قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 1401

قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 1401
175,000 تومان
خرید

بر پايه دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1400 سازمان برنامه و بودجه و اصلاحات بخشنامه سال 1401

0.1 مگابایت
محصولات مرتبط