فهرست نوشتار های مهندس مهدی لطیفی


تدوین ضوابط و مقررات "زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی"

1398/10/24

چرا "زیست‌بومِ" "مشارکت عمومی-خصوصی"؟

1398/10/16

بازار مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و پروژه‏ های عمرانی نیمه تمام

1398/9/24

معیارهای بانک جهانی برای سنجش شرایط آماده‌سازی پروژه‌های "مشارکت عمومی-خصوصی"

1398/9/23

معیارهای سنجش شفافیت در زیست‌بوم "مشارکت عمومی-خصوصی"

1398/9/18

منابع آماری میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه زیربناهای کشورها  

1398/9/17

معیارهای بانک جهانی برای سنجش زیست‌بوم "مشارکت عمومی-خصوصی"

1398/9/16

زمینه‌یابی بازار (Market Sounding) در پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی

1398/9/5

یک معرفی کوتاه "مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)" برای تصویرسازی درست ذهنی

1398/8/21

مفاهیم "مشارکت عمومی-خصوصی" در "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی" و برنامه‌های ملی آن

1398/8/21

تاملاتی درباره"دستورالعمل واگذاری حقوق بهره‌برداری بنگاه‌های عمومی بر پایه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"

1398/8/18

سرمایه‌گذاری خصوصی در پروژه‌های زیربنایی سایر کشورها با رویکرد "مشارکت عمومی-خصوصی" (PPP)

1398/8/11

مفاهیم "مشارکت عمومی-خصوصی" در "الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت"

1397/12/16

"بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات" در قوانین، مقررات و اسناد نظام فنی و اجرایی کشور

1397/11/17

مشارکت عمومی-خصوصی در لایحه بودجه سال 1397

1396/9/26

مشارکت عمومی-خصوصی در لایحه بودجه سال 1397

1396/9/26

شورای اقتصاد و جایگاه آن در قوه مجریه

1396/9/21

آیا مشارکت عمومی- خصوصی میتواند در کاهش آسیبهای ناشی از حوادث قهریه موثر باشد؟

1396/9/12

برخی از تعاریف "مشارکت عمومی-خصوصی" (Public-Private Partnership) در منابع داخلی

1396/9/1

برخی از تعاریف "مشارکت عمومی-خصوصی" (PPP) از منابع خارجی؛ بخش سوم

1396/8/30
2 / 1صفحه بعد