موافقت‌نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها (شرایط عمومی پیمان)

موافقت‌نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها (شرایط عمومی پیمان)
112,500 تومان
خرید

نشریه 4311 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مربوط به قراردادهای سه عاملی پیمانکاری- قرارداد pc غیرصنعتی

0.2 مگابایت
محصولات مرتبط