گنجینه استانداردهای کمیته‌ نقشه و اطلاعات مکانی سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 شیشه ساختمانی – شیشه با فیلم پلیمری پشت چسب­دار– قسمت 1: تعاریف و الزامات دانلود رایگان بخشنامه
2 شیشه ساختمانی - شیشه پوشش­ دار قسمت 4: استاندارد محصول دانلود رایگان بخشنامه
3 سرامیک­ های ظریف (سرامیک­های پیشرفته – سرامیک­های صنعتی پیشرفته) خواص مکانیکی کامپوزیت­های سرامیکی در دمای محیط در فشار اتمسفر – تعیین خواص کششی دانلود رایگان بخشنامه
4 شیشه ساختمانی محصولات اولیه شیشه -سودا-لایم سیلیکات- قسمت 1: تعاریف و خواص عمومی فیزیکی و مکانیکی دانلود رایگان بخشنامه
5 ارزیابی اثر بخشی افزودنی ها برای تثبیت خاک -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
6 بتن -مدیریت زیست محیطی برای بتن و سازه های بتنی -قسمت 1- اصول کلی دانلود رایگان بخشنامه
7 خانه ها -تشریح عملکرد -قمست 3- دوام سازه ای دانلود رایگان بخشنامه
8 دوده سیلیس (میکرو سیلیس)مورد استفاده در مخلوط های سیمانی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
9 درزگیرها و پر کننده ها ،روش گرم ریز برای درزها و ترک ها در پیاده روهای آسفالتی و بتنی سیمان پرتلند -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
10 روان ملات های کاشی -قسمت 5- تعیین جذب آب -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
11 بتن -الزامات عملکرد و ارزیابی برای استانداردهای طراحی بتن سازه ای دانلود رایگان بخشنامه
12 بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون آزمایشگاهی خاک -قسمت 3- تعیین وزن مخصوص واقعی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
13 سنگدانه -تعیین درصد شکستگی سنگدانه های درشت -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
14 سنگدانه ها-آزمون های خصوصیات ساختاری -قسمت9- تعیین نرمه به روش آزمون متیلن بلو دانلود رایگان بخشنامه
15 سیمان پرتلند-تعیین نمایه جریان پذیری -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
16 مقاومت در برابر آتش و کنترل دود برای مجموعه درهای تردد و درهای پشت پنجره و پنجره های باز شونده و اجزای یراق آلات ساختمان -قسمت 3- کنترل دود برای مجموعه درها و درهای پشت پنجره -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
17 سفال های رسی بام برای نصب ناپیوسته -تعیین مشخصات هندسی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
18 سفالهای رسی بام و اتصالات -تعاریف و ویژگی های دانلود رایگان بخشنامه
19 سفال های رسی بام برای نصب ناپیوسته -تعیین خواص فیزیکی -قسمت 2- مقاومت در برابر یخ زدن-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
20 کاش های سرامیکی -قسمت 4تعیین مدول گسیختگی (مقاومت خمشی)و نیروی شکست -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
21 فراورده ها و اجزای ساختمانی - قسمت 1- طبقه بندی واکنش در برابر آتش دانلود رایگان بخشنامه
22 لوازم بهداشتی -وان های ساخته شده از ورق های آکرلیک ریختگی یک پارچه -الزامات و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
23 سقف های تیرچه بلوک-قسمت 1- خرپای تیرچه و تیرچه خرپایی -ویژگیها و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
24 تحقیقفات و آزمون های ژئوتکنیک پایش ژئو تکنیک با استفاده از ابزار دقیق میدانی -قسمت 1- قوانین کلی دانلود رایگان بخشنامه
25 چارچوب فرایند طراحی برای صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان های مسکونی تک خانواری و ساختمان های تجاری کوچک دانلود رایگان بخشنامه
26 درها و پنجره ها-لنگه های در ضد رطوبت و ضد آب -آزمون و طبقه بندی دانلود رایگان بخشنامه
27 ماشین ها و کارخانه های فراوری سنگ طبیعی -ایمنی -الزامات ماشین های پرداخت سطحی دانلود رایگان بخشنامه
28 دوام ساختمان ها و اجزاء فراورده ها و ترکیبات آن-راهنما دانلود رایگان بخشنامه
29 انبارهای فنی مرکبات- الزامات دانلود رایگان بخشنامه
30 تعیین زمان های کاری ،گیرش ،گیرش مقاومت در حین کار برای ملات های سیلیکات و سیلیسی با گیرش شیمیایی مقاوم به مواد شیمیایی دانلود رایگان بخشنامه
31 تعیین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته ملات ها ،دوغاب ها ،رویه های یکپارچه و بتن های پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی دانلود رایگان بخشنامه
32 تعیین جمع شدگی خطی و ضریب انبساط حرارتی ملات ها ،دوغاب ها ،پوشش یکپارچه و بتن پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
33 مجموعه درهای تردد ،پنجره ها ، دیوارهای نما،حفاظهای مشبک و درهای پشت پنجره ای مقاوم در برابر سرقت -تعیین مقاومت در برابر سرقت با کوشش های فردی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
34 سقف های کاذب -الزامات و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
35 اندازه گیری مقاومت فشاری ملات ها،دوغاب ها ،رویه های یک پارچه و بتن های پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی دانلود رایگان بخشنامه
36 قیر و مواد قیری -آماده سازی آزمونه های آسفالتی با استفاده از دستگاه مارشال -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
37 قیر و مواد قیری -تعیین استحکام و روانی مارشال مخلوط های آسفالتی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
38 دودکش ها -مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
39 دودکش ها-الزامات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
40 ساختمان ها و کارهای مهندسی عمران درزگیر ها-رده بندی و الزامات برای درزگیر های مسیر عبور عابر پیاده دانلود رایگان بخشنامه
41 عملکرد حرارتی ساختمان ها-تعیین میزان نفوذپذیری هوا در ساختمان ها -روش اعمال فشار توسط فن دانلود رایگان بخشنامه
42 بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون زمین گرمایی -تعیین هدایت حرارتی خاک و سنگ با استفاده از مبدل حرارتی گمانه -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
43 روسازی های بتنی -قسمت 4- تعیین مقاومت سایشی روسازی های بتنی در برابر تایرهای یخ شکن -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
44 روسازی های بتنی -قسمت 3- تعیین ضخامت روسازی بتنی از مغزه ها -روش آـزمون دانلود رایگان بخشنامه
45 روسازی های بتنی -قسمت 2- تعیین میزان چسبندگی بین دو لایه -روش آـزمون دانلود رایگان بخشنامه
46 روسازی های بتنی -قسمت 1- تعیین ضخامت روسازی بتنی به روش پیمایشی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
47 روسازی های بتنی -قسمت 3- میله های رابط مورد استفاده در روسازی های بتنی -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
48 روسازی های بتنی -قسمت 2- الزامات کاربردی برای روسازی های بتنی دانلود رایگان بخشنامه
49 محدود نمودن نفوذ آب جهت کاهش آسیب به ساختمان ها -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
50 اصول کلی قابلیت اعتماد سازه ها دانلود رایگان بخشنامه
51 مصالح ساختمانی -فراورده های عایق کاری حرارتی -عایق های حرارتی الیاف معدنی پاششی و جاذب صدا -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
52 آسفالت -نمونه برداری از آسفالت جاده - آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
53 نصب لوله های رسی ویتره شده -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
54 لوله های رسی ویتره شده- روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
55 قیر و مواد قیری -قیر خالص طبقه بندی شده براساس درجه نفوذ -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
56 بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون آزمایشگاهی خاک -قسمت 2- تعیین جرم مخصوص -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
57 بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون آزمایشگاهی خاک -قسمت 1- تعیین درصد رطوبت -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
58 پرکننده های درز و درزگیرها-قسمت 3-درزگیرهای گرم پیش ساخته -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
59 پرکننده های درز و درزگیرها-قسمت 1-درزگیرهای گرم -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
60 مدیریت و کنترل فعالیت های عملیاتی در سامانه های زهکشی و فاضلاب بیرون ساختمان ها-قسمت 2- بازسازی دانلود رایگان بخشنامه
61 مدیریت و کنترل فعالیت های عملیاتی در سیستم های زهکشی و فاضلاب خارج از ساختمان -قسمت 1- تمیز کاری دانلود رایگان بخشنامه
62 بازرسی دوره ای نمای ساختمان برای شرایط غیر ایمن -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
63 ساختمان -ارزیابی رشد قارچ در ساختمان -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
64 میخ برای استفاده در تخته گچی-ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
65 مدیریت زیست محیطی برای بتن وسازه های بتنی -قسمت 2- مرز سامانه و فهرست داده ها دانلود رایگان بخشنامه
66 بتن سبک-تعیین مقاومت بتن هوادار اتو کلاو شده در برابر یخ زدن و آب شدن (چرخه یخ گشایی )-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
67 ورقه های شکل داده شده (موج دار)سیمان الیافی-تعیین مقاومت در برابر ضربه -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
68 آجرهای بتنی ساختمانی -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
69 بتن-خزش در فشار-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
70 سامانه های زهکشی ثقلی داخل ساختمان -قسمت 1- الزامات عمومی و عملکردی دانلود رایگان بخشنامه
71 سایبان و آفتاب گیرهای بیرونی -الزامات عملکردی و ایمنی دانلود رایگان بخشنامه
72 پلیمر تقویت شده با الیاف (FRP)-برای تسلیح سازه های بتنی -ویژگی ورقه ای FRP دانلود رایگان بخشنامه
73 ارزیابی دوام سنگ برای کنترل فرسایش با استفاده از سدیم سولفات یا منیزیم -سولفات روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
74 ارزیابی دوام سنگ برای کنترل فرسایش تحت شرایط یخ زدگی و آب شدگی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
75 ارزیابی دوام سنگ برای کنترل فرسایش تحت شرایط تر و خشک -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
76 تعیین اندازه های استاندارد سنگ برای کنترل فرسایش -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
77 اکتشاف و نمونه برداری از خاک به وسیله دستگاه حفاری اگر-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
78 حفاری اکتشافی سنگ ها-مغزه گیری و نمونه برداری از سنگ ها برای اکتشاف صحرایی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
79 ورق های انعطاف پذیر برای عایق آب-ورق های قیری،پلاستیکی و لاستیکی برای عایق سقف -تعیین مقاومت در برابر ضربه -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
80 فراورده های بازفرآوری شده از صفحات روکش دار گچی -تعاریف ،الزامات و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
81 مهار بندی سامانه های نرده کشی و نرده های ثابت فلزی برای ساختمان -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
82 بررسی و ارزیابی سامانه های زهکشی و فاضلاب خارج از ساختمان ها -قسمت 1- الزامات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
83 دوغاب های بنتونیتی-تعیین چگالی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
84 سامانه های نرده و نرده های ساختمان -واژه نامه دانلود رایگان بخشنامه
85 ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -تعیین طول ،عرض و مستقیم بودن -قسمت 1- ورق های قیری عایق رطوبتی بام -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
86 بلوک های کف پوش بتنی -الزامات و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
87 ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -ورق های قیری عایق رطوبتی بام -تعیین انعطاف پذیری در دمای پایین -رو ش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
88 ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -تعیین خصوصیات کششی-قسمت 2-ورق های پلاستیکی و لاستیکی عایق رطوبتی بام -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
89 ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -تعیین خصوصیات کششی-قسمت 1- ورق های قیری عایق رطوبتی بام -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
90 ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -ورق های قیری عایق رطوبتی بام -تعین مقاومت به جریان در دمای بالا-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
91 ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی-تعیین مقاومت پارگی -قسمت 1- ورق های قیری عایق رطوبتی بام -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
92 دودکش ها-سامانه های دودکش -قسمت 1- روش های آزمون عمومی دانلود رایگان بخشنامه
93 معابر شهری -تجهیزات ایمنی در محدوده جناغی های بزرگراه ها-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
94 اتصالات پساب در لوازم بهداشتی -قسمت 2- روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
95 اتصالات پساب در لوازم بهداشتی -قسمت 1- الزامات دانلود رایگان بخشنامه
96 عملکرد حرارتی در محیط های انسان ساخت -تعیین دبی هوا در کاربردهای ساختمانی از طریق روشهای اندازه گیری میدانی دانلود رایگان بخشنامه
97 عملکرد زیست محیطی ساختمانها -سنجه کربن ساختمان -مرحله کاربری دانلود رایگان بخشنامه
98 تجهیزات ساخت و نگه داری راه کارخانه های اختلاط آسفالت -واژه نامه و ویژگی های تجاری دانلود رایگان بخشنامه
99 تجهیزات ساخت و نگه داری راه - دستگاههای روسازی با قالب لغزنده -تعاریف و ویژگی های تجاری دانلود رایگان بخشنامه
100 ساختمان ها و کارهای مهندسی عمران -درزگیرها-واژه نامه دانلود رایگان بخشنامه
101 بتن-تخمین سریع مقاومت در برابر جدا شدگی ذرات بتن خود تراکم با استفاده از آزمون نفوذ -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
102 بتن- استفاده از کلاهک های مقید نشده برای تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای بتنی سخت شده -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
103 اندازه گیری مقاومت چسبندگی خمشی مصالح بنایی -روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
104 دودکش -سامانه دودکش با معبر پلاستیکی دود-الزامات و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
105 تجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی -قسمت 1-الزامات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
106 مصالح ساختمانی -فراورده های عایق کاری حرارتی -فراورده های پشم معدنی کارخانه ای-ویژگی ها(اصلاحیه شماره 1) دانلود رایگان بخشنامه
107 عایق های رطوبتی پیش ساخته بام -اکسیده -ویژگی ها (اصلاحیه شماره 1) دانلود رایگان بخشنامه
108 عایق رطوبتی -فرسایش در برابر حرارت و در مجاورت هوا-روش آزمون (اصلاحیه شماره 1) دانلود رایگان بخشنامه
109 پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید درها و پنجره ها -طبقه بندی ،الزامات و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره 1) دانلود رایگان بخشنامه
110 مستند سازی محصول فنی- اصول کلی نمایش -قسمت 43-روش های نقشه کشی در نقشه های ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
111 ملات بنایی -قسمت 4- تعیین روانی ملات تازه (بوسیله نفوذ پیستون ) -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
112 بتن-تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای بتنی درجا قالب گیری شده -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
113 مقاومت فراورده ها و اجزای ساختمانی (به غیر از تاسیسات تهویه ) در برابر آتش -قسمت 2- طبقه بندی دانلود رایگان بخشنامه
114 بتن-مواد مایع غشاء ساز جهت عمل آوری بتن-ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
115 بتن -تعیین مقاومت فشاری روان ملات های بتن پیش آکنده در آزمایشگاه -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
116 افزودنی های بتن،ملات و دوغاب -قسمت 11-تعیین مشخصات حفرات هوا در بتن سخت شده -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
117 خاک-روش طبقه بندی خاک ها برای اهداف مهندسی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
118 آجر رسی-ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
119 تعیین رابطه رطوبت -چگالی در مخلوط های خاک -سیمان (روش وزنی)-روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
120 بتن-تعیین مقاومت کششی دو نیم کردن آزمونه های استوانه ای بتن -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
121 سنگدانه ها-آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 8 -تعیین مقاومت سبکدانه ها در برابر واپاشی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
122 سنگدانه ها-آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 7 -تعیین مقاومت سبکدانه ها در برابر یخ زدن و آب شدن -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
123 سنگدانه ها-آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 6 -تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن در حضور نمک سدیم کلرید-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
124 سنگدانه ها-آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 5 -تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
125 بتن آماده -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
126 بتن -بتن ساخته شده با پیمانه حجمی و اختلاط پیوسته -ویژگی دانلود رایگان بخشنامه
127 سنگ های ساختانی -تعیین مقاومت سایش در اثر رفت و آمد -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
128 سنگ های ساختانی -تعیین مقاومت فشاری -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
129 سنگ های ساختمانی -سنگ آهک -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
130 سنگ های ساختانی -گرانیت -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
131 سنگ گچ ،گچ ساختمانی ،بتن گچی -روش های آزمون فیزیکی دانلود رایگان بخشنامه
132 بتن -آب انداختن بتن -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
133 بتن-قسمت 12-تعیین مقاومت بتن در برابر کربناته شدن به روش تسریع شده -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
134 سنگدانه های بتن -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
135 نگه داری و ترابری نمونه های مغزه سنگ -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
136 نصب سازه های بتنی خدماتی پیش ساخته زیر زمینی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
137 سازه های پیش ساخته بتنی زیر زمینی خدماتی-ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
138 بازرسی سازه های بتنی پیش ساخته زیر زمینی خدماتی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
139 حداقل بارهای طراحی سازه ای برای سازه های خدماتی بتنی پیش ساخته زیر زمینی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
140 بتن -نعل درگاه بنائی بتنی ساخته شده -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
141 سنگدانه -تاثیر ناخالصی های آلی سنگدانه ریز بر مقاومت ملات -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
142 تعیین قابلیت تراوایی سنگ ها به وسیله جریان هوا-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
143 بتن-مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلراید با روش الکتریکی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
144 سیمان -سیمان سوپر سولفاته -ترکیبات -ویژگی ها و ارزیابی انطباق دانلود رایگان بخشنامه
145 ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -تعیین پایداری ابعادی -قسمت 1- ورق های قیری عایق رطوبتی بام -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
146 ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -ورق های قیری،پلاستیکی و لاستیکی عایق رطوبتی بام -تعیین نفوذناپذیری آب-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
147 قیر و مواد قیری -تعیین گرانروی قیر امولسیونی با ویسکومتر سیبولت فیورل -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
148 قیر و مواد قیری -تعیین باقی مانده تقطیر در خلاء و دمای پایین قیر امولسیونی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
149 قیر و مواد قیری -شناسایی قیر امولسیونی کاتیونی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
150 قیر و مواد قیری -رقیق سازی قیرهای امولسیونی با آب -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
151 قیر و مواد قیری -ارزیابی اندود مصالح سنگی با قیرهای امولسیونی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
152 قیر و مواد قیری -تعیین باقی مانده تبخیر قیرامولسیونی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
153 قیر و مواد قیری -تعیین ذرات فرا اندازه در قیرهای امولسیونی (آزمون الک)-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
154 قیر و مواد قیری -نشست و پایداری انبارش قیرهای امولسیونی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
155 قیر و مواد قیری-یخ زدگی قیرهای امولسیونی -روش ازمون دانلود رایگان بخشنامه
156 قیر و مواد قیری -قیرهای امولسیونی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
157 آجر برای پوشش داخل دودکش های صنعتی -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
158 آجر کف فرش برای تردد وسایل نقلیه سنگین-ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
159 تعیین شاخص کیفیت سنگ با مغزه گیری از توده سنگ -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
160 سنگ ساختمانی -نمونه برداری و آماده سازی آزمونه دانلود رایگان بخشنامه
161 سنگ آگلومره-اصطلاح شناسی و طبقه بندی دانلود رایگان بخشنامه
162 روسازی دوغابی -الزامات دانلود رایگان بخشنامه
163 ماشین های تونل سازی -دریچه های هوابند -الزامات ایمنی دانلود رایگان بخشنامه
164 ماشین های تونل سازی -ماشین های حفار بازویی (رودهدرها)و ماشین های استخراج پیوسته -الزامات ایمنی دانلود رایگان بخشنامه
165 مجموعه درهای تردد ، پنجره ها ،دیوارهای نما، حفاظ های مشبک و درهای پشت پنجره مقاوم در برابر سرقت -الزامات و طبقه بندی دانلود رایگان بخشنامه
166 روسازی های بتنی -قسمت 1- مصالح دانلود رایگان بخشنامه
167 سبکدانه مورد مصرف در عمل آوری داخلی بتن -ویژگیها و روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
168 جذب رطوبت مصالح ساختمانی در شرایط هم دما -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
169 بتن -نصب کاشی های بتنی کف -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
170 آهک زنده و آهک هیدراته برای خنثی سازی پسماندهای اسیدی- روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
171 آجر نما از جنس خاکستر آتشفشانی-ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
172 سامانه های طبقه بندی توده های سنگی جهت مقاصد مهندسی -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
173 خاک -آزمون برش پره ای در محل در خاک ریز دانه اشباع شده -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
174 آسترها برای درزگیرهای اتصال گرم و سرد -قسمت3- تعیین مقدار مواد جامد و رفتار تبخیری مواد فرار-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
175 آسترها برای درزگیرهای اتصال گرم و سرد -قسمت 2- تعیین مقاومت در برابر مواد قلیایی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
176 آسترها برای درزگیرهای اتصال گرم و سرد -قسمت 1- تعیین همگنی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
177 پرکننده های درز و درزگیرها-درزگیرهای پیش ساخته -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
178 پرکننده های درز و درزگیرها-قسمت 4- آسترهای مورد استفاده همراه با درزگیرهای اتصال -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
179 خاک -اندازه گیری وزن مخصوص ذرات جامد به وسیله پیکنومتر آبی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
180 بتن سخت شده -قسمت 8- -تعیین عمق نفوذ پذیری بتن تحت فشار آب-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
181 سنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی -قسمت 8- -تعیین عدد صیقلی شدن سنگ -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
182 سنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی -قسمت 7- -تعیین چگالی دانه ای فیلر با چگالی سنج -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
183 سنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی ومکانیکی-قسمت 4- تعیین فضاهای خالی در فیلر متراکم خشک-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
184 پلیمر تقویت شده با الیاف (FRP)برای تقویت خارجی بتن -قسمت 2- ورق های FRP -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
185 قیر و مواد قیری -مواد جوان ساز امولسیونی -طبقه بندی دانلود رایگان بخشنامه
186 قیر و مواد قیری -تعیین چگالی قیر امولسیونی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
187 قیر و مواد قیری -تعیین شکست قیرامولسیونی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
188 قیر و مواد قیری -اختلاط قیر امولسیونی با سیمان -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
189 قیر و مواد قیری -تقطیر قیر امولسیونی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
190 خانه ها -تشریح عملکرد -قسمت 2- قابلیت بهر برداری سازه ای دانلود رایگان بخشنامه
191 خانه ها -تشریح عملکرد -قسمت 1- ایمنی سازه ای دانلود رایگان بخشنامه
192 سنگ طبیعی -تعیین مقاومت در برابر پیر شدگی با استفاده از شوک حرارتی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
193 قیر و مواد قیری -قیرخالص اصلاح شده با مواد شیمیایی برای استفاده در راه سازی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
194 قیر و مواد قیری -قیر امولسیونی آنیونی برای استفاده در راه سازی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
195 قیر و مواد قیری -قیر امولسیونی کاتیونی برای استفاده در راه سازی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
196 قیر و مواد قیری -قیر محلول زودگیر برای استفاده در راه سازی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
197 قیر و مواد قیری -قیر محلول کندگیر برای استفاده در راه سازی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
198 قیر و مواد قیری -قیر محلول دیرگیر برای استفاده در راه سازی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
199 قیر و مواد قیری -قیر برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده براساس عملکرد -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
200 قیر و مواد قیری -قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده براساس گرانروی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
201 قیر و مواد قیری -قیرخالص اصلاح شده با پودر لاستیک برای استفاده در راه سازی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
202 سنگ های ساختمانی -تراورتن -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
203 ورقه های شکل داده شده (موج دار ) سیمان الیافی و قطعات اتصال -ویژگی ها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
204 سنگ بتنی معماری -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
205 عایق حرارتی الیاف معدنی پتویی مورد مصرف در سازه های با اسکلت سبک و خانه های پیش ساخته -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
206 عایق الیاف شیشه ای پتویی انطعاف پذیر مورد مصرف در عایق کاری خارجی کانال های تهویه مطبوع -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
207 سنگدانه -نمونه برداری از سنگدانه ها-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
208 شناسایی و طبقه بندی خاک های رسی واگرا به روش سوراخ سوزنی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
209 مقاومت کششی مستقیم نمونه های مغزه گیری شده از سنگ بکر-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
210 تعیین خصوصیات واگرایی خاک رس به روش هیدرومتری دوگانه -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
211 تعیین نشانه تورم خاک ها-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
212 بتن -تعیین نفوذ یون کلرید در بتن به روش حوضچه سازی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
213 بتن -اندازه گیری نرخ جذب آب بتن های حاوی سیمان هیدرولیکی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
214 آجر رسی مورد مصرف در کف-ویژگی ها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
215 عملکرد حرارتی در محیط ساخت -تعیین نفوذ پذیری مصالح ساختمانی نسبت به هوا دانلود رایگان بخشنامه
216 کارهای ساختمانی و مهندسی عمران-درزگیرها-تعیین تغییرات در چسبندگی و ظاهر درزگیرهای ضد آب پس از قرار گیری نمونه های عمل آوری شده ثابت در معرض چرخه هوا زدگی مصنوعی و مکانیکی دانلود رایگان بخشنامه
217 آزمون های واکنش در برابر آتش -پیشروی شعله -قسمت 2- پیشروی جانبی شعله روی فراورده های ساختمانی و حمل و نقل در موضع عمودی دانلود رایگان بخشنامه
218 واکنش در برابر آتش -قابلیت افروزش فراورده های ساختمانی -قسمت 3- آزمون با چند منبع دانلود رایگان بخشنامه
219 کاهش پتانسیل شوره زنی در دیواره های بنایی جدید-راهنما دانلود رایگان بخشنامه
220 بتن-چگالی انبوهی مرطوب و خشک،جذب آب و تخلخل ظاهری مقاطع نازک بتن تقویت شده با الیاف شیشه-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
221 نصب و کاربرد عایق های انعکاسی در ساختمان ها-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
222 بتن-تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و ذوب شدن سریع-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
223 بارگذاری ثقلی کف ها و سقف های با شیب کم -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
224 نمونه برداری مصالح بتن پاششی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
225 عامل لاتکس برای چسباندن بتن تازه به بتن سخت شده -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
226 استفاده تجاری از گرد و غبار کوره های پخت آهک و کوره های پخت سیمان پرتلند-راهنما دانلود رایگان بخشنامه
227 درجا ریختن زیر لایه های ضخیم ریخته شده از بتن سبک سلولی و آماده سازی سطح برای دستیابی به کف قابل ارتجاع -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
228 سامانه های نرده فلزی ثابت و نرده های ساختمان -اندازه گیری کارائی-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
229 سامانه های نرده فلزی ثابت و نرده های ساختمان -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
230 قیر و مواد قیری -تاثیر آب بر مقاومت فشاری مخلوط های قیری متراکم-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
231 قیر و مواد قیری -مقاومت فشاری مخلوط های قیری-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
232 ماشین آلات راه سازی-ماشین آلات اختلاط آسفالت -الزامات ایمنی دانلود رایگان بخشنامه
233 سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت 5-تعیین نمک های کلریدی محلول در اسید -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
234 سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت 4-تعیین حساسیت پر کننده های مخلوط قیری به آب-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
235 سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت3-تهیه محلول استخراج با شستن و صاف کردن سنگدانه ها-روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
236 سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت1-تجزیه شیمیایی-روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
237 سیمان های ویژه با گرمازایی خیلی کم-ترکیبات ، ویژگیها و معیار انطباق دانلود رایگان بخشنامه
238 روشهای آزمون خاکستر بادی-قسمت 2- تعیین نرمی به روش الک تر دانلود رایگان بخشنامه
239 روشهای آزمون خاکستر بادی-قسمت 1- تعیین مقدار کلسیم اکسید آزاد دانلود رایگان بخشنامه
240 سنگدانه معدنی مورد استفاده برای پوشش بام -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
241 آماده سازی آزمایشگاهی مخلوط خاک -آهک با استفاده از همزن مکانیکی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
242 عملکرد گرمایی -رطوبتی مصالح و محصولات ساختمانی -تعییین مشخصات رطوبت در محدوده هیگروسکوپیک دانلود رایگان بخشنامه
243 عملکرد حرارتی ساختمان ها و مواد تعیین نرخ جریان هوای ویژه در ساختمان ها-روق دقیق سازی گاز ردیاب دانلود رایگان بخشنامه
244 ساخت دیوارهای خشکه چین با اندود محافظ (سطح پیوسته ) -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
245 تجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی قسمت 7- تجهیزات مکمل و کمکی قابل تعویض دانلود رایگان بخشنامه
246 تجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی -قسمت 6-تجهیزات پاشش فشاری-روان ملات ریزی و تزریق دانلود رایگان بخشنامه
247 تجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی -قسمت 3- تجهیزات حفاری افقی (HDD) دانلود رایگان بخشنامه
248 بند کشی مجدد بناهای تاریخی -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
249 آجر مجمر برای شومینه ساختمان های مسکونی -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
250 مواد ترکیبی خشک پیش آمیخته بسته بندی شده مورد استفاده در بتن پاششی خشک یا تر-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
251 روان ملات-نمونه برداری و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
252 سنگدانه های روان ملات بنایی -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
253 بتن-آماده سازی قطعات آزمون های خمش و شستشو برای بتن تقویت شده با الیاف شیشه -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
254 سنگ مصنوعی-کاشی های مدولار برای پوشش کف و پله ها (داخلی و خارجی)ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
255 چسب کاشی -تعیین مقاومت چسبندگی برشی چسب های رزینی واکنش گرا-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
256 روشهای آزمون سمیان-قسمت 9- گرمای هیدراته شدن-روش نیمه دررو دانلود رایگان بخشنامه
257 روشهای آزمون سیمان-قسمت 8-گرمایی هیدراته شدن -روش انحلال دانلود رایگان بخشنامه
258 روشهای آزمون سیمان-قسمت 7-روش های نمونه برداری و آماده سازی نمونه های سیمان دانلود رایگان بخشنامه
259 روشهای آزمون سیمان-قسمت 6-تعیین نرمی دانلود رایگان بخشنامه
260 روشهای آزمون سیمان-قسمت 5-آزمون خواص پوزولانی برای سیمان پوزرولانی دانلود رایگان بخشنامه
261 روشهای آزمون سیمان-قسمت 3- تعیین زمان گیرش و تعیین سلامت (انبساط)به روش لوشاتلیه دانلود رایگان بخشنامه
262 روش های آزمون سیمان-قسمت 2- تجزیه شیمیایی سیمان به روش تر دانلود رایگان بخشنامه
263 روشهای آزمون سیمان-قسمت 1- تعیین مقاومت دانلود رایگان بخشنامه
264 سلامت و ایمنی در تونل سازی در صنعت ساخت و ساز-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
265 بتن پاششی-قسمت 3-تعیین مقاومت های خمشی (مقاومت حداکثر اولیه ، نهایی و پس ماند) آزمونه های تیر تقویت شده الیافی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
266 بتن پاششی-قسمت 2-تعیین مقاومت خمشی بتن پاششی تازه - روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
267 بتن پاششی-قسمت1-نمونه برداری از بتن پاششی تازه و سخت شده دانلود رایگان بخشنامه
268 درزگیرهای گرم -قسمت 3- تعیین نفوذ و بازیابی (قابلیت ارتجاعی )-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
269 درزگیرهای گرم -قسمت 2- تعیین نفوذ مخروط در دمای 25 درجه سانتی گراد -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
270 درزگیرهای گرم -قسمت 1- تعیین چگالی در دمای 25درجه سانتی گراد -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
271 خاک-تعیین تغییر شکل و مشخصات مقاومت خاک به روش آزمون بارگذاری صفحه -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
272 خاک-آزمون برش مستقیم خاک ها تحت شرایط تحکیم یافته زهکشی شده-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
273 خاک تعیین مقاومت فشاری محدود نشده خاک چسبنده -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
274 خاک آزمون فشاری سه محوری زهکشی نشده-تحکیم نیافته بر روی خاک های چسبنده -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
275 فراورده ها و سامانه ها برای محافظت و ترمیم سازه های بتنی -تعیین کارایی -قسمت 1-جریان ملات های تیکسوتروپیک -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
276 روان ملات سیمان هیدرولیکی خشک، بسته بندی (بدون جمع شدگی)-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
277 تعیین تحمل بارگذاری بلندمدت پیچ سنگ -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
278 تعیین ظرفیت باربری کششی پیچ سنگ -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
279 تعیین خصوصیات خزشی بر جای سنگ-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
280 تعیین مقاومت برشی مستقیم نا پیوستگی های سنگ به صورت برجا-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
281 تعیین ضریب تغییر شکل پذیری بر جای توده سنگ با استفاده از روش بار گذاری صفحه انعطاف پذیر-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
282 تعیین ضریب تغییر شکل پذیری بر جای توده سنگ با استفاده از روش بار گذاری صفحه صلب-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
283 سنگ طبیعی -تعیین جذب آب در فشار اتمسفر-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
284 روش های اندازه گیری برای ساخت و ساز-پیاده کردن نقشه و اندازه گیری -قسمت3-چک لیست برای انجام خدمات نقشه برداری واندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
285 نقشه های فنی-نقشه های ساختمان -نقشه برای هم بندی سازه های پیش ساخته دانلود رایگان بخشنامه
286 کاشی ضد اسید -ویژگی ها-(اصلاحیه شماره 1) دانلود رایگان بخشنامه
287 بلوک بتنی سبک سلولی -ویژگیها (اصلاحیه شماره 1) دانلود رایگان بخشنامه
288 تیرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان -ویژگی ها و روش های آزمون (اصلاحیه شماره 1) دانلود رایگان بخشنامه
289 چسب های کاشی -الزامات ، طبقه بندی و شناسایی(اصلاحیه شماره 1) دانلود رایگان بخشنامه
290 کاشی های سرامیکی -قسمت 9- تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
291 کاشی های سرامیکی -قسمت 8-تعیین انبساط حرارتی خطی-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
292 کاشی های سرامیکی -قسمت 6- مقاومت سایش عمقی کاشی های بدون لعاب -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
293 کاشی های سرامیکی -قسمت 3- تعیین جذب آب-تخلخل ظاهری ،چگالی نسبی ظاهری و چگالی توده ای -روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
294 بتن-رنگدانه های مورد مصرف در بتن تمام رنگی -ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
295 سنگدانه -اندازه گیری واکنش قلیایی -سیلیسی به روش شیمیایی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
296 بنتونیت-تعیین مقدار حجمی ماسه گل حفاری -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
297 موزاییک سیمانی-قسمت2-برای کاربرد بیرونی -ویژگی ها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
298 سنگدانه -کاهش دادن نمونه سنگدانه تا اندازه آزمون-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
299 نمونه برداری و آزمون پوزولان های طبیعی یا خاکستر بادی برای مصرف به عنوان یک افزودنی معدنی در بتن حاوی سیمان پرتلند -روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
300 سنگدانه -تعیین رطوبت سطحی در سنگدانه های ریز-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
301 تکیه گاه های الاستومری صفحه فولادی چند لایه در پل ها-ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
302 عامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
303 عامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
304 آزمون بی نقصی پی های عمیق بتنی به روش فراصوتی چاه به چاه -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
305 تعیین مقاومت میل مهارها در اجزا بتنی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
306 پی های عمیق تحت بار فشاری محوری ساکن -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
307 آزمون بار معکوس برای مقاومت برشی عناصر قائم در سامانه های مقاوم در برابر نیروی جانبی ساختمان ها -روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
308 اجرای کارهای ژئوتکنیکی ویژه -زهکش های قائم دانلود رایگان بخشنامه
309 سنگدانه های مورد مصرف در بالاست راه آهن دانلود رایگان بخشنامه
310 محصولات بتنی پیش ساخته -دال ها با هسته مجوف دانلود رایگان بخشنامه
311 محصولات بتنی پیش ساخته -عناصر پل دانلود رایگان بخشنامه
312 سیمان سفید-تعیین درجه سفیدی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
313 سیلیکات و ملات های سیلیکا با گیرش شیمیایی مقاوم در برابر مواد شیمیایی -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
314 نمونه برداری رس های ظروف سرامیکی بدنه سفید-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
315 استفاده از سیلیکات و ملات های سیلیکا با گیرش شیمیایی مقاوم در برابر مواد شیمیایی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
316 محصولات و سامانه های حفاظت و تعمیر سازه های بتنی -تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفی و ارزیابی انطباق -قسمت 9- اصول کلی برای کاربرد محصولات و سامانه ها دانلود رایگان بخشنامه
317 پایداری در ساخت ساختمان ها چارچوب روش های ارزیابی عملکرد زیست محیطی کارهای ساختمانی -قسمت 1- ساختمانها دانلود رایگان بخشنامه
318 آبدار کردن منیزیت مرده یا دانه پریکلاز-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
319 مبانی طراحی سازه ها-اصول کلی ارزیابی ریسک در سامانه های دربردارنده سازه ها دانلود رایگان بخشنامه
320 آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت 5- آزمون های نفوذ سنجی دانلود رایگان بخشنامه
321 آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت 4- آزمون های پمپاژ دانلود رایگان بخشنامه
322 آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت3- آزمون های فشار آب در سنگ دانلود رایگان بخشنامه
323 سنگدانه-آزمون ذرات سبک دانلود رایگان بخشنامه
324 آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت 2- آزمون های نفوذ پذیری آب در یک گمانه آزمایشی با استفاده از سامانه های باز دانلود رایگان بخشنامه
325 آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت 1- قوانین کلی دانلود رایگان بخشنامه
326 آکوستیک-اندازه گیری آزمایشگاهی عایق بندی صدای اجزاء ساختمان -قسمت4-الزامات و روش های اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
327 مبانی طراحی سازه ها-الزامات کلی دانلود رایگان بخشنامه
328 سنگ نگاری بتن سخت شده -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
329 فرکانس های اصلی تشدید عرضی -طولی و پیچشی نمونه های بتن -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
330 تعیین انبساط مهار شده ملات سیمان انبساطی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
331 سیمان کلسیم آلومیناتی-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
332 پرلیت نرم پر کننده عایق-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
333 مقاومت فشاری محصور نشده برای مخلوط خاک -آهک فشرده -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
334 بتن -مقاومت کششی اتصال صفحات پلیمری تقویت شده با الیاف به بستر بتنی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
335 بتن- خواص کششی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف با زمینه کامپوزیتی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
336 بتونه آهکی برای اهداف ساختمانی -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
337 الیاف شیشه ای مقاوم در برابر قلیا برای بتن تقویت شده با الیاف شیشه ای و بتن تقویت شده با الیاف و سیمان -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
338 پانل های سیمانی ساختمانی -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
339 بتن -تعیین رطوبت بتن توسط روش صفحه پلاستیکی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
340 سیمان -قسمت 2- ارزیابی انطباق دانلود رایگان بخشنامه
341 سیمان -قسمت 1-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
342 سنگدانه های ملات بنایی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
343 تعیین مقدار روانی روان ملات برای بتن با سنگدانه از پیش آکنده با استفاده از قیف جریان -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
344 استقامت فیزیکی درهای فولادی، چارچوبها و بازوهای نگه دارنده چارچوب -روش آزمون &معیارهای پذیرش دانلود رایگان بخشنامه
345 بتن-تعیین زمان گیرش مخلوط های بتنی با اندازه گیری مقاومت در برابر نفوذ-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
346 بتن -ساخت و عمل آوری آزمونه های بتن در آزمایشگاه-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
347 بتن -تعیین مدول ارتجاعی و ضریب پواسون بتن-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
348 سنگدانه های معدنی مورد استفاده در گچ ساختمانی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
349 بتن گچی- ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
350 گچ استریش -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
351 سنگدانه ها-مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشک کردن -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
352 سنگدانه -ناخالصی های آلی سنگدانه های ریز مورد مصرف در بتن -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
353 سنگدانه ها-کلوخه های رسی و دانه های سست -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
354 سنگدانه ها-دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
355 بتن -مقاومت خمشی بتن (با استفاده از تیر ساده با بارگذاری در نقاط یک سوم)روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
356 روش های آزمون شیمیایی سنگ-آهک-آهک زنده و آهک هیدراته دانلود رایگان بخشنامه
357 سنگدانه ها -مقاومت سنگدانه درشت کوچک اندازه در برابر سایش و ضربه در دستگاه لس آنجلس -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
358 سنگدانه ها -مواد ریزتر از الک 75 میکرومتر (شماره 200) در سنگدانه های معدنی با شستشو-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
359 قیر و مواد قیری -تعیین نقطه نرمی قیر با ابزار حلقه و گلوله -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
360 قیر و مواد قیری -تعیین کشش پذیری -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
361 بتن-اتلاف آب(از یک آزمونه ملات )از میان مواد مایع غشاساز عمل آورنده بتن -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
362 بتن-تعیین وزن مخصوص ،بازدهی و مقدار هوای بتن (روش وزنی)-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
363 آزمون بتن -قسمت 11-تعیین مقاومت بتن در برابر کلراید، انتشار یک سویه دانلود رایگان بخشنامه
364 قیر و مواد قیری -تعیین چگالی مواد قیری جامد و نیمه جامد (روش بوته نیکلی ) دانلود رایگان بخشنامه
365 قیر و مواد قیری -تعیین درجه حلالیت مواد قیری در تری کلرواتیلن -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
366 سیمان سفید-ویژگی ها و معیارهای انطباق دانلود رایگان بخشنامه
367 کاشی های سرامیکی-تعاریف ،طبقه بندی ،ویژگی ها و نشانه گذاری دانلود رایگان بخشنامه
368 روش های حمل و انبارش مصالح ساختمانی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
369 سنگ گچ-ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
