برنامک "قالب هوشمند تنظیم صورتحساب نظارت یکپارچه (پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا)سال 1401"

برنامک "قالب هوشمند تنظیم صورتحساب نظارت یکپارچه 
(پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا)سال 1401"
250,000 تومان
خرید

بر پايه دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت سال 1401 سازمان برنامه و بودجه به شماره 190111/1401

0.2 مگابایت
محصولات مرتبط