شرح خدمات مهندسی ارزش در برنامه‌ریزی و پایش و ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌ها

شرح خدمات مهندسی ارزش در برنامه‌ریزی
 و پایش و ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌ها
5,000 تومان
خرید

فایل متنی بخشنامه شماره 99/126569 با موضوع شرح خدمات مهندسی ارزش در برنامه‌ریزی و پایش و ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌ها مورخ 1399/03/21

0.7 مگابایت
محصولات مرتبط