بسته فهرست بهای وزارت نفت سال 1396 (نسخه قابل دانلود)

بسته فهرست بهای وزارت نفت سال 1396 (نسخه قابل دانلود)
15,000 تومان
خرید

«بسته فهرست‌بهای وزارت نفت 96» مجموعه‌ای است دربرگیرنده تمامی فهارس بهای منتشره در سال 1396 که از سوی وزارت نفت منتشرشده و دربرگیرنده 13 فهرست‌بهای زیر است :

اصلاحیه فهرست بهای تعمیرات پالایشگاه سال 1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی تغذیه و شبکه گازسال 1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله گاز شهری سال 1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت وگاز سال1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته گاز رسانی به صنایع سال1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) سال1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه های نفت وگاز و انبارهای نفت منطقه ای سال1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحد های سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها سال1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال1396

20 مگابایت
محصولات مرتبط