمیکولیت متورق -قسمت 1- فراورده های فله ای و چسبیده قبل از نصب -ویژگی ها
443فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از ورمیکولیت متورق -قسمت 2- فراورده های نصب شده -ویژگی ها
444انجام آزمون و تحقیق خاک و پی-آزمون ژئوهیدرولیک -قسمت 6-آزمون های نفوذ پذیری آب در گمانه با استفاده از سامانه های بسته -روش آزمون
445زغال سنگ -جمع آوری نمونه های کانالی در معدن - آیین کار
446سنگ طبیعی -ورق سنگ های (اسلب های )زبر -الزامات
447سنگ طبیعی-طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت 1-کلیات -آیین کار
448لوله ها و اتصالات سیمانی تقویت شده با الیاف برای سیستم های ثقلی
449سنگ طبیعی -طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت 3- سامانه های پوشش بتنی پیش ساخته برای نما سنگی -آیین کار
450طراحی محیط ساختمان -طراحی ابعاد گذاری ، نصب و کنترل سیستم های گرمایش و سرمایش تابشی توکار -قسمت 2-تعیین ظرفیت طراحی گرمایشی و سرمایشی
451محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت 10- کاربرد کارگاهی محصولات و سامانه ها و کنترل کیفیت کارها
452سنگ طبیعی -تعیین ضریب جذب آب با استفاده از خاصیت مویینگی -روش آزمون
453محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت 2- سامانه های حفاظت سطوح بتن
454سنگ ساختمانی -تعیین ضریب الاستیسیته استاتیکی -روش آزمون
455محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت 4- پیوستگی سازه ای
456سنگ ساختمانی -تعیین سختی نوپ-روش آزمون
457محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت 5- تزریق بتن
458پوشش اکریلیک پایه آبی مورد مصرف در بام -ویژگیها
459محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت 8- کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق
460بتن -انجام ازمون های کششی بر روی بالشتک های اتصال بتن تقویت شده با الیاف شیشه -روش آزمون
461سنگ ساختمانی -استحکام مهاربندی های منفرد سنگ -روش آزمون
462کاشی سرامیکی تزیینی-ویژگیها
463فراورده های سنگ طبیعی-ورق سنگ ها(اسلب ها) برای استفاده در پله ها و کف -الزامات
464کاشی کاری کف و دیوارقسمت1-طراحی و اجرای کاشی کاری و موزاییک کاری دیوارهای داخلی با استفاده از سرامیک و سنگ طبیعی در شرایط معمول -آیین کار
465کاشی کاری کف و دیوار-قسمت2-طراحی و اجرای کاشی کاری سرامیکی وموزاییک بر روی دیوارهای خارجی شامل کاشی های سفالی و سفالینه های لعاب دار -آیین کار
466کاشی کاری کف و دیوار-قسمت4-طراحی و اجرای کاشی کاری وموزاییک کاری در شرایط خاص -آیین کار
467کاشی کاری کف و دیوار-قسمت 5- طراحی و اجرای کف سازی با موزاییک های مرمری و بلوک های سیمانی -سنگ طبیعی و بلوک های کامپوزیتی -آیین کار
468کارایی انرژی سیستم های پنجره بندی در ساختمان های مسکونی -روش اجرایی محاسبات
469خاکستر بادی و سایر پوزولان های مورد استفاده با آهک برای پایداری خاک-ویژگیها و روشهای آزمون
470بتن -تعیین مقدار سیمان پرتلند در بتن سیمانی سخت شده -روش آزمون
471مصالح ساختمانی -بلوک سیمانی باربر-ویژگیها
472ملات بنایی -قسمت 1- ملات اندودکاری بیرونی و داخلی -ویژگیها
473ملات بنایی-قسمت 2- ملات برای کارهای بنایی-ویژگیها
474موزاییک سیمانی -قسمت 1- برای کاربرد داخلی -ویژگیها و روشهای آزمون
475بتن -اندازه گیری پتانسیل واکنش قلیایی سنگ های کربناتی به عنوان سنگدانه بتن با استفاده از روش استوانه سنگی -روش آزمون
476مصالح ساختمانی -بلوک های سیمانی سبک غیر باربر-ویژگیها
477خانه ها -تشریح عملکرد -قسمت 4- ایمنی آتش
478خانه ها -تشریح عملکرد -قسمت 5- انرژی بهره برداری
479ملات دوغابی (روان ملات) برای بنایی-ویژگیها
480کاشی های سرامیکی -قسمت16-تعیین اختلاف های جزئی رنگ
481جداول بتنی پیش ساخته -ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره 1)
482شیر آلات بهداشتی -الکترونیکی هوشمند -ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره 1)
483این استاندارد باطل شده است
484عایق های رطوبتی قیری پیش ساخته بام پلیمری -ویژگیها(اصلاحیه شماره 1)
485مواد و سامانه های پوششی برای بتن و مصالح بنایی بیرونی -قسمت 1- طبقه بندی
486افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت 1- الزامات مشترک
487افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت 2- افزودنی های بتن - ویژگیها
488افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت 3- افزودنی های ملات بنایی- ویژگیها
489افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت 4- افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی - ویژگیها
490افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت 5- افزودنی های بتن پاششی - ویژگیها
491آزمون بتن -قسمت 10- تعیین مدول الاستیسیته استاتیکی در آزمون فشار
492گچ پلاستر قالب گیری برای سفال گری-ویژگی ها
493پل های بتنی -اندازه گذاری و ساخت
494آبرو، زهکش رگبار و لوله فاضلاب بتنی غیر مسطح با مقاومت مشخص -ویژگی ها
495مخازن فاضلاب بتنی پیش ساخته -ویژگی ها
496آهک و سنگ آهک -نمونه برداری ، آماده سازی نمونه ، بسته بندی و نشانه گذاری -آیین کار
497آهک هیدراته برای مصارف بنایی-ویژ گی ها
498آهک هیدراته پرداخت-ویژگی ها
499آهک زنده ، آهک هیدراته، و سنگ آهک برای مصارف منتخب شیمیایی و صنعتی -ویژگیها
500آهک زنده ، آهک هیدراته و سنگ آهک -روش های آزمون فیزیکی
501آهک مورد استفاده با پوزولان ها-ویژگیها
502آهک و سنگ آهک زنده و آهک هیدراته برای تثبیت خاک -ویژگیها
503آهک زنده برای مصارف ساختمانی- ویژگیها
504سنگدانه -آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 1- تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن -روش آزمون
505سنگدانه -آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 4- تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدن -روش آزمون
506سنگ طبیعی-ورق سنگ های (اسلب های ) طبیعی برای سنگ فرش بیرونی -الزامات و روش های آزمون
507سنگ طبیعی - تعیین مقاومت خمشی تحت بار متمرکز - روش آزمون
508سنگ طبیعی -تعیین مقاومت مرمر در برابر چرخه های حرارتی و رطوبتی -روش آزمون
509سنگ طبیعی -مجموعه سنگ های طبیعی برای سنگ فرش بیرونی-الزامات و روشهای آزمون
510جداول سنگ طبیعی -جدول بیرونی -الزامات و روشهای آزمون
511سنگ مصنوعی -ورق سنگ ها(اسلب ها) و کاشی ها برای پوشش دیوار (داخلی و خارجی) -الزامات و روشهای آزمون
512سنگ طبیعی -تعیین حساسیت در برابر تغییر ظاهری ناشی از چرخه های حرارتی -روش آزمون
513سنگ طبیعی-تعیین مقاومت خمشی تحت گشتاور ثابت-روش آزمون
514تغییر طول ملات و بتن سیمان هیدرولیکی سخت شده-روش آزمون
515اتاق اختلاط، محفظه رطوبت ، اتاق رطوبت و حوضچه های آب مورد استفاده در آزمون سیمان هیدرولیکی و بتن ها-ویژگیها
516بتن-مقاومت در برابر پوسته پوسته شدن سطحی بتن در مقابل مواد شیمیایی یخ زدا -روش آزمون
517وسایل تعیین تغییر طول خمیر سیمان، ملات و بتن سخت شده -آیین کار
518بتن- مقاومت قلیایی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف با زمینه کامپوزیتی مورد استفاده در سازه های بتنی-روش آزمون
519سازگاری حرارتی بین بتن و پوشش رزین اپوکسی - روش آزمون
520انبساط و آب انداختگی گروت های مخلوط شده تازه برای تن با سنگدانه از پیش آکنده در آزمایشگاه -روش آزمون
521سامانه های بام گیاهی (بام سبز) نفوذ پذیری واسطه های زه کشی دانه ای در حالت اشباع از آب به روش بار افتان -روش آزمون
522سامانه های بام گیاهی (بام سبز) آب گیری و نگه داشت واسطه های لایه های زه کش ژئوکامپوزیت -روش آزمون
523بیده ها -الزامات عملکردی -روش آزمون
524سامانه های بام گیاهی(بام سبز) تعیین بارهای مرده و بارهای زنده -آیین کار
525یراق آلات ساختمانی -اتصالات پشت پنجره ای -الزامات و روش های آزمون
526یراق آلات ساختمانی -دستگیره های اهرمی و متعلقات دستگیره -الزامات و روشهای آزمون
527یراق آلات ساختمانی -مقاومت به خوردگی -الزامات و روشهای آزمون
528ساختمان -درزگیرها-تعیین خواص چسبندگی -پیوستگی درزگیرها در دمای متغیر
529فراورده های سنگ لوح و سنگ طبیعی برای سقف سازی منفصل و پوشش نما-قسمت 1- ویژگیها
530فراورده های سنگ لوح و سنگ طبیعی برای سقف سازی منفصل و پوشش نما بیرونی -سنگ لوح و سنگ کربناته -قسمت 2- روش های آزمون
531سنگدانه -تعیین پتانسیل واکنش زایی قلیایی- سیلیسی ترکیبات مواد سیمانی و سنگدانه (روش منشور ملات تسریع شده )-روش آزمون
532ملات -تغییر طول ملات سیمان هیدرولیکی قرار گرفته در محلول سولفات -روش آزمون
533عملکرد هایگروترمال مصالح و فراورده های ساختمانی -تعیین رطوبت موجود با خشک کردن در دمای بالا
534درب ها با چارچوب کامل -بارگذاری استاتیکی -روش آزمون
535قطعات سنگ فرش مشبک بتنی- ویژگیها
536لنگه های درب-اندازه گیری ارتفاع ، عرض ، ضخامت و گونیایی-روش آزمون
537فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی عملکرد هیگروترمال-محاسبه نفوذ بخار آب-سامانه های عایق حرارتی لوله سرد -آیین کار
538عملکرد ساختاری سامانه های سنگ نمای بیرونی ساختمانی توسط اختلاف فشار هوای ثابت و یکنواخت -روش آزمون
539فراورده های سنگ طبیعی -کاشی های مدولار -الزامات
540سنگ طبیعی-بلو ک های زبر-الزامات
541سنگ طبیعی-تعیین مقاومت فشاری تک محوری -روش آزمون
542سنگ طبیعی -تعیین چگالی واقعی و ظاهری، تخلخل کل و باز-روش آزمون
543فراورده های سنگ طبیعی- اسلب های نما -الزامات
544فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی شکل گرفته درجا-قسمت 1- سامانه پاششی فوم صلب قبل از نصب -ویژگی ها
545فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فراورده های فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی شکل گرفته درجا-قسمت 2- فراورده های اجرا شده -ویژگی ها
546فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فراورده های فوم فنلی کارخانه ای -ویژگی ها
547بتن مسلح شده با الیاف -روش تعیین مقاومت پسماند متوسط
548ساختمان -تعیین بارهای وارد بر کف ساختمان های تولیدی و انبارها-آیین کار
549بتن-موانع بتنی پیش ساخته -ویژگیها
550بتن -مقاومت ساییدگی سطوح بتن یا ملات به روش کاترچرخان -روش آزمون
551بتن -مقاومت سایشی سطوح افقی -روش آزمون
552بتن -مقاومت سایشی با ماسه پاشی -روش آزمون
553مشخصات خاکستر بادی مورد استفاده در تثبیت خاک-آیین کار
554اندازه گیری سرعت موج P و ضخامت صفحات بتنی توسط روش ضربه -بازتاب -روش آزمون
555آجر نمای بتنی- ویژگیها
556اندازه گیری نرخ بازگشت داخلی و نرخ بازگشت داخلی تعدیل شده برای سرمایه گذاری در ساختمان و سامانه های ساختمانی
557فوم های صلب مورد استفاده برای مغزی ساندویچ پانل های ساختمانی -ویژگیها
558کاشی بتنی بام -ویژگیها
559لوله دودکش و کلاهک رسی شومینه-ویژگی ها
560سنگ آگلومره -اسلب ها و فراورده های به اندازه بریده شده برای رویه ی میز و کابینت آشپزخانه -الزامات
561بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی-راهنما
562سیمان پرتلند زیولیتی-ویژگیها
563پانل های پیش ساخته بنایی -ویژگیها
564سنگ ساختمانی مصنوعی-قسمت 1-تعیین چگالی ظاهری و جذب آب -روش آزمون
565اندازه گیری مقدار مواد نامحلول قطران و قیر در دی متیل فرمامید
566اندازه گیری صحرایی سرعت نفوذ در خاک ها با استفاده از نفوذ سنج حلقه های دو گانه -روش آزمون
567خاک -نفوذ مخروط مکانیکی- روش آزمون
568خاک - تعیین سریع درصد فشردگی -روش آزمون
569اندازه گیری نفوذ پذیری خاک هایی با ساختمان دانه ای (روش بار ثابت)-روش آزمون
570مدل سازی اطلاعات ساختمان -راهنمای ارایه اطلاعات -قسمت 1- روش و چارچوب
571نوارهای آب بند از جنس پلیمر های ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا قسمت 2- الزامات مواد ، آزمون و بازرسی
572خاک -توصیف و شناسایی خاک ها(روش چشمی -دستی ) آیین کار
573سنگ های ساختمانی-سنگ لوح -ویژگیها
574بلوک وصفحات ساخته شده از دانه های پلس استایرن منبسط شونده -ویژگیها (اصلاحیه شماره 1)
575گچ-صفحات روکش دار گچی مسطح شده با الیاف -تعاریف -الزامات و روش های آزمون -قسمت 1- صفحات روکش دار گچی با شبکه الیاف
576گچ-صفحات روکش دار گچی مسلح شده با الیاف -تعاریف -الزامات و روش های آزمون -قسمت 2- صفحات روکش دار گچی الیافی
577کاشی شیشه ای -ویژگیها
578سنگدانه های بازیافتی مورد مصرف در ملات وبتن -الزامات (اصلاحیه شماره 1)
579کاشی های تزئینی-کاشی های مورد مصرف در معرق کاری -ویژگیها
580بلوک های سبک گچی-ویژگیها و روشهای آزمون
