برنامک برآورد حق‌الزحمه مهندسان مشاور به روش نفر ماه سال 1400

برنامک برآورد حق‌الزحمه 
مهندسان مشاور به روش نفر ماه سال 1400
75,000 تومان
خرید

مهندسان مشاور می‌توانند با بهره از این برنامک، حق‌الزحمه انجام مطالعات و طراحی‌های پروژه‌های خود را در حوزه‌های گوناگون برآورد کرده و با توجه به آن در مناقصات شرکت و حق‌الزحمه پیشنهادی خود را اعلام نمایند. بدیهی است این برنامک برای برآورد کارفرمایان گرامی نیز بسیار مفید است.

0.2 مگابایت
محصولات مرتبط