شرایط ‌عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره دو‌زبانه مقابل(فارسی– انگلیسی)
25,000 تومان

اين نوشتار در برگيرنده نزديك به پانزده هزار واژه ‌است كه در آن، شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت دوزبانه مقابل فارسي - انگليسي ترجمه شده و در قالب فايل متني (word) ارائه گرديده است.
0/38 مگابایت
محصولات مرتبط