آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب هیات وزیران
54418ت52142هـ
1394/05/03
متن ضابطه

شماره ابلاغ: 54418/ت 52142 هـ

تاریخ ابلاغ: 1394/05/03

شماره انتشار: 20503

تاریخ روزنامه رسمی: 1394/05/07

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی‌ودارایی، سازمان‌مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (24) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور- مصوب 1394- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 الف قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴-

 ب منابع ناشی از صرفه‌جویی هزینه‌ها: اعتباراتی که توسط دستگاه اجرایی ضمن اجرای بودجه با حفظ کیفیت و کمیت انجام عملیات و فعالیت‌ها صرفه‌جویی و به خزانه واریز می‌شود.

 ج اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی که بر اساس تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه اجرایی ذی‌ربط از آن‌ها رفع نیاز شده و قابل‌فروش باشد.

 د طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی.

 هـ- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

 

ماده ۲ طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل‌واگذاری توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد.

ماده ۳- واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مزبور مطابق شرایطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، از طریق مزایده عمومی انجام می‌گیرد.

 

ماده ۴- دستگاه اجرایی واگذارنده طرح مکلف است منابع حاصله را به‌حساب اعلامی از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. سهم هر یک از بانک‌های دولتی از افزایش سرمایه توسط کارگروهی مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تعیین می‌شود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است بر اساس موافقت‌نامه متبادله و تخصیص اعتبار، وجوه مزبور را برای افزایش سرمایه به بانک‌های دولتی پرداخت نماید.

 

ماده ۵- انتقال اسناد مالکیت اموال طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این آیین‌نامه )تا تسویه‌حساب خریدار) به بانک عامل به‌عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مجاز است.

ماده ۶- سازمان مجاز است اعتبارات لازم را برای اقتصادی نمودن طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی و مالی به‌صورت یارانه و یا کمک زیان در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی نماید.

 

ماده ۷- آورده خریداران طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداقل بیست درصد (۲۰%) باقیمانده کل اعتبار موردنیاز طرح متناسب با جریان پرداخت تسهیلات تعیین می‌گردد. بانک‌های عامل و پرداخت‌کننده تسهیلات مسئول نظارت بر تحقق این امر هستند.

ماده ۸- در خصوص آن دسته از طرح‌هایی که دولت خریدار کالا یا خدمت آن‌ها است، دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظف است هم‌زمان با عقد قرارداد واگذاری با تایید سازمان نسبت به عقد قرارداد بلندمدت (تا (۵۰) سال) با خریدار با انجام مناقصه اقدام نماید. در صورت عدم نیاز، خریداران طرح‌ها و پروژه‌ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.

ماده ۹- سازمان سالانه ضمن هماهنگی با وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، میزان منابع قابل تامین از محل افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی مازاد بر الگوی مصرف یا متوسط مصرف برای ماده (۲۴) قانون را در لوایح بودجه سالانه منظور می‌نماید.

 

ماده ۱۰- بانک‌های دولتی موضوع این آیین‌نامه موظف‌اند حداقل به میزان سه برابر سرمایه تامین شده ناشی از اجرای ماده (۲۴) قانون به خریداران واجد شرایط طرح‌ها و پروژه‌های موضوع این آیین‌نامه (که به‌صورت مستقل و یا با پرداخت یارانه و یا کمک زیان به تشخیص بانک نیز از توجیه اقتصادی و مالی برخوردارند) تسهیلات پرداخت نمایند. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است از طریق بانک‌های عامل تسهیلات موردنیاز خریداران را طبق ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات مصوب هیئت‌امنا پرداخت نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 1394/۵/3 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

 

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد