برنامک "قالب هوشمند تنظیم صورتحساب نظارت یکپارچه" (پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا)سال 1402

برنامک "قالب هوشمند تنظیم صورتحساب نظارت یکپارچه" (پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا)سال 1402
525,000 تومان
خرید

بر پايه دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت سال 1402 سازمان برنامه و بودجه به شماره 1402/114660

0.2 مگابایت
محصولات مرتبط