گنجینه منابع راهنمای بانک جهانی برای مشارکت عمومی-خصوصی (2017)


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 Guidance on PPP Contractual Provision دانلود رایگان بخشنامه
2 Procuring Infrastructure Public-Private Partnerships Report (benchmarking) 2018 دانلود رایگان بخشنامه
3 Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement Benchmarking PPP Procurement دانلود رایگان بخشنامه
4 PPP CCSA WBGGuarantees Final دانلود رایگان بخشنامه
5 Flanagan, Joe, and Paul Nicholls. 2007. Public Sector Business Cases using the Five Case Model: A toolkit. Westchester, Illinois: Healthcare Financial Management Association. دانلود رایگان بخشنامه
6 WB. 2007a. Port Reform Toolkit. 2nd ed. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
7 UY. 2011. Ley Nº 18.786: Contratos de Participación Público-Privada para la Realización de Obras de Infraestructura y Prestación de Servicios Conexos. Montevideo: Gobierno de la República Oriental del Uruguay, Poder Legislativo. دانلود رایگان بخشنامه
8 IT. 2006. Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Rome: Presidente della Repubblica. دانلود رایگان بخشنامه
9 ZA. 1999a. Policy of the South African National Roads Agency in Respect of Unsolicited Proposals. Pretoria: The South African National Roads Agency. دانلود رایگان بخشنامه
10 UNCITRAL. 2001. Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects. Vienna: United Nations Commission on International Trade Law. دانلود رایگان بخشنامه
11 PPIAF. 2014. Unsolicited Proposals—An Exception to Public Initiation of Infrastructure PPPs: An Analysis of Global Trends and Lessons Learned. Washington, DC: Public-Private Infrastructure Advisory Facility. دانلود رایگان بخشنامه
12 WB. 2017d. Guidelines for the Development of a Policy for Managing Unsolicited Proposals in Infrastructure Projects. Washington, DC: World Bank and Public- Private Infrastructure Advisory Facility. دانلود رایگان بخشنامه
13 Overly, Megan Shepston. 2010. “When Private Stakeholders Fail: Adapting Expropriation Challenges in Transnational Tribunals to New Governance Theories.” Ohio State University Law Journal 71 (2). دانلود رایگان بخشنامه
14 UK. Benchmarking and Market Testing in NHS PFI projects: Code of Best Practice. London: National Health Service. دانلود رایگان بخشنامه
15 UNESCAP. 2011. A Guidebook on Public-Private Partnership in Infrastructure. Bangkok: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. دانلود رایگان بخشنامه
16 Quick, Roger. 2003. “Long-Term Ties: Managing PPP contracts.” Public Infrastructure Bulletin 1 (2). دانلود رایگان بخشنامه
17 NAO. 2001. Managing the Relationship, to Secure Successful Partnership in PFI Projects. Report by the Comptroller and Auditor General HC 375. London: National Audit Office. دانلود رایگان بخشنامه
18 IN. 2012. Institutional Mechanism for Monitoring of PPP Projects: Guidelines. New Delhi: Government of India, Planning Commission. دانلود رایگان بخشنامه
19 VIC. 2003. Partnerships Victoria Guidance Material: Contract Management Guide. Melbourne, Australia: State of Victoria, Partnerships Victoria. دانلود رایگان بخشنامه
20 VIC. 2001. Practitioners’ Guide. Melbourne, Australia: Victorian Department of Treasury and Finance, Partnerships Victoria. دانلود رایگان بخشنامه
21 IN. 2014c. Model Request for Proposals (RFP): Selection of Technical Consultant. New Delhi: Government of India. دانلود رایگان بخشنامه
22 IN. 2014a. Public-Private Partnership Model RFP Document. New Delhi: Government of India, Planning Commission. دانلود رایگان بخشنامه
23 CO. 2007. Ley 1150 de 2007. Bogotá: Congreso de Colombia. دانلود رایگان بخشنامه
24 CO. 1993. Ley 80 de 1993. Bogotá: Congreso de Colombia. دانلود رایگان بخشنامه
25 WB. 2006c. Procurement of works and services under output-and performancebased road contracts and sample specifications. Sample bidding documents.Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
26 IN. 2014b. Public-Private Partnership Request for Qualification: Model RFQ Document. New Delhi: Government of India, Planning Commission. دانلود رایگان بخشنامه
27 AU. 2015. National Public Private Partnership Guidelines - Volume 2: Practitioners’ Guide. Canberra: Commonwealth of Australia. دانلود رایگان بخشنامه
28 MX. 2014. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Mexico City: Gobierno de México, Cámara de Diputados. دانلود رایگان بخشنامه
29 IN. 2007. Panel of Transaction Advisors for PPP Projects: A Guide for Use of the Panel. New Delhi: Government of India, Ministry of Finance. دانلود رایگان بخشنامه
30 EG. 2011. Executive Regulation of Law No. 67 of 2010, Issued through Prime Minister Decree No. 238 of 2011. Cairo: Government of Egypt. دانلود رایگان بخشنامه
31 Dumol, Mark. 2000. The Manila Water Concession: A key government official’s diary of the world’s largest water privatization. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
32 WB. 2011c. Guidelines Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
33 KPMG. 2010. PPP Procurement: Review of Barriers to Competition and Efficiency in the Procurement of PPP Projects. Sydney: KPMG Australia. دانلود رایگان بخشنامه
34 UK. 2008. Competitive Dialogue in 2008: OGC/HMT joint guidance on using the procedure. London: UK Government, HM Treasury. دانلود رایگان بخشنامه
35 EBRD. 2007. Law in Transition 2007: Public-private partnerships and legal reform in Russia. London: European Bank for Reconstruction and Development. دانلود رایگان بخشنامه
36 Jadresic, Alejandro. 2007. “Expert Panels in Regulation of Infrastructure in Chile.” Working Paper No. 2. Washington, DC: Public-Private Infrastructure Advisory Facility. دانلود رایگان بخشنامه
37 US. 2011. Key Performance Indicators in Public-Private Partnerships: A State-ofthe-Practice Report. Washington, DC: United States Government, Department of Transportation, Federal Highway Administration. دانلود رایگان بخشنامه
38 SCT. 2004. Output Specification – Building our Future: Scotland’s School Estate. Edinburgh: Scottish Executive. دانلود رایگان بخشنامه
39 4ps. 2005. 4ps Review of Operational PFI and PPP Projects. London: Public- Private Partnerships Programme. دانلود رایگان بخشنامه
40 Kerf, Michael, R. David Gray, Timothy Irwin, Celine Levesque, Robert R. Taylor, and Michael Klein. 1998. “Concessions for Infrastructure: A guide to their design and award.” World Bank Technical Paper No. 399. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
41 UK. 2007. Standardization of PFI Contracts: Version 4. London: UK Government, HM Treasury. دانلود رایگان بخشنامه
42 HK. 2007. Serving the Community By Using the Private Sector: A User Guide to Contract Management. Hong Kong, China: Efficiency Unit. دانلود رایگان بخشنامه
43 Toro Cepeda, Julio. 2009. Experiencia Chilena en Concesiones y Asociaciones Público-Privadas para el desarrollo de Infraestructura y la Provisión de Servicios Públicos: Informe Final. Research for Programa para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados Mexicanos (PIAPPEM). Santiago, Chile. دانلود رایگان بخشنامه
44 PPIAF. 2006. Approaches to Private Sector Participation in Water Services: A Toolkit. Washington, DC: Public-Private Infrastructure Advisory Facility. دانلود رایگان بخشنامه
45 Ng, A., and Martin Loosemore. 2006. “Risk allocation in the private provision of public infrastructure.” International Journal of Project Management 25(1) 66-76. دانلود رایگان بخشنامه
46 VIC. 2015. Victorian Government Risk Management Framework. Melbourne, Australia: Victorian Government, Secretary Department of Treasury and Finance. دانلود رایگان بخشنامه
47 ADB. 2002. Handbook for Integrating Risk Analysis in the Economic Analysis of Projects. Manila: Asian Development Bank. دانلود رایگان بخشنامه
48 ADB. 1999. Handbook for Economic Analysis of Water Supply Projects. Manila: Asian Development Bank. دانلود رایگان بخشنامه
49 WB. 1998. Handbook on Economic Analysis of Investment Operations. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
50 EC. Evalsed Sourcebook: Method and Techniques. Brussels: European Commission. دانلود رایگان بخشنامه
51 UK. 2011a. The Green Book: Appraisal and Evaluation in Central Government.London: UK Government, HM Treasury. دانلود رایگان بخشنامه
52 CL. n.d. Metodología General de Preparación y Evaluación de Proyectos. Santiago: Gobierno de Chile, Ministerio de Planificación. دانلود رایگان بخشنامه
53 CO. 2006. Metodología general ajustada para la identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión. Bogotá: Gobierno de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. دانلود رایگان بخشنامه
54 EC. 2001a. Guidance on Environmental Impact Assessment: EIS Review. Luxembourg: European Commission. دانلود رایگان بخشنامه
55 EC. 2001b. Guidance on Environmental Impact Assessment: Scoping. Luxembourg: European Commission. دانلود رایگان بخشنامه
56 EC. 2001c. Guidance on Environmental Impact Assessment: Screening. Luxembourg: European Commission. دانلود رایگان بخشنامه
57 IFC. 2012. Performance Standards on Environmental and Social Sustainability. Washington, DC: International Finance Corporation. دانلود رایگان بخشنامه
58 AIIB. 2016. Environmental and Social Framework. Beijing: Asian Infrastructure Investment Bank. دانلود رایگان بخشنامه
59 CL 2015. Informe de Pasivos Contingentes 2015. Santiago: Gobierno de Chile, Dirección de Presupuestos. دانلود رایگان بخشنامه
60 CO. 2012b. Obligaciones Contingentes: Metodologías del caso colombiano. Bogotá: Gobierno de Colombia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. دانلود رایگان بخشنامه
61 EPEC. 2011a. State Guarantees in PPPs: A guide to better evaluation, design, implementation, and management. Luxembourg: European Investment Bank, European PPP Expertise Centre. دانلود رایگان بخشنامه
62 Irwin, Timothy C. 2003. “Public Money for Private Infrastructure: Deciding When to Offer Guarantees, Output-Based Subsidies, and Other Fiscal Support.” Working Paper No. 10. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
63 EPEC. 2011c. The Non-Financial Benefits of PPPs: A Review of Concepts and Methodology. Luxembourg: European Investment Bank, European PPP Expertise Centre. دانلود رایگان بخشنامه
64 Gray, Stephen, Jason Hall, and Grant Pollard. 2010. The public private partnership paradox. Brisbane, Australia: University of Queensland. دانلود رایگان بخشنامه
65 Grimsey, Darrin, and Mervyn K. Lewis. 2004. “Discount debates: Rates, risk, uncertainty and value for money in PPPs.” Public Infrastructure Bulletin 1(3). دانلود رایگان بخشنامه
66 Shugart, Chris. 2006. Quantitative Methods for the Preparation, Appraisal, and Management of PPI projects in Sub-Saharan Africa. Midrand, South Africa: NEPAD. دانلود رایگان بخشنامه
67 CO. 2010. Nota Técnica: Comparador público-privado para la selección de proyectos APP (Borrador para Discusion). Bogotá: Gobierno de Colombia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. دانلود رایگان بخشنامه
68 AU. 2008a. National Public Private Partnership Guidelines - Volume 4: Public Sector Comparator Guidance. Canberra: Commonwealth of Australia. دانلود رایگان بخشنامه
69 Leigland, James, and Chris Shugart. 2006. “Is the public sector comparator right for developing countries? Appraising public-private projects in infrastructure.” Gridlines Note No. 4. Washington, DC: Public-Private Infrastructure Advisory Facility. دانلود رایگان بخشنامه
70 UK. 2011b. Quantitative assessment: User Guide. London: UK Government, HM Treasury. دانلود رایگان بخشنامه
71 SG. 2012. Public Private Partnership Handbook. Version 2. Singapore: Government of Singapore, Ministry of Finance. دانلود رایگان بخشنامه
72 HK. 2008. An Introductory Guide to Public Private Partnerships. Hong Kong, China: Efficiency Unit. دانلود رایگان بخشنامه
73 ADB.Public-Private Partnership Handbook. Manila: Asian Development Bank. دانلود رایگان بخشنامه
74 PE. Pautas para la Identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública a nivel de perfil. Lima: Ministerio de Economia y Finanzas. دانلود رایگان بخشنامه
75 IN. 2013a. Scheme and Guidelines for Financial Support to Public Private Partnerships in Infrastructure. New Delhi: Government of India, Ministry of Finance. دانلود رایگان بخشنامه
76 EIU. 2014b. Evaluating the Environment for Public-Private Partnerships in Latin America and the Caribbean: The 2014 Infrascope. London: Economist Intelligence Unit. دانلود رایگان بخشنامه
77 UNECE. 2008. Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships. Geneva: United Nations Economic Commission for Europe. دانلود رایگان بخشنامه
78 Canuto, Otaviano, and Lili Liu, eds. 2013. Until debt do us part: Subnational debt, insolvency, and markets. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
79 CCPPP. 2011. Public-Private Partnerships: A Guide for Municipalities. Toronto: Canadian Council for Public-Private Partnerships. دانلود رایگان بخشنامه
80 UN-Habitat/IDB. 2016. Financing the New Urban Agenda: The Challenges of Financing Sustainable Urban Infrastructure Concept Note. Draft for Discussion Purposes. Washington, DC: United Nations Human Settlements Programme and Inter-American Development Bank. دانلود رایگان بخشنامه
81 NAO. 2010a. The Performance and Management of Hospital PFI Contracts. Report by the Comptroller and Auditor General, HC 68. London: National Audit Office. دانلود رایگان بخشنامه
82 NAO. 2011. Lessons from PFI and other projects. Report by the Comptroller and Auditor General, HC 920. London: National Audit Office. دانلود رایگان بخشنامه
83 NAO. 2010b. From Private Finance Units to Commercial Champions: Managing Complex Capital Investment Programmes Utilizing Private Finance - A Current Best Practice Model for Departments. London: National Audit Office and HM Treasury. دانلود رایگان بخشنامه
84 INTOSAI. 2007. ISSAI 5220 - Guidelines on Best Practice for the Audit of Public/Private Finance and Concessions. Vienna: International Organization of Supreme Audit Institutions دانلود رایگان بخشنامه
85 CAG. 2009. Public Private Partnerships (PPP) in Infrastructure Projects: Public Auditing Guidelines. New Delhi: Comptroller and Auditor General of India. دانلود رایگان بخشنامه
86 Bakovic, Tonci, Bernard Tenenbaum, and Fiona Woolf. 2003. “Regulation by Contract: A New Way to Privatize Electricity Distribution?” World Bank Working Paper No.14. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
87 UK. 2015b. Consideration of Consultation Responses. Report addressing the expansion options for Heathrow and Gatwick airports. London: UK Government, Airports Commission. دانلود رایگان بخشنامه
88 WB. 2013c. Disclosure of Project and Contract Information in Public-Private Partnerships. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
89 EC. 2015. Better Regulation: Guidelines on Stakeholder Consultation. Strasbourg: European Commission. دانلود رایگان بخشنامه
90 Calabrese, Daniele. 2008. “Strategic Communication for Privatization, Public- Private Partnerships, and Private Participation in Infrastructure Projects.” World Bank Working Paper No. 139. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
91 IFC. 2007. Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets. Washington, DC: International Finance Corporation. دانلود رایگان بخشنامه
92 IMF and WB. 2016. PPP Fiscal Risk Assessment Model (PFRAM). Washington, DC: International Monetary Fund and World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
93 EPEC. 2010. Eurostat Treatment of Public-Private Partnerships: Purposes, Methodology and Recent Trends. Luxembourg: European Investment Bank, European PPP Expertise Centre. دانلود رایگان بخشنامه
94 CL 2016. Informe de Pasivos Contingentes 2016. Santiago: Gobierno de Chile, Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos. دانلود رایگان بخشنامه
95 CO. 1998. Ley 448 de 1998. Bogotá: Congreso de Colombia. دانلود رایگان بخشنامه
96 OECD. 2015a. Recommendation of the Council for Budgetary Governance. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. دانلود رایگان بخشنامه
97 IMF. 2014b. Government Finance Statistics Manual 2014. Washington, DC: International Monetary Fund. دانلود رایگان بخشنامه
98 Cebotari, Aliona. 2008. “Contingent Liabilities: Issues and Practice.” IMF Working Paper WP/08/245. Washington, DC: International Monetary Fund. دانلود رایگان بخشنامه
99 WB. 2012a. Best Practices in Public-Private Partnerships Financing in Latin America: The Role of Subsidy Mechanisms. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
100 Liu, Lili, and Juan Pradelli. 2012. “Financing Infrastructure and Monitoring Fiscal Risks at the Subnational Level.” Policy Research Working Paper 6069. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
101 Irwin, Timothy C., and Tanya Mokdad. 2010. Managing Contingent Liabilities in Public-Private Partnerships: Practice in Australia, Chile, and South Africa. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
102 IMF. 2007. Manual on Fiscal Transparency. Washington, DC: International Monetary Fund. دانلود رایگان بخشنامه
103 OECD. 2008a. Public-Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. دانلود رایگان بخشنامه
104 Istrate, Emilia, and Robert Puentes. 2011. “Moving Forward on Public Private Partnerships: U.S. and International Experience with PPP Units.” Project On State and Metropolitan Innovation. Washington, DC: Brookings-Rockefeller. دانلود رایگان بخشنامه
105 Burger, Philippe. 2006. “The Dedicated PPP Unit of the South African Treasury.” Paper presented at the Symposium on Agencies and Public-Private Partnerships. Madrid, July 5-7. دانلود رایگان بخشنامه
106 OECD. 2010. Dedicated Public-Private Partnership Units: A Survey of Institutional and Governance Structures. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development. دانلود رایگان بخشنامه
107 Farrugia, Christine, Tim Reynolds, and Ryan J. Orr. 2008. “Public-Private Partnership Agencies: A global perspective.” Working Paper #39. Stanford, California: Collaboratory for Research on Global Projects at Stanford University. دانلود رایگان بخشنامه
108 WB. 2006a. India: Building Capacities for Public-Private Partnerships. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
109 Kim, Jay-Hyung, Jungwook Kim, Sunghwan Shin, and Seung-yeon Lee. 2011. Public-Private Partnership Infrastructure Projects: Case Studies from the Republic of Korea. Volume 1, Institutional Arrangements and Performance. Manila: Asian Development Bank. دانلود رایگان بخشنامه
110 Dutz, Mark, Clive Harris, Inderbir Dhingra, and Chris Shugart. 2006. “Public Private Partnership Units: What Are They, and What Do They Do?.” Public Policy for the Private Sector Note No. 311. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
111 WB. 2007b. Public-Private Partnership Units: Lessons for their Design and Use in Infrastructure. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
112 WB. 2013b. “Implementing a Framework for Managing Fiscal Commitments from Public Private Partnerships.” Operational Note. World Bank, Washington, DC. دانلود رایگان بخشنامه
113 NAO. 2006. A Framework for Evaluating the Implementation of Private Finance Initiative Projects: Volume 1. London: National Audit Office. دانلود رایگان بخشنامه
114 CO. 2012c. Decreto Ley 1467 de 2012. Bogotá: Congreso de Colombia. دانلود رایگان بخشنامه
115 VIC. 2016. Partnership Victoria Requirements. Melbourne, Australia: State of Victoria, Department of Treasury and Finance. دانلود رایگان بخشنامه
116 Akitoby, Bernardin, Richard Hemming, and Gerd Schwartz. 2007. “Public investment and public-private partnerships.” Economic Issues 40, Washington, DC: International Monetary Fund. دانلود رایگان بخشنامه
117 CO. 2014. Manual de Procesos y Procedimientos para la Ejecución de Proyectos de Asociación Público-Privada. Bogotá: Gobierno de Colombia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. دانلود رایگان بخشنامه
118 TZ. 2010. Bill Supplement No. 0: The Public-Private Partnership Act, 2010. Dar es Salaam: Government of Tanzania. دانلود رایگان بخشنامه
119 EPEC. 2012a. France: PPP Units and related institutional framework. Luxembourg: European Investment Bank, European PPP Expertise Centre. دانلود رایگان بخشنامه
120 UNCITRAL. 2004. Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects. Vienna: United Nations Commission on International Trade Law. دانلود رایگان بخشنامه
121 EPEC. 2014d. Role and Use of Advisers in Preparing and Implementing PPP Projects. Luxembourg: European Investment Bank, European PPP Expertise Centre. دانلود رایگان بخشنامه
122 EPEC. 2011b. The Guide to Guidance: How to Prepare, Procure, and Deliver PPP Projects. Luxembourg: European Investment Bank, European PPP Expertise Centre. دانلود رایگان بخشنامه
123 ES. 2011. “Real Decreto Legislativo 3/20111, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” Boletín Oficial del Estado, 276 (1) 117729-117913. Madrid: Gobierno de España, Ministerio de la Presidencia. دانلود رایگان بخشنامه
124 ZA. 2004a. Public Private Partnership Manual. Pretoria: South African Government, National Treasury. دانلود رایگان بخشنامه
125 PR. 2009. Act No. 29. San Juan: Commonwealth of Puerto Rico. دانلود رایگان بخشنامه
126 MY. 2009. Garis Panduan: Kerjasama Awam-Swasta Public-Private Partnership- PPP. Putrajaya, Malaysia: Prime Minister’s Office, Public-Private Partnership Unit. دانلود رایگان بخشنامه
127 EG. 2007. National Program for Public-Private Partnerships. 2nd edition. Cairo: Government of Egypt, Public-Private Partnerships Central Unit. دانلود رایگان بخشنامه
128 SN. 2015. Loi Relative aux Contrats de Partenariat (PPP) et Decret d’Application. Loi 2014-09 du 20/02/2014 et Décret 2015-386 du 20/03/2015. Dakar: Gouvernement du Sénégal. دانلود رایگان بخشنامه
129 KAR. 2015. Proceedings of the Government of Karnakata: Amendments to the Karnataka Infrastructure Policy, 2007. Bengaluru, India: Government of Karnataka. دانلود رایگان بخشنامه
130 PE. 2014. Ley No. 30167: Ley que Modifica el Decreto Legislativo 1012. Lima: Presidente de la Republica del Peru. دانلود رایگان بخشنامه
131 CO. 2012a. Ley 1508 de 10 de enero de 2012. Bogotá: Congreso de Colombia. دانلود رایگان بخشنامه
132 CL. 2010b. Ley y Reglamento de Concesiones de Obras Públicas: Decreto Supremo MOP Nº 900. Santiago: Gobierno de Chile, Ministerio de Obras Públicas. دانلود رایگان بخشنامه
133 BR. 2004. Lei No. 11.079 de 30 de dezembro de 2004. Brasília: Presidência da República, Casa Civil. دانلود رایگان بخشنامه
134 MX. 2012. Ley de Asociaciones Público Privadas. Mexico City: Gobierno de México, Cámara de Diputados. دانلود رایگان بخشنامه
135 ID. 2005. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005. Jakarta: President of the Republic of Indonesia. دانلود رایگان بخشنامه
136 AU. 2015b. National Public Private Partnership – Policy Framework. Canberra: Commonwealth of Australia. دانلود رایگان بخشنامه
137 Finnery, John D. 2007. Project Financing: Asset-Based Financial Engineering. 3rd ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons. دانلود رایگان بخشنامه
138 Latif, Qudeer. 2013. “An Introduction to Islamic Project Finance.” Client Briefing. April 29. Dubai: Clifford Chance. دانلود رایگان بخشنامه
139 EPEC. 2009. The Financial Crisis and the PPP Market: Potential Remedial Actions. Luxembourg: European Investment Bank, European PPP Expertise Centre. دانلود رایگان بخشنامه
140 Foster, Richard. 2010. “Preserving the Integrity of the PPP Model in Victoria, Australia, during the Global Financial Crisis.” Public-Private Partnerships Solutions. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
141 Burger, Philippe, Justin Tyson, Izabela Karpowicz, and Maria Delgado Coelho. 2009. “The Effects of the Financial Crisis on Public-Private Partnerships.” IMF Working Paper WP/09/144. Washington, DC: International Monetary Fund. دانلود رایگان بخشنامه
142 Farquharson, Edward, and Javier Encinas. 2010. “The U.K. Treasury Infrastructure Finance Unit: Supporting PPP financing during the global liquidity crisis.” Public-Private Partnerships Solutions. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
143 UK. 2010b. Financing PFI Projects in the Credit Crisis and the Treasury’s Response, Ninth Report of Session 2010-11. London: House of Commons. دانلود رایگان بخشنامه
144 IN. 2013b. Guidelines for Formulation, Appraisal and Approval of Central Sector Public Private Partnership Projects. New Delhi: Government of India, Ministry of Finance. دانلود رایگان بخشنامه
145 US. 2010. Project Finance Primer. Washington, DC: United States Government, Department of Transportation, Federal Highway Administration. دانلود رایگان بخشنامه
146 Harris, Clive, and Sri Kumar Tadimalla. 2008. “Financing the Boom in Public-Private Partnerships in Indian Infrastructure: Trends and policy implications.” Gridlines Note No. 45. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
147 Ehrhardt, David, and Timothy C. Irwin. 2004. “Avoiding Customer and Taxpayer Bailouts in Private Infrastructure Projects: Policy toward Leverage, Risk allocation, and Bankruptcy.” World Bank Policy Research Working Paper 3274. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
148 Daube, Dirk, Susann Vollrath, and Hans Wilhelm Alfen. 2008. “A Comparison of Project Finance and the Forfeiting Model as Financing Forms for PPP Projects in Germany.” International Journal of Project Management 26 (4) 376-387. دانلود رایگان بخشنامه
149 UK. 2015a. Valuing Infrastructure Spend: Supplementary Guidance to The Green Book. London: UK Government, HM Treasury. دانلود رایگان بخشنامه
150 Kalra, Nidhi, David G. Groves, Laura Bonzanigo, Edmundo Molina Perez, Cayo Ramos, Carter Brandon, and Iván Rodriguez Cabanillas. 2015. “Robust Decision-Making in the Water Sector: A Strategy for Implementing Lima’s Long-Term Water Resources Master Plan.” Policy Research Working Paper 7439. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
151 Bonzanigo, Laura, and Nidhi Kalra. 2014. “Making Informed Investment Decisions in an Uncertain World: A Short Demonstration.” Policy Research Working Paper 6765. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
152 Hallegatte, Stéphane, Ankur Shah, Robert Lempert, Casey Brown, and Stuart Gill. 2012. “Investment Decision Making Under Deep Uncertainty: Application to climate change.” Policy Research Working Paper 6193. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
153 Pierris, Luigi de. 2012. “Risk Mitigation Instruments in PPP Projects.” Presentation prepared for a PPP Conference, Dakar, June 5. دانلود رایگان بخشنامه
154 AfDB. 2013. Initiative for Risk Mitigation: Needs Assessment for Risk Mitigation in Africa, Demands and Solutions. Final Report. Abidjan: African Development Bank Group. دانلود رایگان بخشنامه
155 WB. 2010. “The Costs of Adapting to Climate Change for Infrastructure.” Discussion Paper No. 2. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
156 WB. 2016d. “Toward Climate-Resilient Hydropower in South Asia.” LiveWire. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
157 WB. 2016e. “Climate and Disaster Resilience.” Pacific Possible. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
158 WB. 2011a. Catastrophe Deferred Drawdown Option. Treasury Product Note. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
159 OECD. 2009. Integrating Climate Change Adaptation into Development Cooperation: Policy Guidance. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. دانلود رایگان بخشنامه
160 EBRD. Building resilience to climate change: Investing in Adaptation. London: European Bank for Reconstruction and Development. دانلود رایگان بخشنامه
161 UK. 2012b. Adapting to Climate Change: Helping Key Sectors to Adapt to Climate Change. London: UK Government, Department for Environment, Food and Rural Affairs. دانلود رایگان بخشنامه
162 ADB. 2013. Guidelines for Climate Proofing Investment in the Energy Sector. Manila: Asian Development Bank. دانلود رایگان بخشنامه
163 ADB. 2011. Guidelines for Climate Proofing Investment in the Transport Sector: Road Infrastructure Projects. Manila: Asian Development Bank. دانلود رایگان بخشنامه
164 Bettcher, Kim Eric, Benjamin Herzberg, and Anna Nadgrodkiewicz. 2015. Public-Private Dialogue: The Key to Good Governance and Development.Washington, DC: Center for International Private Enterprise, Economic Reform Feature Service. دانلود رایگان بخشنامه
165 OECD. 2007c. Principles for Good International Engagement in Fragile States. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. دانلود رایگان بخشنامه
166 Nelson, Jane. 2014. How Can Multinationals Engage with Government to Support Economic Development? Washington, DC: Brookings Institution. دانلود رایگان بخشنامه
167 Frauendorfer, Rudolf, and Roland Liemberger. 2010. The Issues and Challenges of Reducing Non-Revenue Water. Manila: Asian Development Bank. دانلود رایگان بخشنامه
168 Guasch, José Luis. 2004. Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing it right. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
169 Funke, Katja, Tim Irwin, and Isabel Rial. 2013. “Budgeting and reporting for public-private partnerships.” OECD/ITF Joint Transport Research Centre Discussion Paper 2013 (07). Paris: Organisation for International Co-Operation and Development. دانلود رایگان بخشنامه
170 Gassner, Katharina, Alexander Popov, and Nataliya Pushak. 2009. “Does Private Sector Participation Improve Performance in Electricity and Water Distribution?.” Trends and Policy Options No. 6. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
171 Duffield, Colin. 2008. Report on the performance of PPP Projects in Australia when compared with a representative sample of traditionally procured infrastructure projects: National PPP Forum – Benchmarking Study, Phase II. Melbourne: University of Melbourne, MERIT. دانلود رایگان بخشنامه
172 Duffield, Colin, and Peter Raisbeck. 2007. Performance of PPPs and Traditional Procurement in Australia: Final Report to Infrastructure Partnerships Australia. Melbourne: The Allen Consulting Group and University of Melbourne. دانلود رایگان بخشنامه
173 NAO. 2009b. Performance of PFI Construction. London: National Audit Office. دانلود رایگان بخشنامه
174 NAO. 2003b. PFI: Construction Performance. Report by the Comptroller and Auditor General, HC 371. London: National Audit Office. دانلود رایگان بخشنامه
175 Gupta, Prashant, Rajat Gupta, and Thomas Netzer. 2009. Building India: Accelerating Infrastructure Projects. Mumbai, India: McKinsey & Company. دانلود رایگان بخشنامه
176 UK. 2010. Government Response to Report on Private Finance Projects and Off- Balance Sheet Debt. London: House of Lords, Economic Affairs Committee. دانلود رایگان بخشنامه
177 Sousa, Mariana Abrantes de. 2011. “Managing PPPs for Budget Sustainability: The Case of PPPs in Portugal, from Problems to Solutions.” PPP Lusofonia (blog). October 30. دانلود رایگان بخشنامه
178 Irwin, Timothy C. 2007. Government Guarantees: Allocating and Valuing Risk in Privately Financed Infrastructure Projects. Directions in Development. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
179 Fischer, Ronald. 2011. “The Promise and Peril of Public-Private Partnerships: Lessons from the Chilean Experience.” IGC Rwanda Policy Note Series - No. 1. London: International Growth Centre. دانلود رایگان بخشنامه
180 Engel, Eduardo, Ronald Fischer, and Alexander Galetovic. 2008. Public- Private Partnerships: When and how. Santiago: Universidad de Chile. دانلود رایگان بخشنامه
181 PWC. 2005. Delivering the PPP Promise: A Review of PPP Issues and Activity. New York: PriceWaterhouseCoopers. دانلود رایگان بخشنامه
182 ASCE. 2009. Report Card for America’s Infrastructure. Washington, DC: American Society of Civil Engineers. دانلود رایگان بخشنامه
183 Flyvbjerg, Bent. 2005. “Policy and Planning for Large Infrastructure Projects: Problems, Causes, and Cures.” World Bank Policy Research Working Paper 3781. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
184 Flyvbjerg, Bent, Mette K. Skamris Holm, and Søren L. Buhl. 2005. “How (In)accurate Are Demand Forecasts in Public Works Projects? The Case of Transportation.” Journal of the American Planning Association 71(2) 131-146. دانلود رایگان بخشنامه
185 Flyvbjerg, Bent, Mette K. Skamris Holm, and Søren L. Buhl. 2002. “Underestimating Costs in Public Works Project: Error or Lie?.” Journal of the American Planning Association 68(3) 279-295. دانلود رایگان بخشنامه
186 OECD. 2007a. Infrastructure to 2030: Volume 2: Mapping Policy for Electricity, Water and Transport. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development. دانلود رایگان بخشنامه
187 Foster, Vivien, and Cecilia Briceño-Garmendia, eds. 2010a. Africa’s Infrastructure: A time for transformation. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
188 Reyes-Tagle, Gerardo, and Karl Garbacik. 2016. Policymakers’ Decisions on Public-Private Partnership Use: The Role of Institutions and Fiscal Constraints. Washington, DC: Inter-American Development Bank. دانلود رایگان بخشنامه
189 Caribbean. 2017. Caribbean PPP Toolkit. Washington, DC: World Bank, Inter-American Development Bank and Caribbean Development Bank. دانلود رایگان بخشنامه
190 Yescombe, E.R. 2017. PPPs in Sub-Saharan Africa: Case Studies for Policymakers. Dar es Salaam, Tanzania: Uongozi Institute. دانلود رایگان بخشنامه
191 LaRoque, Norman .“Contracting for the Delivery of Education Services: A Typology and International Examples.” Paper presented at the PEPG and World Bank Conference, “Mobilizing the Private Sector for Public Education.” Cambridge, MA, October 5-6. دانلود رایگان بخشنامه
192 IFC. 2011. “Health and PPPs.” Handshake, A Journal on Public-Private Partnerships. Washington, DC: International Finance Corporation. دانلود رایگان بخشنامه
193 Deloitte. 2006. Closing the Infrastructure Gap: The Role of Public-Private Partnerships. New York: Deloitte. دانلود رایگان بخشنامه
194 Eberhard, Anton, and Katharine Nawal Gratwick. 2010. IPPs in Sub-Saharan Africa: Determinants of success. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
195 Marin, Philippe. 2009. Public-Private Partnerships for Urban Water Utilities: A Review of Experience in Developing Countries. Trends and Policy Options No. 8. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
196 Menzies, Iain, and Cledan Mandri-Perrott. 2010. “Private Sector Participation in Urban Rail: Getting the structure right.” Gridlines Note No. 54. Washington, DC: Public-Private Infrastructure Advisory Facility. دانلود رایگان بخشنامه
197 US. 2007. Case Studies of Transportation Public-Private Partnerships Around the World. Washington, DC: United States Government, Department of Transportation, Federal Highway Administration. دانلود رایگان بخشنامه
198 DLA Piper. 2009. European PPP Report 2009. London: DLA Piper. دانلود رایگان بخشنامه
199 Mumssen, Yogita, Lars Johannes, and Geeta Kumar. 2010. Output-Based Aid: Lessons Learned and Best Practices. Directions in Development Finance. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
200 Woetzel, Jonathan, Nicklas Garemo, Jan Mischke, Martin Hjerpe, and Robert Palter. 2016. Bridging Global Infrastructure Gaps. New York: McKinsey Global Institute. دانلود رایگان بخشنامه
201 Dobbs, Richard, Herbert Pohl, Diaan-Yi Lin, Jan Mischke, Nicklas Garemo, Jimmy Hexter, Stefan Matzinger, Robert Palter, and Rushad Nanavatty.2013. Infrastructure productivity: How to save $1 trillion a year. New York: McKinsey Global Institute. دانلود رایگان بخشنامه
202 Yong, H.K., ed. 2010. Public-Private Partnerships Policy and Practice: A Reference Guide. London: Commonwealth Secretariat. دانلود رایگان بخشنامه
203 Groom, Eric, Jonathan Halpern, and David Ehrhardt. 2006. “Explanatory Notes on Key Topics in the Regulation of Water and Sanitation Services.” Water Supply and Sanitation Sector Board Discussion Paper 6.Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
204 Farlam, Peter. 2005. Working Together: Assessing public-private partnerships in Africa. NEPAD Policy Focus Series. Johannesburg: South African Institute of International Affairs. دانلود رایگان بخشنامه
205 Delmon, Jeffrey. 2010. “Understanding Options for Private-Partnership Partnerships in Infrastructure: Sorting out the forest from the trees: BOT, DBFO, DCMS, Concession, Lease....” Policy Research Working Paper 5173. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
206 Farquharson, Edward, Clemencia Torres de Mästle,E. R. Yescombe, and Javier Encinas. 2011. How to Engage with the Private Sector in Public-Private Partnerships in Emerging Markets. Washington, DC: World Bank. دانلود رایگان بخشنامه
207 Yescombe, E.R. 2007. Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance. Oxford: Butterworth-Heinemann. دانلود رایگان بخشنامه
208 PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS Reference Guide دانلود رایگان بخشنامه