حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی
با توجه به ابلاغ بخشنامه 100/31394 مورخ 1389/04/26، جدول مقادیر اصلاح گردیدند بطوریکه حداکثر مبلغ مناسب براساس سقف معاملات کوچک تعیین شده است. نظر به رشد بیش از 40 درصدی نصاب معاملات در سال 95، ملاک تعیین حداکثر مبلغ ظرفیت برای پیمانکاران شخص حقوقی از سقف معاملات کوچک طی بخشنامه ای به مقدار افزایش تعدیل سالیانه تغییر یافت؛ که این تغییر برای پیمانکاران شخص حقیقی اعمال نشده است. در سال 95 یک پیمانکار شخص حقیقی دارای پایه یک میتواند دو کار همزمان با مبلغ مجموعا ده میلیارد ریال (پنجاه برابر سقف معاملات کوچک) داشته باشد.
100/64257
1386/05/09
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد