مقاومت و پایداری در محل خطوط لوله
RECOMMENDED PRACTICE - VOLUME E: PIPELINES AND RISERS - GROUP E 300: STRENGTH AND IN-PLACE STABILITY OF PIPELINES - RP E305 - ON-BOTTOM STABILITY DESIGN OF SUBMARINE PIPELINES
***
1988/10/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد