فروشگاه شاقول

مرتب سازی براساس :                       برنامک "تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی"


15,000 تومان


موافقت‌نامه همسان قراردادهای خدمات مشاوره دو‌زبانه مقابل(فارسی– انگلیسی)


5,000 تومان


برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 96" بر پایه بخشنامه نظارت یکپارچه جدید


15,000 تومان


برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 95"


5,000 تومانترجمه انگليسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره


20,000 تومان


شرایط ‌عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره دو‌زبانه مقابل(فارسی– انگلیسی)


25,000 تومان


قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی - نسخه انگلیسی


50,000 تومان


چک‌لیست پیوست‌های قراردادهای خانواده BOT


30,000 تومانپرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال(BOT) در حوزه بهداشت و درمان


100,000 تومان


قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی


30,000 تومان


موافقت نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به‌صورت توأم (EP) برای کارهای صنعتی


33,000 تومان


شرح خدمات مطالعات امكان‌سنجی پروژه‌های PPP


10,000 تومانواژه‌نامه تخصصی حوزه بهداشت و درمان


15,000 تومان


برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 96"


5,000 تومان


نرم‌افزار گنجینک"قوانین و مقررات مالیاتی" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده بیش از 50 ضابطه، قانون و مقرره سازمان امور مالیاتی کشور)


25,000 تومان


نرم‌افزار گنجینک"ضوابط فنی و اجرایی وزارت نفت" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده بیش از 250 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی وزارت نفت)


30,000 توماننرم‌افزار گنجینک "ضوابط فنی و اجرایی وزارت نیرو- آبفا" شاقول(در برگیرنده بیش از 450 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی وزارت نیرو-آبفا)


35,000 تومان


نرم‌افزار گنجینک"بخشنامه های سازمان برنامه وبودجه" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 1300 بخشنامه‌ سازمان برنامه و بودجه کشور)


35,000 تومان


نرم‌افزار گنجینک "نشریات سازمان برنامه وبودجه" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 1000 نشریه‌ سازمان برنامه و بودجه کشور)


35,000 تومان


نرم‌افزار گنجینک"سازمان تامین اجتماعی" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده بیش از 300 قانون و مقرره، بخشنامه‌، آیین‌نامه درمانی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی کشور)


25,000 توماننرم‌افزار گنجینک"سازمان بنادر و دریانوردی" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 100 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی سازمان بنادر و دریانوردی)


20,000 تومان


نرم‌افزار گنجینک"مقررات ملی ساختمان" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 50 قانون، آيين‌نامه‌، شيوه نامه‌، دستورالعمل‌ و بخشنامه‌های ساختمان)


20,000 تومان


نرم‌افزار گنجینک"شهرداری" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده بیش از 100 ضابطه، بخشنامه، نشریه‌ و معیار‌های فنی شهرداری تهران)


20,000 تومان


نرم‌افزار گنجینک"بهداشت" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 250 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی وزارت بهداشت)


25,000 توماننرم‌افزار گنجینک "مالیاتی" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده بیش از 50 بخشنامه‌، قانون‌ و مقرره سازمان امور مالیاتی کشور


25,000 تومان


افزونه به‌روزرسانی نرم‌افزار گنجینه شاقول - نگارش 96.02


2,000 تومان


نرم‌افزار گنجینک "سازمان تامین اجتماعی" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده بیش از 300 قانون و مقرره، بخشنامه‌، آیین‌نامه درمانی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی کشور)


25,000 تومان


نرم‌افزار گنجینک "سازمان بنادر و دریانوردی" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده نزدیک به 100 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی سازمان بنادر و دریانوردی)


20,000 توماننرم‌افزار گنجینک "مقررات ملی ساختمان" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده نزدیک به 50 قانون، آيين‌نامه‌، شيوه نامه‌، دستورالعمل‌ و بخشنامه‌های ساختمان)


20,000 تومان


نرم‌افزار گنجینک "شهرداری" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده بیش از 100 ضابطه، بخشنامه، نشریه‌ و معیار‌های فنی شهرداری تهران)


20,000 تومان


نرم‌افزار گنجینک "بهداشت" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده نزدیک به 250 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی وزارت بهداشت)


25,000 تومان


"نرم افزار گنجینه شاقول"(دربرگیرنده نزدیک به 4000 قانون، ضابطه و مقرره از نظام فنی و اجرایی کشور)


88,000 تومانکتاب "قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری"


23,000 تومان


کتاب "مبانی و زیرساخت ها در دانش مدیریت پروژه (هندبوک pmbok)"


5,000 تومان


کتاب "مباحثی از روشهای اجرای ساختمان"


12,000 تومان


کتاب "شهرداران موفق (1): شهرسازی، تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 100"


22,000 تومانکتاب "شرحی بر محاسبه تاخیرات پیمانکاران"


7,000 تومان


کتاب "شرایط عمومی و خصوصی پیمان"


ناموجود


کتاب "زرد ساختمان: قراردادهای مشارکت در ساخت (6 تیپ)"


15,000 تومان


کتاب "زرد ساختمان: قراردادهای ساختمانی و تأسیساتی 2"


12,000 تومانکتاب "زرد ساختمان: قراردادهای ساختمانی و تأسیساتی 1 "


12,000 تومان


کتاب " زرد ساختمان: قراردادها و قوانین ساخت و ساز"


15,000 تومان


کتاب "زرد ساختمان: قراردادهای صنعتی"


15,000 تومان


کتاب "زرد ساختمان: قراردادهای عمرانی"


18,000 تومانکتاب " زرد ساختمان:مناقصات"


8,000 تومان


کتاب "رئوس قوانین زیست‌محیطی مهندسی عمران"


9,000 تومان


کتاب "روش حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت"


15,000 تومان


کتاب "دانستنی های حرفه پیمانکاری"


45,000 تومانکتاب "تفسیر فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه"


25,000 تومان


کتاب "از تجهیز تا برچیده شدن کارگاه"


ناموجود


کتاب "ارزیابی اقتصادی اثرات توسعه بر محیط زیست"


15,000 تومان


کتاب "45 فهرست بها"


25,000 تومان