فهرست نوشتار های مهندس مهدی لطیفی


با عرض پوزش نوشتار درخواستی شما حذف شده است.
20 نکته کوتاه درباره قانون "مشارکت عمومی-خصوصی"

1399/2/22

آیا قانون "مشارکت عمومی-خصوصی"، بستر تاراج دارایی‌های ملت و محمل یک خیانت بزرگ است؟!

1399/2/15

بازار سرمایه و زیست‌بوم "مشارکت عمومی-خصوصی"

1399/2/7

کروناویروس و "زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی"

1399/1/24

تدوین ضوابط و مقررات "زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی"

1398/10/24

چرا "زیست‌بومِ" "مشارکت عمومی-خصوصی"؟

1398/10/16

بازار مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و پروژه‏ های عمرانی نیمه تمام

1398/9/24

معیارهای بانک جهانی برای سنجش شرایط آماده‌سازی پروژه‌های "مشارکت عمومی-خصوصی"

1398/9/23

معیارهای سنجش شفافیت در زیست‌بوم "مشارکت عمومی-خصوصی"

1398/9/18

منابع آماری میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه زیربناهای کشورها  

1398/9/17

معیارهای بانک جهانی برای سنجش زیست‌بوم "مشارکت عمومی-خصوصی"

1398/9/16

زمینه‌یابی بازار (Market Sounding) در پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی

1398/9/5

یک معرفی کوتاه "مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)" برای تصویرسازی درست ذهنی

1398/8/21

مفاهیم "مشارکت عمومی-خصوصی" در "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی" و برنامه‌های ملی آن

1398/8/21

تاملاتی درباره"دستورالعمل واگذاری حقوق بهره‌برداری بنگاه‌های عمومی بر پایه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"

1398/8/18

سرمایه‌گذاری خصوصی در پروژه‌های زیربنایی سایر کشورها با رویکرد "مشارکت عمومی-خصوصی" (PPP)

1398/8/11

مفاهیم "مشارکت عمومی-خصوصی" در "الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت"

1397/12/16

"بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات" در قوانین، مقررات و اسناد نظام فنی و اجرایی کشور

1397/11/17

مشارکت عمومی-خصوصی در لایحه بودجه سال 1397

1396/9/26

مشارکت عمومی-خصوصی در لایحه بودجه سال 1397

1396/9/26
2 / 1صفحه بعد