سمینار 4 : زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی (PPP Ecosystem) در حوزه آب و فاضلابدر سال‌های اخیر، توسعه مشارکت عمومی-خصوصی (Public-Private Partnership) همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بخش‌های زیرساختی بوده و به همین منظور قالب‌های قراردادی مانند BOO و BOT تعریف و مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد این‌گونه طرح‌ها توسط دولت و به‌صورت سنواتی بازپرداخت می‌شد، همچنان محدودیت منابع دولتی موجب بروز مشکلات می‌گردید. شکل‌گیری قالب قراردادی بیع متقابل در تکمیل طرح‌های فاضلاب از یک سو مشکلات بخش دولتی را مرتفع نمود و از سوی دیگر موجب رونق و توسعه صنایع گردید. در این نشست سعی خواهد شد قالب قراردادی بیع متقابل و استفاده از آن در صنعت آب و فاضلاب، به اختصار معرفی گردد.
امیدواریم رویکرد هم‏‌اندیشانه و تعاملی مخاطبان با ارائه‌‏دهنده، برای همه دست‏‌اندرکاران در هر دو دسته بخش عمومی و بخش خصوصی مفید و جذاب باشد. در این سمینار سعی می‌‏شود با نگاه به برخی از "شاخص‏‌های سنجش" "زیست‏‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی" از نظر "گروه بانک جهانی" موضوع بحث دنبال شود.


سرفصل ها و زمان بندی:
بخش یكم (14 الی 15:00)
🖊 مشارکت عمومی-خصوصی در صنعت آب و فاضلاب (روش نوین بیع متقابل)
🖊 پرسش و پاسخ
بخش دوم (15:00 الی 15:30)
🖊 طرح مدیریت جامع پساب مشهد
🖊 پرسش و پاسخ
بخش سوم (15:30 الی 17:00)
🖊 بهره‌برداری بلند مدت از طرح‌های آب و فاضلاب
🖊 پرسش و پاسخ

ارائه دهندگان:
خانم دکتر اسکندری:کارشناس دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت غیردولتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
خانم دکتر رجبزاده: کارشناس دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت غیردولتی شرکت آب و فاضلاب مشهد
آقای مهندس تفضلی: مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت غیردولتی شرکت آب و فاضلاب مشهد


هزینه شرکت در دوره:
رایگان