دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک

دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
40,000 تومان
خرید

دستورالعمل شرح خدمات و تعيين حق‌الزحمه مطالعات ژئوفيزيک، سال 1399
بر پایه ضابطه سازمان برنامه‌وبودجه کشور
بخشنامه 99/142015به دستگاه‌های اجرايي مهندسان مشاور

0.15 مگابایت
محصولات مرتبط