سمینار 3 : زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی (PPP Ecosystem) در حوزه سلامت روز یکم◀ ظرفیت‌های ساختاری حوزه بهداشت و درمان برای جذب سرمایه‌گذار چیستند؟
◀ آیا نگاه تجاری به تمامی بخش‌های حوزه سلامت راهبرد درستی است؟
◀ منابع مالی جذب‌شده از بخش خصوصی در حوزه سلامت شامل چه گونه‌هایی بوده است؟
◀ آیا امکان ارائه طرح‌های نوآورانه و پیشبرد پروژه از طریق فرایند مذاکره وجود دارد؟
◀ اندازه پروژه‌های سرمایه‌گذاری حوزه سلامت در چه محدوده‌ای است؟
◀ چالش‌های کلان رشد بازار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت چیست؟

اینها بخشی اندک اما پراهمیت از پرسش‌هایی است که تفکر درباره آنها و یافتن پاسخ‌هایی هر چند اولیه و چند مرحله‌ای برای آنها، ما را به شکل‌دهی زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی (Public-Private Partnership) در حوزه سلامت نزدیک می‌کند.
این سمینارها در دو روز طراحی شده است:
در روز نخست (یک‌شنبه 1398/11/27)، ابتدا به ارائه راهبردهای اتاق مشارکت حوزه سلامت و شرایط کنونی پیشبرد پروژه‌های زیربنایی این حوزه از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی پرداخته می شود. سپس به ارائه یک پروژه نمونه آماده واگذاری و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.
در روز دوم (سه‌شنبه 1398/11/29)، نیز ابتدا راهبردهای عملیاتی و اقدامات یک سرمایه‌پذیر حوزه سلامت (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران) در پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار خود ارائه شده و سپس به ارائه یک پروژه نمونه آماده واگذاری و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.
در هر دو بخش سعی می‌شود با نگاه به برخی از "شاخص‌های سنجش" "زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی" از نظر "گروه بانک جهانی" موضوع بحث دنبال شود. امیدواریم رویکرد هم‌اندیشانه و تعاملی مخاطبان با ارائه‌دهنده، برای همه دست‌اندرکاران در هر دو دسته بخش عمومی و بخش خصوصی مفید و جذاب باشد.


سرفصل ها و زمان بندی:
بخش یكم (13 الی 14:15)
🖊 ارائه راهبردها و اقدامات سرمایه‌پذیر در پیشبرد پروژه‌های زیربنایی با جذب سرمایه بخش خصوصی
بخش دوم (14:30 الی 16)
🖊 ارائه یک پروژه نمونه آماده واگذاری و نقد و بررسی آن (پرسش و پاسخ)

ارائه دهندگان:
آقای دکتر قریب (رییس مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
آقای دکتر اسدی (معاون مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
آقای زرنگ (رئیس گروه سرمایه‌گذاری مرکز)
آقای عسگری (رئیس گروه مطالعات اقتصادی مرکز)


هزینه شرکت در دوره:
رایگان