581ماستیک آسفالتی برای آب بندی -تعاریف الزامات و روشهای آزمون
582کانه های آهن -اندازه گیری مقدار سرب-روش آزمون
583فراورده های پیش ساخته بتنی -پله ها -الزامات و روش های آزمون
584گچ-بلوک های گچی-تعاریف الزامات و روشهای آزمون
585افزودنی های خوراکی -کافئین -ویژگیها و روشهای آزمون
586فراورده های سنگ طبیعی -سنگ ساختمانی کار شده -الزامات
587بتن -چگالی و نفوذ آب تن سخت شده -روشهای آزمون
588آزمون بتن تازه -قسمت10بتن خود متراکم آزمون قیف جعبه L شکل
589آزمون بتن تازه -قسمت 11-بتن خود متراکم -آزمون دانه بندی با الک
590آزمون بتن تازه -قسمت9-بتن خود متراکم آزمون قیف Vشکل
591وسایل بهداشتی سرامیکی قابل نصب -ویژگیها وروشهای آزمون
592تعیین مقاومت فشاری سنگ بتنی برای کاربردهای معماری (بتن سنگ )روش آزمون
593تعیین میزان جذب آب سنگ بتنی برای کاربردی های معماری (بتن سنگ )-روش آزمون
594آهک هیدرولیکی هیدراته برای مصارف ساختمانی
595سینک های شاموتی -ابعاد و طرز ساخت
596کارایی حرارتی درب ها و پنجره ها -تعیین انتقال حرارت به روش جعبه داغ قسمت 1- درب ها و پنجره های کامل
597عملکرد حرارتی درب ها و پنجره ها-تعیین ضریب انتقال حرارت با روش محفظه گرم -قمست 2- پنچره سقفی و پنجره با طرح های دیگر
598گچ-صفحات روکش دار گچی -تعاریف -الزامات و روشهای آزمون
599گچ-چسباننده های پایه گچی-مورد استفاده در پنل های مرکب عایق حرارتی -صوتی و صفحات روکش دار گچی -تعارف -الزامات و روشهای آزمون
600عایق حرارتی -تعیین مشخصات انتقال حرارتی پایا-محفظه گرم واسنجی و محافظت شده
601ابنیه -نصب انشعابات فاضلاب -راهنما
602خاک -شرح خدمات مطالعات خاک شناسی راهنما
603بتن -بتن غلتکی در روسازی راه های کشور-راهنمای طراحی و اجرا
604قاب بندی اجزای فولادی غیر سازه ای -ویژگیها و روش های آزمون
605آسفالت گرم-مشخصات فنی
606سنگ طبیعی -تعیین بار شکست در پین چال- روش های آزمون
607سنگ های طبیعی -تعیین مقاومت لغزشی با استفاده از دستگاه آونگی -روش آزمون
608سنگ های طبیعی -تعیین مقاومت در برابر پیر شدگی با استفاده از غبار نمک -روش آزمون
609سنگ های طبیعی -تعیین مشخصات هندسی -روش آزمون
610استاندارد های عملکردی ساختمان -تعاریف و محاسبه شاخص های سطح و حجم
611سنگدانه-خواص فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها-قسمت 10- تعیین ارتفاع مکش آب
612سبکدانه-قسمت1-سبکدانه ها برای بتن ، ملات و گروت
613میکا-تراشه های میکای مسکویت طبیعی -طبقه بندی
614ملات-نفوذ و نشت آب از میان دیوار بنایی-روش آزمون
615بیده ها-قسمت 3- بیده های چینی بهداشتی با تامین کننده آب روی لبه -ویژگیها
616دستشویی ها-قسمت3- دستشویی های با یک یا سه سوراخ شیر آب -ویژگیها
617وان های حمام از جنس اکریلیک جهت مصارف خانگی-قسمت 2-ابعاد اتصال
618بتن-خواص خمشی مقطع نازک بتن تقویت شده با الیاف شیشه(با استفاده از تیر ساده با بارگذاری در نقاط یک سوم ) روش آزمون
619مخازن آبشویه خودکار برای کاسه های ادرار-ویژگیها
620دستشویی ها-ابعاد اتصال
621کاسه ادرار از جنس چینی بهداشتی (نوع بدون لبه) -ویژگیها
622وان حمام -وان های چدنی با لعاب فلزی شیشه ای -ویژگیها و روشهای آزمون
623وان حمام -وان های فولادی با لعاب فلزی شیشه ای -ویژگیها و روشهای آزمون
624کاسه توالت -رابط های پلاستیکی مورد استفاده در خروحجی افقی کاسه توالت از جنس چینی -ویژگیها و روشهای آزمون
625مخازن آبشویه سرویس های بهداشتی -ویژگیها و روشهای آزمون
626کاسه ادرار-قسمت 1- کاسه های تخت از جنس فولاد ضد زنگ -ویژگیها
627نشیمنگاه های پلاستیکی توالت فرنگی -ویژگیها و روشهای آزمون
628عایق حرارتی -تعیین مقاومت گرمایی پایا و خصوصیات مربوط به آن -دستگاه فلومتر حرارتی
629چسباننده پلیمری گوگردی و اصلاح کننده گوگردی برای استفاده در بتن گوگردی مقاوم به مواد شیمیایی -ویژگیها
630پایداری در ساخت و ساز-شاخص های پایداری -قسمت 1- چارچوبی برای توسعه شاخص ها و یک مجموعه اصلی از شاخص ها در ساختمانها
631آزمون های واکنش در برابر آتش -اندازه گیری خواص مواد با استفاده از دستگاه پیشروی آتش
632سنگ طبیعی -تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی -روش آزمون
633ترسیمات ساختمان -اشاره به انحرافات حدی
634عملکرد گرمایی اجزای بنا- مشخصات حرارتی پویا -روشهای محاسبه
635ترسیمات ساختمان -سیستم های های طراحی -قسمت 1- ساختمان ها و اجزای آن
636ترسیمات ساختمان -سیستم های های طراحی -قسمت 2- نام و شماره ی اتاق ها
637ترسیمات ساختمان -سیستم های های طراحی -قسمت 3- معرف های اتاق
638دریچه های آدم رو و آب گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه وپیاده رو
639سنگ طبیعی -تعیین سرعت انتشار صوت -روش آزمون
640سنگ طبیعی -تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی- روش آزمون
641تعیین انبساط مهار شده ی بتن جبران کننده ی انقباض -روش آزمون
642اندازه گیری تغییرات ارتفاع نمونه های استوانه ای گروت سیمان هیدرولیکی روش آزمون
643بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود -آیین کار
644بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی -راهنما
645نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها- راهنمای عملیات صحرایی
646بازیافت آسفالت گرم -آیین کار
647درب ها با چارچوب کامل - آزمون ضربه با جسم سنگین نرم
648درب ها با چارچوب کامل - آزمون پیچش مکرر
649لنگه های درب-تختی موضعی و کلی -روش اندازه گیری
650آجر-آجر کف فرش برای معابر صنعتی -ویژگیها
651تغییر شکل قطری بر عملکرد مجموعه در جنیه های لرزه ای -روش آزمون
652درهای لولایی یا گردان -اندازه گیر مقاومت در برابر پیچش استاتیک -روش آزمون
653لنگه های در -اندازه گیری مقاومت در برابر ضربه ی جسم سخت- روش آزمون
654پنجره ها و درها- مقاومت در برابر باز وبسته شدن مکرر-روش آزمون
655لوازم بهداشتی -ورق های اکریلیک ریختگی مورد استفاده در ساخت وان ها و زیر دوشی های خانگی -ویژگیها و روشهای آزمون
656بتن مسلح شده با الیاف شیشه (gfrc) تعیین درصد الیاف شیشه به روش شستن -روش آزمون
657محاسبه تصحیح حجم -دما برای قیرهای زغال سنگ -قطران
658اندازه گیری مقدار کک شدن قیر و قطران (کنرادسون اصلاح شده )
659اندازه گیری گرانروی ویژه انگلر فراورده های قطران
660رواداری ها در ساختمان -قسمت 3-روش هایی برای انتخاب اندازه نهایی و پیش بینی جاگذاری
661رواداری ها در ساختمان -قسمت 4-روش پیش بینی انحرافات در نصب و تخصیص رواداری ها
662رواداری ها در ساختمان -قسمت 5-مجموعه مقادیر مورد استفاده برای تعیین رواداری ها
663رواداری ها در ساختمان -قسمت 6-اصول کلی معیار تایید شده- کنترل سازگاری با ویژگی های رواداری ابعادی و کنترل آماری -روش 1
664رواداری ها در ساختمان -قسمت 7-اصول کلی برای معیار های پذیرش -کنترل مطابقت با ویژگیهای رواداری ابعادی و کنترل آماری (روش 2)
665رواداری ها در ساختمان -قسمت 8-بازرسی ابعاد و کنترل کار ساخت
666سنگ های ساختمانی -واژه نامه
667سنگ های ساختمانی -تعیین مقاومت خمشی -روش آزمون
668سنگهای ساختمانی - تعیین مقاومت سایشی در اثر رفت و آمد - با استفاده از دستگاه سایش تیبر – روش آزمون
669ساخت و ساز ساختمان -بیان الزامات کاربران قسمت 3- الزامات آکوستیکی
670سنگ های ساختمانی-سنگ لوح -تعیین جذب آب -روش آزمون
671سنگ های ساختمانی-کوارتزی-ویژگیها
672سنگ های ساختمانی-سر پانتین - ویژگیها
673سنگ های ساختمانی-سنگ لوح -مقاومت در برابر هوازدگی-روش آزمون
674سنگ های ساختمانی - آزمون خمشی سنگ لوح (بارشکست ،ضریب ،گسیختگی ، ضریب کشسانی ) -روش آزمون
675سنگ های ساختمانی - سنگ لوح برای سقف سازی -ویژگیها
676خاک -تعیین هدایت هیدرولیک خاک -روش ازمون
677بتن - مقاومت کششی سطوح بتن و مقاومت مهاری یا کششی در بتن مرمت شده و مواد پوششی -روش کشش مستقیم - روش آزمون
678سنگدانه -سنگدانه سبک جهت استفاده در بتن های عایق -ویژگی ها
679بتن- سامانه قالب عایق بتن برای دیوارهای تخت -ویژگی ها
680شیشه متخلخل ساختمانی جهت عایق کاری حرارتی - ویژگی ها
681ملات ضد اسید-ویژگیها
682آجر ضد اسید -ویژگیها
683کاشی های سرامیکی آنتی باکتریال (خود تمیز شونده ) -ویژگیها
684آجر مجوف از ماسه سنگ -ویژگیها
685اتاقک پیش ساخته بتنی -الزامات
686بلوک بتنی سبک سلولی-ویژگیها
687کنسول سیمانی -ویژگیها
688بلوک های پیش ساخته بتنی نما-ویژگیها
689تدارک در ساختمان سازی-قسمت 2- تنظیم و تالیف اسناد تدارک
690آجر مارنی -ویژگیها
691کاشی های سرامیکی -بسته بندی و نشانه گذاری
692طرح پل های راه و راه آهن در برابر زلزله -آیین نامه
693سنگ های تزیینی و نما-راهنمای اکتشاف
694تدارک در ساختمان سازی-قسمت 4- شرایط استاندارد برای فراخوان اظهار علاقمندی
695آهک-آهک زنده و هیدراته-تعاریف وطبقه بندی
696تدارک در ساختمان سازی-قسمت 7- مشارکت نیروی انسانی و شرکت های بومی در پیمان ها
697سنگ دانه بندی شده -واژه نامه
698تدارک در ساختمان سازی-قسمت 3- شرایط استاندارد مناقصه
699محصولات تزیینی با استفاده از ضایعات کاشی-ویژگیها و روشهای آزمون
700تدارک در ساختمان سازی-قسمت 5- مشارکت شرکت های هدفمند در پیمان ها
701شیشه های تزیینی نقش دار-ویژگیها
702تدارک در ساختمان سازی-قسمت 6- مشارکت شرکای هدفمند در سرمایه گذاری مشترک پیمان ها
703سنگ گرانیت رنگ آمیزی شده -ویژگیها و روشهای آزمون
704تدارک در ساختمان سازی-قسمت 8- مشارکت نیروی انسانی هدفمند در پیمان ها
705مجسمه های گچی-ویژگی ها و روشهای آزمون
706مجسمه های سرامیکی-ویژگیها و روشهای آزمون
707دانه های شیشه ای لوستر -ویژگیها
708مصنوعات سنگی-تعاریف و طبقه بندی
709پایه ی بتنی برای خطوط انتقال نیرو-ویژگیها
710تخریب کننده بتن (کت راک)-الزامات فنی
711قطعات بتنی سبک هبلکس -ویژگیها
712نرده بتنی -ویژگیها
713قطعات بتنی با طرح چوب مورد مصرف در پارک ها-ویژگیها
714قطعات بتنی سبک سیلکس -ویژگیها
715قرنیز بتنی-ویژگیها
716شیشه آلات سرویس های بهداشتی -ویژگیها و روشهای آزمون
717آزمون بتن -قسمت 8- تعیین انقباض و ترکیدگی بتن بر اثر از دست دادن آب در نمونه های آماده شده در کارگاه یا در آزمایشگاه
718قطعات پیش ساخته ساختمانی سفالی - تعاریف و طبقه بندی
719آزمون بتن -قسمت 9- تعیین خزش سیلندرهای بتن در اثر تراکم
720قیرهای طبیعی (معدنی)-ویژگیها و روشهای آزمون
721توالت فرنگی بیده سرخود-تعاریف وطبقه بندی
722دستشویی اتوماتیک -تعاریف و طبقه بندی
723ظروف غذاخوری سنگی-ویژگی ها و روش های آزمون
724چسب سنگ-ویژگیها
725ماسه مورد مصرف در صنایع ریخته گری ویژگیها
726بستر کشت اسفنجی از پشم سرباره-ویژگیها
727سینک ظرف شویی سنگی-ویژگیها
728عملکرد رطوبتی -گرمایی مواد و محصولات ساختمان -تعیین خواص انتقال بخار آب -روش جعبه
729سیمان -سیمان های پوزولانی-روش های آزمون
730ساختمان -نمایش سطوح اجرایی نماهای ساخته شده از اجزا یکسان
731آب اختلاط بتن
732ساختمان -درزگیرها-تعیین نخ شدگی -روش آزمون
733ساختمان -درزگیرها-قسمت 1-تعیین قابلیت روزن رانی درزگیرها
734ساختمان -درزگیرها-قسمت 2-تعیین قابلیت روزن رانی درزگیرها با استفاده از ابزارهای استاندارد شده
735مبانی طراحی سازه ها-ارزیابی سازه های موجود
736ساختمان -هماهنگی مدولار-سطح کف مدولار برای ابعاد قائم
737ساختمان -هماهنگی مدولار-ارتفاع طبقه و ارتفاع اتاق
738ساختمان -هماهنگی مدولار-مجموعه اندازه های مدول های چند گانه ترجیحی برای ابعاد افقی
739ساختمان -هماهنگی مدولار-افرایش های نیمه مدولار
740ساختمان -هماهنگی مدولار-اندازه های هماهنگ برای چارچوب درها-داخلی و خارجی
741درزهای ساختمانی -اصول کلی برای طراحی
742ساختمان -درزگیرها-ویژگیهای زیر لایه های آزمون
743رواداری ها در ساختمان -بیان درستی ابعادی -اصول و واژه نامه
744پلیمر تقویت شده با الیاف (fpr) برای تسلیح بتن-روش های آ‍زمون قسمت 1- میله و رشته های frp
745کارایی حرارتی ساختمانها-انتقال حرارت از طریق زمین-روش های محاسباتی
746پل های حرارتی در سازه های ساختمانی -قابلیت انتقال حرارت خطی-روش های ساده شده و مقادیر پیش فرض
747سنگ های ساختمانی -تعیین جذب آب و وزن مخصوص -روش آزمون
748حلقه سیمانی چاه-ویژگیها
749چسب های کاشی -تعیین قابلیت ترکنندگی -روش آزمون
750بلوک سیمانی توخالی -ویژگیها
751چینی بهداشتی ویژگیها و روشهای آزمون
752ویژگیهای سیمان پرتلند پوزولانی
753روش آزمون تعیین کششی عایق های رطوبتی
754مدلهای حرارتی - بررسی تعادل حرارتی مدارهای اولیه تغذیه شونده با آب یا بخار - اصول و مقررات آزمون
755روش تعیین تاب شن و ماسه در برابر ضربه