شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره- وزارت نفت (فایل متنی - word)
11,000 تومان

این فایل دربرگیرنده فایل متنی شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره صنعت نفت است که مطابق با نشریه 029 آماده و تایپ شده است که در هنگام تنظیم قراردادهای مشاوره با مجموعه های وزارت نفت می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.
0.03 مگابایت
محصولات مرتبط