370 سنگ طبیعی -طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت 4- پوشش پرده باران و پوشش سنگی بر روی سامانه های پوشش قاب فلزی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
371 سنگ طبیعی -طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت 2- نمای سنتی قلاب گوشی بیرونی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
372 خاک-تعیین مقدار هم ارز ماسه ای برای خاک ها و مصالح ریز دانه -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
373 سنگ مصنوعی-قسمت 9-تعیین مقاومت در برابر ضربه -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
374 سنگ مصنوعی-قسمت 8-تعیین مقاومت در برابر گیرداری (پین چال )-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
375 سنگ مصنوعی-قسمت 6-تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
376 سنگ مصنوعی-قسمت 16- تعیین ابعاد، خصوصیات هندسی و کیفیت سطح کاشی های مدولار-روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
377 سنگ مصنوعی-قسمت 15- تعیین مقاومت فشاری -روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
378 سنگ مصنوعی-قسمت 13- تعیین مقاومت ویژه الکتریکی -روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
379 سنگ مصنوعی-قسمت 12- تعیین پایداری ابعادی-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
380 سنگ مصنوعی-قسمت 11- تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
381 سنگ مصنوعی-قسمت 10- تعیین مقاومت شیمیایی-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
382 بتن سخت شده-قسمت3- تعیین مقاومت فشاری آزمون ها -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
383 بتن سخت شده-قسمت2-ساخت و عمل آوری آزمونه ها برای آزمون های مقاومت دانلود رایگان بخشنامه
384 بتن سخت شده-قسمت1-شکل ،ابعاد و سایر الزامات آزمونه ها و قالب ها دانلود رایگان بخشنامه
385 سنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی-قسمت 9- تعیین مقاومت سایشی در برابر تایر یخ شکن (آزمون نوردیک)-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
386 سنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی -قسمت 1- تعیین مقاومت سایشی (میکرودوال)-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
387 ساختمان ها و دارایی های ساخت -برنامه ریزی عمر خدمت قسمت 7-ارزیابی کارایی باز خورد داده های طول عمر خدمت از عملکرد دانلود رایگان بخشنامه
388 ساختمان و دارایی های ساخت -طراحی عمرخدمت -قسمت 4-طراحی عمر خدمت با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساخت دانلود رایگان بخشنامه
389 ساختمان ها و دارایی های ساخت -برنامه ریزی عمر خدمت قسمت 3-بازنگری و ممیزی عملکرد دانلود رایگان بخشنامه
390 بتن -ارزیابی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی پلاستیک در بتن الیافی گیردار شده (با استفاده از ابزار فولادی جاگذاری شده )-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
391 بتن-سقف پوش های بتنی -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
392 بتن-اصلاح کننده های پلیمری پودری و لاتکسی برای کاربرد در ملات و بتن حاوی سیمان هیدرولیکی -روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
393 بتن -بتن تقویت شده با الیاف -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
394 بتن -روش ساخت بتن غلطکی متراکم در قالب های استوانه ای با استفاده از میز لرزان-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
395 تحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت 7- آزمون جک گمانه دانلود رایگان بخشنامه
396 تحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت 5- آزمون دیلاتومتر منعطف دانلود رایگان بخشنامه
397 تحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت 4-آزمون فشار سنجی منارد دانلود رایگان بخشنامه
398 بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون صحرایی قسمت 2- آزمون نفوذ سنجی دینامیکی دانلود رایگان بخشنامه
399 تحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت 1- آزمون نفوذ مخروط الکتریکی و پیزوکون دانلود رایگان بخشنامه
400 گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده -قسمت 2- روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
401 گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده -قسمت 1- تعاریف و ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
402 بتن-اندازه گیری قابلیت عبور بتن خود تراکم با استفاده از حلقه J-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
403 بتن-اندازه گیری جریان اسلامپ بتن خودتراکم -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
404 سنگدانه-دانه های پهن-دانه های دراز،دانه های هم پهن و هم دراز در سنگدانه درشت-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
405 بتن- تعیین دمای بتن سیمان هیدرولیکی تازه اختلاط شده -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
406 آزمون های واکنش در برابر آتش -رهایش گرما،تولید دود و شدت افت جرم -قسمت 2- شدت تولید دود (اندازه گیری دینامیکی) دانلود رایگان بخشنامه
407 کاشی های سرامیکی-روان ملات ها و چسب ها-قسمت 3- اصطلاحات ،تعاریف و ویژگی های روان ملات های بند کشی کاشی دانلود رایگان بخشنامه
408 مخازن فاضلاب بتنی پیش ساخته -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
409 آبرو، زهکش رگبار و لوله فاضلاب بتنی غیر مسطح با مقاومت مشخص -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
410 پل های بتنی -اندازه گذاری و ساخت دانلود رایگان بخشنامه
411 گچ پلاستر قالب گیری برای سفال گری-ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
412 مواد و سامانه های پوششی برای بتن و مصالح بنایی بیرونی -قسمت 1- طبقه بندی دانلود رایگان بخشنامه
413 عایق های رطوبتی قیری پیش ساخته بام پلیمری -ویژگیها(اصلاحیه شماره 1) دانلود رایگان بخشنامه
414 این استاندارد باطل شده است دانلود رایگان بخشنامه
415 شیر آلات بهداشتی -الکترونیکی هوشمند -ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره 1) دانلود رایگان بخشنامه
416 جداول بتنی پیش ساخته -ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره 1) دانلود رایگان بخشنامه
417 کاشی های سرامیکی -قسمت16-تعیین اختلاف های جزئی رنگ دانلود رایگان بخشنامه
418 ملات دوغابی (روان ملات) برای بنایی-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
419 مصالح ساختمانی -بلوک های سیمانی سبک غیر باربر-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
420 بتن -اندازه گیری پتانسیل واکنش قلیایی سنگ های کربناتی به عنوان سنگدانه بتن با استفاده از روش استوانه سنگی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
421 موزاییک سیمانی -قسمت 1- برای کاربرد داخلی -ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
422 ملات بنایی-قسمت 2- ملات برای کارهای بنایی-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
423 ملات بنایی -قسمت 1- ملات اندودکاری بیرونی و داخلی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
424 مصالح ساختمانی -بلوک سیمانی باربر-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
425 بتن -تعیین مقدار سیمان پرتلند در بتن سیمانی سخت شده -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
426 خاکستر بادی و سایر پوزولان های مورد استفاده با آهک برای پایداری خاک-ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
427 کارایی انرژی سیستم های پنجره بندی در ساختمان های مسکونی -روش اجرایی محاسبات دانلود رایگان بخشنامه
428 محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت 8- کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق دانلود رایگان بخشنامه
429 محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت 5- تزریق بتن دانلود رایگان بخشنامه
430 محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت 4- پیوستگی سازه ای دانلود رایگان بخشنامه
431 محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت 2- سامانه های حفاظت سطوح بتن دانلود رایگان بخشنامه
432 محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت 10- کاربرد کارگاهی محصولات و سامانه ها و کنترل کیفیت کارها دانلود رایگان بخشنامه
433 طراحی محیط ساختمان -طراحی ابعاد گذاری ، نصب و کنترل سیستم های گرمایش و سرمایش تابشی توکار -قسمت 2-تعیین ظرفیت طراحی گرمایشی و سرمایشی دانلود رایگان بخشنامه
434 لوله ها و اتصالات سیمانی تقویت شده با الیاف برای سیستم های ثقلی دانلود رایگان بخشنامه
435 انجام آزمون و تحقیق خاک و پی-آزمون ژئوهیدرولیک -قسمت 6-آزمون های نفوذ پذیری آب در گمانه با استفاده از سامانه های بسته -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
436 فراورده های بتنی پیش ساخته -بتن رزینی -الزامات و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
437 فراورده های بتنی پیش ساخته -طبقه بندی عملکرد بتن تقویت شده با الیاف شیشه ای دانلود رایگان بخشنامه
438 روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت 3- روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
439 روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت 2- روش های تزریق دانلود رایگان بخشنامه
440 روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت 1- الزامات اساسی دانلود رایگان بخشنامه
441 روانساز روان ملات برای بتن پیش آکنده -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
442 نسبت های اختلاط روان ملات برای بتن پیش آکنده -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
443 درب ها با چارچوب کامل -آزمون بار عمودی دانلود رایگان بخشنامه
444 استانداردهای عملکردی در ساختمان -محتوا و معرفی دانلود رایگان بخشنامه
445 درب ها با چارچوب کامل -آزمون نفوذ پذیری هوا دانلود رایگان بخشنامه
446 تعیین چگالی بتن سبک سازه ای -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
447 مقاومت فشاری بتن سبک-عایق -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
448 مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری نقطه ای در مرکز-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
449 اندازه گیری ضخامت المان های بتنی با استفاده از نمونه های مغزه گیری شده از بتن-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
450 اندازه گیری طول نمونه مغزه گیری شده از بتن-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
451 اندازه گیری مقاومت فشاری بتن در سن اولیه و طرح ریزی مقاومت در سن بعدی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
452 محصولات سیمانی تقویت شده با الیاف -نمونه برداری و بازرسی دانلود رایگان بخشنامه
453 سازه های چوبی -کاربردهای خمشی تیرهای I-شکل قسمت 2- عملکرد اجزاء و الزامات ساخت دانلود رایگان بخشنامه
454 تعیین تغییر طول نمونه های قالب گیری شده -مغزه گیری شده یا بریده شده از ملات و بتن با سیمان هیدرولیکی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
455 تعیین رفتار چسبندگی آرماتورو بتن هوادهی شده با اتوکلاو-قسمت 2- آزمون دراز مدت تیر دانلود رایگان بخشنامه
456 فوم های صلب مورد استفاده برای مغزی ساندویچ پانل های ساختمانی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
457 اندازه گیری نرخ بازگشت داخلی و نرخ بازگشت داخلی تعدیل شده برای سرمایه گذاری در ساختمان و سامانه های ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
458 اندازه گیری سرعت موج P و ضخامت صفحات بتنی توسط روش ضربه -بازتاب -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
459 بتن -مقاومت سایشی با ماسه پاشی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
460 بتن -مقاومت سایشی سطوح افقی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
461 بتن -مقاومت ساییدگی سطوح بتن یا ملات به روش کاترچرخان -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
