بسته فهرست بهای سال 1394 (نسخه قابل دانلود)

بسته فهرست بهای سال 1394 (نسخه قابل دانلود)
15,000
6000 تخفیف
9,000 تومان
خرید

«بسته فهرست‌بهای 94» مجموعه‌ای است دربرگیرنده تمامی فهارس بهای منتشره در سال 1394 که از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و هم‌چنین نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران منتشرشده و دربرگیرنده 24 فهرست‌بهای زیر است :

• فهرست‌بهای واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1394
• نرخ عوامل موثر در فهرست‌های بهای واحد پایه سال 1394
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال 1394
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن سال 1394
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت‌فشار سال 1394
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1394
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته‌ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1394
• فهرست‌بهای خط‌کشی‌های معابر شهری سال 1394
• فهرست‌بهای تجهیزات ترافیکی سال 1394
• فهرست‌بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره‌رو سال 1394
• فهرست‌بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع‌آوری و هدایت رواناب‌های سطحی سال 1394
• فهرست‌بهای حفاظ‌ها و ضربه‌گیرهای معابر شهری در سال 1394

130 مگابایت
محصولات مرتبط