بخشنامه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جزء ب تبصره 1 بند ت ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب بانک مرکزی
94/112339
1394/05/04
متن ضابطه

شماره: 94/112339

تاریخ: 1394/05/04

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی، عسکریه و نور ارسال می‌گردد.

 

با سلام؛

احتراما، به استحضار می‌رساند؛ در اجرای تکلیف قانونی مقرر در جز «ب» ذیل تبصره یک از بند «ت» ماده 17 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، هیات وزیران در جلسه مورخ 1394/3/27، «آیین‌نامه اجرایی جز «ب» تبصره یک‌بند «ت» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را مورد تصویب قرار داد که نسخه‌ای از آن به پیوست ایفاد می‌گردد. لذا خواهشمند است ضمن توجه به مفاد آیین‌نامه فوق‌الذکر، در اجرای تکلیف مندرج در ماده 3 آن‌که مقرر می‌دارد: «کلیه موسسات اعتباری موظف‌اند ظرف سی روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، هر سه ماه یک‌بار فهرست اموال و دارایی‌های ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک موردنیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند»، دستور فرمایند اقدامات لازم معمول گردد. /2448900

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی

اداره مطالعات و مقررات بانکی

عبدالمهدی ارجمندنژاد- حمیدرضا غنی آبادی

 


شماره: 41842/ت 52027 هـ

تاریخ: 1394/4/4

 

هیئت‌وزیران در جلسه 1394/3/27 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جز (ب) تبصره (1) بند (ت) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394- آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 


آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (1) بند (ت) ماده (17)

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

 الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394-.

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 ج- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به‌موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد.

د- اموال و دارایی‌ها: اموال منقول، غیر‌منقول و سهام موسسات اعتباری.

 

 ماده 2- مصادیق تملک قهری اموال و دارایی‌ها توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر تعیین می‌شود:

 الف- تملک اموال و دارایی‌ها از محل ردّ دیون دولت.

ب- تملک اموال و دارایی‌ها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده (34) قانون ثبت‌اسناد و املاک - مصوب 1310- و همچنین قراردادهای داخلی لازم‌الاجرا موضوع ماده (15) قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1362-.

 ج- مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست‌های تکلیفی دولت.

د- تملک اموال و دارایی‌ها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین‌المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی.

 هـ- تملک اموال و دارایی‌ها با آراء قطعی مراجع قضایی و داوری

 و- تملک اموال و دارایی‌ها به‌منظور تهاتر بدهی‌ها منوط به‌قرار گرفتن تسهیلات غیر جاری در طبقه مشکوک‌الوصول.

 

ماده 3- کلیه موسسات اعتباری موظف‌اند سی روز کاری پس از ابلاغ این آیین‌نامه، هر سه ماه یک‌بار فهرست اموال و دارایی‌های ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک موردنیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند.

 

ماده 4- بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش مربوط به موضوع ماده (3) این آیین‌نامه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 1394/4/4 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

 

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد