نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
نسخه ابلاغ آزمایشی- این بخشنامه با ابلاغ بخشنامه شماره 96/188844 مورخ 1396/04/26 منسوخ شده است.
94/181356
1390/04/15
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد