فهرست نمونه پیمان‌های پیمانکاریردیف
عنوان
نمایش
1
تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز
2
خرید نصب سیستم اعلام حریق
3
برگ پیشنهاد قیمت مناقصه
4
قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد كارگاه/شركت
5
نمونه قرارداد عملیات خاک‌برداری – گودبرداری
6
قرارداد تمدید اجاره کمپرسور
7
نمونه قرارداد پیمانکاری
8
قرارداد نگهداری- راهبری- سرويس و تعمير بالابر يا آسانسور
9
قرارداد بتن‌ریزی
10
قرارداد آسانسور
11
قرارداد خرید یک دستگاه باسکول
12
قرارداد درای وال
13
قرارداد رنگ‌آمیزی ساختمان
14
قرارداد ریخته‌گری
15
قرارداد خدمات پاک‌سازی
16
نمونه قرارداد لوله‌کشی گاز (عملیات شبکه‌های گاز فشارقوی و فشار ضعیف داخلی)
17
قرارداد پیمان مدیریت
18
شرایط عمومی قرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان
19
قرارداد تخریب
بازگشت