چهارچوب موافقت‌نامه مشارکت عمومی و خصوصی

چهارچوب موافقت‌نامه مشارکت عمومی و خصوصی
115,000 تومان
خرید

این فایل دربرگیرنده فایل متنی چهارچوب موافقت‌نامه مشارکت عمومی-خصوصی است که در هنگام تنظیم قراردادهای مشاوره می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.

1 مگابایت
محصولات مرتبط