آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
مصوب هیات وزیران
48764/ت 52086ه‍
1394/04/02
متن ضابطه

شماره ابلاغ: 48764/ت 52086 هـ

تاریخ ابلاغ: 1394/4/2

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

 

هیئت‌وزیران در جلسه 1394/4/14 به پیشنهاد شماره 49100 مورخ 1394/4/1 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393-

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- طرح: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها.

ب- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالانه کل کشور و دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها.

ج- خیرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که با استفاده که از منابع غیردولتی، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرح‌ها و تحویل و اهدای آن‌ها به دستگاه اجرایی می‌نمایند.

د- بانک عامل: بانک‌ها یا مؤسسات  اعتباری که به‌موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس‌شده و تحت نظارت آن بانک می‌باشند.

 

ماده 2- دستگاه اجرایی برای آگاهی خیرین و جمع‌آوری پیشنهادهای آنان و تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از ساز و کار این آیین‌نامه تا پایان شهریورماه هرسال از طریق جراید کثیرالانتشار، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و نهادهای مربوط به خیرین، مشخصات آن دسته از طرح‌های خود را که امکان مشارکت خیرین در آن وجود دارد، اطلاع‌رسانی می‌نماید.

تبصره- دستگاه اجرایی باید در معرفی طرح‌های خود، مشخصات آن‌ها شامل عنوان، حجم، عملیات، مکان اجرا و اعتبار موردنیاز برای اجرا را اعلام نماید.


ماده ۳- درصورتی‌که خيرين متقاضي برخورداري از منابع دستگاه اجرايي براي سود و كارمزد تسهيلات اعطايي براي اجراي طرح‌ها باشند، تقاضاي خود را به‌صورت كتبي به دستگاه اجرايي مربوط اعلام می‌نمایند و دستگاه اجرايي موظف است ظرف بيست روز نسبت به بررسي پيشنهادها و اعلام نتيجه اقدام نمايد.

 

ماده ۴- دستگاه اجرايي موظف است پيشنهادهاي پذیرفته‌شده را با هماهنگي خيرين به بانك عامل معرفي نمايد.

 

ماده ۵- بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط خيرين تضمين می‌شود.

 

ماده ۶- سود و كارمزد تسهيلات اعطايي با استفاده از تمام يا بخشي از اعتبارات طرح توسط دستگاه اجرايي قابل تأمين و پرداخت است.

تبصره- بازپرداخت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي بر اساس قرارداد بين دستگاه اجرايي، بانك عامل و خيرين تا زمان خاتمه طرح، از محل اعتبارات همان طرح صورت می‌گیرد و باقی‌مانده براي سال‌های پس از خاتمه طرح از محل رديف اعتباري مشخصي كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور در لوايح بودجه سنواتي پیش‌بینی می‌شود، تأمين می‌شود.

 

ماده ۷- بانك عامل تسهيلات اعطايي را متناسب با تأييد پيشرفت طرح‌ها به‌تدریج توسط بالاترين مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرايي به پيمانكاران طرح‌ها پرداخت می‌نماید.

 

ماده ۸- دستگاه اجرايي موظف است تسهيلات اعطايي را به‌عنوان ساير منابع در موافقت‌نامه طرح ذی‌ربط نمايد. تسهيلات دريافتي در صورتحساب اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرايي در قالب ساير منابع اعمال حساب می‌شود.

 

ماده ۹- دستگاه اجرايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات تا پايان سال مالي گزارش عملكرد مصارف موضوع اين آیین‌نامه را به تفكيك طرح‌هاي ملي يا استاني حسب مورد به سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور و استانداري مربوط ارائه نمايد.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رئیس‌جمهور

 

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد