طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز
عنوان انگلیسی نشریه: Health Buildings Design 11 Guidelines for Design of Mechanical Services of Open Heart Surgery Unit- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/22494
287-11
1388/03/10
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد