شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره- وزارت نفت (فایل متنی - word) (نسخه قابل دانلود)

شرایط عمومی همسان
 قراردادهای خدمات مشاوره- وزارت نفت (فایل متنی - word) (نسخه قابل دانلود)
50,000 تومان
خرید

این فایل دربرگیرنده فایل متنی شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره صنعت نفت است که مطابق با نشریه 029 آماده و تایپ شده است که در هنگام تنظیم قراردادهای مشاوره با مجموعه های وزارت نفت می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.

0.03 مگابایت
محصولات مرتبط