سمینارهای "زیست‌بوم مشاركت عمومی-خصوصی"
(Public-Private Partnership EcoSystem)
کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی

جهت شرکت در هر یک از برنامه ها کافی است از طریق لینک مربوط وارد صفحه اختصاصی آن برنامه شده و ثبت نام نمایید.
مطالب ارائه شده در هر یک از برنامه ها پس از برگزاری، در صفحه اختصاصی آن برنامه در اختیار ثبت نام کنندگان قرار می گیرد.
لطفا درخواست ارائه پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی خود را از طریق پست الکترونیک info@shaghool.ir ثبت نمایید.

شماره تماس : 02188733621

عنوان سمینار
تاریخ برگزاری
هزینه
ثبت نام/دریافت فایل های ارائه
1- معرفی زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی (PPP Ecosystem)
1398/11/05
رایگان
ثبت نام در سمینار
2- معرفی زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی (PPP Ecosystem)-بخش دوم
1398/11/20
رایگان
ثبت نام در سمینار
3- زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی (PPP Ecosystem) در حوزه سلامت 1
1398/11/27
رایگان
ثبت نام در سمینار
4- زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی (PPP Ecosystem) در حوزه آب و فاضلاب
1398/12/06
رایگان
ثبت نام در سمینار
5- زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی (PPP Ecosystem) در حوزه نیروگاه برق آبی
1398/12/11
رایگان
ثبت نام در سمینار
6- معرفی زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی (PPP Ecosystem)-بخش سوم
1398/12/13
رایگان
ثبت نام در سمینار
7- زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی (PPP Ecosystem) در حوزه شهری-تهران
1398/12/20
رایگان
ثبت نام در سمینار
8- زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی (PPP Ecosystem) در حوزه برق حرارتی
1399/01/24
رایگان
ثبت نام در سمینار
9- زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی (PPP Ecosystem) در حوزه فناوری اطلاعات
1399/01/26
رایگان
ثبت نام در سمینار
10- زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی (PPP Ecosystem) در حوزه فرهنگ و ارشاد-استانی
1399/02/02
رایگان
ثبت نام در سمینار
11- زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی (PPP Ecosystem) در حوزه سلامت 2
1399/02/09
رایگان
ثبت نام در سمینار
12- زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی (PPP Ecosystem) در حوزه حمل و نقل هوایی
1399/02/16
رایگان
ثبت نام در سمینار
13- زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی (PPP Ecosystem) در حوزه فرهنگ و هنر-تهران
1399/02/23
رایگان
ثبت نام در سمینار