شرح خدمات مطالعات امكان‌سنجی پروژه‌های PPP (نسخه قابل دانلود)

شرح خدمات مطالعات امكان‌سنجی پروژه‌های PPP (نسخه قابل دانلود)
25,000 تومان
خرید

"شرح خدمات مطالعات امكان‌سنجي پروژه‌هايPPP" بر پايه راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح نشريه شماره 3122 سازمان برنامه و بودجه در 11 (يازده) صفحه و بيش از 2400 واژه تهيه شده است تا مبناي انجام مطالعات توجيه فني و مالي پروژه‌هاي مشاركت عمومي-خصوصي از ديدگاه سرمايه‌گذار باشد. مطالعات امكان‌سنجي يكي از عوامل پيشبرد و موفقيت اين گونه پروژه‌ها است كه انجام ندادن/انجام نادرست آن ابهامات و ريسك‌هاي متنوع و پيچيده‌اي را فرا روي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي قرار مي‌دهد و نهايتا عدم موفقيت پروژه در مراحل مختلف چرخه حيات پروژه و يا در بهترين حالت، بالا رفتن هزينه‌ كل پروژه براي بخش عمومي را در پي دارد.
عناوين اصلي اين سند عبارت است از: مقدمه، تعريف پروژه، مطالعات توجيهي فني و مالي، گام‌هاي مطالعات توجيهي، بررسي نياز/تقاضا، بررسي فني، برآورد هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري پروژه، برآورد هزينه‌هاي بهره‌برداري پروژه، براورد مقدار فروش/عرضه محصولات پروژه و تحليل مالي پروژه.
در ابتداي اين سند مي‌خوانيم: شناسايي رئوس مطالب كلي كه در تدوين مطالعات توجيهي/امكان‌سنجي پروژه‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد، منوط به آگاهي از تعريف "پروژه" و الزام‌هاي ناشي از آن است. از اين رو، نخست، پروژه تعريف مي‌شود و سپس، نوع پروژه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در پي آن، مفهوم "مطالعات توجيه فني و مالي" و دليل انجام آن مشخص مي‌شود. آنگاه، مراحل تكامل پروژه كه شامل مرحله شناسايي، مرحله مطالعه مقدماتي و مرحله مطالعه توجيهي تفصيلي است، مورد بحث قرار مي‌گيرد. سرانجام، رئوس مطالبي كه براي تدوين و تاليف مطالعات توجيهي پروژه‌ بايد مورد ملاحظه قرار گيرد، مطرح مي‌شود.

0/38 مگابایت
محصولات مرتبط