دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1- منسوخ شده
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/991457
4-8-33
1392/09/10
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد