دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
این بخشنامه تنها بخشنامه سازمان برنامه است که تعرفه حق الزحمه کارشناسی مهندس مشاور با قابلیت به روز رسانی در آن آورده شده است و از این رو برای برآورد حق الزحمه مهندسان مشاور بسیار کاربرد دارد
101/80981
1384/05/08
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد