بسته نظارت سال 1402

بسته نظارت سال 1402
980,000
343000 تخفیف
637,000 تومان
خرید

در برگیرنده :
⦁ قالب هوشمند برآورد نظارت یکپارچه (پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا)
⦁ قالب هوشمند تنظیم صورتحساب نظارت یکپارچه (پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا)
⦁ قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 1402

⦁ بر پايه دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت سال 1402 سازمان برنامه و بودجه به شماره 114660/1402

0.5 مگابایت
محصولات مرتبط