462 بتن-موانع بتنی پیش ساخته -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
463 ساختمان -تعیین بارهای وارد بر کف ساختمان های تولیدی و انبارها-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
464 بتن مسلح شده با الیاف -روش تعیین مقاومت پسماند متوسط دانلود رایگان بخشنامه
465 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فراورده های فوم فنلی کارخانه ای -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
466 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فراورده های فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی شکل گرفته درجا-قسمت 2- فراورده های اجرا شده -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
467 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی شکل گرفته درجا-قسمت 1- سامانه پاششی فوم صلب قبل از نصب -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
468 فراورده های سنگ طبیعی- اسلب های نما -الزامات دانلود رایگان بخشنامه
469 سنگ طبیعی -تعیین چگالی واقعی و ظاهری، تخلخل کل و باز-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
470 سنگ طبیعی-تعیین مقاومت فشاری تک محوری -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
471 سنگ طبیعی-بلو ک های زبر-الزامات دانلود رایگان بخشنامه
472 فراورده های سنگ طبیعی -کاشی های مدولار -الزامات دانلود رایگان بخشنامه
473 عملکرد ساختاری سامانه های سنگ نمای بیرونی ساختمانی توسط اختلاف فشار هوای ثابت و یکنواخت -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
474 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی عملکرد هیگروترمال-محاسبه نفوذ بخار آب-سامانه های عایق حرارتی لوله سرد -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
475 لنگه های درب-اندازه گیری ارتفاع ، عرض ، ضخامت و گونیایی-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
476 درب ها با چارچوب کامل -بارگذاری استاتیکی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
477 عملکرد هایگروترمال مصالح و فراورده های ساختمانی -تعیین رطوبت موجود با خشک کردن در دمای بالا دانلود رایگان بخشنامه
478 ملات -تغییر طول ملات سیمان هیدرولیکی قرار گرفته در محلول سولفات -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
479 سنگدانه -تعیین پتانسیل واکنش زایی قلیایی- سیلیسی ترکیبات مواد سیمانی و سنگدانه (روش منشور ملات تسریع شده )-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
480 فراورده های سنگ لوح و سنگ طبیعی برای سقف سازی منفصل و پوشش نما بیرونی -سنگ لوح و سنگ کربناته -قسمت 2- روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
481 فراورده های سنگ لوح و سنگ طبیعی برای سقف سازی منفصل و پوشش نما-قسمت 1- ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
482 ساختمان -درزگیرها-تعیین خواص چسبندگی -پیوستگی درزگیرها در دمای متغیر دانلود رایگان بخشنامه
483 یراق آلات ساختمانی -مقاومت به خوردگی -الزامات و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
484 یراق آلات ساختمانی -دستگیره های اهرمی و متعلقات دستگیره -الزامات و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
485 یراق آلات ساختمانی -اتصالات پشت پنجره ای -الزامات و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
486 سامانه های بام گیاهی(بام سبز) تعیین بارهای مرده و بارهای زنده -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
487 بیده ها -الزامات عملکردی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
488 سامانه های بام گیاهی (بام سبز) آب گیری و نگه داشت واسطه های لایه های زه کش ژئوکامپوزیت -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
489 سامانه های بام گیاهی (بام سبز) نفوذ پذیری واسطه های زه کشی دانه ای در حالت اشباع از آب به روش بار افتان -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
490 انبساط و آب انداختگی گروت های مخلوط شده تازه برای تن با سنگدانه از پیش آکنده در آزمایشگاه -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
491 سازگاری حرارتی بین بتن و پوشش رزین اپوکسی - روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
492 بتن- مقاومت قلیایی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف با زمینه کامپوزیتی مورد استفاده در سازه های بتنی-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
493 وسایل تعیین تغییر طول خمیر سیمان، ملات و بتن سخت شده -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
494 بتن-مقاومت در برابر پوسته پوسته شدن سطحی بتن در مقابل مواد شیمیایی یخ زدا -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
495 اتاق اختلاط، محفظه رطوبت ، اتاق رطوبت و حوضچه های آب مورد استفاده در آزمون سیمان هیدرولیکی و بتن ها-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
496 تغییر طول ملات و بتن سیمان هیدرولیکی سخت شده-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
497 سنگ طبیعی-تعیین مقاومت خمشی تحت گشتاور ثابت-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
498 سنگ طبیعی -تعیین حساسیت در برابر تغییر ظاهری ناشی از چرخه های حرارتی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
499 سنگ مصنوعی -ورق سنگ ها(اسلب ها) و کاشی ها برای پوشش دیوار (داخلی و خارجی) -الزامات و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
500 جداول سنگ طبیعی -جدول بیرونی -الزامات و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
501 سنگ طبیعی -مجموعه سنگ های طبیعی برای سنگ فرش بیرونی-الزامات و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
502 سنگ طبیعی -تعیین مقاومت مرمر در برابر چرخه های حرارتی و رطوبتی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
503 سنگ طبیعی - تعیین مقاومت خمشی تحت بار متمرکز - روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
504 سنگ طبیعی-ورق سنگ های (اسلب های ) طبیعی برای سنگ فرش بیرونی -الزامات و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
505 سنگدانه -آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 4- تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدن -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
506 سنگدانه -آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت 1- تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
507 آهک زنده برای مصارف ساختمانی- ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
508 آهک و سنگ آهک زنده و آهک هیدراته برای تثبیت خاک -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
509 آهک مورد استفاده با پوزولان ها-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
510 آهک زنده ، آهک هیدراته و سنگ آهک -روش های آزمون فیزیکی دانلود رایگان بخشنامه
511 آهک زنده ، آهک هیدراته، و سنگ آهک برای مصارف منتخب شیمیایی و صنعتی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
512 آهک هیدراته پرداخت-ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
513 آهک هیدراته برای مصارف بنایی-ویژ گی ها دانلود رایگان بخشنامه
514 آهک و سنگ آهک -نمونه برداری ، آماده سازی نمونه ، بسته بندی و نشانه گذاری -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
515 آزمون بتن -قسمت 10- تعیین مدول الاستیسیته استاتیکی در آزمون فشار دانلود رایگان بخشنامه
516 افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت 5- افزودنی های بتن پاششی - ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
517 افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت 4- افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی - ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
518 افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت 3- افزودنی های ملات بنایی- ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
519 افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت 2- افزودنی های بتن - ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
520 افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت 1- الزامات مشترک دانلود رایگان بخشنامه
521 فراورده های سنگ طبیعی-ورق سنگ ها(اسلب ها) برای استفاده در پله ها و کف -الزامات دانلود رایگان بخشنامه
522 کاشی سرامیکی تزیینی-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
523 سنگ ساختمانی -استحکام مهاربندی های منفرد سنگ -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
524 بتن -انجام ازمون های کششی بر روی بالشتک های اتصال بتن تقویت شده با الیاف شیشه -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
525 پوشش اکریلیک پایه آبی مورد مصرف در بام -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
526 سنگ ساختمانی -تعیین سختی نوپ-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
527 سنگ ساختمانی -تعیین ضریب الاستیسیته استاتیکی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
528 سنگ طبیعی -تعیین ضریب جذب آب با استفاده از خاصیت مویینگی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
529 سنگ طبیعی -طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت 3- سامانه های پوشش بتنی پیش ساخته برای نما سنگی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
530 سنگ طبیعی-طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت 1-کلیات -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
531 سنگ طبیعی -ورق سنگ های (اسلب های )زبر -الزامات دانلود رایگان بخشنامه
532 زغال سنگ -جمع آوری نمونه های کانالی در معدن - آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
533 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از ورمیکولیت متورق -قسمت 2- فراورده های نصب شده -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
534 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از ورمیکولیت متورق -قسمت 1- فراورده های فله ای و چسبیده قبل از نصب -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
535 فراورده های عایق حرارتی و پرکننده سبک برای مصارف مهندسی ساختمان -فراورده های فوم پلی استایرن اکسترود شده کارخانه ای -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
536 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های فوم پلی اتیلن کارخانه ای -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
537 ارزیابی دوام قطعات دیواره حایل و سایر محصولات مرتبط ساخته شده به روش قالب گیری خشک در برابر یخ زدن و آب شدن -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
538 قطعات دیواره حایل با قالب گیری خشک -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
539 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های پلی استایرن منبسط کارخانه ای -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
540 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های فوم پلی استایرن اکسترود شده کارخانه ای -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
541 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های سیلیکات کلسیم کارخانه ای -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
542 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های شیشه سلولی کارخانه ای -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
543 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های فوم الاستومری قابل انعطاف کارخانه ای -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
544 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از پرلیت منبسط -قسمت 2- فراورده های نصب شده -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
545 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از پرلیت منبسط -قسمت 1- فراورده های فله ای و چسبیده قبل از نصب -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
