برنامک های"قالب هوشمند برآورد و تنظیم صورتحساب نظارت یکپارچه (پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا)سال 1401" بسته نظارت 1401
برنامک هوشمند "برآورد و تنظیم صورتحساب نظارت یکپارچه سال 1401" شاقول با اعمال آخرین تغیرات نسبت به بخشنامه سال 1400برای کمک به کاربران گرامی عرضه می‌ گردد تا با بهره از آن بدون نیاز به بخشنامه مربوط، خق الزحمه نظارت خود را برآورد کرده و صورتحساب خدمات (قبل از اجرا، حین اجرا، بعد اجرا ماهانه، کارگاهی ، موردی و پشتیبانی)خود را تهیه و یا کنترل نمایید، این برنامک بسیار کم‌حجم و در محیط نرم‌افزار عمومی اکسل و در قالب 13 جدول تهیه گردیده و برای حداکثر تعداد 20 نفر عامل کارگاهی طراحی گردیده است. در صورت نیاز می‌توانید از طریق فروشگاه سایت برنامک قالب هوشمند را تهیه فرمایید. (نظارت 1401)
hamsofregi 0140
1401/05/05
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد