دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2- - منسوخ شده
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 1437507
4-8-33
1392/12/27
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد