دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - منسوخ شده با ویرایش سوم
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/1539104
4-8-33
1391/12/28
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد