شرح خدمات مطالعات امكان‌سنجی پروژه‌های PPP (نسخه قابل دانلود)
10,000 تومان

"شرح خدمات مطالعات امكان‌سنجي پروژه‌هايPPP" بر پايه راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح نشريه شماره 3122 سازمان برنامه و بودجه در 11 (يازده) صفحه و بيش از 2400 واژه تهيه شده است تا مبناي انجام مطالعات توجيه فني و مالي پروژه‌هاي مشاركت عمومي-خصوصي از ديدگاه سرمايه‌گذار باشد. مطالعات امكان‌سنجي يكي از عوامل پيشبرد و موفقيت اين گونه پروژه‌ها است كه انجام ندادن/انجام نادرست آن ابهامات و ريسك‌هاي متنوع و پيچيده‌اي را فرا روي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي قرار مي‌دهد و نهايتا عدم موفقيت پروژه در مراحل مختلف چرخه حيات پروژه و يا در بهترين حالت، بالا رفتن هزينه‌ كل پروژه براي بخش عمومي را در پي دارد.
عناوين اصلي اين سند عبارت است از: مقدمه، تعريف پروژه، مطالعات توجيهي فني و مالي، گام‌هاي مطالعات توجيهي، بررسي نياز/تقاضا، بررسي فني، برآورد هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري پروژه، برآورد هزينه‌هاي بهره‌برداري پروژه، براورد مقدار فروش/عرضه محصولات پروژه و تحليل مالي پروژه.
در ابتداي اين سند مي‌خوانيم: شناسايي رئوس مطالب كلي كه در تدوين مطالعات توجيهي/امكان‌سنجي پروژه‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد، منوط به آگاهي از تعريف "پروژه" و الزام‌هاي ناشي از آن است. از اين رو، نخست، پروژه تعريف مي‌شود و سپس، نوع پروژه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در پي آن، مفهوم "مطالعات توجيه فني و مالي" و دليل انجام آن مشخص مي‌شود. آنگاه، مراحل تكامل پروژه كه شامل مرحله شناسايي، مرحله مطالعه مقدماتي و مرحله مطالعه توجيهي تفصيلي است، مورد بحث قرار مي‌گيرد. سرانجام، رئوس مطالبي كه براي تدوين و تاليف مطالعات توجيهي پروژه‌ بايد مورد ملاحظه قرار گيرد، مطرح مي‌شود.
0/38 مگابایت
محصولات مرتبط