بخشنامه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند پ ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب هیات وزیران
94/128809
1394/05/19
متن ضابطه


شماره: 128809/94

تاریخ: 1394/05/19

پیوست: دارد

 

جهت اطلاع مدیران عامل محترم تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و شرکت دولتی پست‌بانک ارسال می‌گردد.

 

با سلام؛

احتراما، به استحضار می‌رساند؛ هیات وزیران در جلسه مورخ 10/4/1394 در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند «پ» ماده 17 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را مورد تصویب قرار داد که نسخه‌ای از آن به پیوست ایفاد می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اهتمام و توجه کافی به مفاد آیین‌نامه فوق‌الذکر، در اجرای تکلیف مندرج در ماده (2) آن‌که مقرر می‌دارد «بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف‌اند فهرست املاک غیرمنقول را به تفکیک مازاد و غیر مازاد با مشخصات ثبتی و نشانی کامل و ارزش دفتری و اطلاعات سهام تحت تملک خود را به تفکیک فعالیت‌های بانکی و غیر بانکی که به تایید حسابرس و بازرس قانونی خود رسیده باشد، حداکثر تا پایان سال 1394 و در سال‌های مالی بعد حداکثر یک ماه پس از انقضای سال مالی به بانک مرکزی اعلام نماید»، دستور فرمایند اقدامات لازم معمول و مستندات اشاره‌شده به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال گردد./2466604

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی

اداره مطالعات و مقررات بانکی

عبدالمهدی ارجمند نژاد  -  حمیدرضا غنی‌آبادیآیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

 

شماره: ۵۲۱۰۱/ت ۵۲۰۹۸ هـ           تاریخ: 1394/۴/29


وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱394/۴/۱0 به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

و ارتقای نظام مالی کشور

 

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قـانون رفع مـوانع تولید رقابت‌پذیر و ارتـقای نـظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ.

ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

دـ املاک غیرمنقول مازاد: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی.

هـ ـ عایدی املاک غیرمنقول مازاد: مابه‌التفاوت قیمت بازار املاک غیرمنقول مازاد در ابتدا و انتهای سال مالی.

 

ماده ۲ ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند فهرسـت املاک غیرمنقول را به تفکیک مازاد و غیر مازاد با مشخصات ثبتی و نشانی کامل و ارزش دفتری و اطلاعات سهام تحـت تملک خود را به تفکـیک فعالیت‌های بانـکی و غیر بانکی که به تأیید حسابرس و بازرس قانونی خود رسیده باشد، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ و در سال‌های مالی بعد حداکثر یک ماه پس از انقضای سال مالی به بانک مرکزی اعلام کنند.

 تبصره ـ بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مشخصات ثبتی و نشانی کامل املاک غیرمنقول مازاد و همچنین سهام تحت تملک بانک‌ها و مؤسسه اعتباری در بنگاه‌هایی که فعالیت غیر بانکی انجام می‌دهند، به‌استثنای موارد مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون، حداکثر تا دو ماه پس از پایان سال مالی بانک یا مؤسسه اعتباری به سازمان و اشخاص مزبور ارسال کند.

ماده ۳ ـ ارزیابی قیمت بازار املاک مازاد موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی‌شده توسط سازمان انجام می‌گیرد و هزینه کارشناسی به عهده بانک یا مؤسسه اعتباری مربوط است.

 تبصره ـ قیمت بازار برای پایان دوره مالی هر یک از املاک مازاد درصورتی‌که املاک مذکور در فهرست مازاد سال بعد نیز باشد به‌عنوان ارزش بازار، ابتدای دوره بعدی منظور خواهد شد.

 

 ماده ۴ ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند مالیات متعلق را با رعایت این آیین‌نامه حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به‌حساب تعیین‌شده سازمان واریز کنند.

 

 ماده ۵ ـ در صورت عدم رعایت مقررات مربوط در پرداخت مالیات متعلق توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، سازمان با رعایت مقررات نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلق اقدام می‌کند.

 

 ماده ۶ ـ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس احکام مربوط در قانون مالیات‌های مستقیم و این آیین‌نامه خواهد بود.

 

 ماده ۷ ـ عایدی املاک غیرمنقول مازاد و سود سهام تحت تملک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بنگاه‌هایی که فعالیت غیر بانکی انجام می‌دهند، مستقل از درآمد عملکرد آن‌ها بوده و عایدی و سود سهام مزبور قابل‌جمع با سود و زیان یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط نخواهد بود.

 

 ماده ۸ ـ مالیات پرداختی به‌موجب این آیین‌نامه به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

 

 ماده ۹ ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند گزارش فروش املاک غیرمنقول مازاد و واگذاری سهام موضوع این آیین‌نامه را به‌صورت سه‌ماهه به بانک مرکزی اعلام کنند.

 

 ماده ۱۰ ـ سازمان و بانک مرکزی مکلف‌اند گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع سه‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

 

 معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری 

 

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد