بسته گونه های گوناگون شرح خدمات (نسخه قابل دانلود)

بسته گونه های گوناگون شرح خدمات (نسخه قابل دانلود)
33,000 تومان
خرید

شاقول کوشش دارد با گردآوری بسته‌های موضوعی و تخصصی موجود در سازمان‌ها و ارگان‌های گوناگون (نظام فنی و اجرایی کشور، نفت، شهرداری، مقررات ملی ساختمان، وزارت نیرو، سازمان بنادر و دریانوردی و ...) کاربران خود را در دسترسی هرچه ساده‌تر به ضوابط و مطالب دلخواه خود، یاری کند. بسته «گونه‌های گوناگون شرح خدمات » یکی از این بسته‌ها است که دربرگیرنده 56 نوع شرح خدمات همسان است که می تواند در ارائه پیشنهاد یا تنظیم قراردادها مورد استفاده قرار گیرد.
به دلیل بزرگ بودن اندازه، فایل خریداری شده تنها از طریق لینک ارائه شده قابل دریافت بوده و ایمیل نخواهد شد.

دربرگیرنده ی :
پیش‌نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
پیش‌نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح‌های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
پیش‌نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح‌های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها {شرح خدمات همسان شماره 12}
خاک -شرح خدمات مطالعات خاک‌شناسی راهنما
دستورالعمل ارجاع کار و انتخاب واحدهای مهندسی ارزش و شرح خدمات آن در طرح‌های صنعت نفت
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
راهنمای پذیرش (Commissioning) تأسیسات مکانیکی ساختمان (تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه متبوع) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
راهنمای راهبری و نگهداری تأسیسات مکانیکی ساختمان (تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
شرح خدمات- اکتشاف نفت و گاز
شرح خدمات انجام مطالعه نقطه پر تصادف راه‌ها
شرح خدمات تهیه طرح‌های ایستگاه‌های افزایش فشار گاز و مواد نفتی
شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی-اجتماعی سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار (در سه سطح الف-ب-پ)
شرح خدمات مدیریت طرح
شرح خدمات مرحله اول و دوم مطالعات کارهای معماری {شرح خدمات همسان شماره 3}
شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری- نشریه شماره 396
شرح خدمات مشاور طرح‌های خطوط لوله انتقال نفت و گاز و تأسیسات افزایش و کاهش فشار مرحله امکان‌سنجی
شرح خدمات مشاوره برای مطالعات زیرسازی راه‌آهن
شرح خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی نظام بهره‌برداری مناسب آب کشاورزی
شرح خدمات مطالعات برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تفصیلی - اجرایی جنگلداری جنگل‌های شمال کشور
شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداری
شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه
شرح خدمات مطالعات جامع حمل‌ونقل شهری و حومه
شرح خدمات مطالعات خاکشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی)- نشریه شماره 425
شرح خدمات مطالعات راه اصلی
شرح خدمات مطالعات مراحل مختلف طرح‌های آبیاری و زهکشی
شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح‌های آبیاری و زهکشی
شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح‌های آبیاری و زهکشی
شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)- (تجدیدنظر اول)
شرح خدمات مهندسی نظارت بر اجرای سامانه‌های آبیاری و زهکشی
شرح خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌های آبیاری و زهکشی
شرح خدمات نظارت بر ساختمان راه اصلی
شرح خدمات نظارت پل
شرح خدمات نظارت راه فرعی
شرح خدمات نقشه‌برداری
شرح خدمات همسان مدیریت طرح
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
شرح خدمات و روش محاسبه حق‌الزحمه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طرح‌های فاضلاب شهری
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح‌های غیر صنعتی
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح‌های غیر صنعتی)
شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح‌های غیر صنعتی
فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه کاریزهای کشور
فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها
قرارداد تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
قرارداد خدمات مهندس مشاور برای مطالعات مراحل اول و دوم تونل
قرارداد خدمات مهندس مشاور برای مطالعات مراحل اول و دوم راهه‌ای فرعی
قرارداد و شرح خدمات مطالعات ژئوفیزیک

211 مگابایت
محصولات مرتبط