نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی
این بخشنامه با ابلاغ مصوبه شماره 24525/ت ‍14898ه‍ مورخ 1375/04/04 هیات وزیران منسوخ شده است.
7250/ت166
1367/02/17
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد