فروشگاه شاقول

مرتب سازی براساس :                       
نرم‌افزار گنجینک"ضوابط فنی و اجرایی وزارت نفت" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده بیش از 250 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی وزارت نفت)


30,000 توماننرم‌افزار گنجینک "ضوابط فنی و اجرایی وزارت نیرو- آبفا" شاقول(در برگیرنده بیش از 450 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی وزارت نیرو-آبفا)


35,000 توماننرم‌افزار گنجینک"بخشنامه های سازمان برنامه وبودجه" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 1300 بخشنامه‌ سازمان برنامه و بودجه کشور)


35,000 توماننرم‌افزار گنجینک "نشریات سازمان برنامه وبودجه" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 1000 نشریه‌ سازمان برنامه و بودجه کشور)


35,000 تومان
نرم‌افزار گنجینک"سازمان تامین اجتماعی" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده بیش از 300 قانون و مقرره، بخشنامه‌، آیین‌نامه درمانی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی کشور)


25,000 توماننرم‌افزار گنجینک"سازمان بنادر و دریانوردی" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 100 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی سازمان بنادر و دریانوردی)


20,000 توماننرم‌افزار گنجینک"مقررات ملی ساختمان" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 50 قانون، آيين‌نامه‌، شيوه نامه‌، دستورالعمل‌ و بخشنامه‌های ساختمان)


20,000 توماننرم‌افزار گنجینک"شهرداری" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده بیش از 100 ضابطه، بخشنامه، نشریه‌ و معیار‌های فنی شهرداری تهران)


20,000 تومان
نرم‌افزار گنجینک"بهداشت" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 250 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی وزارت بهداشت)


25,000 تومانافزونه به‌روزرسانی نرم‌افزار گنجینه شاقول - نگارش 96.02


2,000 توماننرم‌افزار گنجینک "سازمان تامین اجتماعی" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده بیش از 300 قانون و مقرره، بخشنامه‌، آیین‌نامه درمانی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی کشور)


25,000 توماننرم‌افزار گنجینک "سازمان بنادر و دریانوردی" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده نزدیک به 100 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی سازمان بنادر و دریانوردی)


20,000 تومان
نرم‌افزار گنجینک "مقررات ملی ساختمان" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده نزدیک به 50 قانون، آيين‌نامه‌، شيوه نامه‌، دستورالعمل‌ و بخشنامه‌های ساختمان)


20,000 توماننرم‌افزار گنجینک "شهرداری" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده بیش از 100 ضابطه، بخشنامه، نشریه‌ و معیار‌های فنی شهرداری تهران)


20,000 توماننرم‌افزار گنجینک "بهداشت" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده نزدیک به 250 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی وزارت بهداشت)


25,000 تومان"نرم افزار گنجینه شاقول"(دربرگیرنده نزدیک به 4000 قانون، ضابطه و مقرره از نظام فنی و اجرایی کشور)


88,000 تومان
برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 96" بر پایه بخشنامه نظارت یکپارچه جدید


15,000 تومانبرنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 95"


5,000 تومانترجمه انگليسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره


20,000 تومانشرایط ‌عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره دو‌زبانه مقابل(فارسی– انگلیسی)


25,000 تومان
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی - نسخه انگلیسی


50,000 تومانچک‌لیست پیوست‌های قراردادهای خانواده BOT


30,000 تومانپرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال(BOT) در حوزه بهداشت و درمان


100,000 تومانقرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی


30,000 تومان
موافقت نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به‌صورت توأم (EP) برای کارهای صنعتی


33,000 تومانشرح خدمات مطالعات امكان‌سنجی پروژه‌های PPP


10,000 تومانواژه‌نامه تخصصی حوزه بهداشت و درمان


15,000 تومانبرنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 96"


5,000 تومان
کتاب "قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری"


23,000 تومانکتاب "مبانی و زیرساخت ها در دانش مدیریت پروژه (هندبوک pmbok)"


5,000 تومانکتاب "مباحثی از روشهای اجرای ساختمان"


12,000 تومانکتاب "شهرداران موفق (1): شهرسازی، تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 100"


22,000 تومان
کتاب "شرحی بر محاسبه تاخیرات پیمانکاران"


7,000 تومانکتاب "شرایط عمومی و خصوصی پیمان"


7,500 تومانکتاب "زرد ساختمان: قراردادهای مشارکت در ساخت (6 تیپ)"


15,000 تومانکتاب "زرد ساختمان: قراردادهای ساختمانی و تأسیساتی 2"


12,000 تومان
کتاب "زرد ساختمان: قراردادهای ساختمانی و تأسیساتی 1 "


12,000 تومانکتاب " زرد ساختمان: قراردادها و قوانین ساخت و ساز"


15,000 تومانکتاب "زرد ساختمان: قراردادهای صنعتی"


15,000 تومانکتاب "زرد ساختمان: قراردادهای عمرانی"


18,000 تومان
کتاب " زرد ساختمان:مناقصات"


8,000 تومانکتاب "رئوس قوانین زیست‌محیطی مهندسی عمران"


9,000 تومانکتاب "روش حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت"


15,000 تومانکتاب "دانستنی های حرفه پیمانکاری"


45,000 تومان
کتاب "تفسیر فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه"


25,000 تومانکتاب "از تجهیز تا برچیده شدن کارگاه"


9,000 تومانکتاب "ارزیابی اقتصادی اثرات توسعه بر محیط زیست"


15,000 تومانکتاب "45 فهرست بها"


25,000 تومان