546 لوله و اتصالات سفالی شیشه ای شده مورد استفاده در ریز تونل زنی ، لوله کشی پیوسته و ترمیم لوله کشی و تونل ها-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
547 لوله سفالی شیشه ای شده ، با استحکام بالا، با استحکام متعارف و مشبک -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
548 ترمیم کننده بتن- مواد سیمانی زود سخت-کننده ی خشک بسته بندی شده برای ترمیم های بتن -ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
549 روان کننده چسب برای نصب آب بندهای فشرده پل الاستومری پیش ساخته در سازه های بتنی-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
550 سنگ مصنوعی-قسمت 5-تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی و یخ گشایی-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
551 سنگ مصنوعی-قسمت 4-تعیین مقاومت در برابر سایش -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
552 سنگ مصنوعی-قسمت 2-تعیین مقاوم خمشی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
553 سنگ ساختمانی مصنوعی-قسمت 1-تعیین چگالی ظاهری و جذب آب -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
554 پانل های پیش ساخته بنایی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
555 سیمان پرتلند زیولیتی-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
556 بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی-راهنما دانلود رایگان بخشنامه
557 سنگ آگلومره -اسلب ها و فراورده های به اندازه بریده شده برای رویه ی میز و کابینت آشپزخانه -الزامات دانلود رایگان بخشنامه
558 لوله دودکش و کلاهک رسی شومینه-ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
559 کاشی بتنی بام -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
560 آجر نمای بتنی- ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
561 مشخصات خاکستر بادی مورد استفاده در تثبیت خاک-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
562 قطعات سنگ فرش مشبک بتنی- ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
563 خانه ها -تشریح عملکرد -قسمت 5- انرژی بهره برداری دانلود رایگان بخشنامه
564 خانه ها -تشریح عملکرد -قسمت 4- ایمنی آتش دانلود رایگان بخشنامه
565 کاشی کاری کف و دیوار-قسمت 5- طراحی و اجرای کف سازی با موزاییک های مرمری و بلوک های سیمانی -سنگ طبیعی و بلوک های کامپوزیتی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
566 کاشی کاری کف و دیوار-قسمت4-طراحی و اجرای کاشی کاری وموزاییک کاری در شرایط خاص -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
567 کاشی کاری کف و دیوار-قسمت2-طراحی و اجرای کاشی کاری سرامیکی وموزاییک بر روی دیوارهای خارجی شامل کاشی های سفالی و سفالینه های لعاب دار -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
568 کاشی کاری کف و دیوارقسمت1-طراحی و اجرای کاشی کاری و موزاییک کاری دیوارهای داخلی با استفاده از سرامیک و سنگ طبیعی در شرایط معمول -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
569 بتن-خواص خمشی مقطع نازک بتن تقویت شده با الیاف شیشه(با استفاده از تیر ساده با بارگذاری در نقاط یک سوم ) روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
570 فراورده های سنگ طبیعی -سنگ ساختمانی کار شده -الزامات دانلود رایگان بخشنامه
571 فراورده های پیش ساخته بتنی -پله ها -الزامات و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
572 ماستیک آسفالتی برای آب بندی -تعاریف الزامات و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
573 سنگدانه های بازیافتی مورد مصرف در ملات وبتن -الزامات (اصلاحیه شماره 1) دانلود رایگان بخشنامه
574 بلوک وصفحات ساخته شده از دانه های پلس استایرن منبسط شونده -ویژگیها (اصلاحیه شماره 1) دانلود رایگان بخشنامه
575 خاک -توصیف و شناسایی خاک ها(روش چشمی -دستی ) آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
576 اندازه گیری مقدار مواد نامحلول قطران و قیر در دی متیل فرمامید دانلود رایگان بخشنامه
577 اندازه گیری گرانروی ویژه انگلر فراورده های قطران دانلود رایگان بخشنامه
578 اندازه گیری مقدار کک شدن قیر و قطران (کنرادسون اصلاح شده ) دانلود رایگان بخشنامه
579 محاسبه تصحیح حجم -دما برای قیرهای زغال سنگ -قطران دانلود رایگان بخشنامه
580 آهک هیدرولیکی هیدراته برای مصارف ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
581 آزمون بتن تازه -قسمت9-بتن خود متراکم آزمون قیف Vشکل دانلود رایگان بخشنامه
582 آزمون بتن تازه -قسمت 11-بتن خود متراکم -آزمون دانه بندی با الک دانلود رایگان بخشنامه
583 آزمون بتن تازه -قسمت10بتن خود متراکم آزمون قیف جعبه L شکل دانلود رایگان بخشنامه
584 بتن -چگالی و نفوذ آب تن سخت شده -روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
585 افزودنی های خوراکی -کافئین -ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
586 گچ-بلوک های گچی-تعاریف الزامات و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
587 کانه های آهن -اندازه گیری مقدار سرب-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
588 اندازه گیری نفوذ پذیری خاک هایی با ساختمان دانه ای (روش بار ثابت)-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
589 خاک - تعیین سریع درصد فشردگی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
590 خاک -نفوذ مخروط مکانیکی- روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
591 اندازه گیری صحرایی سرعت نفوذ در خاک ها با استفاده از نفوذ سنج حلقه های دو گانه -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
592 بتن مسلح شده با الیاف شیشه (gfrc) تعیین درصد الیاف شیشه به روش شستن -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
593 لوازم بهداشتی -ورق های اکریلیک ریختگی مورد استفاده در ساخت وان ها و زیر دوشی های خانگی -ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
594 پنجره ها و درها- مقاومت در برابر باز وبسته شدن مکرر-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
595 لنگه های در -اندازه گیری مقاومت در برابر ضربه ی جسم سخت- روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
596 درهای لولایی یا گردان -اندازه گیر مقاومت در برابر پیچش استاتیک -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
597 تغییر شکل قطری بر عملکرد مجموعه در جنیه های لرزه ای -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
598 آجر-آجر کف فرش برای معابر صنعتی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
599 لنگه های درب-تختی موضعی و کلی -روش اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
600 درب ها با چارچوب کامل - آزمون پیچش مکرر دانلود رایگان بخشنامه
601 درب ها با چارچوب کامل - آزمون ضربه با جسم سنگین نرم دانلود رایگان بخشنامه
602 بازیافت آسفالت گرم -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
603 نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها- راهنمای عملیات صحرایی دانلود رایگان بخشنامه
604 بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
605 بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
606 اندازه گیری تغییرات ارتفاع نمونه های استوانه ای گروت سیمان هیدرولیکی روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
607 تعیین انبساط مهار شده ی بتن جبران کننده ی انقباض -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
608 سنگ طبیعی -تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی- روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
609 سنگ طبیعی -تعیین سرعت انتشار صوت -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
610 دریچه های آدم رو و آب گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه وپیاده رو دانلود رایگان بخشنامه
611 ترسیمات ساختمان -سیستم های های طراحی -قسمت 3- معرف های اتاق دانلود رایگان بخشنامه
612 ترسیمات ساختمان -سیستم های های طراحی -قسمت 2- نام و شماره ی اتاق ها دانلود رایگان بخشنامه
613 ترسیمات ساختمان -سیستم های های طراحی -قسمت 1- ساختمان ها و اجزای آن دانلود رایگان بخشنامه
614 عملکرد گرمایی اجزای بنا- مشخصات حرارتی پویا -روشهای محاسبه دانلود رایگان بخشنامه
615 ترسیمات ساختمان -اشاره به انحرافات حدی دانلود رایگان بخشنامه
616 سنگ طبیعی -تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
617 آزمون های واکنش در برابر آتش -اندازه گیری خواص مواد با استفاده از دستگاه پیشروی آتش دانلود رایگان بخشنامه
618 پایداری در ساخت و ساز-شاخص های پایداری -قسمت 1- چارچوبی برای توسعه شاخص ها و یک مجموعه اصلی از شاخص ها در ساختمانها دانلود رایگان بخشنامه
619 چسباننده پلیمری گوگردی و اصلاح کننده گوگردی برای استفاده در بتن گوگردی مقاوم به مواد شیمیایی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
620 عایق حرارتی -تعیین مقاومت گرمایی پایا و خصوصیات مربوط به آن -دستگاه فلومتر حرارتی دانلود رایگان بخشنامه
621 نشیمنگاه های پلاستیکی توالت فرنگی -ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
622 کاسه ادرار-قسمت 1- کاسه های تخت از جنس فولاد ضد زنگ -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
623 مخازن آبشویه سرویس های بهداشتی -ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
624 کاسه توالت -رابط های پلاستیکی مورد استفاده در خروحجی افقی کاسه توالت از جنس چینی -ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
625 وان حمام -وان های فولادی با لعاب فلزی شیشه ای -ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
626 وان حمام -وان های چدنی با لعاب فلزی شیشه ای -ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
627 کاسه ادرار از جنس چینی بهداشتی (نوع بدون لبه) -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
628 دستشویی ها-ابعاد اتصال دانلود رایگان بخشنامه
629 مخازن آبشویه خودکار برای کاسه های ادرار-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
630 وان های حمام از جنس اکریلیک جهت مصارف خانگی-قسمت 2-ابعاد اتصال دانلود رایگان بخشنامه
631 دستشویی ها-قسمت3- دستشویی های با یک یا سه سوراخ شیر آب -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
632 بیده ها-قسمت 3- بیده های چینی بهداشتی با تامین کننده آب روی لبه -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
633 ملات-نفوذ و نشت آب از میان دیوار بنایی-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
634 میکا-تراشه های میکای مسکویت طبیعی -طبقه بندی دانلود رایگان بخشنامه
635 سبکدانه-قسمت1-سبکدانه ها برای بتن ، ملات و گروت دانلود رایگان بخشنامه
636 سنگدانه-خواص فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها-قسمت 10- تعیین ارتفاع مکش آب دانلود رایگان بخشنامه
637 استاندارد های عملکردی ساختمان -تعاریف و محاسبه شاخص های سطح و حجم دانلود رایگان بخشنامه
638 سنگ های طبیعی -تعیین مشخصات هندسی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
639 سنگ های طبیعی -تعیین مقاومت در برابر پیر شدگی با استفاده از غبار نمک -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
640 سنگ های طبیعی -تعیین مقاومت لغزشی با استفاده از دستگاه آونگی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
641 سنگ طبیعی -تعیین بار شکست در پین چال- روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
642 آسفالت گرم-مشخصات فنی دانلود رایگان بخشنامه
643 قاب بندی اجزای فولادی غیر سازه ای -ویژگیها و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
644 بتن -بتن غلتکی در روسازی راه های کشور-راهنمای طراحی و اجرا دانلود رایگان بخشنامه
645 خاک -شرح خدمات مطالعات خاک شناسی راهنما دانلود رایگان بخشنامه
646 ابنیه -نصب انشعابات فاضلاب -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
647 عایق حرارتی -تعیین مشخصات انتقال حرارتی پایا-محفظه گرم واسنجی و محافظت شده دانلود رایگان بخشنامه
648 گچ-چسباننده های پایه گچی-مورد استفاده در پنل های مرکب عایق حرارتی -صوتی و صفحات روکش دار گچی -تعارف -الزامات و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
649 گچ-صفحات روکش دار گچی -تعاریف -الزامات و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
650 عملکرد حرارتی درب ها و پنجره ها-تعیین ضریب انتقال حرارت با روش محفظه گرم -قمست 2- پنچره سقفی و پنجره با طرح های دیگر دانلود رایگان بخشنامه
651 کارایی حرارتی درب ها و پنجره ها -تعیین انتقال حرارت به روش جعبه داغ قسمت 1- درب ها و پنجره های کامل دانلود رایگان بخشنامه
652 سینک های شاموتی -ابعاد و طرز ساخت دانلود رایگان بخشنامه
653 تعیین میزان جذب آب سنگ بتنی برای کاربردی های معماری (بتن سنگ )-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
654 تعیین مقاومت فشاری سنگ بتنی برای کاربردهای معماری (بتن سنگ )روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
655 وسایل بهداشتی سرامیکی قابل نصب -ویژگیها وروشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
656 بلوک های سبک گچی-ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
657 کاشی های تزئینی-کاشی های مورد مصرف در معرق کاری -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
658 کاشی شیشه ای -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
659 گچ-صفحات روکش دار گچی مسلح شده با الیاف -تعاریف -الزامات و روش های آزمون -قسمت 2- صفحات روکش دار گچی الیافی دانلود رایگان بخشنامه
660 گچ-صفحات روکش دار گچی مسطح شده با الیاف -تعاریف -الزامات و روش های آزمون -قسمت 1- صفحات روکش دار گچی با شبکه الیاف دانلود رایگان بخشنامه
661 سنگ های ساختمانی-سنگ لوح -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
662 نوارهای آب بند از جنس پلیمر های ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا قسمت 2- الزامات مواد ، آزمون و بازرسی دانلود رایگان بخشنامه
663 مدل سازی اطلاعات ساختمان -راهنمای ارایه اطلاعات -قسمت 1- روش و چارچوب دانلود رایگان بخشنامه
664 تدارک در ساختمان سازی-قسمت 8- مشارکت نیروی انسانی هدفمند در پیمان ها دانلود رایگان بخشنامه
665 تدارک در ساختمان سازی-قسمت 6- مشارکت شرکای هدفمند در سرمایه گذاری مشترک پیمان ها دانلود رایگان بخشنامه
666 تدارک در ساختمان سازی-قسمت 5- مشارکت شرکت های هدفمند در پیمان ها دانلود رایگان بخشنامه
667 تدارک در ساختمان سازی-قسمت 3- شرایط استاندارد مناقصه دانلود رایگان بخشنامه
668 تدارک در ساختمان سازی-قسمت 7- مشارکت نیروی انسانی و شرکت های بومی در پیمان ها دانلود رایگان بخشنامه
669 تدارک در ساختمان سازی-قسمت 4- شرایط استاندارد برای فراخوان اظهار علاقمندی دانلود رایگان بخشنامه
670 تدارک در ساختمان سازی-قسمت 2- تنظیم و تالیف اسناد تدارک دانلود رایگان بخشنامه
671 سنگهای ساختمانی - تعیین مقاومت سایشی در اثر رفت و آمد - با استفاده از دستگاه سایش تیبر – روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
672 سنگ های ساختمانی -تعیین مقاومت خمشی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
673 سنگ های ساختمانی -واژه نامه دانلود رایگان بخشنامه
674 سنگ های ساختمانی -تعیین جذب آب و وزن مخصوص -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
675 آزمون بتن -قسمت 9- تعیین خزش سیلندرهای بتن در اثر تراکم دانلود رایگان بخشنامه
676 آزمون بتن -قسمت 8- تعیین انقباض و ترکیدگی بتن بر اثر از دست دادن آب در نمونه های آماده شده در کارگاه یا در آزمایشگاه دانلود رایگان بخشنامه
677 حلقه سیمانی چاه-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
678 پل های حرارتی در سازه های ساختمانی -قابلیت انتقال حرارت خطی-روش های ساده شده و مقادیر پیش فرض دانلود رایگان بخشنامه
679 کارایی حرارتی ساختمانها-انتقال حرارت از طریق زمین-روش های محاسباتی دانلود رایگان بخشنامه
680 پلیمر تقویت شده با الیاف (fpr) برای تسلیح بتن-روش های آ‍زمون قسمت 1- میله و رشته های frp دانلود رایگان بخشنامه
681 رواداری ها در ساختمان -بیان درستی ابعادی -اصول و واژه نامه دانلود رایگان بخشنامه
682 ساختمان -درزگیرها-ویژگیهای زیر لایه های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
683 درزهای ساختمانی -اصول کلی برای طراحی دانلود رایگان بخشنامه
684 ساختمان -هماهنگی مدولار-اندازه های هماهنگ برای چارچوب درها-داخلی و خارجی دانلود رایگان بخشنامه
685 ساختمان -هماهنگی مدولار-افرایش های نیمه مدولار دانلود رایگان بخشنامه
686 ساختمان -هماهنگی مدولار-مجموعه اندازه های مدول های چند گانه ترجیحی برای ابعاد افقی دانلود رایگان بخشنامه
687 ساختمان -هماهنگی مدولار-ارتفاع طبقه و ارتفاع اتاق دانلود رایگان بخشنامه
688 ساختمان -هماهنگی مدولار-سطح کف مدولار برای ابعاد قائم دانلود رایگان بخشنامه
689 مبانی طراحی سازه ها-ارزیابی سازه های موجود دانلود رایگان بخشنامه
690 ساختمان -درزگیرها-قسمت 2-تعیین قابلیت روزن رانی درزگیرها با استفاده از ابزارهای استاندارد شده دانلود رایگان بخشنامه
691 ساختمان -درزگیرها-قسمت 1-تعیین قابلیت روزن رانی درزگیرها دانلود رایگان بخشنامه
692 ساختمان -درزگیرها-تعیین نخ شدگی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
693 آب اختلاط بتن دانلود رایگان بخشنامه
694 ساختمان -نمایش سطوح اجرایی نماهای ساخته شده از اجزا یکسان دانلود رایگان بخشنامه
695 سیمان -سیمان های پوزولانی-روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
696 عملکرد رطوبتی -گرمایی مواد و محصولات ساختمان -تعیین خواص انتقال بخار آب -روش جعبه دانلود رایگان بخشنامه
697 سینک ظرف شویی سنگی-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
698 بستر کشت اسفنجی از پشم سرباره-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
699 ماسه مورد مصرف در صنایع ریخته گری ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
700 چسب سنگ-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
701 ظروف غذاخوری سنگی-ویژگی ها و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
702 دستشویی اتوماتیک -تعاریف و طبقه بندی دانلود رایگان بخشنامه
703 توالت فرنگی بیده سرخود-تعاریف وطبقه بندی دانلود رایگان بخشنامه
704 قیرهای طبیعی (معدنی)-ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
705 قطعات پیش ساخته ساختمانی سفالی - تعاریف و طبقه بندی دانلود رایگان بخشنامه
706 شیشه آلات سرویس های بهداشتی -ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
707 قرنیز بتنی-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
708 قطعات بتنی سبک سیلکس -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
709 قطعات بتنی با طرح چوب مورد مصرف در پارک ها-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
710 نرده بتنی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
711 قطعات بتنی سبک هبلکس -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
712 تخریب کننده بتن (کت راک)-الزامات فنی دانلود رایگان بخشنامه
713 پایه ی بتنی برای خطوط انتقال نیرو-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
714 مصنوعات سنگی-تعاریف و طبقه بندی دانلود رایگان بخشنامه
715 دانه های شیشه ای لوستر -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
716 مجسمه های سرامیکی-ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
717 مجسمه های گچی-ویژگی ها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
718 سنگ گرانیت رنگ آمیزی شده -ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
719 شیشه های تزیینی نقش دار-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
720 محصولات تزیینی با استفاده از ضایعات کاشی-ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
721 سنگ دانه بندی شده -واژه نامه دانلود رایگان بخشنامه
722 آهک-آهک زنده و هیدراته-تعاریف وطبقه بندی دانلود رایگان بخشنامه
723 سنگ های تزیینی و نما-راهنمای اکتشاف دانلود رایگان بخشنامه
724 طرح پل های راه و راه آهن در برابر زلزله -آیین نامه دانلود رایگان بخشنامه
725 کاشی های سرامیکی -بسته بندی و نشانه گذاری دانلود رایگان بخشنامه
726 آجر مارنی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
727 بلوک های پیش ساخته بتنی نما-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
728 کنسول سیمانی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
729 بلوک بتنی سبک سلولی-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
730 اتاقک پیش ساخته بتنی -الزامات دانلود رایگان بخشنامه
731 آجر مجوف از ماسه سنگ -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
732 کاشی های سرامیکی آنتی باکتریال (خود تمیز شونده ) -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
733 آجر ضد اسید -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
734 ملات ضد اسید-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
735 شیشه متخلخل ساختمانی جهت عایق کاری حرارتی - ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
736 بتن- سامانه قالب عایق بتن برای دیوارهای تخت -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
737 سنگدانه -سنگدانه سبک جهت استفاده در بتن های عایق -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
738 بتن - مقاومت کششی سطوح بتن و مقاومت مهاری یا کششی در بتن مرمت شده و مواد پوششی -روش کشش مستقیم - روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
739 خاک -تعیین هدایت هیدرولیک خاک -روش ازمون دانلود رایگان بخشنامه
740 سنگ های ساختمانی - سنگ لوح برای سقف سازی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
741 سنگ های ساختمانی - آزمون خمشی سنگ لوح (بارشکست ،ضریب ،گسیختگی ، ضریب کشسانی ) -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
742 سنگ های ساختمانی-سنگ لوح -مقاومت در برابر هوازدگی-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
743 سنگ های ساختمانی-سر پانتین - ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
744 سنگ های ساختمانی-کوارتزی-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
745 سنگ های ساختمانی-سنگ لوح -تعیین جذب آب -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
746 ساخت و ساز ساختمان -بیان الزامات کاربران قسمت 3- الزامات آکوستیکی دانلود رایگان بخشنامه
747 رواداری ها در ساختمان -قسمت 8-بازرسی ابعاد و کنترل کار ساخت دانلود رایگان بخشنامه
748 رواداری ها در ساختمان -قسمت 7-اصول کلی برای معیار های پذیرش -کنترل مطابقت با ویژگیهای رواداری ابعادی و کنترل آماری (روش 2) دانلود رایگان بخشنامه
749 رواداری ها در ساختمان -قسمت 6-اصول کلی معیار تایید شده- کنترل سازگاری با ویژگی های رواداری ابعادی و کنترل آماری -روش 1 دانلود رایگان بخشنامه
750 رواداری ها در ساختمان -قسمت 5-مجموعه مقادیر مورد استفاده برای تعیین رواداری ها دانلود رایگان بخشنامه
751 رواداری ها در ساختمان -قسمت 4-روش پیش بینی انحرافات در نصب و تخصیص رواداری ها دانلود رایگان بخشنامه
752 رواداری ها در ساختمان -قسمت 3-روش هایی برای انتخاب اندازه نهایی و پیش بینی جاگذاری دانلود رایگان بخشنامه
753 چسب های کاشی -تعیین قابلیت ترکنندگی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
754 بلوک سیمانی توخالی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
755 چینی بهداشتی ویژگیها و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
756 روش آزمون تعیین کششی عایق های رطوبتی دانلود رایگان بخشنامه
757 ویژگیهای سیمان پرتلند پوزولانی دانلود رایگان بخشنامه
758 مدلهای حرارتی - بررسی تعادل حرارتی مدارهای اولیه تغذیه شونده با آب یا بخار - اصول و مقررات آزمون دانلود رایگان بخشنامه
759 روش تعیین تاب شن و ماسه در برابر ضربه دانلود رایگان بخشنامه