فروشگاهمرتب سازی براساس :
برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 97" بر پایه بخشنامه نظارت یکپارچه جدید - نسخه سفارشی


125,000 تومانبرنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 97" بر پایه بخشنامه نظارت یکپارچه جدید


25,000 تومانبرنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی سال 1397" - نسخه سفارشی


80,000 تومانبرنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی سال 1397"


12,000 تومان
بسته فهرست بهای سال 1397


5,000 تومانبسته ضوابط سرمایه‌گذاری به روش "مشارکت عمومی-خصوصی"


100,000 تومانبسته مقالات معتبر خارجی مربوط به مشارکت عمومی-خصوصی


60,000 تومانبسته مقالات داخلی مربوط به مشارکت عمومی-خصوصی


60,000 تومان
بسته منابع راهنمای بانک جهانی برای مشارکت عمومی-خصوصی (2017)


60,000 توماننرم‌افزار گنجینک"ضوابط سرمایه‌گذاری به روش مشارکت عمومی-خصوصی" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده بیش از 240 ضابطه، قانون، مصوبه و آیین نامه در حوزه مشارکت عمومی خصوصی)


180,000 تومانبسته گونه های گوناگون شرح خدمات


17,000 تومانبسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت


5,000 تومان
بسته ضوابط صلاحیت مشاوران


10,000 تومانبسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران


10,000 تومانبسته گونه های گوناگون شرایط عمومی و قراردادهای همسان


5,000 تومانبرنامک "تعیین حق الزحمه بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود"


15,000 تومان
بسته ضوابط سرمایه‌گذاری به روش "مشارکت عمومی-خصوصی" در حوزه حمل و نقل جاده ای


60,000 تومانبسته ضوابط "مشارکت عمومی-خصوصی" در حوزه حمل و نقل هوایی


60,000 تومانبسته ضوابط "مشارکت عمومی-خصوصی" در حوزه بهداشت و درمان


60,000 تومانبسته ضوابط "مشارکت عمومی-خصوصی" در حوزه آب و فاضلاب


60,000 تومان
برنامه اکسل ضوابط آرماتور گذاری


رایگانبرنامه اکسل طراحی تیرهای جعبه ای


رایگانبرنامه اکسل طراحی تیرهای جرثقیل کرین


رایگانبرنامه اکسل طراحی تیرهای تقویت شده از یک جهت


رایگان
برنامه اکسل طراحی تیرها با انتهای آزاد روی فونداسیون الاستیک


رایگانبرنامه اکسل طراحی تیر سردر ورودی


رایگانبرنامه اکسل طراحی تیر بتنی مطابق BS 81101997


رایگانبرنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 96" بر پایه بخشنامه نظارت یکپارچه جدید


15,000 تومان
برنامه اکسل طراحی تیر بتنی مطابق ACI-318-99


رایگانبرنامه اکسل طراحی برشی تیر ورق


رایگانبرنامه اکسل طراحی اتصالات تیر


رایگانبرنامه اکسل طراحی آرماتور خمشی تیرها


رایگان
برنامه اکسل طراحی ( تیر و ستون و بادبند) تحت اکسل


رایگانبرنامه اکسل حل مسائل المان محدود غیر خطی یک بعدی


رایگانبرنامه اکسل حل تایس به روش ترسیمی - مسئله پمپاژ چاه


رایگانبرنامه اکسل جدول تبدیل و محاسبه همه کاره


رایگان
برنامه اکسل جدول اشتال


رایگانبرنامه اکسل جداول محاسبه مشخصات کامل میلگرد


رایگانبرنامه اکسل ترکیبات باری در SAP


رایگانبرنامه اکسل تحلیل جوشکاری سازه


رایگان
برنامه اکسل تحلیل تیرهای مونوریل


رایگانبرنامه اکسل اتصال ساده به همراه دفترچه محاسباتی به روش LRFD


رایگانبرنامه اکسل آنالیز خمیدگی ها در کشش در بادبندهای ضربدری


رایگانبرنامه اکسل آموزش تحلیل ماتریسی سازه ها با استفاده از EXCEL


رایگان
برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 96"


10,000 تومان9,000 تومانبرنامه اکسل آموزش تحلیل عددی دینامیک سازه ها با MATLAB وEXCEL


رایگانبرنامه اکسل بارهای طراحی تیر


رایگانبسته فهرست بهای وزارت نفت سال 1396


5,000 تومان
بسته فهرست بهای وزارت نفت سال 1395


5,000 تومان4,000 توماننرم‌افزار گنجینک "سازمان تامین اجتماعی" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده بیش از 300 قانون و مقرره، بخشنامه‌، آیین‌نامه درمانی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی کشور)


25,000 تومانبسته فهرست بهای وزارت نفت سال 1394


5,000 تومان3,000 توماننرم‌افزار گنجینک "سازمان بنادر و دریانوردی" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده نزدیک به 100 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی سازمان بنادر و دریانوردی)


20,000 تومان
نرم‌افزار گنجینک "مقررات ملی ساختمان" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده نزدیک به 50 قانون، آيين‌نامه‌، شيوه نامه‌، دستورالعمل‌ و بخشنامه‌های ساختمان)


20,000 توماننرم‌افزار گنجینک "شهرداری" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده بیش از 100 ضابطه، بخشنامه، نشریه‌ و معیار‌های فنی شهرداری تهران)


20,000 تومانبرنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 96" - نسخه سفارشی


70,000 تومان56,000 توماننرم‌افزار گنجینک "بهداشت" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده نزدیک به 250 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی وزارت بهداشت)


25,000 تومان
بسته فهرست بهای سال 1394


5,000 تومان3,000 تومانبسته فهرست بهای سال 1396


5,000 تومانبسته فهرست بهای سال 1395


5,000 تومان4,000 تومانبرنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 96" بر پایه بخشنامه نظارت یکپارچه - نسخه سفارشی


115,000 تومان80,500 تومان
شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره- وزارت نفت (فایل متنی - word)


11,000 تومانشرح خدمات عوامل نظارت عالیه و کارگاهی (فایل متنی - word)


25,000 تومانشرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره (فایل متنی - word)


10,000 تومانبرنامک "تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی"


15,000 تومان
موافقت‌نامه همسان قراردادهای خدمات مشاوره دو‌زبانه مقابل(فارسی– انگلیسی)


5,000 توماننرم‌افزار گنجینک "مالیاتی" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده بیش از 50 بخشنامه‌، قانون‌ و مقرره سازمان امور مالیاتی کشور


25,000 تومانبرنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 95"


5,000 تومان4,000 تومانترجمه انگليسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره


20,000 تومان
شرایط ‌عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره دو‌زبانه مقابل(فارسی– انگلیسی)


25,000 تومانقرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی - نسخه انگلیسی


50,000 تومانچک‌لیست پیوست‌های قراردادهای خانواده BOT


30,000 تومانپرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال(BOT) در حوزه بهداشت و درمان


100,000 تومان
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی


30,000 تومانافزونه به‌روزرسانی نرم‌افزار گنجینه شاقول - نگارش 96.02


2,000 تومانموافقت نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به‌صورت توأم (EP) برای کارهای صنعتی


30,000 تومانشرح خدمات مطالعات امكان‌سنجی پروژه‌های PPP


10,000 تومان
واژه‌نامه تخصصی حوزه بهداشت و درمان


20,000 تومانبرنامه اکسل تحلیل و طراحی شمع


رایگانبرنامه اکسل آموزش تحلیل خرپا با استفاده از solver-excel


رایگان"نرم افزار گنجینه شاقول"(دربرگیرنده نزدیک به 4000 قانون، ضابطه و مقرره از نظام فنی و اجرایی کشور)


85,000 تومان
کتاب "45 فهرست بها"


35,000 تومانکتاب "ارزیابی اقتصادی اثرات توسعه بر محیط زیست"


15,000 تومانکتاب "از تجهیز تا برچیده شدن کارگاه"


ناموجودکتاب "تفسیر فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه"


25,000 تومان
کتاب "دانستنی های حرفه پیمانکاری"


55,000 تومانکتاب "روش حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت"


19,000 تومانکتاب "رئوس قوانین زیست‌محیطی مهندسی عمران"


13,000 تومانکتاب " زرد ساختمان:مناقصات"


18,000 تومان
کتاب "زرد ساختمان: قراردادهای عمرانی"


18,000 تومانکتاب "زرد ساختمان: قراردادهای صنعتی"


15,000 تومانکتاب " زرد ساختمان: قراردادها و قوانین ساخت و ساز"


18,000 تومانکتاب "زرد ساختمان: قراردادهای ساختمانی و تأسیساتی 1 "


16,000 تومان
کتاب "زرد ساختمان: قراردادهای ساختمانی و تأسیساتی 2"


16,000 تومانکتاب "زرد ساختمان: قراردادهای مشارکت در ساخت (6 تیپ)"


18,000 تومانکتاب "شرایط عمومی و خصوصی پیمان"


ناموجودکتاب "شرحی بر محاسبه تاخیرات پیمانکاران"


9,500 تومان
کتاب "شهرداران موفق (1): شهرسازی، تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 100"


26,000 تومانکتاب "مباحثی از روشهای اجرای ساختمان"


12,000 تومانکتاب "مبانی و زیرساخت ها در دانش مدیریت پروژه (هندبوک pmbok)"


8,000 توماننرم‌افزار گنجینک"بهداشت" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 250 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی وزارت بهداشت)


25,000 تومان
نرم‌افزار گنجینک"شهرداری" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده بیش از 100 ضابطه، بخشنامه، نشریه‌ و معیار‌های فنی شهرداری تهران)


20,000 توماننرم‌افزار گنجینک"مقررات ملی ساختمان" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 50 قانون، آيين‌نامه‌، شيوه نامه‌، دستورالعمل‌ و بخشنامه‌های ساختمان)


20,000 توماننرم‌افزار گنجینک"سازمان بنادر و دریانوردی" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 100 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی سازمان بنادر و دریانوردی)


20,000 توماننرم‌افزار گنجینک"سازمان تامین اجتماعی" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده بیش از 300 قانون و مقرره، بخشنامه‌، آیین‌نامه درمانی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی کشور)


25,000 تومان
نرم‌افزار گنجینک "نشریات سازمان برنامه وبودجه" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 1000 نشریه‌ سازمان برنامه و بودجه کشور)


35,000 توماننرم‌افزار گنجینک"بخشنامه های سازمان برنامه وبودجه" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 1300 بخشنامه‌ سازمان برنامه و بودجه کشور)


35,000 توماننرم‌افزار گنجینک "ضوابط فنی و اجرایی وزارت نیرو- آبفا" شاقول(در برگیرنده بیش از 450 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی وزارت نیرو-آبفا)


35,000 توماننرم‌افزار گنجینک"ضوابط فنی و اجرایی وزارت نفت" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده بیش از 250 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی وزارت نفت)


30,000 تومان
نرم‌افزار گنجینک"قوانین و مقررات مالیاتی" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده بیش از 50 ضابطه، قانون و مقرره سازمان امور مالیاتی کشور)


25,000 تومان