فروشگاه شاقول

موافقت نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط‌خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات بصورت توأم (EP) برای کارهای صنعتی


33,000 تومانشرح خدمات مطالعات امكان‌سنجي پروژه‌هاي PPP


10,000 تومانترجمه انگليسي شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره


20,000 تومانشرایط‌عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره دو زبانه مقابل (فارسی – انگلیسی)


25,000 تومان
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی - نسخه انگلیسی


50,000 تومانچک‌لیست پیوست‌های قراردادهای خانواده BOT


30,000 تومانپرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال(BOT) در حوزه بهداشت و درمان


100,000 تومانقرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی


30,000 تومان
"نرم افزار گنجینه شاقول"(دربرگیرنده نزدیک به 4000 قانون، ضابطه و مقرره از نظام فنی و اجرایی کشور)88,000 تومانکتاب "45 فهرست بها"25,000 تومانکتاب "ارزیابی اقتصادی اثرات توسعه بر محیط زیست"15,000 تومانکتاب "از تجهیز تا برچیده شدن کارگاه"9,000 تومان
کتاب "تفسیر فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه"25,000 تومانکتاب "دانستنی های حرفه پیمانکاری"45,000 تومانکتاب "روش حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت"15,000 تومانکتاب "رئوس قوانین زیست‌محیطی مهندسی عمران"9,000 تومان
کتاب " زرد ساختمان:مناقصات"8,000 تومانکتاب "زرد ساختمان: قرادادهای عمرانی"18,000 تومانکتاب "زرد ساختمان: قراردادهای صنعتی"15,000 تومانکتاب " زرد ساختمان: قراردادها و قوانین ساخت و ساز"15,000 تومان
کتاب "زرد ساختمان: قرادادهای ساختمانی و تأسیساتی 1 "12,000 تومانکتاب "زرد ساختمان: قرادادهای ساختمانی و تأسیساتی 2"12,000 تومانکتاب "زرد ساختمان: قراردادهای مشارکت در ساخت (6 تیپ)"15,000 تومانکتاب "شرایط عمومی و خصوصی پیمان"7,500 تومان
کتاب "شرحی بر محاسبه تاخیرات پیمانکاران"7,000 تومانکتاب "شهرداران موفق (1): شهرسازی، تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 100"22,000 تومانکتاب "مباحثی از روشهای اجرای ساختمان"12,000 تومانکتاب "مبانی و زیرساخت ها در دانش مدیریت پروژه (هندبوک pmbok)"5,000 تومان