پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال(BOT) در حوزه بهداشت و درمان (نسخه قابل دانلود)
100,000 تومان

شامل 90 پرسش کلیدی پیش نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه گذاری،ساخت،بهره برداری و نتقال(BOT) در حوزه بهداشت و درمان
0/51 مگابایت
محصولات مرتبط