فروشگاه

مرتب سازی براساس :                       
بسته گونه های گوناگون شرح خدمات


17,000 تومانشرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره- وزارت نفت (فایل متنی - word)


11,000 تومانشرح خدمات عوامل نظارت عالیه و کارگاهی (فایل متنی - word)


25,000 تومانشرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره (فایل متنی - word)


10,000 تومان
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت


5,000 تومانبسته ضوابط صلاحیت مشاوران


10,000 تومانبسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران


10,000 تومانگونه های گوناگون شرایط عمومی و قراردادهای همسان


5,000 تومان
برنامک "تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی"


15,000 تومانموافقت‌نامه همسان قراردادهای خدمات مشاوره دو‌زبانه مقابل(فارسی– انگلیسی)


5,000 تومانبرنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 96" بر پایه بخشنامه نظارت یکپارچه جدید


15,000 تومانبرنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 95"


5,000 تومان4,000 تومان
ترجمه انگليسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره


20,000 تومان15,000 تومانشرایط ‌عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره دو‌زبانه مقابل(فارسی– انگلیسی)


25,000 تومان22,500 تومانقرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی - نسخه انگلیسی


50,000 تومان40,000 تومانچک‌لیست پیوست‌های قراردادهای خانواده BOT


30,000 تومان24,000 تومان
پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال(BOT) در حوزه بهداشت و درمان


100,000 تومان80,000 تومانقرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی


30,000 تومان28,500 تومانموافقت نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به‌صورت توأم (EP) برای کارهای صنعتی


30,000 تومان25,500 تومانشرح خدمات مطالعات امكان‌سنجی پروژه‌های PPP


10,000 تومان
واژه‌نامه تخصصی حوزه بهداشت و درمان


15,000 تومان10,500 تومانبرنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 96"


5,000 توماننرم‌افزار گنجینک"قوانین و مقررات مالیاتی" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده بیش از 50 ضابطه، قانون و مقرره سازمان امور مالیاتی کشور)


25,000 توماننرم‌افزار گنجینک"ضوابط فنی و اجرایی وزارت نفت" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده بیش از 250 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی وزارت نفت)


30,000 تومان
نرم‌افزار گنجینک "ضوابط فنی و اجرایی وزارت نیرو- آبفا" شاقول(در برگیرنده بیش از 450 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی وزارت نیرو-آبفا)


35,000 توماننرم‌افزار گنجینک"بخشنامه های سازمان برنامه وبودجه" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 1300 بخشنامه‌ سازمان برنامه و بودجه کشور)


35,000 توماننرم‌افزار گنجینک "نشریات سازمان برنامه وبودجه" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 1000 نشریه‌ سازمان برنامه و بودجه کشور)


35,000 توماننرم‌افزار گنجینک"سازمان تامین اجتماعی" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده بیش از 300 قانون و مقرره، بخشنامه‌، آیین‌نامه درمانی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی کشور)


25,000 تومان
نرم‌افزار گنجینک"سازمان بنادر و دریانوردی" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 100 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی سازمان بنادر و دریانوردی)


20,000 توماننرم‌افزار گنجینک"مقررات ملی ساختمان" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 50 قانون، آيين‌نامه‌، شيوه نامه‌، دستورالعمل‌ و بخشنامه‌های ساختمان)


20,000 توماننرم‌افزار گنجینک"شهرداری" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده بیش از 100 ضابطه، بخشنامه، نشریه‌ و معیار‌های فنی شهرداری تهران)


20,000 توماننرم‌افزار گنجینک"بهداشت" شاقول(نسخه فیزیکی – در برگیرنده نزدیک به 250 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی وزارت بهداشت)


25,000 تومان
نرم‌افزار گنجینک "مالیاتی" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده بیش از 50 بخشنامه‌، قانون‌ و مقرره سازمان امور مالیاتی کشور


25,000 تومانافزونه به‌روزرسانی نرم‌افزار گنجینه شاقول - نگارش 96.02


2,000 توماننرم‌افزار گنجینک "سازمان تامین اجتماعی" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده بیش از 300 قانون و مقرره، بخشنامه‌، آیین‌نامه درمانی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی کشور)


25,000 توماننرم‌افزار گنجینک "سازمان بنادر و دریانوردی" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده نزدیک به 100 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی سازمان بنادر و دریانوردی)


20,000 تومان
نرم‌افزار گنجینک "مقررات ملی ساختمان" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده نزدیک به 50 قانون، آيين‌نامه‌، شيوه نامه‌، دستورالعمل‌ و بخشنامه‌های ساختمان)


20,000 توماننرم‌افزار گنجینک "شهرداری" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده بیش از 100 ضابطه، بخشنامه، نشریه‌ و معیار‌های فنی شهرداری تهران)


20,000 توماننرم‌افزار گنجینک "بهداشت" شاقول(نسخه قابل دانلود – در برگیرنده نزدیک به 250 ضابطه، بخشنامه‌، نشریه‌ و معیار‌های فنی وزارت بهداشت)


25,000 تومان"نرم افزار گنجینه شاقول"(دربرگیرنده نزدیک به 4000 قانون، ضابطه و مقرره از نظام فنی و اجرایی کشور)


88,000 تومان
کتاب "مبانی و زیرساخت ها در دانش مدیریت پروژه (هندبوک pmbok)"


5,000 تومانکتاب "مباحثی از روشهای اجرای ساختمان"


12,000 تومانکتاب "شهرداران موفق (1): شهرسازی، تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 100"


22,000 تومانکتاب "شرحی بر محاسبه تاخیرات پیمانکاران"


7,000 تومان
کتاب "شرایط عمومی و خصوصی پیمان"


ناموجودکتاب "زرد ساختمان: قراردادهای مشارکت در ساخت (6 تیپ)"


18,000 تومانکتاب "زرد ساختمان: قراردادهای ساختمانی و تأسیساتی 2"


16,000 تومانکتاب "زرد ساختمان: قراردادهای ساختمانی و تأسیساتی 1 "


16,000 تومان
کتاب " زرد ساختمان: قراردادها و قوانین ساخت و ساز"


15,000 تومانکتاب "زرد ساختمان: قراردادهای صنعتی"


15,000 تومانکتاب "زرد ساختمان: قراردادهای عمرانی"


18,000 تومانکتاب " زرد ساختمان:مناقصات"


8,000 تومان
کتاب "رئوس قوانین زیست‌محیطی مهندسی عمران"


10,000 تومانکتاب "روش حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت"


15,000 تومانکتاب "دانستنی های حرفه پیمانکاری"


45,000 تومانکتاب "تفسیر فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه"


25,000 تومان
کتاب "از تجهیز تا برچیده شدن کارگاه"


ناموجودکتاب "ارزیابی اقتصادی اثرات توسعه بر محیط زیست"


15,000 تومانکتاب "45 فهرست بها"


3,500 تومان