نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 94/181356 مورخ 1390/04/15 (نسخه ابلاغ آزمایشی) منسوخ شده است.
96/188844
1396/04/26
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد